​Lavt Stofskifte -  Hashimoto's Sygdom - Årsag -  Behandling - Kost & Kosttilskud - Medicinering

Dette er Del 2 af 2  ==>  ​Tilbage til første side  -  Del 1 

Årsagen til Hashimoto's

Årsagen til Hashimoto's er JOD-MANGEL, Medvirkende årsag, er ofte Selen Mangel, Gluten sensitivitet og tarm-forstyrrelse. Du Skal have store doser JOD.
Min artikel om jod: Jod det mest misforståede mineral - hvorfor alle behøver meget mere

Hvad er årsagen til Hashimoto's?
Hashimoto's sygdom er en auto-immun sygdom, med årsag i JOD-MANGEL, samt i de fleste tilfælde, 90%, med årsag i Gluten sensitivitet, overfølsomhed overfor dele af Gluten proteinet og dannelse af antistoffer mod det. Dette protein ligner kemisk proteiner på dine egne celler. Så hvis du danner antistoffer mod gluten, vil antistofferne ikke bare angribe gluten, men også dig selv - i dette tilfælde thyroidea, som kommer i en kronisk betændelses tilstand.

Dele af Gluten proteinet ligner vævstype faktorerne anti-generne HLA-DR3 og HLA-DR5 som sidder på kroppens hvide blodceller. De ligner hinanden kemisk, gluten proteinet udfører "molecular mimicry" og krydsreagerer derfor immunologisk.


Hvis tarmslimhinden er irriteret eller betændt og åben for indtrængen af for store molekyler, slipper gluten proteiner gennem slimhinden og til blodet og der dannes antistoffer overfor gluten, man kan sige du bliver "vaccineret" mod gluten og danner antistoffer mod gluten.

Men da Gluten proteinet og proteinerne på dine hvide blodlegemer ligner hinanden, vil antistofferne også reagerer med kroppens egne celler og hæfte sig på de hvide blodlegemer som bærer antigenerne HLA-DR3 og HLA-DR5.

Når antistofferne hæfter sig på cellerne, udsendes betændelses mediatorer og der starter en betændelses reaktion og kronisk betændelse i thyroidea, som hæver og ødelægge hormon produktionen.

En meget vigtig og dårlig egenskab for gluten, er at det er giftigt og virker ved at løsne sammen-limningen mellem tarm epitel cellerne, så tarmen bliver utæt og du optager for store partikler - som herefter laver ravage i dit immun system.

Det er ofte gluten der laver denne immunologiske ravage, efter først at have ødelagt tarmen, men andre proteiner, f.eks. overflade proteiner fra tarmens bakterier kan også lave ravage.

Dette er opskriften på alle auto-immune sygdomme, som der findes over hundrede af.   

Nogle har rapporteret at bakterien Yersinia i tarmen også kemisk ligner de nævnte antigener og hvis man laver antistoffer mod denne bakteries proteiner, vil antistofferne også angribe kroppens celler.

Der kan formentlig være andre faktorer i kosten, der ligner kroppens antigener og hvis der dannes antistoffer mod disse andre faktorer vil antistofferne angribe kroppen på samme måde.   

Fibromyalgi alternativ helbredelse.

Hashimoto's Protocol af Izabella Wentz - få en fysisk bog på den engelske Amazon, sendes fra England.
Jeg har købt kindle ebook versionen (et format jeg hader) og omdannet den til en pdf

Årsag til Hashimoto's - traditionel opfattelse

Årsag til Hashimoto's - traditionel opfattelse og behandling
Årsagen til Hashimoto, denne auto-immune sygdom, der rammer skjoldbrusk kirtlen er ukendt efter traditionel opfattelse og der angives ingen forebyggelse eller kost anbefalinger til helbredelse af sygdommen eller helbredelse af tarmen, kun T4 medicin som ikke helbreder.

Diagnostisering er mangelfuld og halvdelen af patienterne overses, nogle bliver gjort til grin, det er jo nemt at håne folk, når man ikke ved hvad det er, i stedet for at tage sin metier seriøst og sætte sig ind i tingene.


Den eneste officielle behandling, er en medicinsk behandling, at give en livsvarigt erstatnings hormon behandling i form af et kunstigt fremstillet T4 hormon. Årsagen adresseres ikke, hvorfor sygdommen ikke kan helbredes blot med en recept.

Den auto-immune tilstand adresseres ikke og hindres ikke i at fortsætte og udvikle sig og ødelægge mere af thyroidea, samt starte andre symptomer og andre auto-immune sygdomme, symptomer fra hud i form af udslæt og led med smerte, forekommer ofte.

Læger dette er kvaksalveri og I tager ikke jeres arbejde seriøst og gider ikke læse om tingene.

"Ukendt årsag" er en etiket mange kroniske sygdomme får af den traditionelle lægeverdenen og når man ikke kender årsagen, kan man ikke fjerne årsagen og dermed helbrede sygdommen fuldstændigt. Men der er ALTID en årsag, vi lever i en årsag-effekt videnskabelig opfattelse. En ting har altid en årsag.

Ingen kronisk sygdom kan helbredes med en recept, man er nødt til at adresserer årsagen og rette den: kosten, kosttilskud, livsstil og tarmen hvor det hele er startet - DEREFTER kan man evt overveje at udskrive medicin hvis tilstanden ikke kan rettes naturligt.

Årsagen til en auto-immun tilstand starter altid i tarmen, utæt tarm og et trigger molekyle. Jeg henviser til min artikel om tarmen og auto-immune sygdomme

Hvorfor dannes der auto antistoffer - mod thyroidea?

Auto Anti-stofferne er rettet mod to særlige antigener (proteiner), HLA-DR3 og HLA-DR5, som findes på de hvide blodlegemers overflade (leucocytter) og er en vævstype faktor (HLA = Human Leucocyt Antigen).

Når antistofferne har hæftet sig på leucocytternes overflade, har leucocyt-antistof komplekset særlig affinitet til thyroidea cellerne, hvor de hæfter sig på og starter en inflammation (betændelses tilstand).

HLA-DR3 og HLA-DR5 antigenerne (protein på celle overfladen) er ikke en sygdom eller en mutation, men en væsvtype faktor, en undergruppe i vævstype systemet. Dermed er antigenerne også noget man arver fra forældrene og der er stor variation geografisk, hvor nogle befolknings grupper har større forekomst end andre, især den hvide race har større forekomst af disse gener.

Generne (DNA arvematerialet), der koder for disse 2 antigener (proteiner), sidder på kromosom 6 og er en autosomal dominant nedarvning, koblet til flere gener, hvorved nedarvningen ikke er en simpel nedarvning og dermed vanskelig at udrede sandsynligheden for at arve disse gener fra forældre.

Det er stoffer fra tarmkanalen, kombineret med en dårlig fungerende tarm, der fremprovokerer et antistof svar mod disse stoffer fra tarmen og da stofferne kemisk ligner kroppens egne proteiner, HLA-DR3 og HLA-DR5 antigenerne ("molecular mimicry" og krydsreaktion), angriber antistofferne også kroppens egne proteiner (antigenerne) og dermed cellerne i thyroidea. Det er derfor ikke egentlige auto-antistoffer, men antistoffer overfor noget der ligner kroppens celler.

I tilfældet "Hashimoto" kan man ikke altid helbrede sygdommen ved at fjerne årsagen, må jeg desværre sige. Hvis thyroidea har taget varigt skade af at være i kronisk betændelstilstand i mange år og er ude af funktion, så nytter det ikke noget at fjerne den årsag som startede sygdommen og så er man nødt til at køre på medicin.


Man bør altid først forsøge at rette op på tingene ved en kostændring og heling af tarmen, tarmmiljø og tarmflora, som i bedste fald vil mindste antistofferne og standse betændelses reaktionerne og dermed sygdommens videre udvikling og håbe på at man kan vække thyroidea op helt eller delvis. Under alle omstændigheder vil man få en bedre krop og almen befindende ved at rette op på kosten og tarmen og fjerne de elementer fra kosten der laver ballade.

Hashimoto's er en auto-immun sygdom og derfor er angrebsvinklen at forbedre kroppens immun system og tarmen og fjerne de udefra kommende faktorer, der er medvirkende til inflammationen, at genoprette kroppens indre balance på celleniveau med rigtig kost, de rigtige fedtstoffer, antioxidanter, samt at understøtte dette med vitaminer og mineraler.

Generelle betragtninger over årsagen til en auto-immun sygdom
En auto-immun sygdommen kan starte eller udløses efter kraftige immulogiske hændelser eller sygdomme, det kan være kraftig stress, influenza, vaccination, bakteriel infektion, tarminfektion, andre sygdomme eller graviditet hvor kroppens immun system naturligt ændres midlertidigt. Det er altid kombineret med tarmforstørrelser og utæt tarm.

Vacciner kan være et stort helbreds problem inkl auto-immunitet. Hundredvis af unge danske kvinder har fået deres liv ødelagt af HPV vaccine, som nok er vaccine verdenens største katastrofe.

Tarmens tilstand er essentiel
Tarmen er kroppens største "immun organ" og meget vigtig i vores samlede immun system og for vores sundhed. Stort set alle auto-immune sygdomme har sin oprindelse i tarmen og utæt tarm. Tætning af tarmen, optimering af tarm miljøet og flora og fjernelse af skadelige faktorer, først og fremmest gluten, er essentielt. Du kan læse mere om det g i min artikel om tarmen, gluten og auto-immunitet.

Faktorer i Kosten
Det kan være faktorer i kosten du er sensitiv overfor (levnedsmiddel intolerance) og her er de almindeligste faktorer: Gluten (proteinet i hvedemel),  Mælkeprotein og Æg. 

Det er ofte gluten der er den helt store skurk, idet det åbner tarm epitel cellernes "tight junctions" som normalt holder cellerne tæt samme, så unormalt store partikler optages i mellem cellerne og til blodet. Når først tarmen på denne måde er "åbnet" er der fri bane for molekyler fra andre levnedsmiddeler, til at give immunologiske reaktioner, når de optages af en utæt tarm ( Leakey gut syndrom).

Det kan også være proteiner fra tarmens bakterier du optager, som efterfølgende laver immun reaktioner. Alt i alt, du optager ting du normalt ikke skulle optage, hvilket kan give kæmpe ravage i kroppen og reaktioner fra immunsystemet.

Lavt Stofskifte - hypo-tyroidea  -  Hashimoto  - Alternativ behandling med Kost & Kost tilskud

Alternativ behandling af Hashimoto's
De fleste kroniske sygdomme og auto-immune sygdomme som læger mener har "ukendt årsag", kan helbredes ved at fjerne de elementer der er årsagen til sygdommen, de elementer der provokerer produktionen af anti-stoffer, som angriber kroppens celler.

Alternativ behandling af Lavt Stofskifte, Starter her på tallerkenen - Men hvad skal der på?

Stort set alle kroniske sygdomme inklusiv auto-immune sygdomme, hvor man ikke kender årsagen, kan helbredes med rigtig kost, fordi de er kost relateret.

Men hvad er rigtig kost? - Der er ikke kun én sandhed, der er flere forskellige former for rigtig kost.  

Fibromyalgi alternativ helbredelse.

Alternativ behandling af Lavt Stofskifte Starter Her - men hvad skal der på tallerkenen?

Men rigtig kost er IKKE det der bliver markedsført af levnedsmiddelstyrelsen, kost pyramiden, hjerte foreningen og andre lægelige foreninger støttet af medicinal firmaer og heller ikke patientforeninger. 

Man er nødt til at fjerne de elementer du ikke kan tåle og som holder den lave stofskifte fastlåst og tilføre de ting man mangler i form af vitaminer, mineraler, anti-oxidanter og specielle kosttilskud, der understøtter og forbedrer funktion af muskler, thyroidea, binyrer og tarmen. Fjerne stress og forbedre søvnen, energi niveauet og hæve stofskiftet og dermed hæve temperaturen.


Man skal genoprette kroppens indre balance på celleniveau. Man skal have en anti-inflammatorisk kost, der modvirker betændelses tilstand i kroppen, man skal have de rigtige fedtstoffer, som IKKE er det du tror og bliver markedsført af levneds middelstyrelsen og hjerte-foreningen og alle andre!.

​Som noget helt essentielt ved alle kroniske sygdomme, så skal tarmens funktion genoprettes, ellers kommer man ingen vejne. De fleste kroniske sygdomme har tarmen som udgangspunkt.


Lavt stofskifte har mange mange symptomer, det kan ikke nytte noget at tage ét symptom ad gangen og behandle det med medicin, så gå til næste symptom og give noget andet medicin til det osv, som lægerne gør, uden at rette den grundlæggende årsag til alle symptomerne, uden at helbrede, uden at kende årsagen.

Det er en fuldstændig forfejlet måde at se på sygdom på og "behandle" sygdom. Det er den metode hele det etablerede sundheds system bruger og derfor kan de ikke helbrede dig for sådan en sygdom.

Den eneste rigtige måde at behandle sygdom på, er at se på helheden, på hele kroppen, finde ud af hvor det går galt og så rette på årsagen, så retter kroppen selv på hele rækken af symptomer automatisk. Kroppen har en enestående evne til at hele sig selv, hvis man fjerner årsagen og giver de rette betingelser for heling, dvs kosten. 


Funktionel medicin helbreder kroniske sygdomme

Funktionel medicin helbreder kroniske sygdomme
Funktionel medicin
betyder at man i stedet for at ordinere medicin straks, som aldrig helbreder og kun dæmper symptomer og ikke fjerner årsagen, kigger en funktionel mediciner på hvad er årsagen til sygdommen og retter op og fjerner årsagen, hvorefter kroppen retter sig selv op evt. med anvendelse af medicin. Det er jo logik, hvad ellers?

Mark Hyman er læge og har arbejdet 20 år ud fra "funktionel Medicin" måden at se på sygdom, dvs i stedet for at udskrive recept som aldrig helbreder, som alm læge gør, kigger en funktionel mediciner på årsagen og behandler den, og man skal selvfølgelig se på kost, kosttilskud, livsstil, tarmen og evt bruge medicin hvis nødvendig. Dette er efter min mening den eneste rigtige måde at betragte sygdom på og er hvad jeg vil kalde en rigtig læge.

Om funktionel medicin: Institute for Functional medicine  "Functional Medicine determines how and why illness occurs and restores health by addressing the root causes of disease for each individual"


2 Videoer om funktionel medicin og hypo-thyroid

Are You Sick and Tired?  Maybe It's Your Thyroid - Dr. Mark Hyman


Thyroid Video - med Dr. Mark Hyman

Han taler om hypo-thyroidea - alle de faktorer der kan påvirke thyroidea og hvad man kan gøre for at rette det. Han taler på et tidspunkt om temperatur og siger hvis den er under 97,6 Farenheit = 36.44 celcius, har du lav thyroid funktion (lavt stofskifte). Han nævner lidt senere, at du er normal hvis din temp er 97,6 F = 37,0 C. Jeg vil sige 36,8 er fint.

Han nævner Synthroid medicin, som er ren T4 kunstigt hormon, svarende til de danske Euthyrox og Eltroxin (undgå denne), men at 80% ikke føler sig optimal med denne medicin - netop fordi det kun er T4 og mange har problemer med omdannelsen til T3. Han foretrækker naturlig tørret thyroidea som Armour eller tilsvarende.


Vær Tålmodig - Lavt Stofskifte og
Hypo-thyroidea er så komplekst at det tager tid at få i orden

Du må være lidt tålmodig når du skal helbredes alternativt for lavt stofskifte.

Lavt stofskifte, Hashimoto og hypo-thyroidea, er så kompliceret og sammensat, med så mange faktorer, hormoner og organ systemer involveret, at man ikke kan forvente helbredelse lige straks fra første dag.

Lavt stofskifte, er et kompliceret symptom kompleks, der involverer mange elementer, hypothalamus og hypofyse hormonerne, thyroidea hormonerne, binyre hormonerne, tarmsystemet, betændelses faktorer, ernærings mæssige faktorer, fødemiddel intolerans, auto-immune faktorer. De forskellige systemer hænger sammen og påvirker hinanden. Der er en hel kæde af ting, der skal bringes tilbage i balance, for at du kan blive helbredt.


Hypo-funktion af thyroidea er blot symptomet efter en lang række begivenheder. Fordøjelsen, enzymer og mavesyre er nedsat, tarmfunktionen er nedsat, tarmen er utæt, tarmflora er forrykket, immunsystemet er nedsat.
Tarmen er involveret i thyroidea hormon omsætningen, herunder omdannelsen af T4 til det aktive T3 hormon.

Kroppen har giftige stoffer fra miljøet, der er stress faktorer.
Der kan være nedsat funktion af binyrer (udmattede binyrer) med nedsat produktion af hormonet "cortisol" som er nødvendig for at thyroidea hormonerne kan virke.

Stress og dermed overproduktion af cortisol undertrykker thyroidea og kan alene give lavt stofskifte. Så både for lidt og for meget cortisol hæmmer thyroidea.

Endvidere kan der være nedsat produktion af kønshormoner. Østrogen hæmmer stofskiftet, mens progesteron øger stofskiftet. Fra ægløsning og ca 10 dage frem stiger temp lidt, ca. 0,25 grad og det er progesteronen, der gør det. Stort set alle i dag er påvirket af østrogener fra miljøet og er østrogen domineret, med tusindvis af østrogen lignende stoffer i plastic, sprøjtemidler og kosmetik.

Kvinder er særligt udsat for lavt stofskifte fra overgangs alderen, idet de fleste, eller alle, bliver østrogen domineret, idet progesteron naturligt falder med alderen mere end østrogen. Fedtvæv producerer også østrogen, så overvægt gør tingene værre.  

Derudover giver forøget produktion af insulin (som ved type 2 diabetes), en negativ påvirkning af thyroidea. Langt de fleste har overdreven indtagelse af kulhydrater og mange mellemmåltider med slik kage, chips, sodavand. Alt sammen noget der øger insulin og blodsukker og på længere sigt giver diabetes 2 (= insulin resistens), men det hæmmer altså også thyroidea.

De voldsomme blodsukker svingninger, med til tider lavt blodsukker, som følger efter kulhydrat indtagelserne, belaster også binyrer, som i perioderne med lavt blodsukker er på overarbejde med øget cortisol for at få blodsukkeret op. Men cortisol hæmmer thyroidea.

En af de vigtige ting du kan og bør gøre for at normalisere thyroidea funktion, er at få stabiliseret blodsukkeret og det gør du ved at reducere indtagelse af kulhydrat og droppe alt slik, kage og sodavand og juice (sukker vand lige som sodavand). Først og fremmest drop de mange unødige mellem måltider, der konstant øger blodsukker og crasher blodsukkeret et par timer efter.


Der kan være en lang kæde af ting og begivenheder, der påvirker dig negativt, fordi alt hænger samme, alle organ systemer og alle hormoner påvirker hinanden, det tager tid at genoprette normal tilstand.

For at nævne en ting mange ikke lige tænker på: tarmen indeholder mange nervetråde, tarmen er vores anden "hjerne". En dårlig tarmfunktion påvirker din hjerne, sind og velbefindende. Endvidere sidder 80% af immunsystemet i tarmvæggen. En utæt tarm er starten på auto-immun sygdom og det startes som en kombination af dårlig fordøjelse og ofte gluten.

Det er helt essentielt at få fordøjelsen og tarmen i orden, at gå glutenfri og få stabiliseret blodsukkeret. Det hele er startet med tarmen og fordøjelsen og det skal være i orden, ellers bliver du ikke helbredt.

Optimering af Kost og Kosttilskud
Optimering af kosten bør altid være det første ved enhver sygdom. Kosten skal ALTID være optimal, uanset hvilken sygdom man har, for at få normal og optimal krops funktion, så kroppen kan hele. Det vil sige en anti-inflammatorisk kost, som alle både raske og syge bør følge.

Er man lige diagnostiseret med lavt stofskifte og kun har svage symptomer, kun lidt nedsat temperatur og lidt træt, vil jeg foreslå at fokusere alene på kosten og få helet tarmen og undlade medicinering.


Hvis man er elendig, kan man vælge medicin i starten, samtidig med du ændrer kosten og får kroppen helet. Medicin ødelægger ikke noget for din thyroidea og du kan senere trappe ud af medicin eller nedsætte dosis efterhånden som du får kroppen helet. Hvis du vælger medicin skal du altid starte småt med lav dosis i ca. 3 uger og se hvordan du reagerer og følge temperaturen. Hvis du nedtrapper medicin, skal det også foregå langsomt.

Du bør jævnligt have målt TSH, så den ikke bliver for lav. Bør ikke komme under 0,4.

Har din hashimoto's stået på i mange år, har den konstante inflammation i thyroidea måske skadet den, så den ikke kan heles helt og du må måske have medicin altid.

Søvnen - er ekstrem vigtig
Vi bor på planeten Jorden, som har en døgnrytme med lys og mørke. Stort set alle levende organismer følger denne døgnrytme og sover når det er mørkt. Selv insekter sover. I de mørke timer skal kroppen restituere.

Hvis du har svært ved at sove, mangler søvn, er det meget skadeligt for kroppen, for kroppen er designet til at vi skal have en hvileperiode hvor cellerne kan restituere. 6-7-8 timers hvile hver dag er meget vigtigt. Så en vigtig øvelse for stofskifte patienter, er at få denne hvile, og lære at slappe af og afstresse.  


Tarmens tilstand er essentiel
Tarmen er vigtig for helbred og almen velbefindende. Der findes flere nervetråde i tarmkanalen end i hjernen, tarmen er vores anden hjerne og tarmen kommunikerer med hjernen via disse nervetråde. Hvis tarmen ikke fungerer ordentligt, føler vi os ikke godt tilpas.

Tarmen er kroppens største "immun organ" og meget vigtig i vores samlede immun system. Stort set alle auto-immune sygdomme har sin oprindelse i tarmen. Tætning af tarmen, optimering af tarm miljøet og fjernelse af skadelige faktorer, er essentielt.


Prøv at tænke over tarmen og dens funktion: Der er billiarder af bakterier der, hundredvis af forskellige arter og det skal der være. Tarmslimhinden er 1 cellelag tyk og er kroppens barriere ind til tarm lumen og bakterierne.

Tarmen er nødt til at have en kraftig beskyttelse og immunforsvar overfor bakterierne, de må ikke slippe forbi tarm-slimhinden og ind i kroppen. Ligesom stoffer, der ikke skal passere tarmvæggen skal holdes ude og de ting vi skal optage, skal passere og optages.

Tarm Flora
Høj sukker og kulhydrat indtagelse eller en antibiotika kur mod en eller anden sygdom, kan forrykke tarm flora og favorisere gærsvampe (Candida) og de bakterier, som er resistente over for pågældende antibiotika, hvilket kan give en opblomstring af gær og bestemte bakterier i tarmen og forårsage utæt tarm "Leakey gut" og immun reaktioner.

Hvis bakterierne tillige er de som er årsagen til et antistof svar, fordi de krydsreagerer med kroppens egen antigener, så kan det være årsagen til det hele.

Så optimering af tarmmiljøet og bakterierne i tarmen er essentielt for helbredet og for helbredelse af hashimoto's.

Se min artikel om Tarmen og auto-immunitet
 


Sådan bliver du helbredt for Hashimoto's - Strategi for helbredelse

​Hashimoto's er en auto-immun sygdom og derfor er angrebsvinklen at:

  • Forbedre kroppens immun system og fjerne ting der giver generel inflammation i kroppen - spis anti-inflammatorisk kost
  • Fjerne de faktorer, der er medvirkende til inflammationen i kroppen og tarmen og antistof dannelsen - Spis glutenFrit - vær opmærksom på at mælkeprodukter, soja og æg kan være et problem. Evt eliminations kost i 3 uger
  • At få normaliseret fordøjelsen, tætne tarmen og optimere tarmmiljøet. Tarmens tilstand er essentiel. Fjern syrehæmmer, tag fordøjelses enzymer og mælkesyrebakterier (probiotika).
  • At genoprette kroppens indre balance på celleniveau med rigtig kost og kosttilskud, de rigtige fedtstoffer, antioxidanter, vitaminer og mineraler især JOD i stor dosis.


Helbred dig selv for Hashimoto's:

Du skal hele den utætte tarm, fordøjelsen skal i orden, fordøjelses enzymer, væk med syrehæmmer, spis anti-inflammatorisk kost, kosttilskud i form af vitaminer og mineraler især stor JOD dosis, styrk immunsystemet, stabilisering af blodsukker og glutenfri.

Medicin helbreder ikke, men kan være nødvendig i starten hvis du er elendig, mens du heler kroppen indefra, eller ikke kan helbrede dig selv med ovenstående, fordi der er gået for mange år og thyroidea har taget varig skade af inflammation.


Anti-Inflammatorisk kost

Hvad er Anti-Inflammatorisk Kost?

Anti-inflammatorisk kost er en kost, der nedsætter inflammations processer i kroppen, fjerner specifikke problemer fra kosten og kroppen og hjælper kroppen med at hele sig selv ved at styrke immunsystemet - og forebygge sygdom.

Det er en en kost hovedsaglig plantebaseret, med masser af grøntsager af forskellig farve, MEN absolut ikke vegan eller vegetar. Særligt ved auto-immune sygdomme og hashimoto's er det vigtigt du får animalsk protein i form af kød, fisk, æg og mælkeprodukter.


Du kan ikke blive rask med veganer mad, som i øvrigt ikke er mad til mennesker, vi er ikke rene vegetarer og det er vores nærmeste slægtninge, de store aber, heller ikke.

Ved alle auto-immune sygdomme bør du også udelukke gluten, minimum 3 uger. Gluten er næsten altid et problem.

Izebella Wentz har lavet en undersøgelse blandt sine patienter over hvilken kost der bedst forbedrede deres tilstand, vegan var dårlig og glutenfri kost og auto-immun paleo diet var bedst. Paleo = stenalder kost er pr. definition glutenfri og mælkefri.

artikel: Can Vegan Diets Help Hashimoto’s?
artikel: What is the Autoimmune Paleo (AIP) Diet and How Can It Help Improve Symptoms of Hashimoto’s and Hypothyroidism?
artikel: A Paleo Diet: Will It Resolve Your Hashimoto’s?
artikel: 12 Strategies to Overcome Hashimoto’s Fatigue
.

Anti-Inflammatorisk Kost omfatter:

Rigtige mængder af Omega-3 og Omega-6 er Super vigtigt
Anti-inflammatorisk kost omfatter så lidt omega-6 som muligt (det er inflammatorisk og du får nok i alm kost). Du bør have ekstra tilskud af omega-3 i form af fiskeolie kapsler.

Disse 2 olier indgår direkte i cellemembranen på alle dine celler og indgår i immunsystemet. Omega-6 og Omega-3 er aktører, der direkte indgår i kroppens immunreaktioner. Omega-6 er inflammatorisk og fremmer inflammations processer, mens Omega-3 er anti-inflammatorisk, dæmper inflammation. Begge dele er vigtigt.


Det er fler-umættede essentielle fedtstoffer, det vil sige vi kan ikke lave dem selv, vi skal have dem via kosten. Som alle andre essentielle nærings stoffer, må man ikke få for meget. Vi har behov for omkring 6 gram Omega-6 og 3 gram Omega-3.

Næsten alle får for meget Omega-6 og for lidt Omega-3, fordi Omega-6 er overalt, i brød, kage, slik, færdiglavet mad, dressing, majonaise, i animalske produkter fordi dyrene bliver fodret med oliekager fra den vegetabilske olie industri.


Omega-6 er i de vegetabilske olier, mange, inkl kokke, fejlagtigt bruger i madlavning til stegning eller friture og fejlagtigt anbefalet af levnedsmiddel styrelsen og hjerteforeningen og anbefalet af 99% alle andre - som anbefaler vi skal erstatte mættet fedt med fler-umættet fedt (læs omega-6 rige olier) - det skal vi ikke, vi får alle for meget omega-6 - brug mættet fedt i stedet, det er sundt og godt til madlavning og kan tåles at stege i som f.eks kokosolie, smør, svine og oksefedt.

Stegning i Omega-6 rige olier producerer også giftige forbindelser og transfedt, som yderligere gør dem mere inflammatorieske. Man MÅ ikke stege i omega-6 eller omega-3 olier.


Her er de Omega-6 rige olier du skal undgå:
solsikkeolie, majs, soja, raps, vindruekerne, mad olie, margarine, flydende margarine, Becel, hærdet vegetabilsk olie (i færdiglavet mad, slik fabriks kager).

Det fremmer ikke ligefrem folkesundheden at TV kokke demonstrerer brug af disse olier til at stege i.

Tilskud af omega-3
Tilskud af omega-3 i form af fiskeolie eller fed vild fisk, som er sild, makrel, ansjos, vild stillehavs laks eller vild Alaska laks. Undgå ørred og opdrættet laks, norsk laks (burfisk, ikke naturlig føde, for meget O-6 og for lidt O-3). Omega-3 fra vilde Fed fisk (ikke "laks" og "ørred" burfisk, men vilde stillehavs laks eller Alaska laks, sildefisk, makrel) eller fiskeolie kapsler som omega-3 kilde.

De gode olier
Kokosolie, smør, avocado og olivenolie, svine og oksefedt.
Kokos olie og smør indeholder laurinsyre, en mellemkædet mættet fedtsyre, som har helende effekt på skadede celler i tarmepitelet.


Reducer indtagelser af kulhydrater
Reducere indtagelse af kulhydrater, især sukker og andre hurtige kulhydrater: kage, slik, chips, popcorn, sodavand, juice, meget frugt, der giver høj blodsukker stigning og fald i blodsukker et par timer efter, sådan at du holder et stabilt blodsukker. De mange kulhydrater inklusiv sukker forrykker også tarmflora og favoriserer gær og dårlige bakterier.


Masser af naturlige anti-oxidanter
Masser af grøntsager af forskellig farve, så du får mange naturlige anti-oxidanter og andre naturlige plante stoffer. Der er tusindvis af gode stoffer i grøntsager, fibre og mad til de gode bakterier. Grøntsagerne kan være rå, kogte, som smoothie eller juice. Du kan ikke få for meget grøntsager... men vi er ikke vegetarer og har aldrig været veganere. Du skal også have animalsk protein.


Undgå pesticider & herbicider fra grøntsager og frugt = Økologisk
Spis så vidt muligt Økologiske grøntsager og frugt, vælg helst dansk. Frugt og grønt er det værste når det kommer til giftstoffer. Der findes et par tusind forskellige sprøjtemidler og der er sprøjtemidler i ALT ikke økologisk. Nogle gange under den fastsatte grænse andre gange over. Hvis det er lovligt og under grænsen, er der stadig gift i. Hvem kan sætte en grænse for gift. Disse sprøjtemidler ødelægger bl.a. tarmflora og belaster immun systemet.

Vedr økologiske animalske produkter, det er et langt mindre problem, de bliver selvfølgelig fodret med ikke økologisk foder. Økologisk friland er bedst, men hvis du virkelig vil gøre en forskel for dig selv, er det dine grøntsager (og frugt) du skal købe økologisk.

De rigtige vitaminer og mineraler

Glutenfrit - udeluk hvede, rug og byg

Ved alle auto-immune sygdomme bør du også udelukke gluten, minimum 3 uger. Gluten er næsten altid et problem. Ved hashimoto's vil jeg foreslå at udelukke gluten indtil du har fået rettet fordøjelsen, tarmen, symptomer er væk og du har fået normal temperatur og droppet medicinering. Kort sagt indtil du er rask. Så kan du forsigtigt teste gluten og se om du kan tåle det. Formentlig har du det bedre uden gluten.

Det er besværligt og et større projekt og vanskeligt at udelukke gluten i kosten, for hele vores kost er baseret på gluten og du finder det overalt. Men det er nødvendigt. Der er gluten i Hvede, rug og byg, så du må udelukke alle former for brød og rugbrød.


Havre er glutenfrit, men der kan være lidt forurening fra andre kornsorter, hvis du ikke køber glutenfrit.

Mere om Gluten sensitivitet på min side om tarmen og auto-immunitet.

Vær opmærksom på at mælkeprodukter, soja og æg også kan give reaktioner i kroppen. Når du er blevet rask kan du formentlig introducere dem igen, mens gluten fortsat kan være et problem.

eventuelt - 3 Ugers eliminations kost

3 Ugers eliminations kost - Testperiode
Du kan også gå lidt hårdere til værks og starte en eliminations kost - en test periode hvor du udelukker en række forskellige ting - hvorefter du gen introducerer tingene én for én hver 4. dag - samtidig med du at noterer dig om der optræder symptomer.

Basis eliminations diæt, omfatter de ting der ofte giver problemer: alkohol, gluten, mælkeprodukter, soja, æg, majs, nødder, muslinger og skaldyr, konserverings stoffer. Du re-introducerer fødeemnerne i denne rækkefølge: Æg, nødder, skaldyr, majs, konservering stoffer, soja, mælkeprodukter og gluten.


De 3 hyppigste problemer er Gluten, mælkeprodukter og soja, så de re-introduceres sidst.

En udvidet eliminations diæt kan være at udvide den med: Oksekød, svinekød, citrusfrugt, natskygge planter, frø, havre, ris. Re-introducering: okse, svin, citrus, natskygge, ris, havre.

Natskygge = kartofler, tomat, rød pepper, chili, paprika, cayennepeber, aubergine.

Artikel: Uncover Your Hashimoto’s Root Cause with an Elimination Diet
 


Fordøjelsen skal rettes

​Efter denne artikel har jeg lavet en artikel om tarmen, som er værd at tjekke: Forstoppelse, Irritabel Tyktarm, Utæt Tarm, Crohns, Cøliaki, ikke-Cøliakisk Glutensensitivitet, Auto-immunitet og allergi, Probiotika lav egen Yoghurt


Alle med lavt stofskifte har nedsat fordøjelse og binyre træthed. Binyrerne er stressede, laver for meget cortisol, eller senere laver for lidt cortisol. Cortisol indvirker på stofskiftet og for meget kan alene give lavt stofskifte. Stress og Cortisol nedsætter fordøjelsen.

Den nedsatte fordøjelse giver mindre tarm bevægelser, forstoppelse, mindre produktion af fordøjelses enzymer, mindre spytsekretion og mindre mavesyre produktion.

Artikel om Binyrer og lavt stofskifte
ARE YOUR ADRENALS SABOTAGING YOUR HEALTH?

Mavesyre
Alle med lavt stofskifte har for lidt mavesyre, som medfører syreopstød og brændende fornemmelse i spiserøret. JA!
Syreopstød fremprovokeres ofte af gluten og mælkeprodukter.

Der er sensorer for syre i lukkemusklen mellem spiserør og mavesækken. Er der tilstrækkeligt syre holdes musklen lukket og der er ikke opstød. Er der for lidt syre i mavesækken stimuleres musklen ikke tilstrækkeligt til at lukke helt.

Alle med lavt stofskifte har problemer med dette - og alle får fejlagtigt udskrevet syremedicin (syrehæmmer). Læger kender tilsyneladende ikke denne mekanisme og behandler fejlagtigt syreopstød med syrehæmmer pr. recept, hvilket naturligvis forværrer tilstanden.


For lidt syre medfører ufuldstændig fordøjelse og overlevelse af bakterier, som normalt dræbes i stort antal af en normal mavesyre som har en surhedsgrad på 2-3 pH. Mavens fordøjelses enzym peptin kan kun arbejde ved de lave surhedsgrader.

Uafhængigt af dette kan man have gastritis, irritation i maveslimhinden. Har du problemer med at det svier fra mavesækken, altså irritation, så prøv at kontrollere det med hørfrø opblødt i vand. Gelen fra hørfrø, beskytter maveslimhinden og lindrer. Af og til kan du også tage et "samarin" brev pulver.


Lær hvad der irriterer maveslimhinden og undgå det, f.eks vin og stærkt alkohol kan irritere. Når du er gluten fri og stadig har syreopstød, kan det være mælkeprodukter, der fremprovokerer det. Så må du undgå mælkeprodukter en periode og prøve at re-introducere det.   

Er der for lidt syre, eller du kunstigt producerer for lidt, via et lægemiddel, medfører det ufuldstændig nedbrydning af proteiner, som kombineret med utæt tarm, betyder at man optager for store dele af proteinerne (peptider, kæde af aminosyrer) og ikke de enkelte aminosyrer, som det er meningen man skal optage.

Protein nedbrydning er en to-trins process som involverer pepsin enzymet i mavesækken og trypsin og chymotrypsin fra bugspytkirtlen, som munder ud i tolv-finger tarmen lige efter mavesækken.

P.g.a. for lidt syre er pepsin enzymet i mavesækken ikke fuldt aktivt og proteinerne er ikke præpareret tilstrækkeligt til næste trin i processen, når maveindholdet tømmes ud i tolv-finger tarmen.Resultatet af den ufuldstændige fordøjelse er for mange bakterier i tyndtarmen (dræbes ikke af mavesyren), utilstrækkeligt fordøjet proteiner, overvækst af bakterier i tyndtarmen, peptider (kæder af aminosyrer) istedet for enkelt aminosyrer.

Tarmenes langsomme bevægelser, betyder at det hele flyder langsommere, så det opholder sig længere tid i tyndtarmen, hvilket betyder mulighed for bakterier at formere sig i tyndtarmen.

Normalt er tyndtarmen bakterie fattig, fordi det er meningen bakterierne skal dræbes af mavesyren.


Er det kombineret med utæt tarm, kan det utilstrækkeligt fordøjede protein optages til blodet og lave ballade. Der optages små kæder af aminosyrer, i stedet for enkelt aminosyrer.

Den utætte tarm kan skyldes både u-venlige bakterier, gær, måske parasitter, gluten (som ikke kan fordøjes fuldt), eller andre fødevarer elementer som ikke er fordøjet helt. Der dannes reaktioner, inflammation og væske i kroppen fra disse unormalt optaget partikler.

Visse fødevarer får dig til at føle dig elendig dagen efter, det er fødevare intolerance. En unøjagtig størrelse som er vanskelig at forklare eller måle, er ikke anerkendt af det officielle sundheds system. Men ikke desto mindre, er meget reel for nogle.

Typisk forsvinder disse reaktioner, hvis man eliminerer fødemidlet eller f.eks. hvis man går på en grøntsags kur eller eliminations kost. Man kan opleve man får det super godt lige pludseligt.

Stress nedsætter fordøjelsen kraftigt
Stress nedsætter fordøjelsen. Er du nervøs, standser fordøjelsen. Det demonstreres fornemt, ved at du bliver tør i munden. Spyt sekretionen standser. Den er en del af fordøjelsen, det kan man registrere, men resten lægger man ikke mærke til, men det standser også.

Det er det sympatiske autonome nervesystem der bliver stimuleret ved stress. Det er vores flugt eller fight nervesystem som både har direkte nerveforsyning til alle indre organer, men også stress hormonerne cortisol, adrenalin og nor-adrenalin.


Vi har ikke brug for at fordøje, når vi skal løbe eller kæmpe. Puls og blodtryk og blodsukker stiger. Blodet koncentreres i muskler og hjerte, løber væk fra huden og du bliver bleg.

Omvendt ser du en dejlig steg, altså mad, løber tænderne i vand, det para-sympatiske nervesystem stimulerer fordøjelsen og forbereder kroppen på fordøjelse.
Stress alene, kan give lavt stofskifte, idet cortisol hæmmer thyroidea.

​Fordøjelses enzymer som kosttilskud

I denne artikel anbefaler Izabella Wentz fordøjelses enzymer: Betain med Pepsin: Betaine with pepsin

Betaine, also known as trimethylglycine, is a naturally occurring amino acid derivative that is isolated from beets (rødbeder), and the acidic HCl version of it promotes gastric lumen acidity. Studies done in 2014 find that betaine HCl can re-acidify gastric pH.

​Pepsin
Artikel: Hvad er pepsin?
Her kan man købe betain med pepsin. Det sendes fra England. Dosering 1-2-3 kapsler pr. måltid. Man må prøve sig frem. BioCare Betaine HCI & Pepsin


​Mavens enzymer:
  Gastric Secretions
Bugspytkirtlens enzymer: Exocrine Secretions of the Pancreas


B12

Der er endnu en ting vedr. lavt syre i mavesækken. Der er en Intrinsic factor, som frigives, når der er tilstrækkelig syre. Denne faktor er nødvendig for at vi kan optage B12. Er der for lavt syre niveau, optager man B12 dårligt og man måske i B12 mangel.

Bakterie overvækst i tyndtarmen - Overvækst af gær - Parasitter

​Lavt stofskifte og binyre træthed, medfører nedsat tarmfunktion og nedsat fordøjelse.

En følge af dette er som regel bakterie overvækst i tyndtarmen, evt tilllige gær overvækst og Blastocystis som er en encellet parasit i tarmen. Blastocystis parasitten regnes normalt for apatogen, men den kan være årsag til tarmforstyrrelser og fødevare intolerance og forstyrrelse af thyroidea.


En case story beskriver hvordan udryddelse af Blastocystis normaliserede fødevare intolerance og thyroid anti-stoffer. Noget Izabella også har registreret hos sig selv og sine patienter.

​Izabella wentz, som har skrevet bogen Hashimotos Protecol, har denne artikel hvor hun skriver om SIBO, small intestinal bacterial overgrowth (bakterie overvækst i tyndtarmen), gær og Blastocystis.

Til dette anbefaler hun:
• CandiBactin-BR
• Oil of Oregano
• garlic extract (hvidløg ekstrakt)

Jeg vil foreslå at følge den alternative behandling som Izabella anfører.

CandiBactin-BR findes ikke i DK, jeg har ledt efter den i EU og du kan få den her fra England på Amazon.co.uk Candibactin-BR. Udgået jeg prøver at finde den andet sted.

Oil of oregano, her vil jeg foreslå Oregano olie fra urtegården, som du kan få i helsemin og helsam butikker og i større matas. Urtegaarden oregano olie 10 ml til kr 69 (fås hos matas)

Forslag til dosering af oregano olie
NOTE: må ikke bruges ufortyndet Oregano olie er meget stærkt Jeg har lige købt en olie og prøvet. 1 dråbe ren olie i vand duer ikke, det flyder ovenpå og er for stærkt, det brænder.
Madlavning: 1 dråbe i en ret, ikke mere

Hvis man kan putte en dråbe i en kapsel, 3 gange daglig så kan man gøre det, eller skjule dråben i noget. Jeg har prøvet med en dråbe i en kapsel, det kan man godt.

Ellers må jeg foreslå den Izabella anbefaler, som fås fra England fra amazon: Designs for Health - Oil of Oregano 60 gels
2 kapsler x 3 daglig. Den koster £28 for 60 stk, så den rækker kun 10 dage.

Probiotika - Sørg for God Tarm Flora
Tarmen og dens Flora er essentiel for Sundhed

​Efter denne artikel har jeg lavet en artikel om tarmen, som er værd at tjekke: Forstoppelse, Irritabel Tyktarm, Utæt Tarm, Crohns, Cøliaki, ikke-Cøliakisk Glutensensitivitet, Auto-immunitet og allergi, Probiotika lav egen Yoghurt

Probiotika - Sørg for God Tarm Flora - Tarmen essentiel for Sundhed
Probiotika er bakterier der gavner sundheden. Sørg for at få nogle gode bakterier. Tarmens flora er ekstrem vigtig for sundheden i hele kroppen. Der findes hundredvis af forskellige bakterie arter i tarmen, nogle gode andre dårlige, dertil kommer gærsvampe.

Bakterierne i tarmflora og deres betydning for almen sundhed og specifikke sygdomme, bliver et stort emne i fremtiden. Jeg kan ikke understrege nok hvor super vigtigt dette er.


En stor del af immunforsvaret sidder i tarmen, tarmen er kroppens største immun organ. Prøv at tænke over tarmen og dens funktion: Der er billiarder af bakterier der, hundredvis af arter og det skal der være. Tarmslimhinden er kroppens barriere ind til tarmindholdet og bakterierne. Tarmen er nødt til at have en kraftig beskyttelse overfor bakterierne, de må ikke slippe forbi tarmslimhinden og ind i kroppen.

Nogle bakterier og visse ting du spiser, kan irritere og lædere tarmvæggen, så den får forøget permeabilitet og bliver utæt ( leakey gut syndrom), så du optager ting til blodbanen, du ikke burde, hvilket kan give stor ravage i kroppen og diverse immun reaktioner.


Leakey Gut begrebet er et faktum, men ikke overraskende anerkendes fakta ikke af lægeverdenen, ligesom så meget andet fornuftigt, afvises også dette. Se her på Wiki hvad der står om Leakey Gut Syndrom: "Leaky gut syndrome is a hypothetical, medically unrecognized condition which some alternative health practitioners claim is the cause of a wide range of serious chronic diseases." Dybt chokerende!

Opretholdelsen af en god sundhed afhænger af tarmflora'ens sammensætning og at undgå diverse skadelige kost elementer i at komme ned i tarmen. Et væsentligt element i mange sundheds problemer er leakey gut syndrom, som kan skyldes gluten intolerans. Hvis du er sensitiv over for gluten og får utæt tarm, kan det afstedkomme talrige helbredsproblemer udover selve gluten. Lidt mere om gluten intolerans længere nede, men jeg må nok lave en særskilt post om dette.   
 

Man skal sørge for at skadelige bakterier og svampe holdes nede og ikke tager overhånd. At man får de gode og gavnlige bakterier. At man ikke fodrer bakterierne og svampene med masser af kulhydrater. At være god ved tarmslimhinden, så den ikke er utæt og der ikke produceres antistoffer mod stoffer der optages til blodbanen. At fjerne ting der irriterer tarmslimhinden og her tænker jeg både på kulhydrater generelt, men især på Gluten, hvis man er gluten sensitiv.Vedligeholdelse af en god tarmflora
Undgå store mængder kulhydrater og især tørret frugt, som er meget sukkerholdigt og gærer videre i tarmen fordi det ikke bliver fordøjet lige med det samme. Gærsvampe er vilde med sukker og de holder party, når du fylder dig med kulhydrater. Men bakterier ernærer sig også af sukker og du kan fremelske nogle bakterier på bekostning af andre.

For at få nogle gode bakterier, der kan udkonkurrere de dårlige, så tag lidt syrnet mælkeprodukt: yoghurt, A38, Cultura, som indeholder mælkesyrebakterier af typen Lactobacillus og Bifidobakterium, som er gavnlige til etablering af en god tarmflora. Alternativt mælkesyre bakterie kapsler fra matas eller Paragurt tabletter fra apoteket. Gerne alle samme, for det er forskellige bakterier.
 

De syrnede mælkeprodukter indeholder kun et par forskellige bakterie arter med lidt forskel i hvilke arter, yoghurt 2 forskellige, "Cultura" 4 forskellige. Du kan også få mælkesyre bakterierne i kapsler f.eks denne som fås i Helsam butikker: Symbiotic Pure Tarm. 30 kapsler. Tag 1 daglig indtil tarmen er i orden, derefter kan du tage 1 kapsel hver 3.dag for at spare lidt på dem. De er dyre men gode, den indeholder 10 forskellige bakterier arter i stort antal og kapslerne er beskyttet så bakterierne når tarmen uden at blive dræbt i mavesyren. 

Måske får du uro i tarmen med yoghurt eller cultura og 1-2 gange 2 daglig mælkesyre bakterie kapsler, men tag et par dage for at få nogle gode bakterier til at udkonkurrere de dårlige. På længere sigt kan du nøjes med en lille skefuld yoghurt/cultura daglig, hvis du ikke kan tåle en alm. portion, eller nøjes med 1 mælkesyre kapsel.

Spis noget smør
Smør indeholder faktorer, der er gavnlige for tarmen og beskyttende for tarmslimhinden. Ikke overraskende, for vi er designet til at spise mælkefedt lige fra fødslen. 

Vær god ved tarmen - fibre der danner slim og beskytter tarmen
Tag 1 spiseskefuld hørfrø opblødt i vand (5 min). 1-2 x daglig. Den slim der dannes fra hørfrø beskytter slimhinden og giver fibre og fylde.

Tag Loppefrø (Husk) 1-2 x daglig. Danner slim og en slags gelé. Beskytter slimhinden og giver fylde. Loppefrø kan man putte i vand og dreje vandet rundt og drikke med det samme, evt som drys på yoghurt.

Probiotika
THE FOUR BEST PROBIOTICS FOR HASHIMOTO’S

Vi har 500-1000 forskellige bakterie arter i tarmen. "Pure biotic tarm" har 10 arter. Den er god, der er et stort antal og den er coated så bakterierne først frigives længere nede i tarmen og ikke i mavesækken, hvor de fleste burde dræbes.

Man må ikke forestille sig at kapslernes bakterier erstatter tarmflora, men de baner vej for et bedre miljø, laver nogle gode stoffer og for at andre gavnlige bakterier har bedre muligheder.


Prebiotika
Mad til de dårlige bakterier er masser af sukker og masser af protein, så ved at reducere det gives der bedre muligheder for de gode bakterier. Mad til de gode bakterier er fibre, herunder også fibre fra hørfrø og loppefrø.

Korn arterne (fuldkorn) er også god mad til de gode bakterier, men hvis du er glutenfri, får du ikke det. Havre, som er glutenfri, kan være en erstatning.


Glutenfri folk kan komme til at mangle mad til de gode bakterier. Derfor kan du tilføje mad til dem.
En jordskok daglig, bare en lille en. Kogt eller rå. Man kan rive den og bruge i salat. Er den dansk, behøver du ikke vaske den, så du får nogle gode jordbakterier med også.

½ helt grøn banan, så grøn som muligt, er også godt mad til bakterierne. Hvis du kan tåle det. Prøv dig frem. Jeg har altid haft problemer med bananer, jeg får luftproduktion. En moden banan er meget sukkerholdig, så det er ikke godt. Når den er grøn er der meget resistent stivelse som er mad til bakterierne.

Lav Kulhydrat Kost - LCHF = Low Carb High Fat

Lav Kulhydrat Kost  -  LCHF = Low Carb High Fat
Du kan med fordel lade dig inspirere af LCHF livs stilen (Low carb high fat), Lav Kulhydrat, Højt Fedt indhold, som er en helt bevægelse i Sverige og Danmark er også begyndt, hvor man spiser en kost med lavt indhold af kulhydrat og høj fedtindhold. Se mere her i min blog post LCHF

Om LCHF og Lavt Stofskifte
LCHF er sund kost for alle, men at nedsætte sin kulhydrat indtagelse drastisk, kan være svært for mange, uanset om man er syg eller ej, fordi vores gennensnitlige kost indeholder kolosale mængder af kulhydrater, som vi har vænnet os til hele livet. Nedsættelse af kulhydrater giver i starten lavere energi, indtil man har trænet kroppen til at forbrænde fedt bedre.


Man kan træne alt også kroppens evne til at forbrænde fedt, som er en naturlig ting, men hvis man har fyldt sig med kulhydrater hele livet, har man en dårlig fedtforbrænding. Kulhydrater, i overskud  omdannes normalt til fedt som aflejrer sig som fedt i kroppen, så det er faktisk det modsatte end at forbrænde fedt. Indtagelse af fedt øger kroppens evne til at forbrænde fedt også kropsfedt.

Alle der har svært ved at gå LCHF, kan bare vælge at gøre det langsommere over flere uger, i stedet for at starte hårdt ud. Man kan også vælge ikke at gå helt LCHF, men bare lade sig inspirerer og gå ned til f.eks 100 eller 200 g kulhydrat daglig.


Hårdkogte LCHF folk går helt ned til 30 g. kulhydrat dagligt, det er hårdt for mange og umuligt for nogle  og kræver tilvænning af kroppens fedtforbrændings system som skal op i omdrejninger. Jeg vil ikke anbefale at gå helt LCHF.   

For patienter med lavt stofskifte, kan det være særligt svært, fordi de i forvejen har lavt energi niveau. Du bør ikke gå helt lav i kulhydrater, fordi det stresser kroppen og binyrerne, når du ikke er på toppen - og har udmattede binyrer.


Du behøver ikke gå fuldt LCHF, lad dig blot inspirere af denne kost og livsstil og nøjes med at nedsætte indtagelse af kulhydrater til et rimeligt niveau f.eks. 100-200 g kulhydrat daglig svarende til 400-800 Cal. Sænk indtagelse af kulhydrater langsomt og øg indtagelse af fedt tilsvarende langsomt.

Det er vigtigt at du får stabiliseret blodsukkeret, så det ikke svinger voldsomt op og ned og det gør du ved at droppe de mange kulhydrat rige mellemmåltider, slik, kage, sodavand og spise noget fedt og protein til hovedmåltiderne samtidig med kulhydrat. 


F.eks morgenmad: de fleste fylder sig med kulhydrater til morgenmad og crasher et par timer senere med lavt blodsukker og bliver sulten og skal have noget sukker, slik og kage. Det vil være en god ide at nedsætte kulhydraterne til morgenmaden og tage noget kød, æg, stegt fisk og en grøntsag i stedet. Det mætter bedre og du får et mere stabilt blodsukker. 

NB om fedt:
Fedt er sundt, giver IKKE hjertekar, blodprop og kolesterol, så vær ikke bange for fedt, det skal blot IKKE være de usunde Omega-6 olier.

Det der er usundt i en kost er store mængder kulhydrater og Omega-6 olier, ikke det gode fedt. 

Samlet anbefaling omkring Hashimoto
Kost / kosttilskud  -  Alternativ behandling

TING AT UNDGÅ
•  Gluten, evt andet som mælkeprotein, æg, soja
•  Minus Omega-6
olier, undgå helt disse grimme giftige olier. Inkl raps olie.
•  Minus Sukker / hurtige Kulhydrater. Drop sukker og hurtige kulhydrater, som er: hvidt brød, hvide ris, pasta, pizza, kage, slik, popcorn, tørret frugt = slik (rosin, dadle, figen, abrikos).
•  Minus Soja produkter (giftigt, ikke velegnet som menneskeføde, eller baby mad: soja mælk, soja olie, sofa mel, tofu). Fermenteret soja (miso) er OK.
•  Undgå Fluor (sort og grøn te meget indhold)
•  Minus kalk hvis du spiser mælkeprodukter, især ost, får du nok kalk. I 100 g. ost er der 700 mg kalk. For meget kalk (over anbefalet 800 mg til voksne kvinder og mænd), er skadeligt, inflammatorisk og afkalker knogler, aflejrer kalk i blød delsvævet, inklusiv indvendigt i blodårer (forkalkning). .
•  Undgå kviksølv, som findes i tun og sværdfisk, Vacciner, tandplumber. Minus Tun
•  Undgå pesticider & herbicider. Brug helst Økologiske grøntsager, frugt og øvrigt mad.
•  Undgå alt det andet gift, industrien fylder os med: MSG, mono natrium glutamat = det 3rd. krydderi, smagsforstærker (=cancer fremmer), aspartam sukker erstatning. Stevia er den eneste acceptable sukker erstatning, men hvad skal du med sukker?
•  Undgå Lithium (nervemedicin)
•  Undgå Stress

DE GODE TING
•  Kost Generelt. Rigeligt med grøntsager af forskelllig farve. En Rå gulerod (A-vit og andet godt). Æg, fisk, fjerkræ, små mængder rødt kød, Lever (A-vit og andet godt). Gerne rigeligt af det gode fedt.  Mælkeprodukter, ost, smør, yoghurt hvis du kan tåle mælkeprodukter. Moderate mængder langsommen kulhydrater. Små mængder frugt (indeholder sukker).
•  Det Gode Fedt: smør, kokos, oliven, avocado olier, svine, okse fedt
•  KokosFedt og Olie til madlavning, super at stege i, evt med lidt smør. Derudover tag 2-3 spiseskefuld kokosfedt direkte. Og på fx. knækbrød. Kokos fedt er Superfood og godt til thyroidea og til heling af tarmen og mod candida. Se artikel: Thyroid Health and The Coconut Diet
•  Drik rigeligt vand
•  Omega-3. Fiskeolie kapsler fx. 6-9 stk af de billige fra Netto, Møllers tran, eller Kril omega-3. Fede vilde fisk ikke "laks" eller ørred som er bur fisk. Gode fede fisk er: Stillehavs laks eller alaska laks, sildefisk og makrel. Torsk og lignende, samt rejer, er også godt, men med mindre omega-3.

VITAMINER & MINERALER

Multi-vitamin med B-vitaminer UDEN det kunstige B9 Folinsyre/folsyre, f.eks Omnimin 2x1 tabl dgl (normal dosis er 2 tabl. se matas mm.). Denne indeholder også Selen/Zink E-vit, Jod, Jern og en god mængde af de forskellige B-vit, A-vit, K1+K2 vitamin. Du skal ekstra JOD udover denne, se nedenfor.

Dette er den ENESTE multi-vitamin tablet jeg vil anbefale. Hvorfor: Den indeholder IKKE den kunstige B9, som nogle har problemer med p.g.a. mutation i MTHFR genet. Fås også uden Jern den hedder OmniX.
Den indeholder Calcium-L-Metylfolat (den rigtige aktive B9) som der står i parentes på etiketten, selvom der står folsyre først, samt den rigtige B12 i metyl-formen.

• Selen +Zink. Fås som kombi som bio-selen +zink. Selen er super vigtigt for Thyroidea. Indgår i enzymer der omdanner T4 til T3 + binder kviksølv og modvirker kræft. Der er også selen i multi-vit tabletten, så nu får du ca. 200 mcg Selen og det er fint.

• A-Vit Booster immunsystemet. Matas har en på 1.100 mcg. Tag en daglig.

B12-Vitamin. Særskilt ud over det der er i Omnimin multi-vitamin tabletten. B12 vitamin underskud er den mest alm. vitamin mangel tilstand. Især vigtig til hypo-thyroid og fibromyalgi for at mindske træthed, smerter og forbedre søvn. Støtter binyrer, giver bedre mental klarhed. 1.000 µg er stor dosis, men anbefalet dosis er latterlig lav. Ingen øvre grænse er fastsat, nogle læger giver et par tusind mikrogram B12. Se artikel B12 Mangel af Dr. Axe: Draxe.com

I starten kan du tage Veg B12 som Methylcobalamin. Smeltetablet 1.000 µg. 1 dgl. (Helsam kr.159 for 120 tabl). Metyl-cobalamin formen som er den aktive form, hvis du har en mutation i MTHFR genet skal du måske have denne og ikke cobalamin. Du kan måske droppe den når du er kommet i orden og nøjes med de 50 mcg B12 Metyl-cobalamin der er Omnimin Pure.  


• B1-Vitamin (Thiamin). 300 mg x 2 daglig eller mere et par måneder, herefter kan du gå ned på 150 mg dagligt permanent. Start langsomt op med halvdelen af en tabl 300 mg (150 mg) første uge, næste uge 1 tablet daglig. Det tager lidt tid for energi enzym systemerne at komme op i gear.

B1 indgår i mitokondriernes energiproduktion. Har du ikke for lidt energi?
B1 højdosis fås håndkøb på alm apotek (ikke i helsekost). Apovit B1-vitamin ekstra stærk tabletter 300 mg 100 stk. Kr. 117. Du kan se foto af den her: www.apotekeren.dk

Det er vist at folk med lavt stofskifte ofte har lavt B1 niveau. B1 kan forbedre symptomer på lavt stofskifte og træthed. 600 mg daglig eller mere, er en høj dosis, men det er dette der anbefales i artiklen nedenfor.
• Artikel: Thiamine and Thyroid Fatigue
Min artikel om B1 Vitamin Mangel


D-Vit. Meget vigtig, stærkt undervurderet. Ekstra tilskud ud over de 20 der er i Omnimin Pure (2 tabl). f.eks Matas D-vit 85 mcg 

C-Vitamin tag 4x500 mg daglig. Stærkt undervurderet. Vigtig anti-oxidant og for alm. sundhed, ISÆR vigtig ved hypo-thyroidea og binyre udmattelse (binyrerne har største C-vit koncentration i kroppen). NB hvis du er på T4 erstatnings hormon (eltroxin og eutryrox) og har dårlig effekt, så tag 2 C-vit tabletter (1 gram) SAMTIDIG med Eltroxin for bedre effekt og bedre T3 omdannelse. Ingen har nogensinde fortalt dig det.

•  Magnesium 2-3 tabl 125 mg Magnesium citrat, som er det der optages bedst. På Mecindo.dk  
Du skal ikke tage magnesium oxid, som der er i de fleste tabletter, fordi det er billigt.... MEN det optages næsten ikke.

Vedr JOD. Omnimin 2 tabl, indeholder 150 mikrogram Jod, som er anbefalet daglig indtagelse af jod. Du skal have langt mere jod NB! - jeg anbefaler 25 mg daglig til raske og 50 mg til syge. Altså 25.000 - 50.000 mikrogram. Jeg tager selv 50mg til alm. sundhed.

Se min artikel om Jod og dosering: Jod det mest Misforståede Mineral, Hvorfor alle Skal Have Meget Mere

En af hovedårsagerne til du har hashimoto's er Jod-Mangel og du er nødt til at tage ekstra Jod i langt højere dosering end officielt anbefalet og det anbefaler jeg til alle, både raske og syge.

Tarmsundhed & Fordøjelse

•  Mælkesyrebakterier, yoghurt / Cultura blandet sammen giver 5 gode bakterier. I starten denne Pure Biotic Tarm - 30 KAPSLER. Fås i Helsam butikker.

•  Loppefrø skaller "HUSK". 1-2x daglig. I et halvt glas vand, drej rundt og drik straks. Start småt med 1/4 teske, for meget giver tynd mave. Beskytter tarm slimhinde, giver fylde, fibre og modvirker forstoppelse og giver ernæring til de gode bakterier. Drik rigeligt vand. Gerne også hørfrø opblødt i vand 1 spske 1x2 daglig, men bland ikke oveni loppefrø.

Fordøjelses enzymer Betain med pepsin: Dosering 1-2-3 kapsler pr. måltid. Man må prøve sig frem. BioCare Betaine HCI & Pepsin

Mod overvækst af bakterier, gær, blastocystis
Candibactin-BR - 180 Soft Gels
Oregano kapsler eller olie
Designs for Health - Oil of Oregano kapsler

Reparation af tarmepitel ved utæt tarm. Glutamin pulver til heling af tarm epitel. Fås her på BulkPowders. 4-10 gram daglig fordelt over 3 gange

Andet

•  Ingefær Gave til menneskeheden. Anti-inflammatorisk. 2-3 gram eller mere. Syltet, krydderi, ingefær te (kog ingefær og drik som te) eller tabl. Se info box nederst.
• Gurkemeje. Gave til menneskeheden, i familie med ingefær. Anti-inflammatorisk, smertestillende. Organic India Gurkemeje Kapsler
• evt. Grøntsags Juice kur, for at reset'e hele kroppen, som en start på det hele.

Det er ikke nødvendigt, men jeg vil meget anbefale at starte med det. Dermed udlukker du brød, mel, kød, mælk, fuldstændigt i 9 dage, så kan du på egen krop mærke hvor fantastisk forbedret dine symptomer bliver. Det vil overbevise dig hvor meget kosten betyder og give dig inspiration, tro og moral til at ændre din kost. For patienter med lavt stofskifte kan det være vanskeligt at udelukke kulhydtrater til at give energi her og nu.  
Grøntsags Juice kur er beskrevet i min post: 9 dages grøntsags juice kur
• evt. hop på LCHF vognen eller lad dig inspirere af den. Det er en Low Carb High Fat måde at spise på. Jeg har beskrevet LCHF i denne Blog Post
 


Specielt for Lavt Stofskifte og Hashimoto
Motion ½ times gåtur daglig, start evt med 15 min, hvis 30 er for meget. Få Sollys og Dagslys.
Varme bade, sauna, dampbad
Melatonin (vores "sovehormon") 3 mg 1 time før sengetid. Melatonin på Vitanetshop (fås ikke i DK, de sender fra Holland, så ingen told problemer).

Tyrosin (L-tyrosine) aminosyre nødvendig for dannelse af thyroidea hormonet thyroxin, dopamin og nor-adrenalin. Dopamin og nor-adrenalin er nogle af de vigtigste neuro-transmitters signal stoffer i hjernen. Tyrosin øger mental klarhed, hukommelse og forbedrer stress håndtering. Tyrosin (efter Tyros=ost på græsk) findes især i ost som har højt indhold ca. 1 g/100g. I mindre mængde i Kød,  fjerkræ, æg, mælk. Hvis du ikke spiser ost, er det fornuftigt med tilskud på 1 g daglig. Om tyrosine på Wiki

Uanset om du spiser ost, bør du tage et tilskud, den form der har bedst optagelse er N-acetyl-Tyrosin og du kan få det på Bulkpowders.dk (sendt fra England). ½-1 gram daglig. Prøv dig frem.

Hvis du tager thyroidea medicin behøver du ikke få ekstra thyrosin.

• 1 Mucolysin brusetabl 600 mg daglig (håndkøb apotek). Slimløsnende hostemiddel. Indeholder acetyl cystein som gør slimen tyndere. Det er samtidig et meget god anti-oxidant, et forstadie til en af vores vigtigste naturlige anti-oxidanter: Glutation.

Cystein er en svovlholdig aminosyre og det er vigtig vi får tilstrækkeligt med svovl. Desuden binder det tungmetaller: Kviksølv, bly, cadmium. Istedet for de dyre Mucolysin, kan du få acetyl cystein som kosttilskud både kapsler eller ren pulver, så bliver det billigere. Betegnes også N-Acetyl-cystein eller blot NAC. Du kan få NAC "N-Acetyl Cysteine" kapsler 600 mg på vitanetshop 
Jeg køber NAC som pulver på BulkPowders.dk  69 kr for 100g + forsendelse. Du bør putte det i kapsler for det er ret surt. Du får kapsler samme sted, du kan nemt gøre det i hånden. Køb de største kapsler 00. Gelatine kapsler på BulkPowders.

• D-Ribose til cellernes ATP energi produktion. 5 gram D-ribose 3 gange dagligt. Køb på BulkPowders.dk. Sendes fra EU land, hurtigt med ca. 35 kr. i porto. Det smager næsten som druesukker, men øger ikke blodsukker. Giver lidt uro i maven. 

• Q10 som Quiquinol 100 mg X 2 daglig. Vigtig for ATP energiproduktion i cellerne Sammen med lidt olie eller mad med fedt i. Q10 som Ubiquinol fra Amazon i England
Q10 som Ubiquinol 100 mg kapsler med PQQ (10mg) fra Amazon i England. 3x1 kapsel daglig i en måned, derefter 2x1 daglig.

• Acetyl-Carnitin.
400 mg x 2 dgl. Denne aminosyre produceres naturligt i kroppen og har grundlæggende betydning i energiproduktionen såvel som for gen-, enzym- og neurotransmitter funktioner. Kan passere blod-hjerne barrieren, det kan L-Carnitin ikke. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

​Vedr binyre træthed og støtte for binyrer se del 1

Medicinering af Hypo-tyroidea og Hashimoto's

Traditionel medicinering af hashimoto's

Note: Der er nogle vigtige ting vedr thyroid medicinering:

• Medicinering ødelægger ikke noget - ødelægger ikke thyroidea, den går blot ned i aktivitet, så længe du får medicin udefra.

• Har du mange antistoffer anti-TPO eller anti-TG, vil medicinering skåne thyroidea, fordi den får ro og antistofferne falder

• Korrigering af kost, fordøjelse og tarmen, kan uden problemer foretages samtidig med medicinering

• Efterhånden dit helbred forbedres og du er ved at blive helbredt, kan du måske langsomt nedtrappe medicinen, derfor bør du hele tiden følge symptomer og temperaturen. Stiger temperaturen er du overdoseret og du skal meget langsomt nedsætte dosis.

• 80% af patienter på de registrerede lægemidler (euthyrox og det dårligere eltroxin), har det ikke optimalt (jfr. Mark Hyman, se videoen ovenfor). Og trives bedre med naturligt medicin som er tørret thyroidea fra gris eller ko.


Hvis du allerede er medicineret
Hvis du allerede er medicineret via det offentlige sundhedssystem med de registrerede thyroid lægemidler euthyrox (eller det dårligere eltroxin), så har du intet fået at vide om kost og at årsagen er en kombination af kosten og tarmens tilstand. 

Medicin alene kan aldrig helbrede en kronisk sygdom, man er nødt til at adressere årsagen og gør du ikke det, fortsætter din auto-immune tilstand og udvides med flere symptomer, nu også fra f.eks. hud og led og flere andre auto-immune sygdomme.

Hvis du vil helbredes er du derfor nødt til at gøre noget ved årsagen og selv sørge for din egen sundhed. Læger kan ikke hjælpe dig, for de er ikke uddannet til at kigge på helheden og til at helbrede årsagen.

Du kan blive helbredt for Hashimoto's, men du skal starte så hurtigt som muligt inden thyroidea er permanent skadet af den kroniske inflammation forårsaget af antistofferne. Hvis den er skadet, kan du måske ikke komme helt ud af medicinering, men du kan stadig hele tarmen og få fordøjelsen i orden og føle dig meget bedre og måske nedsætte medicinerings dosis. 


Hvis du IKKE er medicineret, men lige har opdaget du har hypo-thyroidea og kun har lavt niveau af antistoffer, kun svage symptomer, kun let nedsat temperatur, behøver du ikke medicin. Du kan starte med korrigering af kost og fordøjelsen og følg symptomerne. 

Har du højt niveau af antistoffer, er det en god ide at få medicin, fordi medininen skåner thyroidea for noget af inflammationen, mens du helbreder dig selv.


Får du den rigtige medicin?
Hvis du tager thyroidea medicin, er det vigtigt at du får medicin som faktisk virker og gavner dig. I nogle tilfælde er euthyrox (og eltroxin), som er kunstigt erstatnings T4 hormon, ikke tilstrækkelig, men du starter altid med de registrerede lægemidler og kun hvis de ikke hjælper dig tilstrækkeligt, skal du gå over til et alternativt lægemiddel.

Lægerne har kun lært at udskrive T4 erstatnings hormon (euthyrox og eltroxin), det er det eneste de kan og det eneste de er instrueret i af medicinal firmaerne. Lægerne er salgs agenter og nikke-dukker for medicinal firmaer, ikke andet og kan kun gøre det de får besked på og er hjernevasket til ikke at tænke selvstændigt.

Men som nævnt er T4 et pro-hormon og ikke særlig aktivt (der er nogen aktivitet 25% af T3). T4 skal omdannes til det aktive T3 hormon, men en del patienter kan ikke omdanne T4 til det aktive T3, og derfor virker T4 alene dårligt. Jeg går ud fra du har prøvet at hæve dosis uden den store virkning.

Jamen, "dine blodtal ser pæne ud, du er velkontrolleret", får du at vide - og samtidig har du det ad H.. til. Igen gider lægen ikke sætte sig ind i tingene og patienternes situation og hjælpe patienterne til en normal og tålelig hverdag.


NB! Hvis du har dårlig effekt af Eutryrox (eller eltroxin)
Er du på T4 erstatnings hormon (euthyrox eller eltroxin) og har dårlig effekt, så tag 2 C-vit tabl (a 500mg) SAMTIDIG med eutryrox for bedre effekt og bedre T3 omdannelse. Ingen har nogensinde fortalt dig det!

Uafhængigt af dette vil jeg lige nævne at ALLE raske og syge, får for lidt C-vitamin, som er super vigtigt. Vi bør have minimum 2 gram daglig fordelt på 4 x 500 mg og mere når man er syg.

Se denne artikel: Effect of C-Vit on the Absorption of Levothyroxine in Hypothyroidism
"In patients with hypothyroidism and gastrointestinal pathology, vitamin C improves the abnormalities in serum free T4, T3, and TSH concentrations"

​Optimering af thyroid medicinering - gratis e-bog

Hent denne gratis e-book om optimering af thyroid medicinering på Izabella Wentz hjemmeside: Optimizing Thyroid Medications ebook
 
Hun har også denne artikel: Which Thyroid Medication Is Best?
 

Alternativ Medicin til behandling af Hypo-tyroid

alternativ medicinering af hashimoto's

Alternativ Medicin til behandling af Hypo-tyroid
Hvis du ikke kan opnå tilfredsstillende resultat med T4 euthyrox (eller eltroxin) lægemidlet og har prøvet med C-vitamin samtidig og forøgelse af dosis og kostændring, så fortvivl ikke, der findes medicin som kan hjælpe dig. Det er ikke ny medicin, det har været kendt i 125 år og det er den gode gamle kendte medicin mod hypo-thyroidea, som blev opdaget i 1891 af George Murray og et af de grundlæggende skridt inden for endokrinologi.

Se artikel fra 1891: "Note on the treatment of myxoedema by hypodermic injections of an extract of the thyroid gland of a sheep" i British Medical Journal som pdf
  

Det drejer sig om "Naturlig Thyroid" som er tørret pulveriseret thyroidea kirtler fra svin, får eller kvæg, i tablet form, fremstillet efter apoteks standarder efter forskrift fra den amerikanske pharmacopé USP (U.S. Pharmacopeia). Det har været brugt i 100 år uden problemer, men blev næsten helt overtaget af det syntetiske T4 lægemiddel som kom i 60-70'erne. Men Naturligt thyroid ekstrakt bruges stadig af patienter, der ikke har tilstrækkelig effekt af ren T4 medicin og nægter at leve et usselt liv på det officielle lægemiddel.


Tørret pulveriseret thyreoidea har været konventionel medicin gennem næsten 100 år, i dag er det blevet til alternativ medicin, fordi det nu er erstattet af profit hungrende medicinal firmaer patenteret medicin. Men den oprindelige medicin, som man ikke kan patentere (man kan ikke patentere en gris's thyroidea) er bedre end de tilgængelige registrerede lægemidler, ret morsomt, men det er jo sådan den moderne medicin er, styret af penge og ikke hensyntagen til patienter.

En del af hele den profit hungrende medicinal industri's arbejdsmetoder, er at lægerne er indoktrineret til at fornægte alt, der ikke er patenteret og registreret lægemiddel. Det gælder også det gamle præparat og tidligere accepterede præparat, som de nu kalder alternativ medicin.

Endokrinologisk forening går forrest ved at påvirker sundhedsstyrelse og nægte læger at bruge det og senest er alternative læger frataget tilladelse til at udskrive det.


Mange har det bedre på Naturlig thyroid frem for det registrerede lægemiddel som er ren T4

Mange hypo-thyroid patienter har det bedre med naturlig thyroid (tørret thyroidea kirtel fra gris eller ko) frem for euthyrox eller det dårligere eltroxin som begge er ren T4.

Det naturlige thyroid er en blanding af T4, T3, T2, T1 og T0. En del patienter er dårlige til at omdanne T4 til T3, hvor T3 er det aktive og det der kræves inde i cellerne for at skrue op for stofskiftet. Hvis man ikke er god til at danne T3, hjælper det ikke meget at få ren T4 som kun har 1/4 så stor aktivitet som T3. Man vil fortsætte med at opleve symptomer på hypo-thyroid med T4 medicin.

Det store antal desperate hypo-thyroid patienter og de store grupper på facebook og andre fora, vidner om at der er problemer med det at få den rette behandling og få læger til at lytte - og problemer med at det er næsten umuligt at få udskrevet naturlig thyroid.

Der er talrige patient beretninger om at de har det bedre på naturlig thyroid, efter at have haft det elendigt med ren T4 medicin i årevis.
 
Læger er fuldstændig tonedøve over for problemet og nægter at lytte til patienterne og påstår konstant hårdnakket at "vores" registrerede lægemiddel er det eneste og bedste og at naturlig thyroid er dårligt og farligt.


Denne danske facebook gruppe for lavt stofskifte har 22.000 medlemmer: Stofskiftesupport.dk - facebook gruppe

Denne artikel vidner om at "Stofskiftepatienter bruger formuer på private læger" - fordi privat praktiserende forstokkede læger er uduelige. "symptomer gik ikke væk ved hjælp af konventionel medicin, så i januar 2017 søgte hun hjælp hos en privat læge, hvor hun kunne få udskrevet stoffet Thyroid, som er stofskiftehormoner udvundet af svineskjoldbruskkirtel. – Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort, siger hun. Der er i Danmark mange, som på trods af medicinering, stadig har symptomer på lavt stofskifte."
  

Dobbelt blindforsøg med naturlig thyroid - viser at 48% har det bedre med naturlig thyroid frem for T4 lægemiddel

Denne artkel: Study reveals superiority of natural desiccated thyroid over levothyroxine in hypothyroidism treatment, omhandler et dobbeltblind forsøg hvor der sammenlignes NDT (naturlig dessicated thyroid) med levothyroxin (ren T4 lægemiddel).

48,6% af patienterne har det bedre med naturlig thyroid, symptomer bedres og de foretrækker denne medicin.
18,6% foretrækker ren T4 medicin, mens resten ikke har nogen præference.

Der refereres til denne videnskabelig artikel: Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyroidism: a randomized, double-blind, crossover study.
 

Naturlig Thyroid er et rent Naturpræparat, som virker
Tørret tyreoidea, Naturlig Thyroid, er altså et rent naturpræparat og fremstilles idag fra svin, fremstilles bl.a. i Canada, og går under forskellige navne: "desiccated porcine thyroid powder", "desiccated thyroid", "thyroid extract", "natural thyroid", "natural thyroid hormones", "pork thyroid", thyroid USP eller dens kommercielle navn: "Armour Thyroid", "Nature-Throid" og "Westhroid".

I Danmark fremstilles det som et "Magistrelt lægemiddel", det vil sige det er ikke et registreret lægemiddel fra de gængse medicinal firmaer, men fremstilles lokalt på stedet af apoteket efter forskrift fra en pharmacopé (apotekerne opskrift bog). Det var sådan medicin blev fremstillet i gamle dage.

Naturligt thyroid bliver kun fremstille på ét apotek i Danmark, nemlig Glostrup Apotek

Thyreoid tabl   60 mg  antal 100  (kr 260)  (36 µg T4 + 9 µg T3)
Thyreoid tabl 125 mg  antal 100  (kr 550)

Dagsdosis tages på een gang. Tabletterne bør indtages på tom mave og ½-1 time får måltid.

Dosering:
60 mg Thyreoid fra Glostrup svarer nogenlunde til 50 mikrogram Eltroxin. Du bør starte med en lav dosis og langsomt gå op afhængig af symptomer og du følger temperaturen nøje. Du skal nok op på 125 mg Thyreoid eller mere som daglig slut dosering.

Start med en lav daglig dosering i 2-3 uger og følg symptomer: Almen befindende, temp, hvile puls og blodtryk og vægt. Hvis symptomerne ikke har rettet sig tilfredsstillende efter 2-3 uger, kan du øge dosis lidt og følge symptomerne.

TSH og thyroid hormon blodprøve
NB blodprøve test for TSH og thyroid hormon er værdiløse og kan ikke bruges til fastlæggelse af korrekt dosering. Følg symptomerne og temperaturen. Dog bør TSH ikke komme under 0,4, så få tjekket TSH jævnligt.

Hvordan ved du om du er overdoseret:
Høj temp, puls, blodtryk, muskel sitren, varme, tynd mave. Uregelmæssig bankende hjerte. Hvis du allerede er på T4 kunstigt præparat og trives dårligt med det og går over til Naturlig Thyroid, bør du skifte langsomt over et par uger. Trap T4 langsomt ned samtidigt med at du øger Natural Thyroid.

Tilskud til Naturligt Tyroid
Naturlig thyroid er ikke automatisk tilskud berettiget, men lægen må søge sundhedsstyrelsen om tilskud til dig.


Naturlig Thyroid er Recept Pligtig
Naturlig tørret thyroid er ligesom T4 hormon lægemidlerne, Recept Pligtigt og du skal have en læge til at udskrive det til dig fra Glostrup, så kan du hente det der, eller de kan sende til andre apoteker, så du kan hente på dit eget apotek. Lægen kan udskrive til et hvilket som helst apotek, hvorefter ordren går til Glostrup, som sender det til dit eget apotek.  

Jeg er klar over at lægerne siger, at der findes registrerede lægemidler med T4 (eltroxin og eutryrox), som er lige så gode og derfor kun vil udskrive det i stedet for et magistrelt lægemiddel. Det er noget ævl, det er ikke det samme. Eltroxin er kunstigt fremstillet og er koblet til et natrium atom og indeholder kun T4, mens det naturlige thyroid fra grise indeholder T4 (80%) og T3 (20%), desuden små mængder T0, T1, T2 og calcitonin.

I tilfældene hvor en patient ikke kan omdanne T4 til T3 (som er det aktive hormon), er det ikke ligegyldig hvilken medicin de får. Hvis man læser på diverse hypo-thyroida fora, er der en del patienter der siger de har gavn af det naturlige thyroid, det samme siger nogle læger i udlandet, med erfaring med hypo-thyroidea.

Lægen Mark Hyman (se videoen længere oppe på denne side), som arbejder ud fra det eneste rigtige princip "funktionel medicin", siger at 80% af patienter på ren T4, ikke har det optimalt og har det bedre på naturligt thyroid.

Det fremgår også af forum diskussioner, at patienter i danmark møder uvilje fra læger til at udskrive det naturlige tyroid præparat og folk er nødt til at shoppe efter læger, der vil udskrive det. "Er der nogen der kender en villig endokrinolog?" spørger folk! 

Jeg har hørt at Læge Søren Flytlie i Århus er villig til at udskrive naturlig thyroid og har gjort det, men han har nu fået forbud af sundhedsstyrelsen.

Naturligt Thyroid ved at være slut i Danmark & i flere andre lande

Naturligt Thyroid ved at være slut i Danmark & i flere andre lande.
Desværre ser det ud til at behandling med Naturligt Thyroid er ved at være slut. Læger, endokrinologer og hele syndheds væsenet, med endokrinologisk forening som primus motor, er ved at blokkere fuldstændigt for at læger kan udskrive naturlig thyroid i Danmark. Samme historie i flere andre lande.
Se artikel: Snarligt forbud i DK mod Thyreoid og Liothyronin (T3)

Morsomt at USA tidligere præsident kandidat, bliver behandlet med Natural Tyroid for hypo-thyroidea. Ja, det er rigtigt hvad hun sagde fornylig "I love Denmark, but we are not Denmark".

Så vidt jeg kan se så har USA også lukket, men USA's FDA (lægemiddel styrelsen) accepterer at folk bestiller fra Canada.
Se artikel:  Hillary Clinton Takes Natural Desiccated Thyroid

OPROB  -  Sundheds Minister Ellen Trane Nørby - Giv os Livet tilbage - Giv os Vores Medicin

I er velkommen til at kopiere oprop banneret ovenfor.

Ellen Trane Nørby, Sundheds Menister
Giv os Vores Liv tilbage - Giv os Vores medicin!
Giv os Naturlig Thyroid til behandling af Lavt Stofskifte

Skriv, Ring, email til Ellen Trane Nørby og kræv Vores Medicin tilbage. Hendes Facebook Side

Hvorfor får Hillary Clinton Naturlig Thyroid til behandling af Lavt Stofskifte? - Hvorfor må Danske patienter ikke få det samme?
I er velkommen til at kopiere oprop banneret ovenfor.

Du kan få Naturligt Tyroid fra udlandet
Med eller uden Recept

MED RECEPT
Du kan få Naturligt Thyroid fra udlandet - Alternativt Apotek (recept nødvendigt)
Hvis du tænker at man kan få naturligt thyroid fra et apotek i udlandet, det kan man, men det bliver ikke meget anderledes, der kræves fortsat recept fra en dansk læge eller udenlandsk læge.

Du kan få "Armour Thyroid" Naturligt Thyroid fra Pharmacy2u.co.uk som er et registreret Engelsk apotek, der fremstiller naturligt thyroid magistrelt på samme måde som Glostrup. Det er bekrevet her thyroiduk.org.uk hvor der også nævnes andre muligheder. Der kræves fortsat recept fra dansk eller udenlandsk læge, recepten sender du med posten.
NB de tilbyder online konsultation med en læge, men IKKE vedr. Armour Thyroid.

UDEN RECEPT - Naturlig Thyroid
Når hele sundheds systemet kun vil ordinere et registreret lægemiddel kun med T4, så må du selv tage effære og være din egen læge. Der er masser af mennesker der ikke har tilstrækkelig effekt af T4 og er nødt til af have Naturlig Thyroid, noget der har virket tilfredsstillende i 100 år. Det er udelukkende de grådige medicinal firmaers og uvillige lægers skyld, at du ikke kan mere kan få ordineret Naturlig Thyroid. Der er intet fagligt belæg for at det ikke er godt.

Jeg har kigget på udenlandske fora - og der er også, lige som i Danmark, stor desperation over at man ikke mere kan få ordineret Naturlig Thyroid fra lægen. Det gælder USA og England. Jeg har fundet 2 præparater Naturlig Thyroid, som du kan bestille og få sendt til Danmark. Det er fra USA og Thailand og derfor bliver det automatisk toldbehandlet af postvæsenet og det koster 150 kr + moms på hele forsendelsen.

Dette skal ikke ses som en anbefaling eller frarådning. Dette er kun til orientering, jeg tager ikke stilling til hvorvidt du bør bestille Naturlig Thyroid uden recept og hvorvidt det er lovligt at indføre til eget forbrug. Under alle omstændigheder bør du orientere din egen læge, om at du tager Naturlig Thyroid.

Her er en oversigt over alle Naturlig Thyroid muligheder, med eller uden recept: StopTheThyroidmadness.com

Oversigt sammenligning af indholds stoffer i forskellige Naturlig Thyroid:
StopTheThyroidMadness.com

Thyrogold kan Købes her: NaturalThyroidSolutions.com
90 kapsler a 150 mg $32.94  -  90 kapsler a 300 mg $54.95

Man kan kombinere 300 og 150 mg kapsler, man kan åbne og dele indholdet. Prisen er ca 15 kr. pr. dag med forsendelse og moms mm.

Ifølge siden bør man starte med en lav dosering 1-2 kapsler daglig som engangs dosis. Dette gør man 2 uger, mens man følger sine symptomer: Almen befindende, temp, hvile puls og blodtryk og vægt.

Hvis symptomerne ikke har rettet sig tilfredsstillende efter 2 uger, kan du øge med 1 kapsel og følge symptomerne.
NB blodprøve test for TSH og thyroid hormon er værdiløse og kan ikke bruges til fastlæggelse af korrekt dosering. Dog bør TSH ikke gå under 0,4, så få jævnligt taget blodprøve.

Hvordan ved du om du er overdoseret: Høj temperatur, puls, blodtryk, muskel sitren, varme, tynd mave. Uregelmæssig bankende hjerte.

 

Hvis man allerede er på T4 kunstigt præparat og trives dårligt med det og går over til Naturlig Thyroid, bør du skifte langsomt over et par uger. Trap T4 langsomt ned samtidigt med at du øger Natural Thyroid.

Thyro-Gold ser ud til at virke som natural thyroid og det ser ud til de sender internationalt... men de sender fra USA og så ryger det i tolden, dvs toldbehandling 150 kr + moms oveni det hele.

Jeg hverken anbefaler eller fraråder Thyro-Gold. Dette er kun til orientering, jeg tager ikke stilling til hvorvidt du bør bestille Thyro-Gold uden recept og hvorvidt det er lovligt at indføre til eget forbrug. Under alle omstændigheder bør du orientere og søge råd hos din egen læge om Thyro-Gold.

Kapslerne indeholder tørret pulveriseret skjoldbrusk kirtel fra New Zealand's Kvæg. Det's indhold af T4 og T3 er ikke deklareret og det er meningen, fordi det er et kosttilskud. Som det fremgår af websiden og dåsen, er det "Dietary Supplement" kosttilskud og må ikke bruges til at diagnostisere, helbrede eller forebygge nogen sygdom.

Jeg kender T4 og T3 indholdet, men undlader at skrive det for ikke at kompromitere dets status som kosttilskud (Thyro-Gold Kapslen 150 mg svarer ca. til Thyreoid 60 mg tabl fra Glostrup).

Naturlig Thyroid fra Thailand
Der er et par steder fra Thailand man kan få naturlig Thyroid: Thyroid-S, T.R. og Thiroyd.
Thiroyd synes at være den bedste, har fået god kritik forskellige steder og synes at virke lige så godt som andet "natural thyroid" og så er den uden Aluminium farvestoffer.
Thiroyd kan købes fra the7dayshopping.com, se nedenfor om Thiroyd. (den sælges også fra amazon, men ikke til DK)

Thyro-Gold
Thyrogold sælges af Tammy Lowe, enke efter afdøde Dr. John Lowe. Jeg har set video af ham og ved han var thyroxin resistent og han sagde han tog 10 gange normal dosis. Han sværgede også for natural thyroid.

THIROYD
THIROYD af Greater Pharma Ltd., et førende Thailand medicinal firma (Greaterpharma.com), men man kan ikke købe direkte derfra.

Thiroyd 60 mg 1.000 Tabl - $75
Kan købes fra: the7dayshopping.com

Thiroyd 60 mg indeholder 33 mcg Levothyroxine (thyroxine T4) og 8,3 mcg T3

Her er en vejledning vedr Thiroyd på et forum  Patienter tager 5-6 Tabl daglig, så prisen bliver rimelig 6-7 kr. pr. dag (incl forsendelse og moms mm).

Her regner jeg med at 1 dåse koster 1.150 kr med forsendelse ($20), toldbehandling (150 kr) + moms på det hele (25%). I tabl koster derfor ca 1,15 kr. Du kan købe 2 dåser ad gangen til $150, så bliver det billigere, omkring kr. 1.700 total med det hele for 2.000 tabl

Dosering:
Start med en lav daglig dosering som engangs dosis. Dette gør man 2 uger, mens man følger sine symptomer: Almen befindende, temp, hvile puls og blodtryk og vægt.
Hvis symptomerne ikke har rettet sig tilfredstillende efter 2 uger, kan du øge med 1 tabl og følge symptomerne.

NB blodprøve test for TSH og thyroid hormon er værdiløse og kan ikke bruges til fastlæggelse af korrekt dosering. Dog må TSH ikke kommeunder 0,4, så få jævnligt taget blodprøve.

Hvordan ved du om du er overdoseret: Høj temp, puls, blodtryk, muskel sitren, varme, tynd mave. Uregelmæssig bankende hjerte.

Hvis du allerede er på T4 kunstigt præparat og trives dårligt med det og går over til Naturlig Thyroid, bør du skifte langsomt over et par uger. Trap T4 langsomt ned samtidigt med at du øger Natural Thyroid.

Thiroyd ser ud til at virke som natural thyroid og det ser ud til de sender internationalt... men de sender fra Thailand så det ryger i tolden, dvs toldbehandling 150 kr + moms oveni det hele.

Jeg hverken anbefaler eller fraråder Thiroyd. Dette er kun til orientering, jeg tager ikke stilling til hvorvidt du bør bestille Thiroyd uden recept og hvorvidt det er lovligt at indføre til eget forbrug. Under alle omstændigheder bør du orientere og søge råd hos din egen læge om Thiroyd.

Tabletterne indeholder tørret pulveriseret skjoldbrusk kirtel fra Kvæg/Svin (fremgår ikke hvilket dyr). Det er "Dietary Supplement" kosttilskud og må ikke bruges til at diagnostisere, helbrede eller forebygge nogen sygdom.

 

Grise Thyroidea i Danmark - 300 tons smides væk

Grise Tyroidea i Danmark
Danmark slagter 15+ mil grise årligt. 15 mill Tyroidea kirtler a gennemsnitlig 20 g = 300 tons Tyroidea kirtler, friske = 100 tons tørret tyroidea. 1 mand på linien kan samle 4 kg i timen. De bliver ikke indsamlet i øjeblikket, men bliver smidt væk.

Skal nok købes af en slagter og sælges som delikatesse, at sælge som lægemiddel er håbløst. Ved aftale med et slagteri om fast aftagelse kan man nok købe fra slagteriet til 200 kr/ kilo. Er der nogen der er friske, på at fremstille specialiteter? - Nå, det går nok ikke med levneds-middel styrelsen.
 

Supplerende information - info boxe

INFO BOX OM Kalk og Magnesium

Kalk og Magnesium er 2 væsentlige faktorer for normal kropsfunktion, nerveimpuls, muskel funktion og for normal knogle dannelse. Der skal være en balance mellem Kalk og magnesium, du må IKKE få for meget kalk og hvis du spiser mælkeprodukter især ost får du rigeligt med kalk OG MÅ IKKE TAGE KALKTILSKUD.

For meget kalk giver også afkalkning af knoglerne, ja det er rigtigt + blodprop og aflejring af kalk uden for knoglerne. Kalken kan ikke finde ud af hvor den skal gøre af sig selv når der er for meget, eller der mangle magnesium, D-vit og K2-Vit som er nødvendig for knogleopbyging og kalken aflejrer sig andre steder end knogler.
Grunden til jeg gerne vil have kalk/magnesium balancen i orden, specielt ved denne sygdom, er at der netop sker knogle nydannelse omkring leddene. Magnesium er også anti-inflammatorisk, mens Kalcium er inflammatorisk.

Du skal have 800 mg. kalk daglig, ikke mere. De fleste får for meget kalk og for lidt magnesium. Når lægerne siger, især til kvinder, tag kalktilskud, uden at snakke om magnesium, så er det direkte fejl information og den direkte vej til afkalkning af knogler og det er også hvad vi ser, alle kvinder bliver afkalket. Se også min blog post om Kalk og Magnesium 

INFO BOX OM Ingefær
En gave til menneskeheden. Indeholder en række forskellige bio-aktive stoffer og har været brugt i østens medicin i årtusinder mod f.eks. kvalme, søsyge, feber, inflammation og gigt. Er også aktivt mod kræft.

Syltet ingefær: Du kan købe ingefær til ingen penge, kog roden 20 min, skrab skallen af med kniv, skrær i små stykker og kog i sukker vand og lad stå og trække. Skal koges f.eks totalt en time, det er ret sejt og trådet. Kan overtrækkes med mørk chokolade, det rene slik.

Normalt anbefaler jeg ikke sukker, men ingefær er så skarpt, at der kræves lidt sukker. Tag et par gram ingefær daglig eller så meget du har lyst og brug ingefær i madlavning.

INFO BOX OM D-Vitamin og K2-Vitamin

D-Vitamin
D-vitamin er stærkt UNDERVURDERET i kroppens normale funktion, som forsvar mod sygdom og kræft og knogleopbygning. Man kan ikke danne normale knogler uden D-vitamin. Generelt får alle for lidt D-vit. Jeg foreslår 85 Mikrogram daglig (se Matas). Det er 10 gange mere end anbefalet dosis, men anbefalet dosis bliver sikkert opjusteret (flere artikler om det) og du kan roligt tage det.

​K-2 vitamin (ikke K1)
K-2 vitamin er totalt undervurderet og ikke eksisterende i debatten. K-2 vitamin er vigtig sammen med D-vitamin i opbygning af normale knogler og i forebyggelse af osteporose. (fås hos matas)
Som nævnt ovenfor må vi heller ikke få for meget Kalk i forhold til Magnesium.

Se artikel her:  K2-vitaminmangel giver osteoporose, kræft og hjertesygdom

 

 

 

Del 2 af 2  ==>  ​Tilbage til første side  -  Del 1

• Om Lavt Stofskifte - Tyroidea-hypofunktion
• Hypo-Thyroidea Hashimoto's Sygdom
• Symptomer og Diagnostisering af Hashimoto

 

REFERENCER VEDR LAVT STOFSKIFTE - HYPO-TYROIDEA - HASHIMOTO

• artikel: Uncover Your Hashimoto’s Root Cause with an Elimination Diet
• artikel: A Paleo Diet: Will It Resolve Your Hashimoto’s?
• artikel: Autoimmune Paleo Diet
• artikel: How Betaine with Pepsin Can Help with Hashimoto’s
• artikel: Top 9 Takeaways From 2232 People With Hashimoto’s
• artikel: Is Gluten the Root Cause of Your Thyroid Condition?
• artikel: 12 Strategies to Overcome Hashimoto’s Fatigue
• Hashimoto's Protocol bog af Izabella Wentz. på Amazon England
• Thyroid gland på Wiki
• Struma og Jod. på Wiki
• Thyroid hormone på Wiki
• Thyrotropin-releasing hormone på Wiki
• Thyroid-stimulating hormone på Wiki
• T3 og T4 på Wiki
• Goitre (struma) på Wiki
• Thyroid peroxidase på Wiki
• Anti-thyroid autoantibodies. Anti-TPO antistoffer på Wiki
• HLA-DR antigener på Wiki   •   HLA-DR3 antigen på Wiki    •   HLA-DR5 antigen på Wiki
• Hashimoto's thyroiditis på Wiki
• Thyroideahormoner lægemiddelkataloget   •  Eltroxin i lægemiddel kataloget
• For lavt stofskifte på Netdoktor.dk
• sonjas-stoffskifteforum  sonjas-stoffskifteforum.info
• efter 29 pinefulde år med Eltroxin, "Natur-thyroid" gav mig livet tilbage. Sonjas-stoffskifteforum.info
Meretes tyreoidea-side
• Desiccated thyroid extract på Wiki
• George Murray artikel i Brit Med J fra 1891. PDF: treatment of myxoedema by extract of thyroid
• Fat, Tired and Inflamed – Could it be your Thyroid? Dr. Hyman's blog
• 6-Steps to Heal Your Thyroid. Dr. Hyman's blog
• Stress, binyretræthed og udbrændthed på Sund-Kost.dk
• Natural Remedies for Thyroid Health.  Dr. Axe's blog
• 8 Natural Hypothyroidism Treatments That Work - Dr. Axe's blog
• Thyroid medicin til lavt stofskifte. Stofskiftesupport.dk 
• Thyreoid fra Glostrup Apotek. Hvad og hvordan. mivi.dk/mivi/stofskiftet/
•  Glostrup Apotek dialog med ministeriet om Thyreoid. Lavtstofskifteblog.wordpress.com
• Thyroid UK better thyroid health. Thyroiduk.org.uk/
• Thyroid replacement hormone. "Armour Thyroid"  Armourthyroid.com
• Hvad er en skjoldbruskkirtel?  Skjoldbruskkirtel.dk
• Armour Thyroid. Pharmacy2u.co.uk
• The Whole Soy Story: The Dark Side of America's Favorite Health Food. Dr. Mercola's blog
• Stofskifte – for lavt. Læge Carsten Vagn Hansen.  Radiodoktoren.dk
• Hashimoto’s sygdom – betændelse i tyroidea. Læge Carsten Vagn Hansen. Radiodoktoren.dk
• Stofskifte-problemer, træthed, stædigt fedt, hårtab og hormon-problemer Ninkas detox blog
• T4-only meds do NOT work, exclaim many patients. StopTheThyroidMadness.com
• Stofskifte syge skal genoptrænes! OvergangsAlderen.net 
• Hvordan får vi læger til at forstå vores stofskiftesygdom? OvergangsAlderen.net
• om Armour Thyroid - Lavt stofskifte. OvergangsAlderen.net 
• Tea, Fluoride & the Thyroid  Poisonfluoride.com
• Should You Be Concerned Over Fluoride In Green Tea   Acneeinstein.com
• Thyroid Health and The Coconut Diet  Coconutdiet.com
• What You Need to Know About Your Thyroid Health. Dr Mercola's blog 
• Autoimmune Hypothyroidism: A Mind-Body Exploration Dr. Mercola's blog
• Effective Treatments for Hypothyroid and Hyperthyroid Disease. Dr. Mercola's blog

 

Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk