Hej, og velkommen, Hans Rønne her

Jeg er selvstændig og uafhængig ikke betalt af nogen til at mene noget bestemt.
Jeg er uddannet biolog og dyrlæge og min eneste interesse er at give dig ærlig UAFHÆNGIG information om god og sund kost, som ikke skader dig, så du og flest mulig kan få et sundt, bedre og længere liv.

Jeg har arbejdet inden for smådyrs praksis, stordyrs praksis, laboratorie med svinesygdomme og mikrobiologi, sundheds styrelsen med kontrol af lægemidler, levnedsmiddel styrelsen med levnedsmiddelkontrol og slagteri med kontrol af slagtedyr.

Det kommer sikkert bag på mange hvad dyrlæger egentlig laver, jamen dyrlæge det er hunde og køer, ikke? - det er det også, men dyrlæge uddannelse er meget bred og omfattende og omfatter også levnedsmidler.

Dyrlæger sidder på hele levnedsmiddel området, fra jord til bord. Fra levende dyr, hobby dyr og dyre besætninger, til slagteri, til grossist levnedmiddel virksomheder, til levnedsmiddel kontrol i detail leddet med "smiley" uddeling, levnedsmiddel og veterinær lovgivning i levnedsmiddel styrelsen, mikrobiologi og selvfølgelig smådyr- og stordyrs praksis.

Som biolog, kan jeg se de store linier og udviklingsmæssigt i større perspektiv og har en ide om alm principper for et levende væsen og livsytringer, som dyrlæge er det meget specifikt, detailjeret, fysiologisk og sygdoms specifikt.

Hvorfor er det ikke læger der har med levnedsmidler at gøre?
Kost og levnedsmidler og kostens betyding for sygdomme, indgår simpelthen ikke i lægeuddannelsen. Hvis en læge skriver om at kosten kan helbrede sygdomme, så bliver vedkommende ekskluderet af lægeforeningen, det er simpelthen forbudt, at beskæftige sig med kost som læge.

Læger der er ekskluderet af lægeforeningen, er læger du kan stole på. To eksempler på læger, der er ekskluderet af lægeforeningen, som jeg beundrer og takker, er lægen Carsten Vagn Hansen (radiodoktoren) EKSKLUDERET
Lægen docent Dr. med. Uffe Ravnskov (fortaler imod kolesterol vanviddet) EKSKLUDERET af lægeforeningen.

Så er der en hel række læger og andre helbredere i USA, som jeg beundrer og som arbejder indenfor "funktionel medicin" eller "holistisk medicin". f.eks Dr. Mark Hyman, Dr. Jacob Teitelbaum 


Min Mission
Jeg er nødt til at reagere - ved at lave denne side

- Når alle autoriteter fortsat fastholder den gamle forkvaklede tankegang og kostpyramide, om at vi IKKE må få kolesterol og mættet fedt, smør, æg, bacon og når de fortæller os denne løgn: at umættet fedt (omega-6 holdige vegetabilske olier) og margariner, er sundt og vi skal have masser af kulhydrater som skal udgøre bunden i en kostpyramide.

- Når en dansk professor i human ernæring (institut for ernæring, LandboHøjskolen), Arne Astrup, formand for ernæringsrådet (som nu er nedlagt), kan gå ud i offentligheden og sige at sukker ikke feder, hvor er vi så henne? - enhver ved at sukker feder, jeg kan tilføje at sukker er noget af det værste man kan spise .. og drikke (sodavand) og grundlag for global fedme- og diabetes epidemi og alskens sygdomme.

Ikke overraskende var "forskningen" betalt af de danske sukkerfabrikker, så forstår man bedre, så falder der en brik på plads: Arne Astrup forgyldt af sukkergiganten Danisco

Nogle år senere ændrede denne professor holdning til sukkerspørgsmålet, men han bifalder fortsat den gamle forkvaklede kostpyramide, og fornægter de nye fakta om kolesterol og mættet fedt, som siger, at det ikke giver hjerte-kar sygdomme. Han latterliggør endda de nye tanker.

Retfærdigvis vil jeg give ham kredit for at de sidste par år er ved at ændre opfattelse og er begyndt at hælde til de nye tanker, han er ved at blive fornuftig.


Præcis den samme form for uhæderlighed har gennem-syret hele margarine - og den vegetabilske olie industri siden den tidlige start på margarine katastrofen. Betalte forskere, fordrejede data, placerede artikler, påvirkning af myndigheder og befolkning og uhæderlig markedsføring.

- Når medicinal industrien sælger kolesterol nedsænkende medicin for over 100 milliarder kroner på verdensplan, uden dokumentation for at sænkning af kolesterolet har nogen indflydelse på dit helbred og hjerte-kar sygdomme, tværtimod det øger risikoen for kræft og iøvrigt har medicinen nogle slemme bivikninger i form af muskelskader, træthed og meget mere.

- Når Danmark har verdensrekord på 12. år i træk, i forbrug af kolesterol sænkende medicin. I dag får 600.000 danskere denne medicin. Det er tankevækkende .... ikke?

...og det er helt unødvendigt at tage denne medicin, fordi kolesterol sænkning har ingen relation til hjerte-kar sygdomme, åreforkalkning og hjerte tilfælde. En sænkning har simpelthen ingen effekt på disse sygdomme fordi der ingen sammenhæng er.

- Når hjerteforeningen både den danske og amerikanske fastholder den gamle tankegang om kost pyramiden og det er vigtigt vi sænker vore blodkolesterol. Samme foreninger som er støttet af medicinal industrien, som ikke er interesseret i at sandheden om kolesterol skal ud! - kolesterol medicin er det mest profitable af alle lægemidler næst efter insulin.


Lægerne har skaffet sig monopol
Lægerne har skaffet sig monopol på al medicinsk behandling af sygdom og den medicinske verden kæmper for sit monopol med næb og kløer. Ingen skal komme og sige, at hvis du spiser det og det, så bliver du rask. Du kan kun blive rask af et kunstigt designet molekyle med penge bundet i halen, som jeg kan udskrive recept på, det er alle lægers mantra. Alle former for alternativ behandling og tankegang undertrykkes og der er ingen dækning fra forsikrings selskaber, selvom alterativ behandling er langt billigere.


"Sundhed" er totalt adskilt fra "Levnedsmidler" med tykke brandmure imellem

En del af den medicinske verdens koncept og forherligelse af penge og medicin som eneste helbredelses metode, er at læren om kost og kostens betydning for sygdom, er elimineret og ikke eksisterende i læge uddannelsen.
Chokerende når enhver ikke-læge ved, at kosten har helt afgørende betydning for sundhed og sygdom.

Sundhed og Kost holdes adskilt af det offentlige system
At kosten holdes adskilt fra sundhed, illustreres perfekt i det danske politiske system. Sundhed og levnedsmidler er adskilt i 2 separate ministerier: "Sundheds - og ældreministeriet" og "Miljø- og Fødevareministeriet".

I bedste Olsen Banden stil
I sundhedsstyrelsen sidder hovedsaglig lægerne, som burde tage sig af sundheds systemet, men som ikke har forstand på levnedsmidler, mens i fødevarestyrelsen sidder mange dyrlæger, som har forstand på levnedsmidler og kontrol af levnedsmidler fra "jord til bord" lige fra levende besætninger og kontrol af levende dyr, til slagteriet, til grossist levnedsmiddel produktion, til levnedsmiddel kontrol i detail kæden, til levnedsmiddel lovgivning. Jeg har selv som dyrlæge, arbejdet under begge ministerier.

Dette er helt Olsen banden stil, når de i "Olsenbanden ser rødt", beskriver det kgl. teater og de forskellige afdelinger og kunstarter, der ikke kan døje hinanden.

Klagesag Mod den medicinske verdens svindel forretning indgivet til Internationale domstol i Haag

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske industri's forretningsmodel omkring Sygdom. Læs Klagesagen her 

Klagesagen indgivet til Internationale kriminaldomstol i Haag (Holland)

Indledning:
Citat fra anklage skriftet 
"I løbet af det 20. århundrede blev den farmaceutiske industri opbygget og organiseret med det mål at kontrollere sundhedsplejesystemerne overalt i verden ved systematisk at erstatte ikke-patenterbare behandlingsmetoder med patenterbare og derfor rentable syntetiske lægemidler. Denne industri udviklede sig ikke naturligt. Tværtimod var det en investeringsbeslutning taget af en håndfuld velhavende og skrupelløse iværksættere. De definerede med forsæt menneskekroppen som deres marked med henblik på at frembringe yderligere rigdom."
Læs Hele Klagesagen her 


Nogle af anklage punkterne i klageskriftet mod den medicinske verdens opførsel


Citat fra anklage skriftet
1. "De anklagede (det officielle medicinske behandlings system og medicinal industri) bibeholder forsætligt og systematisk hjerte-kar-sygdomme, herunder højt blodtryk, hjertestop, diabetiske komplikationer og andre sygdomme, kræft, infektionssygdomme inklusive AIDS, osteoporose og mange andre af vore dages mest almindelige sygdomme, der erkendes stort set at kunne forebygges med naturlige midler. De anklagede har med forsæt forårsaget unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker."

2. "De anklagede forhindrer systematisk og med forsæt udryddelsen af hjerte-kar-sygdomme, kræft og andre sygdomme ved at lægge hindringer i vejen for og blokere for udbredelsen af livsvigtig information om sundhedsfordelene ved naturlige, ikke-patenterbare behandlingsmetoder. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker."

3. "De anklagede udbreder med forsæt og systematisk eksisterende sygdomme og skaber nye sygdomme ved at fremstille og markedsføre lægemidler med kortsigtet symptomatisk lindring, men med kendte og skadelige langsigtede bivirkninger. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker."



​Du kan kontakte mig via formularen nedenfor.
Spørgsmål og kommentarer er velkomne.

(SÆLGERE FRABEDES – inklusiv balanceolie/test sælgere). All SEO contacts are considered spam.

Hilsen Hans Rønne

...