Alternativ Kræft behandling
Helbredelse af kræft med Kost og Kost tilskud

Dette er Del 1 af 2 - Fortsættes ==>  Del 2

​Kræft og årsag til kræft er forstået for mange år siden. Kræft celler har en mitokondrie defekt ifølge nobel prisvinder 1931 Otto Heinrich Warburg, som siger: "A cell which has low ATP energy is the very definition of a “cancer cell”

Når man forstår kræftcellens natur, kan man også gribe ind med videnskabeligt baseret alternative midler til forebyggelse og behandling af kræft, som burde være standard behandling som første valg.

Den rette behandling af kræft bør IKKE være Kemo og Strålebehandling, som i sig selv er kræftfremkaldende, spreder kræft og smadrer immunsystemet, som er vores eget forsvar mod kræft.

Kræft er en mitokondrie dysfunktion og ikke Genetisk som læger prøver at bilde dig ind.

Kræft er en følge af gifte i vores omgivelser, gifte i miljøet, vandet, luften, kosten, høj indtagelse af kulhydrater incl sukker, forkert kost, pesticider i kost og miljø, glyphosat som er næsten overalt (roundup ukrudtsmiddel), høj indtagelse af omega-6, transfedt, inflammation, tungmetaller som kviksølv og bly, de fleste lægemidler som er kunstige molekyler, kemo, røntgen, mammografi, kræftbehandlings stråling, elektromagnetisk stråling (mobil og wi-fi), stress.

Disse ting giver skader på vores følsomme mitokondrier som bliver dysfunktionelle, de ændrer cellens stofomskiftning og aflæsning af gener og ændrer cellens karakter.

Man må se på årsagerne til kræft og fjerne så mange som muligt ved ændring af kost og livsstil og ved at undgå læger og lægemidler. De fleste af ovenstående årsager til kræft kan fjernes, inklusiv læger, hvorved du kan forebygge og helbrede kræft.

Lægerne har desværre skaffet sig monopol på al behandling af sygdom og modarbejder konstant al naturlig og fornuftig behandling af sygdom, som er alternativ viden baseret behandling. I lægers optik, som ikke rækker ret langt, er der ingen andre muligheder for kræftbehandling end den traditionelle kræft behandling, dvs kemoterapi, stråling eller kirurgi. Men ingen af deres metoder er særlige succesrige af flere grunde.


Helbredelse raten for kræft med lægernes kemo behandling er generelt ringe, nogle gange kun lidt over placebo effekt, så lidt som 3% bedre helbredelse og overlevelse efter 5 år, end hvis man IKKE fik nogen behandling (se artikel: Cytotoxic chemotherapy 5-year survival).

Mange patienter bliver opgivet af lægerne og sendt hjem for at dø. Alternative kræftbehandlings metoder kan præstere langt højere helbredelse og overlevelses rate, op til 90%.


Den lave helbredelses rate ved kemobehandling er ikke et problem for den medicinske (medi-svinske) verden, så længe der er penge at tjene for medicinal industrien. PENGE er deres eneste formål, ikke at gøre mennesker raske, derfor bliver ethvert forsøg på at prøve på noget bedre og alternativt kraftigt modarbejdet, hvis det ikke kommer fra medicinal industrien. Medicinal industrien kan jo ikke tjene penge hvis folk er raske og kan ikke tjene penge på stoffer som ikke er patenterbare.

Den medicinske verden kæmper for sit monopol med næb og kløer. Ingen skal komme og sige, at hvis du spiser det og det, så bliver du rask. Du kan kun blive rask af et kunstigt designet molekyle med penge bundet i halen, som jeg kan udskrive recept på, det er alle lægers mantra.

Alle former for alternativ behandling og tankegang undertrykkes, selvom alternativ behandling er langt billigere.

"Sundhed" er totalt adskilt fra "Levnedsmidler" med tykke brandmure
En del af den medicinske verdens koncept og forherligelse af penge og medicin som eneste helbredelses metode, er at læren om kost og kostens betydning for sygdom, er elimineret og ikke eksisterende i læge uddannelsen.
Chokkerende når enhver ikke-læge ved, at kosten har helt afgørende betydning for sundhed og sygdom.

At kosten holdes adskilt fra sundhed, illustreres perfekt i det danske politiske system. Sundhed og levnedsmidler er adskilt i 2 separate ministerier: "Sundheds - og ældreministeriet" og "Miljø- og Fødevareministeriet".


I bedste Olsen Banden stil
I sundhedsstyrelsen sidder hovedsaglig lægerne, som burde tage sig af sundheds systemet, men som ikke har forstand på levnedsmidler, mens i fødevarestyrelsen sidder mange dyrlæger, som har forstand på levnedsmidler og kontrol af levnedsmidler fra "jord til bord" lige fra levende besætninger og kontrol af levende dyr, til slagteriet, til grossist levnedsmiddel produktion, til levnedsmiddel kontrol i detail kæden, til levnedsmiddel lovgivning. Jeg har selv som dyrlæge arbejdet under begge ministerier.

Dette er helt Olsen banden stil, når de i filmen "Olsenbanden ser rødt", beskriver det kgl. teater og de forskellige afdelinger og kunstarter, der ikke kan døje hinanden

Det er uhyrligt som den officielle behandlerverden med medicinal industrien og penge som drivkraft, optræder overfor befolkningen.

Se klagesag nederst på siden, indgivet til den internationale domstol i Haag mod den medicinske verdens sygdoms forretning. du kan også bare gå direkte til klagesagen.


Sandheden om kemobehandling contra alternativ behandling

Den traditionelle behandlerverden inklusiv medicinalindustrien, den medicinske verden, kan kun og vil kun bruge patenterbare stoffer, medicin godkendt af de korrupte myndigheder, og vil ALDRIG bruge stoffer som ikke er patenterbare, for så er der ingen penge at tjene, så simpelt er det.

Rækken af stoffer der bruges i kemo behandling er big business, det er meget dyre lægemidler og området kemo behandling udgør samlet set medicinal firmaerne største omsætning.   

Kemoterapi og stråling er i sig selv kræftfremkaldende, dvs den behandling der skulle hjælpe, kan selv fremkalde kræft, ikke særlig betryggende. Desuden smadrer kemo behandling immunsystemet fuldstændigt, det system som er helt afgørende for kroppens egen bekæmpelse af kræft.


Når en læge udskriver medicin, så forstår lægerne som regel ikke årsagen ... og interesserer sig ikke for årsagen til sygdommen og årsagen fjernes aldrig. Medicin dæmper kun symptomer, mens den til grundlæggende årsag ikke røres.

Det samme med kræft, årsagen fjernes aldrig, for lægernes forståelse for årsagen til kræft, er på niveau med et 7 års barn.

På den anden side: Den alternative medicin bruger naturens egen medicin, planter der findes i naturen, billige metoder og planter som ikke kan patenteres, samtidig med at den alternative medicin ikke skader kroppen og normale celler og samtidig med at alternativ medicin kan præstere meget bedre resultater end kemobehandling og stråling.   Kemo behandling, stråling og kirurgi
fjerner ikke årsagen til kræft

Kemo, ståling og kirurgi fjerner ikke årsagen til kræft og fjerner ikke kræft stamcellerne (cancer stemcells på Wiki) som er udgangs-punktet for kræften. Kræft stamceller er celler, der er blevet præget til at blive kræftceller, men som endnu ikke er begyndt at dele sig uhæmmet, hvorfor de ikke angribes af kemoterapi.

Kemo anbriber hovedsaglig hurtigvoksende celler som aktive kræft celler, tarm epitel & hårsæk celler, hvilket er årsag til diarre og hårtab ved kemobehandling. Kræft stamceller vokser langsomt, lige som normale celler og dræbes derfor ikke af kemo behandling.  

Kræft stamcellers overlevelse, betyder at kræften ofte vender tilbage et andet sted i kroppen senere (f.eks i form af metastaser) nu endnu mere aggressiv, hvis patienten overlever den første kemo. Dette er ikke noget læger beskæftiger sig med, eller forstår.

Hvorfor vender kræften vender tilbage endnu mere aggressiv? Fordi kræft stamcellerne overlever og udvikler resistens overfor kemo-stoffet.
Se artikel: Cancer Stem Cells (CSCs) in Drug Resistance and their Therapeutic Implications in Cancer Treatment 

Kemoterapi er en aggressiv behandling med meget giftige stoffer og behandlingen slår nogle patienter ihjel, andre bliver så syge af behandlingen, at de opgiver. De der gennemfører en kemo får varige skader af de kraftige bivirkninger en kemo kur har.


Kvinde offer for en læges Kemoterapi. Kemobehandling er ikke behandling, det er lidelse!

En patient er offer for en læges kemobehandling. Kemoterapi er ikke behandling, det er lidelse.


Kemo blev opfundet i 40'erne med senneps gas som udgangs punkt, et forfærdeligt dødeligt kemisk våben under 2. verdenskrig, hvor man fandt ud af at det var cytotoxisk (en cellegift) ved at studere overlevende efter gas angreb.

Senere har man opfundet andre cellegifte, der bruges som kemo. Kemoterapi af cancer er i sig selv kræftfremkaldende og ødelæggende for immunsystemet. Om kemoterapi generelt på Wiki

Kemoterapi kan få tumoren og metastaser til at svinde ind og når der ikke kan påvises en knude mere ved fx. skanning, får man at vide at kræften er helbredt, knuden er væk. Hvad lægen ikke fortæller og ikke ved, er at grundlaget for kræften, kræft stamcellerne, ikke angribes, tværtimod de aktiveres og er parat til at danne cancer igen, den samme kræft, andre steder i kroppen, nu endnu mere aggressiv.

Succes kriteriet for en læge i forhold til kræft helbredelse, er at hvis patienten er kræft fri et år, så er man helbredt. Hvis der opstår kræft igen, er det ifølge lægen, fordi det er en ny kræft og ikke den gamle, der er blusset op. Dette er løgn!

Den oprindelige kræft dannes tit igen ud fra de oprindelige kræft stamceller, som ikke blev fjernet. Kemo'en fjernede ikke kræften og fjernede ikke den grundlæggende årsag (som f.eks forkert kost), blot fordi kræftknuden svandt ind og man ikke kan se noget på en skanning. Kræften er der tit stadig efter kemo, men nu er immun systemet smadret, så den samme kræft eller en helt ny kræft, har let spil til at dannes igen.

Strålebehandling og kirurgi fjerner ikke spredningen af cancer (metastaser), som er kræft celler der er vandret ud i kroppen fra den primære kræft knude. Strålebehandling, kirurgi og kemoterapi fjerner ikke kræft stamcellerne, der kan være spredt rundt i kroppen. Det er sjældent at en patient dør af den primære cancer knude, patienter dør oftest, 9 ud af 10 tilfælde, fordi kræften har spredt sig rundt i kroppen.

Man dør kun af en primær kræftknude hvis knuden kompromitterer funktionen af det organ den sidder i. F.eks. en hjernekræft knude kan trykke på hjernen og påvirke mange funktioner i kroppen. En knude i tarmen kan blokere tarm-passagen.
 

Vedr. spredning af kræft - metastaser
hvem kan afgøre om der er en spredning man ikke kan se? - man kan fjerne kræft knuden og de regionale lymfeknuder som er første station for en spredning, men hvem kan sige om der er spredning derudover, enkelte celler eller små 1 mm knuder rundt omkring i kroppen f.eks i lungerne, man ikke kan se på røntgen og skanning? - INGEN!  

Derfor er en kræft frifindelse med røntgen eller skanning falsk sikkerhed. Der kan meget nemt være små ansamlinger af kræftceller eller kræft stamceller, der ikke kan ses på røntgen el. skanning. Først når de bliver større kan de ses.

Det tager 5-8 år for brystkræft at udvikle sig til at det kan registreres ved mammografi, som i sig selv er kræftfremkaldende. Så hvis man ikke har kræft, så får man det.

Endvidere så fjerner kemo kur IKKE kræft stamceller, som kan ligge hvor som helst i kroppen og være kilde til at den samme kræft blusser op igen. Du kan sammenligne det med gløder, der ligger og ulmer.


Kemo behandling af kræft er dybt forældet

Kemo behandling er dybt forældet, ligesom den medicinske verdens tankegang. Heldigvis ser det ud til at der er ved at komme andre officielle behandlings former, som ikke er cellegift, nemlig immunterapi, hvor man hjælper kroppens immunsystem til at fjerne kræften. Enten ved at stimulere immunsystemet eller ved at lave antistoffer mod kræftcellerne.

Tillykke, medicinere, det er jo den vej vi skal, at hjælpe immun-systemet og kroppen til at selv at helbrede kræft, og det er jo netop det den alternative kræft behandling bruger og har brugt i mange år!
Indtil ny immunsystem stimulerende medicin er klar og forhåbentlig uden bivirkninger, bør man bruge alternativ cancerbehandling, som ikke har nogle bivirkninger.

Der er allerede et lægemiddel mod modermærke kræft Yervoy (aktivt stof Ipilimumab), som er et  Rekombinant monoklonalt anti-neoplastisk antistof. Hvis du kigger på linket ovenfor til Yervoy i lægemiddel kataloget, ser du at der er en del alvorlige bivirkninger og prisen er omkring 700.000 kr. for en behandling som består af 4 injektioner med 3 ugers mellemrum. Det er kun for medicinen, sygehus udgifter kommer oveni. Som patient får du det hele gratis og det er fint, men for det offentlige, er det ikke gratis, sygehuset skal betale medicinen.

Et andet stof til modermærke kræft: Keytruda (aktivt stof Pembrolizumab) koster kun 150.000 for et behandlings forløb. Midlerne er antistoffer specifikt mod modermærket kræft og godkendt til denne ene indikation, men kan måske bruges til andre kræftformer. 
Ja, den medicinske verden er big business.

Se artikel på videnskab.dk: Gennembrud i kræftbehandling: Stofferne, der hjælper kroppen med selv at bekæmpe kræft, viser særdeles lovende takter....  ​Årsagen til kræft og hvorfor alternativ behandling af kræft er meget bedre og har større succes

​Så hvad er kræft og hvad er årsagen til kræft?
Kræft er en ubalance inden i cellerne, i cellemembranen og i cellernes celledeling og kommunikation med hinanden og det omgivende væv. Ved at genetablere cellernes balance med naturens egen medicin, kan man hjælpe kroppen og cellerne til at helbrede sig selv. Selvom der er en DNA skade på cellerne, er det ikke årsagen, snarere en følge af forudgående processer. Det er cellerne, der er løbet løbsk og deler sig uhæmmet og uden celledød.

Kræft er en Metabolisk sygdom
Kræft er ikke en genetisk sygdom eller noget der slår ned tilfældigt som "bad luck", men en metabolisk (stofomsætning) og systemisk sygdom (hele kroppen) og mitokondrie defekt og energikrise, hvor symptomet er de forskellige kræftformer. Kræft er i meget høj grad afhængig af dig selv og de faktorer, inklusiv kost, du udsætter dig for.

Der hvor faktoren, giften mm, rammer eller hvor et organ er særligt sensitiv eller rammes i størst koncentration opstår symptomet kræft det pågældende sted. Eksempel rygning og asbest indånding rammer lunger og lungehinde og giver kræft der. Eller Mobil telefonen der bæres i BH'en og giver brystkræft præcist der den er placeret, på grund af elektromagnetisk stråling. 

Læger er altid meget hurtige til at kalde en sygdom genetisk, for så fralægger de sig ethvert ansvar for at finde ud af årsagen og at kunne helbrede, og siger vi kan ikke gøre noget andet end et giftigt kræftfremkaldende lægemiddel og at kræften rammer tilfældigt og er genetisk, vi og du kan intet gøre - Ævl.

Enkelte kræftformer har en genetisk faktor som f.eks brystkræft med genet BRCA, men genet i sig selv er ikke ansvarlig for kræften, det er aflæsningen af genet, epi-genetikken, der er afgørende og det er faktorer uden for celle kernen, uden for genet, der afgør det, nærmere bestemt det er skader i mitokondrierne, der betyder at genet aflæses ved opregulering af de cancer fremkaldende dele af genet. 

Mitokondrier er alle cellers små kraftværker. Alle kræft celler har en energi krise som følge af en mitokondrie dysfunktion. Kræftcellers måde at få energi på via ATP, er en an-aerob (uden ilt) nedbrydning af blodsukker (glucose) og forskellig fra en normal celle, som hovedsaglig får ATP energi via en aerob forbrænding (ilt tilstede). Af samme grund hader cancer celler ilt.

Denne forskel giver sig også udtryk i at kræftceller er mere sure, med lavere pH end normale celler, fordi der ophobes mælkesyre i cellen som følge af den anderledes glucose forbrænding.


Mitokondrierne styrer om det er en normal celle - eller kræft celle
Det er vist at det er kræftcellernes mitokondrier der styrer cellens unormale tilstand og ikke cellekernen og altså ikke generne. Man kan flytte en cellekerne fra en cancer celle til en normal celle uden at den udvikler sig til kræft, men hvis man suger mitokondrierne ud fra en kræftcelle og flytter dem over i en normal celle, udvikler den kræft.

NB:
Omvendt hvis man suger mitokondrier ud fra en normalcelle og overfører til en kræft celle, udvikler den sig til en normal celle. Man kan altså helbrede kræft ved at genoprette mitokondriernes funktion.


Kræft celler har en mitokondrie defekt ifølge nobel prisvinder 1931 Otto Heinrich Warburg. "A cell which has low ATP energy is the very definition of a “cancer cell”. Kræft celler har altså lille energi, kan simpelthen ikke lide ilt og de har brug for glucose (blodsukker) som ernæring, som forbrændes uden ilt (an-aerob forbrænding) som producerer mindre energi og mælkesyre som affalds produkt, hvilket gør cellen sur.

Mens en normal celle forbrænder glucose fuldstændigt til vand og CO2 og energi i form af ATP i en kontrolleret forbrænding.

Sammenlign med et stearin lys, hvor du er ved a kvæle flammen (mindre ilt), den lyser og varmer mindre og soder mere, forbrændingen er ufuldstændigt.


Allerede disse oplysninger fra 1931, viser at der er der en alternativ kræftbehandlings vej: mindre blodsukker, mere ilt og modarbejdning af surhedsgraden, vil hæmme kræft og det er præcis nogle af de ting som indgår i alternativ kræftbehandling, som altså er videnskabeligt baseret (hører I læger?)

Kræftceller har 10 gange flere insulin receptorer end normale celler, som ligefrem suger blodsukker til sig og bringer det ind i cellen. Hvis du spiser en kulhydrat rig kost fodrer du kræftcellerne, som kun kan leve af glucose.

Alle kræft kostplaner omfatter en restriktiv kulhydrat indtagelse. Nogle behandlere anvender ilt trykkammer, som led i en behandling, hvor man ligger under forøget tryk og forøget ilt indhold.


Nogle alternative behandlings former omfatter at gøre kroppen mere basisk med noget så simpelt som natron (natrium bicarbonat som indgår i bagepulver) eller Cæcium, for at modarbejde kræftcellernes sure miljø. En overvejende plantebaseret kost gør også kroppen mere basisk. Altså videnskabeligt baseret med udgangspunk i viden om cancercellens fysiologi (hører I læger dette er ikke kvarksalveri, dette er videnskabeligt baseret?).

Alternativ behandling er en logisk behandling ud fra viden om cancer cellens natur, ligesom cellers opførsel er logisk. Lægers opfattelse af sygdomsbehandling, inklusiv cancer behandling er IKKE logisk og imod kroppens og cellers natur.

Det er også videnskabeligt baseret når en alternativ behandling søger at styrke immunsystemet og tilføre anti-oxidanter. Et svækket immunsystem som f.eks. ved stress, samt et lavt niveau af anti-oxidanter, der ikke er tilstrækkeligt til at neutralisere kroppens miljøgift, fremmer begge cancer. En alternativ cancerbehandling skal også omfatte en anti-inflammetorisk kost og diverse kosttilskud som man ved hjælper kroppen til normalisering. 
 

I oplysningerne fra 1931 ligger også en af årsagerne til kræft: højt og svingende blodsukker og insulin, som følge af de kolossale mængder af kulhydrat indtagelse i den moderne verden. Det er inflammatorisk og medfører oxidativt stress og frie radikaler, som skader mitokondrierne. Forhøjet blodsukker (glucose) fodrer kræftcellerne, de har 10 gange flere insulin receptorer end normale celler og suger glucose til sig, som er det eneste de kan spise.

Diabetes og kræft eksploderer på verdensplan og har en fælles årsag i overdreven indtagelse af kulhydrater. Kræft er mere komplekst, så der er flere ting end kun kulhydrat, men kulhydrat er en meget væsentlig faktor. Der er også Omega-6 (inflammatorisk) og alle giftene fra miljøet og kosten og når du branker kartoflerne og producerer acrylamid og andre kræftfremkaldende stoffer. 

I en normal rask krop optræder dagligt nye unormale og afvigende celle i kroppen, forskellige steder. Kroppens Immunforsvar har "dræber celler" (killer cells), en del af de hvide blodlegemer, hvis opgave er at genkende, uskadeliggøre og dræbe alle unormale celler de finder. Hvis immun forsvaret ikke fungerer optimalt, bliver unormale celler ikke elimineret og kan udvikle sig til kræft.

Dræbercellerne er afhængig af D-vitamin, kan ikke fungere uden, så D-vit mangel (halvdelen af befolkningen) fremskynder kræft.

Immunforsvarets "dræber celler" angriber en kræft celle. Killer Cells

Immunforsvarets "dræber celler" angriber en kræft celle

Kroppens forsvar, immunsystemet, er derfor helt afgørende for kroppens forebyggelse og egen bekæmpelse af kræft og indtrængende organismer som virus, bakterier og svampe (gær svamp candida).Hvilke ting kan give kræft?

Hippokrates - 2400 år siden - "Illnesses do not come upon us out of the blue. They are developed from small daily sins against Nature. When enough sins have accumulated, illnesses will suddenly appear."

Hvilke ting kan give kræft

Ovenstående citat fra Hippokrates er så sandt, og gælder også cancer.

Kræft er en metabolisk sygdom med årsag i skader på mitokondrierne og skyldes faktorer i kost, miljø, vand, luft, lægemidler, kemo, røntgen stråling (mammografi), elektromagnetisk stråling (f.eks. mobil, wi-fi, din router). Stress er også en meget vigtig faktor ved at hæmme immunsystemet og forstærke effekten af ovenstående ting. Kemo er stærkt giftigt og kræftfremkaldende og smadrer immunsystemet, det selv samme system der skulle beskytte os.

Rapport fra USA's "National Institutes of Health" og "National Cancer Institute" som pdf: Reducing Environmental Cancer Risk: What We Can Do Now
 
Citat fra denne rapport: "Approximately 41 percent of Americans will be diagnosed with cancer at some point in their lives, and about 21 percent will die from cancer".

"burden of environmentally induced cancer has been grossly underestimated. With nearly 80,000 chemicals on the market in the United States"

Så 41% får cancer i USA på et eller andet tidspunkt og der er 80.000 kemikalier i handlen. I USA var der ca. 600.000 cancer dødsfald i 2018.
Alle kan se der er noget rivende galt og eksplosionen i cancer er IKKE genetisk og man kan gøre meget for både at helbrede og forebygge cancer alternativt.

Gifte fra kost og miljø, skader cellernes mitokondrier som er meget følsomme, så der dannes unormale celler med ændret fysiologi og de unormale celler bliver ikke fjernet af kroppens immunforsvar, fordi immunsystemet bliver svækket af f.eks. stress og andre gifte.

Anti-oxidanter er vigtige for at afgifte kroppen og neutralisere alle disse gifte, det er netop funktionen af anti-oxidanter.

Planter indeholder 1000-vis af anti-oxidanter, en vigtig kost anti-oxidant er C-vitamin og gluthation er kroppens egen og vigtigste anti-oxidant.


Kemikalier tilsat kosten: tilsætningsstoffer (fx. nitrit, glutamat smagsforstærker (3.krydderi), farvestoffer mm) eller kemikalier fra emballagen (plast blødgørere, overflade behandling af dåser, pap mm) eller fra dyrkningen af planter (ukrudts midler, stråforkorter mm, GMO genmodificerede planter pumpet op med roundup = glyphosate = som af FN's World Health Organisation (WHO) er klassificeret som "probably carcinogenic in humans", sandsynligvis cancerogent, det er desuden skadeligt for fertilitet), eller kemikalier fra omgivelserne, i luften vi indånder eller vandet vi drikker.

Alle kan nok blive enige om at tjæren i cigaret røg, som indeholder hundredvis af stoffer, er kræft fremkaldende, især lunge kræft, men der er tusindvis af ting der kan give skader på mitokondrierne i alle kroppens celler.


Must see Video af Mike Adams, "The Health Ranger" c/o NaturalNews.com. Om cancer industriens uhyrlige forretnings model og forsøg på at forhinder DIG i at få korrekt information om naturlig forebyggelse og helbredelse af cancer.

Mike Adams fortæller om den korrupte cancer industris forretnings model, som ønsker konstant business og prøver via lægemiddel industri støttet media (stort set alle i USA=annoncer) at forhindrer al information om naturlig behandling, f.eks at D-vitamin i god dosis (f.eks 100 mikrogram = 4.000 IU international units), alene kan forebygge 73% af al cancer. Media aviser, magaziner og TV i USA er afhængig af annonce indtægter fra medicinal industrien og derfor hører du ikke noget om alternativ behandling af nogen sygdom.


Cancer medicin er big business, en af de aller største forretnings områder for medicinal industrien og hvis man informerer befolkningen om forebyggelse af cancer, er der ingen business. Så modbydelig arbejder det penge og lægemiddel baserede sundheds systemet. I USA koster kemo cancer behandling op til $100.000 om året. Som du ved er behandling i Danmark på hospital gratis, men det er ikke gratis for hospitalet (og for samfundet), som må betale lægemiddel industrien. 

Lidt forklaring til videoen: I videoen taler han om "tumeric" som er gurkemeje og curcumin som er ekstrakt fra gurkemeje. Han taler om glyphosat som er roundup ukrudts middel (fra firmaet monsanto), som findes stort set overalt og det er af WHO erklæret potentielt cancerogent. Han taler om laundry detergent som er blødgøringsmiddel til vaskemaskinen, som nogle unge på youtube videoer spiser, men det er giftigt. 

Se også denne artikel af Mike Adams: The (evil) cancer industry exposed by medical doctors
.Et par andre ting, der selvforskyldt
med "sikkerhed" giver dig kræft?

Det kan også være dig selv der laver kræft fremkaldende (cancerogene) stoffer i køkkenet, når du branker grøntsager, kød, smørret eller brødet. Røget og nitrit behandlet kød som bacon, pølser, pålæg.

Du laver kræft fremkaldende stoffer ved stegning, når du bruger omega-6 rige olier som kokkene i fjernsynet eller som anbefalet af levnedsmiddelstyrelsen, eller som misinformeret af BECEL. Man hører TV-kokkene sige (f.eks Jesper Volmer), det er "neutral olie" ofte vindruekerne olie, som er den mest omega-6 rige olie og altså helt uegnet til at stege i.

Omega-6 og Omega-3 olier (som f.eks BECEL, solsikke, majs, madolie, rapsolie, vindruekerne) kan IKKE tåle opvarmning og stegning. Vi har endelig ved lov fået forbudt transfedt indhold over 2% i levnedsmidler, som f.eks margarine og så laver du selv transfedt ved at stege i disse olier.

Desuden er Omega-6 olier inflammatoriske (fremkalder generel betændelse i kroppen) og belaster immunsystemet og er i sig selv med til at fremme kræft.


Akrylamid
Akryamid er et kræftfremkaldende stof der dannes når du opvarmer kulhydrater over 120 grader. Brankede stegte kartofler, brankede grøntsager, rister brød for mørkt eller når du branker kød. Det dannes i overfladen og jo højere varme og jo længere tid, jo mere acrylamid dannes der. Stegepande, ovn, friture og brødrister, det er der du laver acrylamid. Danskernes indtagelse af acrylamid kommer hovedsaglig fra kartofler 36% og kaffe 30% (kaffe er ristet).
Dyreforsøg viser at rotter udvikler forskellige former for kræft af acrylamid. 


Nedsættelse af kroppens immunforsvar
Immunforsvaret er afgørende i kroppens bekæmpelse af kræft. Stress hæmmer immunforsvaret, fordi binyrerne producerer stresshormonet Cortisol, som hæmmer immunsystemet. Arbejde med højt stressniveau og natarbejde (stresser kroppen) er kræftfremkaldende.

Lægemidler som er immun hæmmende øger også risikoen for kræft. Det er Corticosteroider som f.eks prednison og andre immun hæmmende lægemidler. 


Rygning en af de store enkeltfaktorer for at få kræft
Alle ved at rygning er en af de helt store enkeltfaktorer for udvikling af kræft. Kvit smøgerne og reducer din risiko for at få kræft.


Overdreven Alkohol indtagelse, en en anden faktor der er medvirkende til at udvikle kræft.


Overvægt angives alle steder som årsag til kræft
Det giver ingen mening at 10-20 kg for meget skulle kunne give kræft. Sandheden er, at det der giver overvægt er det samme som giver kræft. Der er dog nogen grad af sandhed i at fedme kan give kræft.

Det er de østrogen hormon afhængige kræftformer, fordi fedtvæv producerer østrogen, både hos mænd og kvinder, derfor er overvægt hos kvinder en medvirkende årsag til at kvinder udvikler brystkræft og særligt efter overgangsalderen hvor østrogen er dominerende.

Der er forskel på om en ting forekommer samtidig med (risiko faktor) eller om en ting er selve årsagen til sygdommen, kaldet årsags faktor. Det er et koncept lægerne aldrig har forstået, de sætter lighedstegn mellem de to og derfor blandes det altid sammen og folk aner ikke hvordan tingene hænger sammen. Når lægerne heller ikke ved hvad det er der giver kræft, så flyder det hele.

Så hvad er det for nogle årsags faktorer, der giver både overvægt og kræft: det er overdreven indtagelse af kulhydrater (sukker og andre hurtige kulhydrater) og de forkerte olier, omega-6 olier og hærdet vegetabilsk fedt som margarine.

Indtagelse af det sunde fedt: mættet fedt som smør og kokosolie samt de gode olier som oliven og avocado, giver IKKE fedme men slanker og giver ikke kræft. 

Kan du lide tændte stearin lys? er Stearin lys sundt - er Stearin lys kræftfremkaldende?

Tændte stearinlys udsender milliarder af bittesmå nano partikler, kulpartikler, sod, til den luft du indånder. Prøv at holde noget over flammen kort tid, det bliver sort af alle kulpartiklerne, de samme kulpartikler du indånder fra luften i din egen stue. Det svarer til at du har en diesel motor kørende i stuen. Stearin lyset udsender også NO2, nitrogen dioxid, lige som en diesel bil.

Sodpartikler og NO2 er nogle af de mest skadelige ting i luft forurening, det irriterer luftvejene, kan fremkalde astma og kræft.

Sod nanopartikler fra et stearin lys

Sod nanopartikler, kulpartikler fra et stearin lys

Stearin lys er den største forurenende faktor i hjemmet. Tror du stearin lys er sundt?  Se denne artikel: Homes filled with soot nanoparticles candles

Solarie dyrkning er den ultimative stupiditet, en sikker vej til hudkræft og modermærke kræft. Danske kvinder har verdensrekord i modermærke kræft og det sker bl.a. i denne cancer gril.

Solarie dyrkning er den ultimative stupiditet, en sikker vej til hudkræft og modermærke kræft. Danske kvinder har verdensrekord i modermærke kræft.
Alternativ behandling bruger naturens egen medicin

Alternativ Kræft behandling
Alternativ behandling bruger naturens egen medicin i form af grøntsager, specielle urter, suppleret med kosttilskud. Grøntsager og urter indeholder tusindvis af stoffer der bekæmper kræft fra forskellige vinkler og beskytter cellerne mod oxidativ stress.

Det er fytokemikalier, som er bio-aktive naturlige stoffer indeholdt i planter: carotenoider, polyphenoler, anthocyaniner, alkaloider, svovl forbindelser, olier og specielle stoffer specifikt for hver plante, som giver planten dens særlige smag, men ofte har en plante en række forskellige stoffer udover de der giver smagen.

Eksempel på kendte planter med særlige ofte kraftige smags stoffer: Kanel, ingefær, chilli, eucalyptus, pebermynte, nelliker, sort pepper, oregano og krydderier, løg, hvidløg.

Alternativ behandling bruger naturens egen medicin i form af grøntsager, specielle urter, suppleret med kosttilskud.

Alternativ behandling bruger naturens egen medicin: grøntsager, specielle urter, suppleret med kosttilskud

Planteverdenen er et skatkammer med en endeløs række af planter og endnu flere stoffer indeholdt i disse planter. Mange af stofferne er gode anti-oxidanter og beskytter cellerne generelt, atter andre angriber cancer celler fra forskellige vinkler, mens normale sunde celler ikke angribes.

Alternativ behandling stimulerer og retter op på hele immunsystemet og kropscellernes balance og derfor er det en universel alternativ kræftbehandling med naturens egen medicin og langt bedre at foretrække end konventionel behandling og uden bivirkninger. Desuden koster det ikke ret meget at købe sund kost og lidt specielle kosttilskud.Hvilke ting i Kosten kan give Kræft?

Hvilke ting i kosten kan give kræft
Hvilke levnedsmidler er skadelige for kroppen og immunsystemet og kan give kræft?
Det er de skadelige levnedsmidler, som hele denne blog handler om. Sukker, masser af hurtige kulhydrater og Omega-6 olier. Alkohol. Forkert olie sammensætning, transfedt i margariner og hærdet vegetabilsk fedt. Underskud af omega-3, underskud af forskellige vitaminer (D-vit, C-vit) og mineraler. Tilsætningsstoffer (gifte) i maden, emballagen og gifte fra miljøet, for meget rødt kød, brankning af maden, medicin og meget andet.

De gode fedtstoffer, som vi får for lidt af er: Oliven, avocado olie, smør, mættet fedt, kokos olie og kolesterol. Omege-3 fra fisk.

De gode kulhydrater er de grove kulhydrater, som tager tid at fordøje og som derfor giver stabilt blodsukker, uden de kraftige svingninger i blodsukker og insulin.
Det er moderate mængder af: rugbrød og andet groft brød med højt fiberindhold, havregrød, lidt kartofler.

Grøntsager. Vi har gigantisk underskud af en bred vifte af grøntsager, som ellers skulle beskytte kroppen med masser af gode stoffer med 1000-vis af antioxidanter, fibre og andre gode stoffer der beskytter os. 

Grøntsager der lever i jorden opmagasinerer sukker som stivelse eller rent sukker (kartoffel, gulerod, sukkerroe) og bidrager til blodsukker stigning: kartofler indeholder meget stivelse som giver højt blodsukker ved fordøjelsen. Begræns derfor grøntsags rodfrugter. Gulerødder indeholder rent sukker (hvidt sukker), men ikke store mængder og er sundt på anden vis. Så gulerødder kan du spise.

Frugt: Frugt og bær er godt i moderate mængder. Der er super meget gode stoffer i frugt og bær, men der er også en del sukker, som fremmer kræft og alle de andre kroniske sygdomme. Derfor begræns frugt og bær. Spis masser af grøntsager der lever over jorden, istedet, de indeholder meget mindre sukker end frugt.

Tørret frugt er SLIK: indeholder op til 80% sukker (f.eks dadler), som er mere end det meste slik. Tørret frugt er slik og skal undgås. Vi har ikke brug for al den sukker, du får også dårlig mave af sukkeret som ender langt nede i tarmen, hvor det bliver frigivet, så du fodre tarmbakterierne, det giver irritation af tarmen og luftproduktion. Gær indholdet i frugt gør det endnu værre.

Rosiner er tørrede vindruer og vindruer har store mængder gær på overfladen, det er det naturlige gær, der gærer druerne til vin. Dette gær ender i din tyktarm, ikke særlig smart, at det kommer der ned og gærer. Rosiner indeholder 65% sukker, super næring til de gærceller, der er på overfladen. Du kan lige koge rosinerne 10 sec, for at pasteurisere dem og dræbe gærcellerne.    

Alle de ting der er ansvarlig for de moderne vestlige sygdomme (hjerte-kar, blodprop, diabetes, fedme), er også ansvarlig for kræft.

Spørg dig selv:
Hvorfor eksploderer kræft tilfælde i den vestlige verden? - Kosten naturligvis + diverse gifte i kosten og miljøet.
 

Når jeg siger sukker og hurtige kulhydrater, så er det ting der får blodsukkeret til at stige hurtigt og kraftigt og dermed får det også insulin til at stige. Det er ligegyldigt hvilket sukker, hvidt sukker er naturligt sukker fra sukker roer eller sukker rør og er grundlæggende ikke anderledes end sukker i frugt, sirup, brun sukker og honning, nemlig med et indhold på ca. 50% glukose og 50% fruktose.

Glukosen i det sukker eller kulhydrat (brød, pasta mm) du spiser, får blodsukker og insulin i vejret. Hvis det er hurtige kulhydrater (hvidt brød, hvide ris, sukker, pasta, kartofler, pizza), kommer der en hurtig og høj top af først blodsukker, dernæst insulin som prøver at få blodsukkeret væk fra blodet og ind i cellerne.
Hvis disse sukker-toppe sker mange gange over dagen og over lang tid, giver det inflammation, diabetes, kræft, hjerte-kar sygdom og alskens sygdomme.

Frugtsukker (fruktose), som udgør halvdelen af hvidt sukker, honning, sukker i frugt, giver ikke blodsukker stigning, det er ikke et næringsstof vi kan bruge, men det er en gift ligesom alkohol, der bliver neutraliseret i leveren og omdannet til fedt, det er inflammatorisk (betændelse i kroppen), belaster leveren (fedtlever), immunsystemet, øger blodtrykket og ender som fedt i sidste ende, lige som hvis du får for meget glukose.
Dette overrasker mange, for alle tror at frugtsukker må da være sundt!, ikke? - Nej det er en gift. Hvordan laver man alkohol? - af sukker og frugt, så det er ikke mærkeligt at både frugtsukker og alkohol er giftigt. Om sukker den hvide dræber

Den anden halvdel af sukkeret i hvidt sukker, honning og frugt er glucose (druesukker), det er ikke giftigt, men en naturlig næring for os, udgør blodsukkeret, men store mængder og store svingninger er skadeligt.
 

Sukker findes her: Juice (10% sukker), cola, sodavand (10,5% sukker), tørret frugt (rosiner, dadler er ren slik med op til 80% sukker, mere end matado mix), frugt særlig sød frugt, slik, kage, hvidt sukker, brun sukker, sirup, honning.

De hurtige kulhydrater: Er de ting der giver hurtig og høj blodsukker stigning: Al sukker, honning, kage, slik, sodavand, hvidt brød, hvide ris, pasta, pizza, chips, cornflakes, popcorn, kartofler, tørret frugt.

Hvorfor kan Kræftceller lide sukker (blodsukker)     
Kræftceller elsker sukker dvs højt blodsukker (glukose, druesukker). Kræftceller er ikke i stand til at ernære sig af fedt (ketogen kost) som normale celler. De er afhængig af blodsukker som næring og har flere receptorer for glukose end kroppens normale celler. Når du har meget glukose i blodet efter at have spist sukker og hurtige kulhydrater, fodrer du først og fremmest dine kræftceller, som holder fest uden din viden.

Kræft celler har en mitokondrie defekt ifølge nobel prisvinder 1931 Otto Heinrich Warburg. Kræft celler kan simpelthen ikke lide ilt og de har brug for glukose (blodsukker) som ernæring.
Alle kræft celler har denne mitokondrie dysfunktion og deres måde at få energi på er en an-aerob nedbrydning (uden ilt) af blodsukker (glucose) og er forskellig fra en normal celle, som hovedsaglig får energi via en aerob forbrænding (ilt tilstede).

Højt blodsukker og højt insulin er også inflammatorisk, det fremkalder betændelse i kroppen, så det belaster immunsystemet.
Kræft og Arvelighed

Kræften og arvelighed
En arvelig faktor, altså hvor vi arver "kræft gener" fra forældre, udgør max 5-10% af kræfttilfælde, men man kan ikke arve kræft, man kan arve uheldige gener eller muterede gener, men man er selv ansvarlig for om disse gener skal "udtrykke" sig altså komme til overfladen og udløse kræft.

Lægerne vil meget gerne fortælle dig at kræft er arveligt, det passer ikke. Hvis du spiser en ordentlig kost og undgår de skadelige ting og sørger for et godt immunsystem, så kommer evt. uheldige gener ikke til udtryk og giver kræft. Forebyggelse er altafgørende.

F.eks har du sikkert hørt om BRCA genet, som er et normalt kræft beskyttende gen på kromosom par nr. 17. Alle kvinder og mænd har 2 af disse gener, hvor det ene gen kommer fra mor og det andet gen fra far.
Kromosomer forekommer altid parvis (23 par kromosomer) så alle vores ca. 30.000 gener forekommer parvist (undtaget på mandens Y-kromosom). Hvert kromosom par indeholde hundredvis eller tusindvis af dobbelt gen-par og et af generne på kromosom par 17 er altså BRCA genet.
Parvise gener koder for de samme ting, men er lidt forskellige fordi de kommer fra 2 forældre. Læs generelt om kromosomer og gener.


kvinde undersøger sig selv for knuder og brystkræft

Kvinde undersøger sig selv
for knuder og brystkræft

Det vil være sjældent at begge BRCA gener har en mutation (sjældent at begge forældre har samme mutation), i langt de fleste tilfælde, er det kun det ene gen, der er muteret, hvis der er i det hele taget er en mutation.

Et gen er en lille sekvens af kromosomet's DNA arvemasse, men hvis der er sket en mutation i et eller begge BRCA gener (ændring i DNA'et), beskytter det ikke mere mod kræft og det KAN, men behøver ikke, udløse brystkræft, æggestokkræft (ovariekræft), colonkræft og prostatakræft. Kræftbeskyttelsen sker via et kræftbeskyttende protein som genet koder syntesen for.

Et sådant muteret gen, videreføres til børn som simpel nedarvning og du kan arve det muterede gen fra mor eller far. Risikoen for kræft med et muteret BRCA gen, er stærkt øget, men det er ikke sikkert der dannes kræft, det afgør du selv.

Hvis både mor og far har ét muteret BRCA gen, kan du risikere at arve 1 eller 2 muterede gener (simpel nedarvning = 25% risiko for at få begge gener, 50% risiko for at arve ét gen og 25% chance for ikke at arve et muteret gen). Har du begge muterede gener, vil du være i højrisiko for udvikling af kræft.

Hvis du spiser ordentlig kost kommer det muterede gen ikke til udtryk og en kvinde (f.eks Angelina Jolie) behøver ikke at få fjernet begge bryster forebyggende, blot fordi hun har et muteret gen fra sin mor.

En mand kan også arve denne BRCA gen mutation fra mor eller far og få brystkræft, colonkræft og prostata kræft. Ja, du læste rigtigt, en mand kan få brystkræft.

Kommer et gen til udtryk eller ej?  - epigenetik

Kommer et gen til udtryk eller ej? - om epigenetik
Hvorvidt et gen kommer til udtryk og hvad et gen udtrykker, er et meget spændende og fremtidigt emne og forsknings område, dette felt hedder epigenetik og jeg gætter på vi kommer til at høre meget om det i fremtiden.

Epigenetik er det der sker efter DNA'et, hvordan opfører generne sig, hvordan afkodes de, hvordan og hvornår kommer de til udtryk i form af bestemte proteiner, enzymer, hormoner, bio-aktive stoffer, immun systemet og celle funktioner og hvornår dannes kræft.

Generne er vores hardware, de kan ikke ændres, epigenetik er den software, der styrer hardwaren, der styrer hvordan generne skal aflæses. Og du kan påvirke og ændre software'en og påvirke hvordan  generne kommer til udtryk, ved at spise en ordentlig kost og undgå skadelige elementer i kosten.

Hvordan "tændes" og "slukkes" et gen
Alle kroppens celler indeholder nøjagtig samme DNA, nøjagtig samme gener, men alligevel er kroppens celler meget meget forskellige og det er netop fordi nogle gener kommer til udtryk, mens andre "sover" så cellen specialiserer sig til f.eks en hudcelle eller en celle i øjets nethinde. 2 celler så langt fra hinanden, men alligevel indeholder de nøjagtig samme DNA og gener.

Hvad er det der styrer om generne skal komme til udtryk? Hvad er det det afgør om en celle skal blive til en kræftcelle og hvad er det der styrer om vi bliver syge? En ting er sikkert, det er uhyre kompliceret, ingen, absolut ingen, kan overskue alle de fine mekanismer, der er involveret.

Alligevel fylder lægerne os med medicin, hvis funktion ingen kan overskue, det griber ind overalt, derfor er der altid en lang række utilsigtede virkninger ud over det man regnede med (læger kalder det bivirkninger). Det samme med gifte i maden og miljøet, ingen ved hvilke skader de gør.  

Læs denne artikel på Videnskab.dk "Epigenetikken styrer vores DNA's opførsel".
Om epigenetic på Wikipedia

De 10 hyppigste kræftformer - Statistik
Symptomer - hvad skal du være opmærksom på

​Der findes 220 forskellige kræftformer. Her er en gennemgang af de 10 hyppigste, rangeret efter hyppighed, med angivelse af symtomer, hvad skal du være opmærksom på. Forekomst, dødelighed og overlevelses chance ved traditionel behandling: kirurgi, kemobehandling eller stråling.

220 forskellige kræftformer lyder voldsomt, men det skyldes at der kan være forskellige kræft typer i samme organ, sådan at hver af de 10 kræftformer nævnt nedenfor, kan have forskellige typer. 

1.  Brystkræft

​Brystkræft er den hyppigste kræftform overhovedet, den hyppigste kræft hos kvinder og en af de hyppigste dødsårsager hos kvinder. Hastigheden for nye tilfælde stiger konstant. En mutation i BRCA genet øger risikoen for udvikling af brystkræft betragteligt (se om "Kræft og Arvelighed" lidt højere oppe på denne side)

Forekomst af brystkræft under 30 år er sjælden, mens forekomsten stiger kraftigt med alderen så 80 % af brystkræft patienter er over 50. Det er formentlig associeret med ændring i progesteron-østrogen balancen, når kvinden nærmer sig overgangsalderen.

Progesteron, som er en naturlig østrogen antagonist, falder, mens østrogen holdes på et vist niveau som respons på øget FSH hormon. Brystvæv er et hormon afhængigt væv og brystkræft er østrogen afhængig, mens progesteron beskytter mod brystkræft. P-piller (østrogen) er årsag til nogle af kræft tilfældene.

Hormon behandling med østrogen, mod overgangs alder symptomer fordobler brystkræft tilfælde, det er et faktum, mens progesteron sænker brystkræft tilfælde.

Mærkeligt man ikke bruger bioidentisk progesteron alene, det er netop det kvinderne er kommet i underskud med. Det skal naturligvis være bioidentisk progesteron (lig det naturlige) og ikke det kunstigt fremstillet, som i sig selv er kræftfremkaldende hvilket fremgår af Wiki om Medroxyprogesterone acetate der står: "increases the risk of breast cancer"

Kunstigt fremstillet er fremmed for kroppen og ikke identisk med det naturlige.   
Mere om bio-identisk progesteron og hvor og hvordan du kan få det, under Cancer del 2

Fedme hos kvinder omkring og efter overgangsalder, er en bidragende faktor, netop fordi fedt, er et østrogen producerende væv. Mænd kan også få brystkræft, men kun et lille antal ca. 1% af kvinder.

Undersøg dig selv
Det vigtigste er, at du er på vagt over for små ændringer eller fornemmelser i brysterne og at undersøge dig selv jævnligt for knuder og forandringer og asymmetri som ikke har været tidligere. Tidlig erkendelse af kræft, giver væsentlig bedre prognose.


Screening for brystkræft - Cancer fremkaldende Mammografi
Røntgenstråling fra mammografi er kræftfremkaldende, så det er en meget dårlig ide. Desuden kan mammografi ikke registrere små kræftknuder og vanskeligt knuder i tæt brystvæv.

kvinde undersøger sig selv for knuder og brystkræft


Sammenklemning af brysterne ved mammografi, kan få en lille kræftknude til at briste så risiko for spredning øges. En kræftknude er tit 8-10 år om at udvikle sig og en lille bitte knude kan ikke ses på røntgen.

VIGTIGT: Et tæt brystvæv kan skjule selv større knuder fra røntgen. Det er vigtigt du undersøger dig selv jævnligt og lærer dig selv at kende - så er det nemmere at opdage noget unormalt. Se video nedenfor. Brug flad hånd og palper med fingerspidserne som er mest følsomme. Først med let tryk derefter med hårdere tryk, så du føler mod brystkassen.  

Termografi af brysterne er en meget bedre screenings metode, især til yngre kvinder, som har tættere brystvæv. Den er risikofri og smertefri, den kan opdage forandringer tidligere.
Ultralyd undersøgelse er også en mulighed.

Jævnlig Mammografi er opskriften brystkræft. Røntgenstråling ER kræftfremkaldende, derfor går personalet ud af rummet. Jævnlig røntgenstråling er den mest tåbelige ide, men det er en del af hele cancer industriens markedsføring og pengebaserede system. Det drejer sig IKKE om DIN sundhed eller hvad der er bedst for dig. Det drejer sig om hvem der kan sælge sine varer, i dette tilfælde Røntgen maskinerne. Termografi maskiner ville være meget bedre.
 
Video på youtube: Dr. Veronique Desaulniers om Mammography vs. Thermography for Detecting Breast Cancer

The Breast Exam - klinisk undersøgelse af brysterne


Symptomer på brystkræft
Det mest almindelige symptom på brystkræft er en klump eller fast område. Med eller uden smerte. Er knuden uregelmæssigt i omkreds, er det mere tilbøjelig til at være brystkræft. Men brystkræft kan også være en blød afrundet knude.
Nogle gange kan brystkræft knuden være så lille, at den ikke registreres, men det første der registreres er en spredning og hævelse af de tilhørende lymfeknuder i armhulen og over kravebenet.

Knude i bryst. Ændring af overflade kontur


Officiel årsager til brystkræft jfr. kræftforeningen:
"Oftest ukendt, men en række ting øger risikoen: arvelighed, kvindelige kønshormoner, alkohol, rygning, overvægt, hvornår man eventuelt føder, ældre fødende har større risiko for brystkræft, og hvornår man går i overgangsalder"

Mine kommentarer til Årsager:
Som altid springes kostens betydning over (bortset fra alkohol), men naturligvis har kosten en meget stor betydning for udvikling af kræft, som beskrevet andet sted på denne side. Man kan også spørge sig selv, hvorfor er antallet af brystkræft tilfælde stigende? Det kan ikke være andet end kost eller miljø eller livsstil, sandsynligvis en blanding af alle 3.

Brystvæv er hormonafhængigt og specielt når det drejer sig om brystkræft, så er østrogen lignende stoffer i vores kost og miljø af betydning for udvikling af brystkræft. Hormonbehandling efter overgangsalderen, øger risikoen for udvikling af brystkræft.

Vedr Overvægt det er 100% kostrelateret og der er 2 ting i det:
1) det der er årsag til overvægt er også årsag til kræft, så det er ikke overvægten der giver kræft, men overvægt og kræft har fælles årsag nemlig overdreven indtagelse af kulhydrater og de forkerte olier (omega-6 og margariner).
2) den anden ting vedr overvægt er, at fedtvæv er leverandør af østrogen, som igen påvirker brystvævet, så på den måde er overvægt indirekte årsag til brystkræft.  

Østrogenlignende stoffer i kost og miljø, der kan være medvirkende årsag til brystkræft.
Der findes tusindvis af stoffer med hormonlignende virkninger, de kan inddeles i forskellige grupper:
•  Hormonlignende stoffer i kosmetik og plejeprodukter (f.eks parabener)
•  Hormonlignende stoffer som pesticider på frugt og grønt
•  Hormonlignende stoffer som naturlige planteøstrogener (sojaprodukter indeholder isoflavon)
•  Hormonlignende stoffer som afgives fra emballager og køkkengrej (teflon) f.eks Bisphenol, ftalater (plastblødgører) og flourede stoffer
•  Hormonlignende stoffer som afgives fra maling, lak, impregneret tøj og elektronik.
Se artikel: Hormonforstyrrende stoffer 
Se artikel: 32 hormonforstyrrende stoffer i kosmetik

At bære mobiltelefonen nær brysterne, er en sikker måde at få brystkræft på. Naturligvis afviser alle mobil operatører, at en mobil telefon kan give kræft, de skal jo sælge deres telefoner.

... men mobil telefoner giver kræft, eller nærmere den stråling de udsender, giver kræft.

At bære mobiltelefonen nær brysterne, er en sikker måde at få bryst kræft på

Strålerne fra telefonen, wi-fi og fra mobil masterne, er EMF, Elektro Magnetisk Frekvens eller Field, er radiobølger i mikrobølge området ca. samme område som din mikrobølgeovn, som kører på 3,6 GHz. Mikrobølgeovnen opvarmer mad ved at bringe vandmolekyler i svingninger, desuden rykkes rundt på atomer i bl.a. proteinerne, så maden ændres. EMF er af WHO erklæret som muligt kræftfremkaldende. 

Har BH'en ståltråd skelet virker det som antenne, der forstærker signalet. Det er påfaldende, at nogle kvinder udvikler brystkræft præcis der hvor mobiltelefonen sidder ==> Læs mere her

Hvad skal du være opmærksom på:
•  En knude i brystet
•  Smerter fra brystet eller brystvorten
•  Hudforandringer på brystet
•  Hvis brystvorten væsker
•  Indtrækning i huden
•  Hvis huden på brystet eller brystvorten trækker sig ind eller sammen
•  Hvis brystvorten bliver forandret med eksem, hudirritation, eller knopper
•  Hvis der er noget det ligner eller føles som betændelse i brystet

Forandringer behøver ikke være kræft, men bør undersøges nøjere. 90% af knuder i brysterne, er godartede. I tilfælde af forandringer vil ultralyd og termografi som indledende undersøgelse være at foretrække fremfor mammografi som i sig selv kan forårsage kræft. Ved mistanke om kræft udtages en vævsprøve med en nål (biopsi).

En biopsi, udtagelse af en lille vævsprøve med en nål fra en knude, og efterfølgende histologisk undersøgelse, vil give den endelige diagnose. Patologen kan afgøre hvilken type brystkræft det er og hvor differentieret kræftcellerne er. Jo mindre differentieret de er, jo mere primitive de er, jo større er risikoen for at den er mere aggressiv med større tendens til være invasiv og til at metastasere.

En vigtig ting er at undersøge om brystkræftcellerne har receptorer for østrogen, progesteron eller begge. Normal brystvæv har receptorer for begge hormoner. 2/3 af alle brystkræfttyper har en eller begge receptorer. Hvis en brystkræft har receptor for en eller begge hormoner, vil hormonerne virke som benzin på bålet og få brystkræften til at vokse.


Behandling af brystkræft
Knuden fjernes kirurgisk, eller hele brystet fjernes ofte kombineret med strålebehandling og kemo og hormonbehandling, tamoxifen som har anti-østrogen virkning.  

Statistik for Brystkræft
•  Forekomst: 4.848 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 1.215 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose mand/kvinde:  - % / 85%

Læs mere om Brystkræft her på Cancer.dk

Bryst kræft - gennemgang fra http://www.aboutcancer.com/

Brystkræft Screening - Mammografi

​Mammografi ØGER risiko for brystkræft. Alle ved at røntgen er kræftfremkaldende

Brystkræft er den hyppigste kræft former hos kvinder og en af de hyppigste dødsårsager hos kvinder. En mutation i BRCA genet øger risikoen for brystkræft betragteligt.

Brystkræft er tit 8-10 år om at udvikler sig, fra små bitte knuder, som ikke kan ses på røntgen.

Brystkræft screening
er mammografi, som er en undersøgelse af brysterne med røntgen optagelse. Det tilbydes alle kvinder mellem 50 og 69. Brystet bliver klemt mellem 2 plader og der bliver optaget et røntgen billede af brystet.

Mammografi screening. Brystet bliver klemt mellem 2 plader og der bliver optaget et røntgen billede af brystet

Brystet bliver klemt mellem 2 plader og der bliver optaget et røntgen billede af brystet.

Mammografi er ikke særlig god til at opdage kræft. Den kan ikke påvise tidlige stadier, som bliver overset. Mammografi kan ikke påvise spredning fra et tidligt stadie og er ikke god til tæt brystvæv, som især yngre kvinder har. Røntgen strålingen kan i sig selv give kræft og sammenpresningen af vævet kan lædere en evt. kræftknude, som kan resultere i at nogle kræftceller frigives til blodet og spredes rundt i kroppen.

Mammografi ØGER risiko for brystkræft. Alle ved at røntgen er kræft fremkaldende. Artikel: Mammography screening is harmful and should be abandoned

Se også denne video på youtube: Do Mammograms Save Lives?

Mammografi er som alt andet i sundhedssystemet styret af medicinal firmaer, her producenter af apparaturet, som naturligvis er møgdyrt. Er du overrasket?

Mammografi forårsager brystkræft og overdiagnostisering og redder ingen liv! - Mammografi er kort fortalt en ommerBrystkræft Screening
Termografi er bedre end Mammografi

Termografi er en langt bedre metode at undersøge og screene for Brystkræft. Med et varmefølsomt kamera optages et billede af varmefordelingen i kroppen. Det er UDEN stråling og UDEN sammenklemning af brysterne og derfor smertefrit og risikofrit for udvikling af cancer.

Termografi optagelser, kan påvise kræft forandringer på et tidligt stadie og før det kan påvises på røntgen. Velegnet til alle aldre især yngre kvinder. Kræftknuder er lidt varmere (mere blodforsyning) end normalt, hvilket ses på termografiet hvor rødt er varmest, dernæst gult, grønt og blåt koldest.

termografi optagelse af bryster

Termografi optagelse af overkroppen og brysterne. Farvefordelingen (rødt varmest, blåt koldest) viser et lille område ved højre brystvorte (venstre på foto) med forøget varme, det kunne være en kræftknude. Foto fra infrarødscreening.dk 

2.  Prostatakræft

Prostatakræft er den næst hyppigste kræftform og den hyppigste kræftform hos mænd. Sjælden hos mænd under 40, stiger efter de 50 år og 60% af prostata kræft findes hos mænd efter 65. Der er en vis grad af arvelighed involveret. Mutation i genet BRCA2 øger risikoen for prostatakræft.

​Prostata celler og kræftceller producerer antigener (proteiner) som frigives til blodet såkaldt PSA (prostata specifik antigen). Kræftcellerne producerer mere og et højt niveau er derfor en markør for prostata kræft. Man kan måle blodets indhold af PSA og dermed få et mål for hvor "meget" kræften er aktiv. En godartet forstørret prostata uden kræft, vil producere mere PSA end normalt, så man kan ikke sige noget absolut ud fra værdien.

prostata kræft

Prostata (blærehals kirtlen) er en valnødstor kirtel efter/under blæren omkring urinrøret, og kan føles ca 10 cm oppe og forrest i endetarmen. Kirtlen producerer en del af sæd-væsken.

En knude (tumor) i prostata kan vokse så den trykker på urinrøret og dermed kompromitterer vandladningen. Prostata (blærehals kirtlen) er en valnød stor kirtel efter/under blæren omkring urinrøret, og kan føles ca 10 cm oppe og forrest i endetarmen. Kirtlen producerer en del af sæd-væsken. Hos ældre mænd og hos mænd med forstørret prostata, kan kirtlen være større.

Det mandlige kønshormon, testosteron, er nødvendig for udvikling af de mandlige kønskirtler, men er samtidig også nødvendig for udvikling af prostata kræft, fordi kræften har testosteron receptorer. Testosteron produceres i testiklerne (90%) og i binyrerne (10%).


Godartet forstørrelse af Prostata
Prostata har tendens til at vokse hele livet så længe den er påvirket af testosteron, herved kommer den med alderen til at trykke på urinrøret, hvorved det bliver vanskeligere at komme af med vandet. 25% af mænd mellem 50-60 og 50% af mænd over 60 år har godartet forstørret prostata. Det er ikke en livstruende sygdom, men kan være ret generende. Ved mistanke om kræft kan udtages en biopsi med en nål via endetarmen. Der kan tages en blodprøve for at se på PSA værdien.

De fysiske symptomer, er stort set de samme som med prostatakræft. Svært ved at komme af med vandet, hyppig vandladning, skal op om natten, lang tid om at komme i gang, svag stråle. Bliver generne voldsomme, eller hvis urinrøret næsten lukkes helt, kan man ty til medicinsk behandling, der afslapper prostata, men al medicin er som en elefant i en glasbutik, det påvirker hele kroppen med talrige symptomer. En anden mulighed er operation via urinrøret hvor der skrabes eller skæres noget af prostata med laser.   
Om godartet Prostataforstørrelse på Sundhed.dk


​Prostatakræft
Prostatacancer begynder, når celler i prostata begynder at vokse ukontrollabelt, hvorved prostata forstørres og presser på urinrøret, så man finder ubehag og besvær med at lade vandet. Hvis kræft celler gennembryder blodkar, kan enkelte kræftceller sprede sig til kroppen, såkaldt metastaser.

Næsten alle prostatakræft er adenocarcinomer, som er cancertyper udviklet fra kirtel celler (de celler, der danner prostata væske, der tilsættes sæden). Der er et par andre typer: sarcom og småcellet karcinom, men langt de fleste er adenocarcinomer.

prostata kræft

En knude i Prostata trykker på urinrøret 

Nogle prostatakræft vokser og spreder sig hurtigt, men de fleste vokser langsomt. En evt. spredning er en markant forværring og stiller en dårlig prognose for helbredelse og overlevelse, det drejer sig hyppigst om spredning til knogler, lunger og lever. Man kan ikke sikkert skelne mellem de 2 tilstande. Obduktioner af mænd død af andre årsager, viser at mange ældre mænd og endda yngre mænd, har prostatakræft, uden at afdøde vidste det og som aldrig har givet nogle symptomer.  

Mange mænd op i årene, 60+ og ældre mænd har forstørret prostata, såkaldt benign prostatahyperplasi, en godartet forstørrelse, som ikke er prostatakræft. En sådan godartet forstørrelse af prostata, kan give højere PSA niveauer.

Video. Prostate cancer: Essential facts

How I do it: prostate cryoablation (PCry) - Fryse kirurgi på prostata ved prostatakræft.
Frysende nåle indføres i prostata via endetarmen, så kræftknuden ødelægges

Noget tyder på at mange prostatakræft patienter har kræftforstadier mange år før symptomer viser sig og sandsynligvis er der en flydende overgang mellem godartet prostata forstørrelse og forstadier til kræft.

De fleste mænd uden prostata cancer har PSA niveauer under 4 nanogram per milliliter (ng / ml) i blodet. Risiko for prostatacancer øges samtidig med at PSA niveauet går op. Mænd med et PSA-niveau mellem 4 og 10 har omkring 25% risiko for at få prostatakræft og hvis PSA er mere end 10, er risikoen prostatacancer over 50%.

​Officiel årsager til prostatakræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: Ukendt. I mindre end 10 procent af tilfældene er der tale om arvelighed. Dog mistænkes knap halvdelen af tilfældene af aggressiv eller uhelbredelig prostatakræft før 55-års alderen for at være familiært betingede.

Mine kommentarer til officielle årsager:
Som med alle andre kræftformer er kosten og immunsystemet afgørende. Østrogen lignende stoffer kan virke negativt på prostata, det betyder også at fedme, hvor der produceres østrogen i fedtvævet er en tilstand der fremmer prostatakræft, fordi prostata væv er hormon afhængig (se under brystkræft og hormonforstyrrende stoffer).

Hvad skal du være opmærksom på ved prostata symptomer:
•  Mere og mere vanskeligt at lade vandet. Skal op flere gange om natten. Slap stråle, det tager tid før der kommer noget. 
•  Hyppig trang til at tisse
•  Blod i urin eller sæd
•  Fornemmelse af blærebetændelse
•  Besvær med rejsning
•  Smerter i hofter, ribben eller bryst som følge af spredning af kræften
•  Træthed, svaghed som følge af spredning til kroppen

Behandling af Prostatakræft
Traditionel behandling af prostatakræft er: hormonbehandling, kirurgi og kemoterapi. Der kan vælges forskellige former for behandling: fjernelse af prostata via indgreb i bughulen. Frysebehandling eller radioaktiv behandling ved at indføre frysende nåle / radioaktive nåle direkte i prostata via endetarmen. Behandlingernes resultat er stort set ens og ikke meget forskellig fra ingen behandling.

Alle disse former for behandling, inklusiv hormonbehandling, giver gener i form af impotens og inkontinens.
Hvis der ikke er spredning til kroppen, er prognosen relativ god, ved spredning er prognosen dårlig.

Statistik for Prostatakræft
•  Forekomst: 4.353 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 1.152 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k:  85% /  - %

Læs mere om Prostatakræft her på Cancer.dk
Om Prostatakræft på Sundhed.dk

3.  Lungekræft

​Lungekræft er en alvorlig kræftform med høj dødelighed. Der er tre hovedtyper af lungekræft og det er vigtigt at vide hvilken form du har, for det afgør dine behandlingsmuligheder og prognose.

1) Ikke-småcellet lungekræft
Dette er den mest almindelige form for lungekræft. Ca. 85% af lungekræft tilfælde er ikke-småcellet lungekræft. Den kaldes ikke-småcellet fordi cellerne ved mikroskopi er store. Pladecellecarcinom, adenocarcinom, og storcellet carcinoma er alle undertyper af ikke-småcellet lungekræft.

2) Småcellet lungekræft
Småcellet lungekræft omfatter omkring 10% -15% af lungekræfttilfælde. Åsagen er næsten altid rygning. Cellerne er små i mikroskop og ligner havregryn og kaldes også "havregryns" kræft. Denne type lungekræft er aggressiv, har tendens til at sprede sig hurtigt og mere end ikke-småcellet lungekræft. Det er en alvorlig form for lungekræft med dårlig prognose. Derfor kan denne type lungekræft ikke opereres og man må bruge kemoterapi og strålebehandling alene.

3) Lunge Carcinoid Tumor
Færre end 5% af lungekræfttilfælde er lunge carcinoid tumorer, de betegnes også lunge neuroendokrine tumorer. De fleste af disse tumorer vokser langsomt og spredes sjældent.

Video - Kort om lungekræft - Kræftens bekæmpelse

​1) Mere om ikke-småcellet lungekræft
Lungekræften starter, når celler i lungerne bliver unormale og begynde at vokse ukontrolleret. Efterhånden som flere kræftceller udvikler sig, kan de danne en tumor og spredes til andre områder af kroppen.
Der er forskellige undertyper af ikke-småcellet lungekræft, som har udgangspunkt i forskellige lungeceller. De er grupperet sammen fordi behandling og diagnose er ens.


Adenocarcinom
Adenocarcinom: Ca. 40% af lungekræft er adenokarcinomer. Disse kræftformer har udgangspunkt i de celler der danner slim i lungeepitelet. Denne type lungekræft ses ofte hos rygere, men er også den mest alm. form for lungekræft hos ikke rygere. Hyppigere hos kvinder og hyppigere hos yngre mennesker end andre typer af lungekræft. Denne type kræft er ofte lokaliseret i nærheden af lungens overflade.

Adenocarcinom vokser langsommere end andre typer lungekræft og findes ofte før den har spredt sig og har bedre udsigt end andre former for lungekræft.

Planocellulært karcinom
Planocellulært (epidermoid) karcinom: Ca. 25% til 30% af alle lungekræft tilfælde er planocellulært karcinom. Disse kræftformer har sit udgangspunkt i pladeceller, som er flade celler, slimhinden der afgrænser overfladen af lungernes luftveje. Der er ofte en forhistorie om rygning og denne kræftform er ofte lokaliseret i centralt i lungerne nær de større luftveje, bronkierne.


Storcellet karcinom
Storcellet (udifferentierede) karcinom: Denne type står for omkring 10% til 15% af lungecancer tilfælde. Det kan forekomme i enhver del af lungen. Den har tendens til at vokse og sprede sig hurtigt, hvilket kan gøre det sværere at behandle. En undertype af storcellet carcinom, kendt som storcellet neuroendokrine karcinom, er en hurtigt voksende kræft, der er meget lig småcellet lungecancer.


Andre undertyper af ikke-småcellet lungekræft såsom adenosquamøst carcinom og sarcomatoid karcinom, er langt mindre udbredt.

​Officiel årsage til Lungekræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: Tobak er årsag til 80-90 pct. af alle tilfælde.
Mine kommentarer til årsag: som alle andre former for kræft og sygdom, har kosten og immunsystemet stor betydning. Specielt med lungekræft og rygning, når man hælder tjære ned i lungerne ved rygning, så er det så skadeligt, at der nok ikke er så meget at gøre forebyggende, man fremprovokerer bevidst kræft.

​Diagnostisering af Lungekræft
Røntgen, CT-Skanning, vævsprøve udtaget ved bronchoskopi, mikroskopi af opspyt. Giver information om lokalisation, hvor fremskreden kræften er og hvilken type kræftceller det er.

​Behandling af Lungekræft
Afhænger af lokalisation, hvilken type kræft det er, hvor aggressiv den er. Er det en mindre aggressiv form med tydelig lokalisation og afgrænsning kan vælges operation. Hvis den er diffus uafgrænset lokaliseret flere mindre steder er operation ikke mulig. Alle former, med eller uden operation behandles altid med kemobehandling evt. strålebehandling samt smertebehandling. Nyere former for medicinsk behandling er immunterapi kan komme på tale.  

Hvad skal du være opmærksom på:
• Hoste, der varer ved i mere end 6 uger
• Blodigt slim i opspyt
• Åndenød
• Gentagne luftvejs infektioner, lungebetændelser
• Hæshed, hævelse af halsen
• Træthed, hovedpine, svimmelhed, vægttab

Statistik for Lungekræft
•  Forekomst: 4.359 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 3.597 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k:  11 % / 16%

Læs mere om Lungekræft her på Cancer.dk  og på Sundhed.dk

4.  Tyktarms kræft

Tyktarmskræft  -  Colorectal kræft
Kræft i tyktarmen (Coloncancer) og kræft i endetarmen (endetarms kræft, rectalcancer) er 2 store kræftformer, som tilsammen omfatter omkring 20% af alle kræfttilfælde. Colon - og endetarms kræft er ens bortset fra lokaliseringen som navnene siger. Endetarms kræft er betydelig mere kompliceret at operere.

Forekomsten er forholdsvis lav indtil 50 år, hvorefter forekomsten fordobles for hvert år-ti der forløber.

​Tyktarmen er godt 1,5 meter lang og diameter ca. 5 cm. Tyndtarmen udmunder i tyktarmen nederst i højre side i blindtarmen, herefter går tyktarmen opad i opadstigende colon, på tværs (transverselle colon) langs nederste del af ribbenene, går derefter nedad (nedadstigende colon) i venstre side og udmunder i rektum og endetarm.

​Kroppen danner dagligt helt normalt rundt omkring i kroppen, forandrede celler som har potentiale til at udvikle sig til kræft, især hurtigtvoksende celler som tarmens slimhinde, som udskiftes i løbet af et par dage, er udsat for at udvikle unormale celler. Det er din opgave at understøtten kroppens bekæmpelse af unormale celler ved at spise ordentligt og holde immunsystemet optimalt, det system der skal bekæmpe unormale celler.


Tarmen og tarmflora er helt essentiel for dit helbred

Tarmen er helt essentiel for hele kroppens sundhed og din sundhed afhænger af hvad du putter ned i den, hele kroppen inklusiv tarmen selv, skal ernæres af det du putter ned. Der er også et samspil mellem tarmens flora, det du spiser og dit helbred.

Din tarm og tarmflora er din køkkenhave, som du skal passe og pleje og sørge for trives godt. Ukrudt i din køkkenhave, uønskede bakterier og svampe, skal du holde nede så vidt muligt og du må ikke gøde dem så de vokser uhæmmet. Du skal tilføre gode venligsindede bakterier, der kan udkonkurrere de uønskede og som kan producere gode gavnlige næringstoffer og beskyttende stoffer.

Tarmfloraens betydning for sundhed bliver et meget stort emne i fremtiden. Men du kan lige så godt begynde nu, at passe på din køkkenhave. De venligsindede bakterier er mælkesyrebakterier som beskytter os indvendigt og udvendigt (hud og slimhinder). Vi er pattedyr, den første føde er mælk og mælkesyrebakterier, er en del af vores beskyttelse. Allerede før dit første skrig har du fået dine første mælkesyre bakterier, nemlig fra din mor's fødselskanal og hvis du ikke har (kejsersnit) har du fået en dårlig start.    

Tyktarmskræft  - Udvikling
Polypper (adenom) og adenocarcinom (kræft) er tumorer i tyktarmen med slimhinden som udgangspunkt og de mest almindeligste tumorer i tarmen.

Polypper er godartede glatte afrundede stilkede tumorer, men med alderen er der større risiko for at de kan videreudvikle sig til en ondartet tumor (kræft). Er polyppen større end 1 cm. diameter, er der øget risiko for at den udvikler sig til kræft.

Følg linket i højre side, der er fine illustrationer og forklaringer på kikkertundersøgelse.

5 stadier af tarmkræft, når den vokser ned i tarmvæggen, stadier 3,4,5 er der risiko for spredning til lymfekirtler og lever mm.
Foto fra Johns Hopkins Gastroenterology som har fine forklaringer og illustrationer

​Officiel årsager til Tyktarmskræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: Overvægt, usund kost med få fibre, alkohol, rygning og type-2 sukkersyge øger riskoen. I nogle tilfælde er sygdommen arvelig.

Mine kommentarer til officielle årsager:
Som med alle andre kræftformer er kosten og immunsystemet afgørende. Der angives fiberfattig kost og alkohol som medvirkende årsag, det er da altid en begyndelse. Type 2 diabetes er nok ikke årsag, men nærmere har en fælles årsagsfaktor med tyktarmskræft, nemlig overdreven indtagelse af kulhydrater i tide og utide. Tyktarmskræft er hyppigere i vestlige lande og allerede det siger, at kost eller livstil har betyding.
Der kan være en vis genetisk disposition, desuden kan kroniske tarmbetændelser øge forekomst af tyktarmskræft, ligesom forudgående polypper.

Symptomer på Tyktarmskræft
I starten er der ingen symptomer. Kræft i den sidste del af colon og rectum tenderer til at vokse sig større før symptomer viser sig end hvis kræftknuden er lokaliseret først i tyktarmen (højre side). Som tyktarms-kræften vokser, bliver symptomerne tydeligere. Obstruktion af colon lumen kan give symptomer på abdominal udfyldning, smerter, kvalme og opkastning og tyder på en stor tumor og en dårligere prognose.

Når tumoren er invasiv og har trængt længere ned i tarmvæggen, er der tydeligere symptomer i form af smerte med en bestemt lokalisation eller akutte abdominal smerter. Er tumoren lokalaliseret i rectum kan der være trængninger (afførings fornemmelse). Når tumoren har infiltreret tarmvæggen i dybden, er der stor risiko for spredning (metastaser) til tarmens lymfeknuder og leveren, som er første station for tarmens venøse blod tilbageløb og derfra metastaser videre til resten af kroppen.

​Hvad skal du være opmærksom på med Tyktarmskræft:
• Ændringer i afføringsmønstret gennem 3-4 uger, måske skiftevis forstoppelse og diarré
• Blod eller slim i afføringen
• Ubehag i maven eller larmende, rumlende tarme gennem et stykke tid
• Oppustethed, utilpashed, ondt i "maven"
• Fornemmelse af ikke at kunne tømme tarmen helt ved toiletbesøg
• Træthed, vægttab​Diagnose af Tyktarmskræft
Har du mistanke til noget unormalt jfr listen ovenfor over ting du skal være opmærksom på, bør du kontakte din læge som vil udspørge dig, føle på dig og evt sende dig i et "kræft pakkeforløb" som foregår på hospital eller special læge.

Ved en udvidet undersøgelse vil du få foretaget kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi), blodprøver og CT skanning af bughule, lever og lunger. Ved koloskopi kan der udtages en lille vævsprøve som mikroskoperes (histologisk undersøgelse) for at afgøre om det er kræft og hvor differentierede cellerne er. Jo mere primitive cellerne er, jo værre prognose. Ved koloskopi kan man fjerne mindre polypper og undersøge og mikroskopere dem.

Lille Polyp, Stilket polyp og adenocarcinom. Tegning og udseende ved koloskopi
Foto fra Johns Hopkins Gastroenterology som har fine forklaringer og illustrationer

Foto ovenfor illustrerer forskel mellem polyp og adenocarcinom, hvis du følger linket er der fine illustrationer og forklaringer på kikkert undersøgelse (koloskopi).
Tidlig erkendelse af kræft er vigtig for en god overlevelses chance. Fra 2014 er der indført screening for tarmkræft for personer over 50 år. Det foregår ved afføringsprøve, hvor der kigges efter blodtilblanding.Behandling af Tyktarmskræft
Simple polypper kan fjernes ved koloskopi, mere fastsiddende polypper kræver mere avancerede metoder, som brænding. Efterfølgende kontrol undersøgelser.

Er der ved biopsi konstateret tyktarmskræft vælges at skære et stykke af tarmen med god margin og inklusiv den drænende lymfeknude. Operationen udføres ved åbning af bughulen eller ved kikkert kirurgi gennem bugvæggen. 

Videos
• Oversigts video om colon-rectal kræft: Colon and Rectal Cancer: How much of a problem is it really?
• Mere dybtgående video om colon-rectal cancer. 1.halvdel er colon, 2.halvdel rectum: Updates on Colorectal Cancer


Lokalisationen af tumor afgør hvor meget og hvilken del af tarmen der fjernes. Især de sidste dele af tyktarmen og rectum kan nødvendigøre midlertidig eller permanent colostomi, hvor tarmen føres ud på bughulen til en stomi-pose.

Ved fjernelse af større stykker af tyktarmen, vil tarmfunktionen blive forstyrret, fordi en er dens funktioner er at opsuge overskydende væske og næringsstoffer.
Ved stadie 2 tyktarms kræft og højere stadier, vælges at give kemobehandling i tilknytning til opereration.
Ved rectalkræft, endetarmskræft, anvendes kirurgi, strålebehandling og kemebehandling postoperativt.  

Statistik for Tyktarmskræft
•  Forekomst: 2.764 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 1.375 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k: 58 % / 60 %. Dette tal afhænger i stor grad af hvilket stadie, dvs hvor dybt er cancer vokset ned i tarmslimhinden og er lymfeknyder involveret og er der spredning.
Stadie 1+2 uden lymfeknyder, har betydelig højere overlevelse.

Læs mere om Tyktarmskræft her på Cancer.dk

5.  Blærekræft

Blærekræft
Kræft i blæren, blærekræft, kan opstå når normale celler begynder at blive unormale og vokser ukontrollabelt. Blærekræft er hyppigere hos mænd (75%) end kvinder (25%) og hyppigst over 60 år. Man skelner mellem 3 typer af blærekræft, afhængig af hvilke celletyper der giver ophav til kræften:

1. Kræft i pladeepitel celler, blærens indvendige overfladeceller som ligner hudceller. Squamøs cellecarcinom. Langsomt voksende. 1-2% af tilfælde
2. Kræft i overgangsepitelet som er lige under blærens epitel, den del af blæren der kan strække sig (hyppigste form). Graden af invasivitet afgør hvor alvorlig denne kræftform er.
3. Kræft i kirtelceller i blæren, adenocarcinom, ca. 1% af tilfælde. Alvorlig invasiv.

ondartet hudkræft, modermærke kræft

Foto efter Sundhed.dk om blærekræft


I de fleste tilfælde udgår blærekraften fra overflade epitel cellerne. Kræften kan forblive lokaliseret i blærens overflade enten som en flad vækst eller som en stilket polyp, eller vokse (infiltrere) dybere ned i blærevæggen og evt metastasere til blærens lymfekirtler i bækkenet og evt videre rundt i kroppen. En stilket popyp med udgangspunkt i epitelcellerne har som regel ringe tendens til at infiltrere dybt og prognosen er god.   

​Officiel årsager til Blærekræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: Tobaksrygning er årsag til cirka 1/3 af alle tilfælde af kræft i blæren. Visse kemikalier i arbejdsmiljøet kan også give blærekræft.
Mine kommentarer til årsager: Som altid med kræft har kosten og immunsystemet stor betydning.

​Symptomer på Blærekræft
Symptomerne er ikke specifikt for kræft, de kan ses også ved blærebetændelse, Prostata problemer (mænd) og underlivsproblemer (kvinder). En større tumor kan give lændesmerter, spredninger giver træthed, vægttab og symptomer andre steder i kroppen.

Hvad skal du være opmærksom på:
•  Der er blod i urinen
•  Du føler trang til at tisse i utide
•  Der er Smerter når du lader vandet
•  Det trykker og smerter bag skambenet
•  Ofte infektion i blære og evt nyre


​Diagnose af Blærekræft
Ved mistanke ud fra symptomer, foretages kikkertundersøgelse af blæren, cystoskopi. Ved forandringer kan udtages biopsi, der give svar på om det er kræft og hvilken form for blærekræft det er. CT skanning, ultralyd skanning og røntgenkontrast undersøgelse af urinvejene og røntgen af lungerne, vil indgå hvis biopsien er positv for blærekræft.

Behandling af Blærekræft
Blærekræft behandles med kirurgi, kemoterapi, stråling og biologisk behandling. Kirurgi kan være lokal behandling ved fjernelse af kræften til fjernelse af hele blæren. Du kan læse mere om behandling af blærekræft her på sundhed.dk

Statistik for Blærekræft
•  Forekomst: 1.851 tilfælde årligt (mænd udgør 75% kvinder 25%)
•  Dødelighed: 575 dør årligt
• I live 5 år efter diagnose m/k: 72 % / 65 %

Læs mere om Blærekræft her på Cancer.dk og på Sundhed.dk

6.  Modermærke kræft - Ondartet hudkræft

​Officiel årsager til Modermærkekræft jfr. kræftforeningen:
​Årsager: Den væsentligste årsag til modermærkekræft er udsættelse for ultraviolet bestråling som fra sollys og i solarier. I få familier i Danmark er modermærkekræft arveligt.

Hvad skal du være opmærksom på:
1. Et modermærke ændrer størrelse, form eller farve
2. Et modermærke bliver ujævnt eller tykkere
3. Et modermærke danner skorpe eller bløder
4. Et modermærke klør vedvarende eller føles ændret
5. Et sår vil ikke hele

​ADVARSEL: Ved mindste mistanke – gå til læge. Det er uhyre vigtigt at komme hurtigt i behandling, dvs. få fjernet det syge.

Statistik for Modermærkekræft
•  Forekomst: 1.807 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 252 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k:  87% /  92% - Ved spredning er det meget mere alvorligt og andre tal. Ved traditionel kemo er der 10% overlevelse efter 2 år. Med de seneste nye immunterapi stoffer i kombination, er der overlevelserate ved spredning på ca 60% efter 2 år. De nye immun stoffer er sindsygt dyre, det er jo business. Artikel Videnskab.dk: Immunterapi reddede Dortes liv - og er ved at revolutionere kræftbehandlingen

Læs mere om Modermærkekræft her på Cancer.dk

ModerMærke Kræft
Drejer det sig om ondartet hudkræft, modermærke kræft, melanom (eller malignt melanoma), må man ikke nøjes med C-vit. Det er en farlig og hurtig voksende kræft form som der skal tages hurtigt og hårdt fat på med kirurgisk fjernelse hurtigst muligt lige så snart diagnosen er bekræftet og hvis der er spredning, må man starte på kemo behandling.

Modermærke kræft er en farlig form for hudkræft, med udgangs- punkt i de pigment producerende celler i en fregne eller andre mørke hudområder. Der ses uregelmæssig vækst, flere farver evt med sårdannelse.

ondartet hudkræft, modermærke kræft

Modermærke kræft. Ondartet hudkræft. En farlig form for hudkræft. Uregelmæssig vækst, flere farver evt med sårdannelse.

7.  Hudkræft - alm. hudkræft

​Officiel årsager til alm. hudkræft jfr. kræftforeningen:
​Årsager: Ultraviolet stråling fra solen/solarier. og fra solarier. Personer med svækket immunsystem får oftere hudkræft. alm. hudkræft og forstadiet til alm. hudkræft (aktinisk keratose, solskader)

Hvad skal du være opmærksom på:
1. Et sår, der ikke vil hele
2. En knude på huden, der vokser
3. Knuden kan bryde op og væske
4. Måske kommer der blod fra knuden
5. Pletten på huden kan skælle.

ADVARSEL: Gå til læge ved mindste mistanke. Symptomerne behøver ikke at være tegn på kræft, men du bør alligevel tage dem alvorligt. Det er lettere og sikrere med tidlig behandling.

Statistik for Alm. Hudkræft
•  Forekomst: 1.677 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 59 dør årligt
• I live 5 år efter diagnose m/k:   90% / 95%

Læs mere om alm hudkræft her på Cancer.dk

8.  Endetarms kræft

​Endetarmskræft er omtalt ovenfor under Tyktarmskræft.

​Officiel årsager til Endetarmskræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: Oftest ukendt, men overvægt, alkohol og type 2 sukkersyge øger risikoen. I visse tilfælde kan sygdommen være arveligt betinget.

Hvad skal du være opmærksom på:
1. Blod – med eller uden slim – i afføringen
2. Sortfarvet afføring
3. Anderledes afføringsvaner, der står på i mere end en måned
4. Skiftevis forstoppelse og tynd afføring i mere end en måned
5. Fornemmelse af, at tarmen ikke tømmes ordentligt, når du er på toilettet.

​ADVARSEL: Luft i tarmene eller ondt i maven i mere end en måned er også symptomer, du skal reagere på – ligesom blodmangel, vægttab eller feber i lang tid uden grund.

Statistik for Endetarmskræft
•  Forekomst: 1.559 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 651 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k: 61% / 65%

Læs mere om Endetarmskræft her på Cancer.dk

9.  Hjernekræft

​Officiel årsager til Hjernekræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: De præcise årsager kendes ikke. Hos patienter med visse sjældne arvelige sygdomme ser man ofte hjernesvulster, og man ved, at røntgenstråler kan medføre hjernesvulster. Stråling fra højspændingsledninger og mobiltelefoner er under mistanke.

​Der er forskellige typer hjernekræft

Hvad skal du være opmærksom på:
1. Tiltagende hovedpine
2. Træthed
3. Opkastninger
4. Synsforstyrrelser
5. Taleforstyrrelse.

​ADVARSEL: Bliver man ikke behandlet ret hurtigt, kan trykket i hjernen blive så stort, at man bliver bevidstløs. Der er kan også opstå nogle lokale symptomer, som har med det område i hjernen at gøre, hvor svulsten sidder. Det kan f.eks. være lammelser i arme eller ben, føleforstyrrelser, epileptiske anfald, problemer med at høre og svimmelhed.

Statistik for Hjernekræft
•  Forekomst: 1.300 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 480 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k: - kan ikke angives - flere forskellige typer 

Læs mere om Hjernekræft her på Cancer.dk

10.  Lymfeknude kræft

​Officiel årsager til Lymfeknudekræft jfr. kræftforeningen:
Årsager: Oftest ukendt.

​Lymfeknudekræft også kaldet lymfekræft. Øget risiko ved svækket immunforsvar. Roundup (glyphosate) ukrudts middel, et af verdens mest udbredte ukrudtsmidler, giver øget risiko for at udvikle lymfeknudekræft.
Artikel: Glyphosate Roundup linked cancer lymph tissue

WHO betegner Glyphosate som sandsynligvis cancerogent. På den baggrund har EU 28.juni-16  forlænget glyphosate licens i EU yderligere 18 mdr., fordi de ikke kunne blive enige om at forbyde glyphosate i EU, dermed er Danmark indlagt til fortsat at blive udsat for denne gift.

Den store bagside af EU, et land kan ikke gå forrest og forbyde et giftstof, alle skal være enige. Det er det man kalder den mindste fællesnævner bestemmer. Man skal jo beskytte industrien og ikke befolkningen. Artikel: Commission-prolongs-glyphosate-licence-by-18-months 

Hvad skal du være opmærksom på:
1. Hævede lymfeknuder
2. Smerter, fordi knuderne trykker på nerver/rygmarv
3. Hævelse af f.eks. et ben
4. Nattesved, forhøjet temperatur
5. Vægttab

​ADVARSEL: Sygdommen kan være lumsk. Det er meget forskelligt, hvor hurtigt og hvor meget symptomerne udvikler sig.

Statistik for lymfeknudekræft
•  Forekomst: 1.010 tilfælde årligt
•  Dødelighed: 305 dør årligt
•  I live 5 år efter diagnose m/k: 67% / 72%
Læs mere om Lymfeknudekræft her på Cancer.dk

Test dig selv for kræft - med graviditets test

​Karakteristisk for ALLE kræftceller er, at de har en mitokondrie defekt, kun kan leve af glucose (blodsukker), ikke er glad for ilt, kan lide surt miljø, har et enzym specifikt kun for kræftceller: beta-glycosidase, er trophoblast lignende celler, primitive celler ligesom cellerne i moderkagen og NOGLE af disse kræft former producerer HCG = human chorion gonadotropin (graviditets hormon) lige som moderkagens celler.

Kræft typer der producerer HCG
De kræft typer der producerer HCG er inden for følgende kræfformer, men ikke nødvendigvis alle typer inden for disse: testikel kræft, ovarie kræft, lungekræft, livmoderkræft, 15% af brystkræft producerer HCG, mavesæk kræft, lever, hjerne, bugspytkirtel kræft (pancreas cancer) og 22% af tyktarms - og endetarms kræft ( Human chorionic gonadotropin in colorectal cancer and its relationship to prognosis )

Germ cell tumors på Wiki. Der laves kliniske forsøg med vacciner mod HCG til forebyggelse af graviditet og HCG producerende cancer, f.eks den meget alvorlige pancreas cancer, som normalt har ringe prognose.


Normale Moderkage Celler trophoblaster:
Lige så snart et æg er befrugtet i æglederen begynder det at dele sig og efter et par dage implanteres det i livmoderen og begynder at danne og omgive sig med "moderkage celler" trophoblaster. Disse celler er de eneste i kroppen der danner "human chorion gonodatropin" HCG, graviditets hormonet. HCG kan påvises i urinen hos en gravid kvinde 14 dage efter befrugtning, eller 1. dag efter udebliven menstruation. Dette er den normal graviditets test.

Tag Graviditets Testen
Alle kræftceller ligner disse primitive moderkage celler, trophoblaster, og lige som de naturlige celler danner nogle typer af kræftceller HCG, graviditets hormon. Det betyder, at du kan påvise visse typer kræft hos dig selv langt tid før nogen symptomer, ved at tage graviditets testen.

Note: Testen påviser IKKE alle typer kræft og hvis du er negativ, kan du godt have kræft. Omvendt tester du positiv og er mand eller ikke gravid kvinde, har du med 95% sikkerhed kræft, af en af de typer der danner HCG.

Nærbillede til venstre af aflæsnings feltet. Den nederste tydelige violette streg er kontrol streg, den skal være der. Er der en øverste streg efter 3 minutter, er prøven positiv, selvom stregen er meget svag.


Køb en graviditets test hos Netto til 30 kr. for 2 stk og mål på urin og aflæs efter 3 min. Positiv udslag ved graviditet eller kræft. Netto produktet er god og ret følsom. Ved kræft kan positivt udslag være meget svagt. Se foto ovenfor.

Er du mand eller ikke-gravid kvinde og har meget svagt positivt udslag på graviditets test har du sandsynligvis kræft. Positivt udslag ved kræft, skyldes at visse typer kræftceller danner HCG, human chorion gonodotropin, HCG, graviditets hormon. Testen er 95% sikker hvis du er positiv. Er du negativ er der ingen garanti for at du ikke har kræft.

Tag testen: Fjern den lilla hætte på sticken, dyp i urin i 3 sek. sæt hætten på, tjek aflæsnings felterne efter 3 min. i kraftigt lys evt. med lup.

Den nederste lilla streg er kontrol streg, den skal være der, er der en øverste streg efter 3 min, selvom den er meget svag, er prøven positiv. 

.

Kosten er nøglen til forebyggelse
og helbredelse af kræft

Kosten er naturligvis nøglen til genoprettelse af kroppens og cellernes balance og immunsystemet og derfor også for bekæmpelse af kræft. Der findes en lang række forskellige alternative kræft behandlings metoder. I langt de fleste tilfælde anvendes naturens egen medicin i form af bestemte urter, grøntsager, krydderier, mineraler og vitaminer. De fleste ting helt uskadeligt for kroppen, idet tingene i forvejen kan indgå som del af en normal kost.

Alternativ Kræft behandling - en kombination af forskellige ting
En alternativ kræft behandling er som regel en kombination af forskellige ting, sådan at hver ingrediens bidrager på sin unikke måde i kroppens egen helbredelse, enten additivt eller synergistisk.
F.eks. D-Vitamin forebygger kræft og er med til at helbrede kræft og bør indgå i enhver cancer kur.

Det samme med C-Vitamin. Kræft celler kan simpelthen ikke lide C-vitamin. Det er alm. kendt at alm. hudkræft og forstadiet til alm. hudkræft (aktinisk keratose, solskader), kan helbredes ved at smøre C-vit direkte på huden. Det kræves at hudkræften ikke er så "tyk" så C-vit kan trænge ind i cellerne.

.

Gurkemeje
Et eksempel på et helt uskadeligt stof, som kan indgå i en normal kost, er Gurkemeje (curcumin er det aktive stof), som er et krydderi brugt i årtusinder i madlavning især i Indien og som dyrkes der i stor stil. Gurkemeje er det gule i karry, beslægtet med ingefær.
Foto til højre af roden, hvorfra gurkemeje pulveret fås. Det er et vidunder krydderi, som kan bruges til mange helbreds problemer og det er særdeles godt at bruge som del af en cancer kur.

gurkemeje Alternativ kræft behanGurkemeje (curcumin det aktive stof), som er et krydderi brugt i årtusinder i madlavning især i Indien


Curcumin angriber kræftceller fra forskellige vinkler og er uskadeligt for normale celler. Hva'behar et fantastisk stof, aktivt mod kræft og fuldstændigt harmløst for kroppen og uden bivirkninger.. og billigt.

.

Ingefær
Ingefær (ingefær på Wiki), som er beslægtet med gurkemeje, er også en super food og måske mindst lige så aktivt over for en række sygdomme som gurkemeje, inklusiv kræft og helt uden bivirkninger. Ingefær bruges som krydderi, men også i stor stil i folkemedicin i Indien og østen. Kvalme, søsyge, gigt, smertestillende og betændelses hæmmende, er nogle af de alm. kendte behandlinger.

Ingefær indeholder en række bioaktive stoffer i grupperne zingerone, shogaols, og gingerols. Især 6-shagaol, et af indholds stofferne,

gurkemeje Alternativ kræft behanGurkemeje (curcumin det aktive stof), som er et krydderi brugt i årtusinder i madlavning især i Indien

synes at være særlig interessant. I et in vitro (laboratorie) forsøg er stoffet aktivt overfor Brystkræft celler og vigtigst kræftstamceller. Se artikel: 6-Shogaol Inhibits Breast Cancer Cells 

Shogaol angives at være 10.000 gange mere aktivt end Paclitaxel (Taxol), som bruges i brystkræft, lungekræft, livmoderhals kræft, nyrekræft kemoterapi også i danmark. Se Paclitaxel i lægemiddel kataloget
Se mere om Ingefær her: Ginger Beats Drugs In Defeating Cancer, Motion Sickness and Inflammation

Bitre abrikos kerner
Et eksempel på en giftig plante medicin (over en bestemt mængde) som har været brugt og stadig bruges som alternativ kræft behandling og forebyggelse, er bitter abrikos kerner, som indeholder amygdalin hvori indgår cyanid.

Betegnes også som B17 Vitamin og kræft angives generelt (af forskerne bag B17) som en kronisk metabolisk B17 mangel sygdom, selvom B17 ikke er alm. acceptere som vitamin og slet ikke denne cancer teori. 

Alternativ kræft behandling med bitter abrikos kerner

Amygdalin, findes også i bitter mandler, kerner af blomme, kirsebær, fersken, æble, pære, røn, slåen og andre planter af rosen familien. Små mængder i bær, hørfrø og visse andre planter, små mængder i alm. søde mandler, som er en forædlet mandel sort.

Ikke desto mindre dør cancer cellerne af denne Bitter Abrikos kerne gift, mens normale celler ikke påvirkes. Det er en balance for som sagt er abrikos kerner giftige over en bestemt mængde, så man må ikke tage for mange og man skal holde sig inden for den anbefalede mængde.

På en måde kan man sige, at abrikos kerner, er naturens egen kemobehandling, bare mindre skadelig end medicin verdenens kemoterapi. Naturligvis er abrikos kerne plantemedicin heller ikke accepteret af den medicinske verden, selvom 100-tusindvis er død af medicinal verdenens kemo-kure og ingen eller måske kun enkelte er døde af Bitre abrikos kerner brugt som en naturlig bekæmpelse af kræft.

Den moderne medicin verden prøver at beholde sin eneret til at dræbe mennesker med kemo-terapi gift (note: flere dør af kemo medicinen end kræften selv) og ethvert forsøg på at promovere abrikos kerner bliver slået hårdt ned, og stemplet som kvarksalveri.

Bitre abrikos kerner er dødelige i doser omkring 30 kerner, svarende til 18 gram kerner og svarende til ca. 50 mg H-Cyanid. Søde abrikos kerner indeholder kun 1/6 så meget. Søde abrikos kerner har tidligere været importeret til USA og solgt som snaks og har resulteret i flere dødsfald hos folk som spiste store mængder, hvorefter det blev fjernet fra butikkerne.
Lad være med at ekperimentere med denne gift, med mindre du ved hvad du gør.Aubergine (natskygge familien, eggplant) indeholder anti-cancer aktive stoffer som solasodin glycosider som er en form for solanin som kendes fra mange natskygge planter (findes i grønne kartofler).

Der findes en "Curaderm" creme indeholdende aktive stoffer fra aubergine til brug for alm. hud kræft. Naturligvis er dette heller ikke accepteret af lægerne, lige som al andet plantemedicin.

Aubergine (natskygge familien, eggplant) indeholder anti-cancer aktive stoffer som solasodin glycosider​Højdosis C-Vitamin behandling mod kræft


​Man kan helbrede Kræft med store doser C-Vitamin - men det er IKKE indtagelse af mange C-Vitamin tabletter!

Mennesket og C-Vitamin - Udviklings mæssig baggrund:
Alle dyr og mennesker har behov for C-Vitamin, det er en del af vores fysiologi, vores biokemi og langt de fleste dyr kan producere det selv, hvor det syntetiseres i leveren hos pattedyr eller nyrerne hos lavere dyr, ud fra glucose ved en enzymatisk proces. Nogle dyr har tabt evnen til at producere C-vitamin og det drejer sig om 3 grupper af dyr:

• Gruppen ægte aber, de højere primater, som vi tilhører
• frugtædende flagermus
• Marsvin, den lille gnaver fra sydamerika og et par andre dyr i samme gruppe. 

Der er altså 3 grupper af dyr, som uafhængigt af hinanden, genetisk har tabt evnen til at producere C-vitamin. Det er en mutation i genet, der koder for produktion af C-vit. Man regner med at gruppen aber tabte evnen for ca. 25 mill år siden, altså langt tid før mennesket blev formet (tidligste mennesker er  formentlig dannet for 2,5 mill år siden i Etiopien ifølge fund af værktøjer.

Produktion af C-vitamin, er en enzymatisk proces som styres af et gen. Vi har stadig genet, men det er muteret, så vi ikke kan producere det nødvendige enzym (L-gulonolactone oxidase). Det betyder ikke, at vi ikke har brug for C-vitamin, men vi har bare tabt evnen til at producere det. Udviklings mæssigt er det omkostnings frit at tabe evnen, såfremt man hele tiden får tilstrækkeligt C-vitamin i kosten, så behøver man ikke producere det selv.

Vi har fortsat brug for C-vitamin, men det moderne menneske spiser IKKE den kost som vi er skabt til, nemlig overvejende vegetar kost og dermed masser af C-vitamin og andre anti-oxidanter som indeholdes i grøntsager og frugt, ligesom vores forfædre aberne.

Hvis man ser på blodprøver fra aber, regner man med, at de får ca. 1-2 gram C-vitamin daglig via kosten (omregnet til menneske størrelse ca 70 kg). Hvis man ser på andre dyr, som selv producerer C-vitamin  (og omregner til 70 kg), så producerer de ca 1-2 gram daglig og hvis de er syge producerer de betydeligt mere.

Lad os summere op: Vi har brug for C-vitamin, det er en del af vores biokemi og logisk set har vi formentlig brug for i omegnen af 1-2 gram daglig ligesom alle andre dyr. Så giver det ingen mening at levnedsmiddel styrelsen og WHO og alle andre angiver en anbefalet daglig indtagelse af C-vitamin på 0,08 gram (80 mg), altså 10-20 gange mindre end det der formentlig er nødvendigt.

De 80 mg er sat for at undgå skørbug, som er den frygtede sygdom sømænd fik tidligere p.g.a. kost uden C-vitamin. Men ikke kun sømænd fik denne sygdom, hele befolkninger og hære fik skørbug og har haft enorm betyding for tidligere tiders sygdom.

Englands flåde var de første til at forstå helbredelse og forebyggelse af skørbug som en kost relateret sygdom og gav i 1795 ordre til at alle sømænd skulle have citronsaft (uden at kende noget til C-vit). Andre forstod ikke betydningen og helt op til 1913 led Scott's besætning af skørbug under antarktisk ekspeditionen.

Først i 1931 lykkedes det Albert Szent-Gyorgyi at isolere og beskrive C-Vit som årsag til skørbug og navngav det ascorbin syre. Han blev tildelt Nobel prisen i 37 for dette arbejde.

Den logiske konklusion: Vi får alt for lidt C-vitamin. Om C-Vitamin (Ascorbin syre) Ascorbic Acid på Wiki.


Intravenøs C-vitamin kan helbrede kræft og alle virus -og bakterie infektioner
Der er mange undersøgelser der viser at højdosis Intravenøs C-vitamin behandling potentielt kan helbrede kræft og virus infektioner, eller i det mindste forbedre tilstanden og forlænge livet og livskvalitet. 

Man har brugt intravenøst C-Vit siden midten af 70'erne og helt tilbage i 40'erne. Dosering er i størrelses ordenen 70 gram (ikke mg) ren C-vitamin opløst i vand, givet intravenøst (i blod åren) dagligt eller 2-3 gange ugentlig.

Det oprindelige studie vedr. intravenøst C-vit, er helt forventeligt blevet nedgjort af læger og andre af medicinal industriens lobbyister. C-Vitamin behandling blev også nedgjort af arrogante dr. med overlæger i DR TV dokumentar udsendelsen vist 20 juni 2016 om C-vitamin behandling af kræft. Man følger 4 patienter med kræft dødsdom fra lægerne, men fortsat i live efter højdosis C-vitamin behandling. Se udsendelsen som video i Del 2.


Der er af Mayo Clinic (et stort privathospital i US), blevet lavet en undersøgelse til verificering af det oprindelige studie om C-vitamin behandling - de kunne ikke bekræfte at C-vit kunne helbrede kræft. Ikke overraskende brugte de med vilje en anden metode end det oprindelige studie - de brugte oralt C-vitamin 10 g som daglig engangs dosis, desuden løb undersøgelsen og observationer kun i 2,5 md.

Men Intravenøs og oralt C-vit er IKKE det samme!!! - man kan ikke sammenligne, kun lidt C-vitamin optages fra tarmen - og man kan ikke eftergøre et studie og samtidig bruge en anden metode (oralt contra intravenøst) og en meget lavere dosis end det oprindelige!! - det grænser til svindel -  Medicinal industriens lakajer er bare så kvalme, at det er til at brække sig over! - Alt skal nedgøres og fordrejes - men heldigvis kan sandheden ikke skjules i det lange løb!


Der er masser af forskning omkring C-vitamin som et universal middel mod sygdomme, men læger nægter at erkende sandheden og nægter at bruge C-vitamin som behandling. Det står ikke i lærebøgerne og derfor eksisterer det ikke. De mener at C-vit er et lille ubetydeligt vitamin, som vi bare skal have 80 mg af for ikke at få skørbug og så er der ikke mere i det. Det er der lægerne er.

Intet lægemiddel har undergået så mange studier som C-vit og det har vist sig effektivt til mange sygdomme, stort set ALLE sygdomme! Alligevel har C-vit ingen anerkendelse af lægerne. Tænk hvis alle går og helbreder sig selv med C-vit, så har de ingen business - og endnu værre medicinal firmaerne har ingen business.


I Del 2 kan du hente en gratis online bog på engelsk om: "C-vitamin og sygdom" af en af pionererne inden for C-vitamin.

Mere om C-Vitamin højdosis behandling mod kræft fortsætter i Del 2, hvor der angives en anden mulighed for alternativ kræftbehandling og Højdosis C-vitamin behandling end den dyre Højdosis C-vitamin intravenøse behandling.

I Del 2 finder du også DR 2's udsendelse, som video, som omhandler Intravenøs C-vitamin behandling mod kræft, hvor man følger 4 patienter, der var opgivet af lægerne men stadig er i live.... på C-Vitamin!The Truth About Cancer - Video Serie

The Truth About Cancer Video serie  – Dokumentar Video serie på ialt 9 videoer a ca. 1½ time. Video serien indeholder Interview af over 100 alternative behandlere, forskere og læger inden for forskellige alternative cancer behandlinger, samt interview af patienter, der har haft succes med alternativ kræftbehandling.

I Dokumentar serien omtales næsten alle former for alternative behandlinger. Du kan se Video 2 nedenfor.

Video Serien er et MUST for alle, der er interesseret i kroppens egen helbredelse med naturens egen metode. Disse videoer er fantastisk interessante og en gigantisk øjenåbner ind i den alternative verden.
Video serien er også et MUST for alle læger, der er interesseret i at gøre noget godt for patienter og helbrede patienter, i stedet for bare at hælde giftig medicin på dem og være nikkedukker i den store medicinske forretnings svindel model.


Ovenfor kan du se Video 2 af de 9 videoer.
Cancer Facts and Fictions, Breast Cancer, Hormones, Skin Cancer & Essential Oils (f.eks snakker de om  Frankincense oil (olie af harpiks fra røgelses træet) og Myrra olie (olie af harpiks fra myrratræet), begge disse olier har været brugt i årtusinder som helbredende olier og optræder i biblen.


Video 1 i Video Serien, som du kan se hvis du Klikker Her, hedder "The True History of Chemotherapy & The Pharmaceutical Monopoly" omhandler blandt andet den etablerede medicinske verdens monopol, svindel og forretningsmodel, hvis eneste formål er PENGE. Og hvordan den etablerede medicinske verden systematisk mobber ALLE, der prøver at være innovative og tør TÆNKE ANDERLEDES.

Se klagesag nederst på siden.
Klagesag ved den internationale domstol i Haag, mod den medicinske verdens sygdoms forretning. 

Truth about Cancer - Alle 9 videoer i oversigt
Få alle videoer klik her

Sandheden om kræft video 1

Video 1. The True History of Chemo- therapy & The Pharmaceutical Monopoly

Sandheden om kræft video 2

Video 2. Cancer Facts and Fictions, Breast Cancer, Hormones, Skin Cancer & Essential Oils

Sandheden om kræft video 3

Video 3. Cancer-Killing Viruses, Cancer Stem Cells, GMOs, Juicing & Eating the Rainbow

Sandheden om kræft video 4

Video 4. The True History of Chemo- therapy & The Pharmaceutical Monopoly

Sandheden om kræft video 5

Video 5. Cancer Causing Blindspots, Toxic Vaccines, Homeopathy & The Power of Emotions

Sandheden om kræft video 6

Video 6. The NOCEBO Effect, Healing Vaccines, Advanced Detoxing & Going Inside A German Cancer Clinic

Sandheden om kræft video 7

Video 7. Heal Cancer with Clean Electricity, Unique Water, Natural Sunlight & Combining Superfoods

Sandheden om kræft video 8

Video 8. Cannabis, Nature’s Epigenetic Switches, Peptides & Healing with Micronutrient Therapy

Sandheden om kræft video 9

Video 9. Cancer Conquerors & Their Powerful Stories of Victory

Den Medicinske (medi-svinske) verden
kæmper for sit monopol på sygdoms behandling

Den medicinske verden kæmper for sit monopol på sygdomsbehandling med næb og kløer. Ingen skal komme og sige, at hvis du spiser det og det, så bliver du rask. Du kan kun blive rask af et kunstigt designet molekyle, som jeg kan udskrive recept på, det er alle lægers mantra. Alle former for alternativ behandling undertrykkes og der er ingen dækning fra forsikrings selskaber, selvom alterativ behandling er langt billigere.

En del af den medi-svinske verdens koncept og forherligelse af penge og medicin som eneste helbredelses metode, er at læren om kost og kostens betydning for sygdom, er elimineret og ikke eksisterende i læge uddannelsen. Chokerende når enhver ikke-læge ved at kosten har helt afgørende betydning for sundhed og sygdom.

Kost forhånes ligefrem. f.eks er det forbudt at skrive på vitaminer, at de kan kurere sygdom, trods det at adskillige nobel pris modtagerere netop har beskrevet diverse vitaminers betydning for helbred og sygdom.
Man kan ikke tage patent på vitaminer og derfor ingen penge at tjene, vitaminer koster da næsten heller ikke noget. Hvis man skal kunne skrive på vitaminer, at det kan kurere sygdom, så vil lægerne kræve at kunne udskrive recept og have monopol på vitaminerne. Men som sagt ingen penge i det, men det skal holdes ude fra befolkningen, at vitaminer kan helbrede sygdom.

Sådanne regler er nedskrevet i Codex alimentarius (om codex alimentarius på wikipedia) en officiel bog dannet af et kartel af lægemiddel industri og offentlige institutioner vedr. levnedsmiddel standarder og hvad man kan og ikke kan skrive vedr. levnedsmidler, som vitaminer går ind under. Formålet med Codex alimentarius er konstant at fornægte vitaminers, mineralers og ernæringens betydning for sygdomme.

Den er skrevet for at beskytte lægemiddel industrien, sådan at korrekt ernæring kan skjules for befolkningen, med det formål at opretholde konstant sygdom i befolkningen og dermed konstant business. Læs også dette skrevet af dr. Rath om Codex alimentarius "The Control and denial of Science"

Det er uhyrligt som den officielle behandlerverden optræder overfor befolkningen, med medicinal industrien og penge som drivkraft
Se klagesag (nedenfor) indgivet til den internationale domstol i Haag mod den medicinske verdens sygdoms forretning.

Der findes en lang række forskellige alternative kræft behandlings metoder. I langt de fleste tilfælde anvendes naturens egen medicin i form af bestemte urter, grøntsager, krydderier, mineraler og vitaminer. De fleste ting helt uskadeligt for kroppen, idet tingene i forvejen kan indgå som del af en normal kost.

Selvom en alternativ behandling består af elementer, der kan indgå i en normal kost, så bekæmper den medicinske verden al anderledes tænken for at bibeholde sit monopol på behandling.
For en læge er det helt utænkeligt og umuligt, at behandle kræft med kost og urter og ethvert tilløb bliver effektivt slået ned og det får straks "kvaksalveri" etiketten på og skal nedgøres og forhånes. Om Quackery på Wiki

Den medi-svinske verdens kamp for sit monopol er dybt forankret i en over 100 årig tradition og med rødder dybt inde i de offentlige myndigheder, med placerede medarbejdere, omfattende lobby virksomhed, placerede artikler, falske artikler, betalt forskning og konsekvent nedgøring og udryddelse af alle former for alternative behandlings metoder.

kvaksalveri

Særlig slemt er det i USA, hvor FDA (Food and Drug Administration - svarende til vores sundhedsstyrelse + levnedsmiddelstyrelse) er købt og betalt af levnedsmiddel, - og medicinal industrien og har påtaget sig opgaven at forsvare fødevare industriens og lægemiddel industriens interesser imod forbrugerne. Ikke beskyttelse af forbrugerne!. AMA (American Medical Association) og American Cancer Society (ACS), arbejder i samme retning, nemlig beskyttelse af medicinal industrien og lægers monopol. 

Nogle ansatte i administrationen er placeret af industrien, så er det nemmere at lempe nogle ting igennem og justere lovgivningen, så man kan få solgt sit møg (levnedsmidler og medicin) og beskytte sit monopol og den industri man arbejder for.

Eksempel vedr. FDA, AMA og behandling: Kiropraktorer er gennem mange år blevet mobbet af AMA (American Medical Association, USA lægeforening) og kiropraktor foreningen anlagde sag mod AMA som kiropraktor foreningen vandt. AMA blev dømt for konspiratorisk at prøve at udrydde kiropraktor behandling. Se artikel: The AMA Conspiracy Against Chiropractic  

I USA bliver ethvert forsøg på alternativ behandling angrebet, hvilket i praksis betyder, at stort set alle klinikker og forsøg på anderledes tænkning, er jævnet med jorden, bogstavelig talt, klinikker er destrueret. Folk i USA må tage til f.eks Mexico for at få en ordentlig kræftbehandling ... og den eneste ordentlige kræftbehandling, er en alternativ kræft behandling.

Se klagesag nedenfor
Klagesag ved den internationale domstol i Haag, mod den medicinske verdens sygdoms forretning. 

INFO BOX

• DEN MEDICINSKE VERDENS SVINDEL FORRETNING
• Klagesag Mod den medicinske verdens svindel forretning indgivet til Internationale domstol i Haag


Medicinske foreninger og offentlige institutioner er støttet af medicinal industrien

De fleste medicinske foreninger er støttet af medicinal industrien, f.eks hjerteforeninger, diabetes, alzheimer, psykisk sygdom, American Cancer Society (ACS), American Medical Association (AMA) mm. Foreningernes formål er IKKE at få folk til at være sunde, men at sørge for konstant sygdom i befolkningen og konstant flow af penge til medicinal industrien.

American Cancer Society, grundlangt af Rockefeller søn, har ikke en ide om hvad årsagen til kræft er eller hvordan man helbreder kræft, dens funktion er kun at sørge for at medicinal industrien tjener penge og holde alle andre fra bordet.

Note: Rockefeller senior (J.D. Rockefeller) var den rigeste mand i verden for sin tid og den der startede hele den medi-svinske svindel forretning, som startede i 1901 med etablering af "Rockefeller Institute for Medical Research" og etablering og support af universiteter (Rockefeller University). Rockefeller have samtidig stærke interesser i medicinal industrien. Han var den der injicerede PENGE og MEDICIN i hele den medi-svinske uddannelse, industri og måde at tænke på.

Det er horribelt som den medicinske verden opfører sig. Se klagesag nedenfor indgivet til Den internationale domstol i Haag, mod den etablerede medicinske verdens forretningsmodel med sygdom som investerings objekt.   

Lad os tage hjerteforeninger:
Hjerteforeninger søger at bevare illusionen i befolkningen, om at mættet fedt og kolesterol er skidt, stik imod tilgængelig forsking, så medicinal industrien kan sælge noget kolesterol medicin, som er det næstmest profitable lægemiddel (efter insulin). Trods det at ingen nogensinde har påvist at kolesterol er ansvarlig for blodprop og hjertekar sygdom, kolesterol har INTET, absolut INTET med blodprop og hjertekar sygdom at gøre.

Se mit indlæg om kolesterol her: Kolesterol er sundt - Stop Kolesterol medicin vanviddet


Forhøjet Kolesterol i blodet en nyopfundet "sygdom"
Medicinal firmaer og med læger som nikkedukker har opfundet en ny sygdom: "hyperkolesterolæmi" (forhøjet kolesterol i blodet) for at kunne behandle "sygdommen". Det er uden dokumentation, ingen har nogensinde påvist at forhøjet kolesterol i blodet er skadeligt eller kan give blodprop eller hjertekar sygdom - INGEN!

Dette er sandheden om kolesterol svindlen. I nogle undersøgelser af nogle befolknings grupper er der en lille effekt med mindre hjerte-kar sygdom, fordi kolesterol medicin er svagt anti-inflammatorisk lige som hjertemagnyl (acetyl salicyl syre), men den lille effekt, skyldes IKKE nedsættelse af kolesterol, simpelthen fordi kolesterol har intet med hjerte-kar sygdom at gøre.

Jeg siger drop al skadelig kolesterol medicin, spis ordentligt og tag en hjertemagnyl 75mg daglig og fiskeolie, så er du meget bedre stillet og har chance for et godt liv.

Det er videnskabeligt bevist, at kolesterol sænkende medicin giver øget dødelighed, risiko for diabetes 2, kræft og alzheimers og lavere levealder og utallige skader herunder massive muskel skader. Det er lige meget med befolkningens sundhed, bare vi kan tjene nogle penge, det er medicinal firmaernes holding. Det er videnskabeligt bevist at raske folk højt oppe i årene, har højt kolesterol i blodet og derfor lever i bedste velgående.

Forhøjet Kolesterol i blodet er IKKE årsag til blodprop 
Det er videnskabeligt bevist at kolesterol ikke er årsagen til blodprop (vis mig en eneste lødig artikel, der viser det modsatte, at kolesterol giver blodprop!), men hjerteforeninger er købt og betalt af lægemiddel industrien og betalt til at promovere virkningsløst kolesterol medicin. 

Jeg siger: Spis ordentligt, så har man ingen hjertekar sygdom, men det får vi ikke at vide, eller rettere sagt vi får det forkerte at vide, for hjerteforeningen i Danmark er f.eks. også støttet af den vegetabilske olie industri, og derfor siger de, at vi skal undgå mættet fedt og i stedet spise raps olie (som indeholder skadeligt omega-6 som fremmer inflammation, blodpropper og hjertekar sygdom). Ikke et ord om at vi ikke må spise masser af kulhydrater, som er en anden af årsagerne til hjertekar sygdom.

Se f.eks denne misinformation fra hjerteforeningen: Sådan vælger du de rigtige fedtstoffer
I linket har rapsolie en fremtrædende plads, der er misinformation vedr. mættet fedt og kolesterol (det fremgår at det er slemt), f.eks fremgår det at enkelt og fler-umættet fedt (som raps olie er rig på) er meget vigtigt og indgår i cellemembranen, mens der ikke nævnes at cellemembranens fedt indeholder 50% mættet fedt samt kolesterol og at disse 2 elementer er helt afgørende for normal cellemembran funktion, stivhed, tæthed og fleksibilitet.

Når du kommer nederst på siden og downloader "fedtguiden", falder der en brik på plads, den er nemlig produceret af rapsolie fabrikanter. Så forstår man bedre hvorfor mættet fedt og kolesterol skal ignoreres som gode ting. De skal have solgt vores SHIT = raps olie. Raps olie indeholder 31% fler-umættet fedt (20% skadeligt omega-6 og 11 % omega-3), som ikke kan tåle opvarmning (stegning) fordi det harsker og danner cancerogene stoffer.
Hvad skal vi med rapsolien, når vi har gode olier som oliven, avocado, smør og kokos olie?

Naturligvis ved hjerteforeningerne og lægerne ikke hvad der er årsagen til hjertekar sygdom, hvorfor skulle de beskæftige sig med det? - de får betalt møde rejser, uddannelse og middage af medicinal industrien, man slagter da ikke sin høne der lægger guldæg, vel?
Befolkningens sundhed, det er vi da ligeglade med, vi som er så penge griske, vi snyder da bare befolkningen, så vi kan leve fedt.... å ja fedt måske, men ikke så længe, for lægers gennemsnits alder er lavere end befolkningens levealder, men det er vel forventeligt, når de ikke gider beskæftige sig med kost og sundhed. 

Lad os tage diabetes:
Diabetes medicin (insulin) er verdens mest profitable lægemiddel, diabetes 2 eksploderer på verdensplan, især USA og Danmark er godt på vej.

Jeg siger: spis ordentligt hvis du har diabetes 2, så har du ikke brug for medicin. Diabetes foreningen siger vi skal spise masser af kulhydrater (præcis det en diabetes patient ikke kan tåle), sådan at medicinal firmaerne kan sælge så meget insulin som muligt, det er hele formålet, ikke at folk skal blive raske.

Medicinal firmaer støtter og hjernevasker læger, diabetes foreninger og betaler diabetes skoler på hospitalerne, så nye patienter kan oplæres i hvordan de skal tage medicin og at de skal spise så meget som muligt af det de ikke kan tåle: kulhydrater, så de kan sælge noget mere insulin.
Se mit indlæg om Moderne Diabetes håndtering for at reducere insulinforbrug

Eksempel vedr. FDA og levnedsmidler:
GMO planter (GMO=Genetisk Modificerede Organismer) anses af FDA for at være lige så sikre som sin naturlige oprindelse ("as safe as their conventional counterparts"), hvorfor det ikke kræves at det er deklareret på etiketten at det er GMO. Samtidigt er det forbudt af skrive på etiketten GMO-Free. FDA tester ikke selv om GMO planter er sikre og kræver ingen dokumentation fra producenten, at det er testet.

Note: GMO er genetisk modificerede planter, så de kan tåle roundup behandling (ukrudsmiddel). Det betyder at de i dyrkningen får et ordentlig skud Roundup (produceret af Monsanto, lige som planterne er udviklet af Monsanto). Det aktive indholdstof i Roundup er Glyphosate, som af WHO er betegnet som sandsynligvis cancerogent. GMO planter er f.eks: majs, sojabønner, sukkerroer.

Når planter pumpes op med roundup, får vi selvfølgelig glyphosate ind i kroppen, alt andet vil være ulogisk. Her er en undersøgelse fra Tyskland, hvoraf det fremgår at man har påvist store mængde glyphosate i urinprøver, det er også påvist i blod og i moder mælk. Tak Monsanto for at forgifte os!!!

Det MINDST overraskende i dette er, at en person fra Monsanto blev ansat i FDA, så er det jo nemmere af få påvirket beslutnings processer og lovgivning, så man kan få solgt sit shit.

Sådan er det hele vejen igennem når industrien skal have solgt nogle skadelige ting: tobak, sukker, vegetabilske olier, giftige margariner, aspartam gift (sukker erstatning du finder overalt i "light" produkter), tilsætningsstoffer......

Same procedure as last year? - same procedure as every year, James!     


​Alternativ behandling versus traditionel behandling

Alternativ kræftbehandling er ikke 100% Garanti
Selv de mest aggressive former for kræft, som har meget lille overlevelses chance med det officielle sundheds system, som f.eks. pankreas cancer, kan i mange tilfælde helbredes på kort tid (få uger til få måneder) med alternativ behandling.

Alternative metoder giver dog ingen 100% garanti for helbredelse, det er blot bedre end de officielle "tilbud". Der er ikke tale om mirakel kure, blot fornuftig tankegang og viden, ofte brugt i århundreder, der udmønter sig i bestemte kost elementer og kosttilskud.  

Der er talrige eksempler på at patienter opgivet af det offentlige, patienter der har fået at vide at der kun er få måneder tilbage, er blevet fuldstændigt helbredt med alternative metoder. Ikke hokus pokus, men metoder der har eksisteret i årtier med dokumenteret case historik.

Du har sikkert hørt om at folk er nødt til at tage til Tyskland for at blive behandlet på en alternativ klinik. Du behøver ikke rejse, du kan finde info online og selv sætte kroppens egen helbredelse i gang, naturens egen helbredelse.  

Alternativ kræftbehandling, test og Patient Historik
Et stort problem generelt med alternative metoder, er at der ikke er penge i en bestemt kost plan og bestemte urter og man kan ikke lave et dobbelt blind forsøg med kost. Kliniske forsøg er generelt  meget bekosteligt og det betyder, at der er ingen der kan bekoste et egentlig forsøg med kost på samme måde som lægemidler testes.

Alternative metoder må derfor basere sig på case stories, en dokumenteret historik af tidligere behandlede patienter. Alternative metoder har heller den store interesse eller økonomisk interesse i at lave blindforsøg. At kunne helbrede 90 % af patienter, der er opgivet af det traditionelle medicinske system er fuldt ud tilstrækkeligt for de alternative helbredere og alle de patienter der vælger denne metode.

Når en læge efterfølgende præsenteres for en helbredt patient, der er gået kostvejen, bliver det kaldt et mirakel og "det har jeg aldrig set før", "du var nok slet ikke syg", "du var blevet rask alligevel uden", hvorefter lægen smækker fornærmet med døren. Dette er den etablerede medicinske verdens reaktion.

Såkaldte videnskabelige blindforsøg med lægemidler (lægemiddel = et syntetisk fremstillet molekyler der er patenterbart, så der er penge at tjene) skal blot vise en statistisk sikker fordel for det nye lægemiddel, SELVOM DET KUN KAN HELBREDE få procent. Hvis der er statistisk sikkerhed, er det OK for den medicinske verden og det nye lægemiddel markedsføres aggressivt.

Den lange liste af bivirkninger, som lægemidler ofte har, er ikke noget problem for medicinal firmaerne, bare der er penge at tjene. Hvis bivirkningerne er for voldsomme og der dør for mange, tages det blot ud af markedet. Befolkningen er forsøgskaniner i det store medicinske forretnings svindel nummer.

NB!  I USA dør årligt 100.000+ mennesker af korrekt ordineret medicin, ikke fejlmedicinering, men alm medicin ordineret på korrekt og normal vis. I Danmark regner man med der dør 3.500 årligt af medicin.

Hvis der findes meget bedre naturlige metoder og effektive stoffer i naturen, ignoreres det naturligvis, man kan jo ikke patentere en plante der vokser i baghaven eller et naturligt forekommende stof. Medicinal firmaerne vil måske prøve at lave et kunstigt molekyle, der ligner noget der findes i naturen og det gjorde man en del tidligere, nu skal det meste være kunstig designede molekyler, så kan de patentere det og markedsføre det. Men intet medicinal firma er interesseret i at sælge noget som alle kan dyrke i køkkenhaven til næsten ingen penge.

Se klagesag nedenfor mod den medicinske verdens sygdoms forretning, ved den internationale domstol i Haag.Eksempel på et natur lægemiddel - Et af de ældste og mest kendte lægemidler
Et af de ældste og mest kendte lægemidler, Magnyl (acetyl salicylsyre, aspirin, codimagnyl) var oprindeligt plantemedicin eller naturmedicin, nemlig udtræk af piletræets bark (Salix), deraf navnet på det aktive stof "salicyl". Det har været kendt i flere tusind år og nævnes også af Hippokrates, som anses for den moderne medicinsk fader før Rockefeller ødelagde det hele. Nu laves  acetyl salicyl syre syntetisk (et relativt simpelt molekyle), men er identisk med det naturligt forekommende stof.

Acetylsalicylsyre anvendes mod feber, smerte og inflammation (betændelse), senere har man fundet ud af at det mindsker blodpladers sammenklumpning og dermed mindsker forekomst af blodprop og hjertekar sygdom (som hjertemagnyl, en lavdosis 75 mg tablet i håndkøb).
Det seneste man har fundet ud af, er at AcetylSalicylSyre 75mg dagligt (fås f.eks som hjertemagnyl 75mg) også forebygger tarmkræft markant.

Hallo læger! vågn op, et naturprodukt med mange gode egenskaber!!!! - kan I ikke se hvad I går glip af med al den naturmedicin der findes? Planteverdenen er et skat kammer fuld af værdifulde planter.

Alternativ behandling mangler, ifølge lægerne, videnskabelig dokumentation og de er ligeglade med at der er helbredt tusinder med en bestemt metode og at der foreligger case historik for patienterne. Dette forhold bruger lægerne og den officielle medicinske verden selvfølgelig til at slå hårdt ned på alle forsøg på at tænke anderledes.
Den medicinske verden kæmper for sit monopol med næb og kløer og ingen skal komme og sige, at hvis du spiser det og det, så bliver du rask. Du kan kun blive rask af et kunstigt designet molekyle, som jeg kan udskrive recept på, det er alle lægers mantra.

En læge kan jo ikke udskrive kost pr. recept og medicinal firmaerne kan ikke tjene noget på det, hvilket er hele formålet med den etablerede medicinske verden. Formålet er ikke at helbrede folk, formålet er at vedligeholde sygdom i befolkningen, så medicinal industrien kan tjene penge i en konstant strøm og helst stor.

Se klagesag nedenfor mod den medicinske verdens sygdoms forretning, ved den internationale domstol i Haag. 


Klagesag Mod den medicinske verdens svindel forretning indgivet til Internationale domstol i Haag

Klagemål mod folkedrab og andre forbrydelser mod menneskeheden begået i forbindelse med den farmaceutiske industri's forretningsmodel omkring Sygdom. Læs klagesagen her

Klagesagen indgivet til Internationale kriminaldomstol i Haag (Holland)

Indledning:
Citat fra anklage skriftet:
"I løbet af det 20. århundrede blev den farmaceutiske industri opbygget og organiseret med det mål at kontrollere sundhedsplejesystemerne overalt i verden ved systematisk at erstatte ikke-patenterbare behandlingsmetoder med patenterbare og derfor rentable syntetiske lægemidler.

Denne industri udviklede sig ikke naturligt. Tværtimod var det en investeringsbeslutning taget af en håndfuld velhavende og skrupelløse iværksættere. De definerede med forsæt menneskekroppen som deres marked med henblik på at frembringe yderligere rigdom."
Læs hele klagesagen klik her...


Nogle af anklage punkterne i klageskriftet mod den medicinske verdens opførsel


Citat fra anklage skriftet 
1. "De anklagede (det officielle medicinske behandlings system og medicinal industri) bibeholder forsætligt og systematisk hjerte-kar-sygdomme, herunder højt blodtryk, hjertestop, diabetiske komplikationer og andre sygdomme, kræft, infektionssygdomme inklusive AIDS, osteoporose og mange andre af vore dages mest almindelige sygdomme, der erkendes stort set at kunne forebygges med naturlige midler. De anklagede har med forsæt forårsaget unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker."

2. "De anklagede forhindrer systematisk og med forsæt udryddelsen af hjerte-kar-sygdomme, kræft og andre sygdomme ved at lægge hindringer i vejen for og blokere for udbredelsen af livsvigtig information om sundhedsfordelene ved naturlige, ikke-patenterbare behandlingsmetoder. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker."

3. "De anklagede udbreder med forsæt og systematisk eksisterende sygdomme og skaber nye sygdomme ved at fremstille og markedsføre lægemidler med kortsigtet symptomatisk lindring, men med kendte og skadelige langsigtede bivirkninger. Dermed har de anklagede med forsæt forårsaget yderligere unødige lidelser og for tidlig død for flere hundrede millioner mennesker."

Dette er Del 1 af 2 - Alternativ Kræft Behandling
Fortsættes Næste side ==> Del 2  Klik her

​Indhold i Del 2

• Højdosis C-Vitamin behandling mod kræft, du selv kan gøre, alternativ til Intravenøst C-vitamin behandling

•   Videoer om C-Vitamin behandling inkl. DR's udsendelse om C-Vitamin behandling

•   Hent online Bog om C-vitamin og sygdom

•   Kost og kosttilskud Vejledning til at understøtte kræfthelbredelse

•   En alternativ kræftbehandling "Opfundet" i 50'erne af en tysk forsker. En af de mest effektive og veldokumenterede alternative kræft behandlinger. Den tyske forsker har helbredt en stor del af et par tusind patienter, som var opgivet af traditionelle læger. Flere klinikker rundt om i verden kører efter denne metode.


Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk