Røgsøjle Gigt- Morbus Bechterew
Kan det helbredes? - Ja, naturligvis!​ Alternativ behandling af Morbus Bechterew

RygsøjleGigt, Morbus Bechterew, er kost relateret, som de fleste andre auto-immune sygdomme og kroniske sygdomme og derfor kan Morbus Bechterew helbredes alternativt, ved at rette på kosten.
Det er chokkerende og sørgeligt, at ingen i den officielle medicinske verden og Morbus Bechterew patientforeninger, nævner kosten med et eneste ord.

Morbus Bechterew også kaldet Rygsøjle gigt (Ankyloserende Spondylitis), er en universel betændelses tilstand af auto-immun oprindelse. Dvs kroppen laver antistoffer mod sig selv og forårsager en betændelses reaktion overalt i kroppen.

Antistofferne er rettet mod et særligt antigen (protein), HLA-B27, som findes på de hvide blodlegemers overflade og er en vævstype faktor. Når antistofferne hæfter sig på cellerne, udsendes betændelses mediatorer og der starter en betændelses reaktion.

​90% af de der har sygdommen, har dette antigen, men kun 10-15% af de der har dette antigen, udvikler sygdommen. Der er altså noget epigenetik her, nogle faktorer udover selve genet (DNA'et) og vævstype antigenet (protein), som afgør om der udløses sygdom.

Morbus Bechterew er karakteristisk ved betændelses reaktion omkring de små led i rygsøjlen

Forbening, knoglenydannelse omkring ryghvirvlerne. Ved Morbus Bechterew. foto fra webmd.com

Morbus Bechterew er karakteristisk ved betændelses reaktion i bækken-korsben leddene, som er forbindelsen mellem bækkenet og rygsøjlen​ (ilio-sacral led, Ilium= hoftebenet, sacrum=korsbenet), som er der Morbus Bechterew som regel starter og giver anledning til lændesmerter. Smerterne i lænden kan forblive udiagnostiseret som Morbus Bechterew i årevis, indtil en vågen læge begynder at undersøge patienten.

Morbus Bechterew giver endvidere betændelses reaktioner og smerter omkring de små led omkring rygsøjlen, hvilket giver indskrænket bevægelighed.

Betændelses reaktionerne omkring de mange små og stramme led omkring rygsøjlen giver med tiden medfører aflejring af kalk (knoglenydannelse) omkring rygsøjlen og dannelse af benbroer henover de enkelte ryghvirvler og over de bløde bruskskiver.

Morbus Bechterew er karakteristisk ved betændelses reaktion i bækken-korsben leddene, som er forbindelsen mellem bækkenet og rygsøjlen​ (ilio-sacral led)

Hofteben korsben leddet er et led med meget lille bevægelighed omgivet af stramme ligamenter (ledbånd). Ved betændelse i leddet, som ved Morbus Bechterew, er der smerte.

Rygsøjlen vokser med tiden mere eller mindre sammen og bliver stiv som et brædt og ryggen kan kun bøjes lidt i hofte regionen, mens den øverste del af ryggen er stiv. Der sker også forbeninger omkring ribbenenes små led ind på ryghvirvlerne.

Morbus Bechterew's Betændelses reaktionerne omkring leddene gør ondt, hele kroppen værker og sygdommen er et smerte helvede, med nogle perioder bedre end andre og varierende smerter fra, ryg, lænd, ribben, og de større led.   

Flere organsystemer kan angribes af inflammations tilstanden: ledbetændelse og sene betændelse, lunger, hjerte, irritabel tyktarm, tyktarms betændelse (ulcerativ colitis).
Tarmsygdommene ulcerativ colitis og morbus crohn synes at være tæt knyttet sammen med Morbus Bechterew og inden for samme sygdoms årsags kompleks.

At der sker knogle nydannelse omkring led, hvor der er en betændelsestilstand, er kroppens normale funktion og ikke specielt ved denne sygdom. Kroppen prøver at immobilisere leddet og prøver at få det til at vokse sammen, så smerten forsvinder. Det kan ske ved enhver form for ledbetændelse, slidgigt, overbelastning, bruskskade og fysisk skade på leddet.

HLA-B27 Antigenet
HLA-B27 antigenet (protein på celle overfladen) er ikke en sygdom eller en mutation, men en væsvtype faktor, en undergruppe i vævstype systemet. Dermed er antigenet også noget man arver fra forældrene og der er stor variation geografisk, hvor nogle befolknings grupper har større forekomst end andre.

Gen parret, der koder for antigenet sidder på kromosom 6 og er en autosomal dominant nedarvning, hvorvidt det er simpel nedarvning eller om genet er koblet til andre gener, virker usikkert. Hvis eet gen af dit gen par, koder for HLA-B27 kommer det fænotypisk til udtryk som antigen HLA-B27.  Dvs hvis en af forældrene har eet HLA-B27 gen, har du 50% sandsynlighed for at få dette gen og dermed udtrykke antigenet på cellerne.

HLA står for Human Leucocyt Antigen. Der er flere forskellige sygdomme knyttet til auto immunitet over for dette HLA-B27 antigen (auto-immun = man danner antistoffer som angriber ens egne celler).

Følgende sygdomme er relateret til auto-immunitet over for HLA-B27: Morbus Bechterew, ulcerativ colitis, morbus crohn, psoriasis og psoriasis arthritis (psoriasis ledbetændelse).

Et karakteristisk træk ved disse sygdomme, er at man finder et højt indhold af IGA antistoffer i blodet overfor dette antigen. (IGA = antistof af gruppen immunglobulin A). Det finder jeg meget interessant, fordi IGA er et antistof, der produceres i slimhinder og skal beskytte slimhinder mod betændelse og infektion, ikke noget man finder i større mængde i blodet. IGA er et lokalt antistof lokaliseret til slimhinder.

Et antistof i kroppen f.eks efter en infektion eller vaccination, er en anden klasse af Immunglobuliner nemlig IGG og ikke IGA.

Den største producent af IGA er tarmslimhinden og tarmen er vores største "immun organ" og meget vigtig i vores samlede immun system. Prøv at tænke over tarmen og dens funktion: Der er billiarder af bakterier der, hundredvis af arter og det skal der være. Tarmslimhinden er kroppens barriere ind til bakterierne. Tarmen er nødt til at have en kraftig beskyttelse overfor bakterierne, de må ikke slippe forbi tarmslimhinden og ind i kroppen.

Det vil derfor være logisk at søge efter faktorer i tarmen, som årsag til den gruppe af sygdomme, der er knyttet til HLA-B27 antigenet og det er lige præcist der løsningen er.   

Enter your text here...

Årsag til Morbus Bechterew - traditionel opfattelse og behandling
Årsagen til sygdommen er ukendt og der angives ingen behandling eller forebyggelse af sygdommen, udover lindrende og inflammations hæmmende behandling samt fysiske øvelser. Man har forsøgt sig med radon (luftart) inhalation og varme kilder med radon.

"Ukendt årsag" er en etikket mange kroniske sygdomme får af den traditionelle lægeverdenen og når man ikke kender årsagen, kan man ikke fjerne årsagen og helbrede sygdommen. Men selvfølgelig er der en årsag.

Sygdommen har være kendt i tusinder af år og kan findes hos skeletter i ægyptiske oldtids grave, hvor rygsøjlen på røntgen fremtræder som bambus (bamboo spine) hvor ryghvirvlerne er delvis sammenvoksede og omgivet af et hylster af kalkaflejring, knoglenydannelse.

​Faktorer der kan trigge eller udløse start af auto-immune sygdomme
Sygdommen kan starte eller udløses efter kraftige immulogiske hændelser, det kan være kraftig stress, eller en influenza sygdom, andre sygdomme eller vaccination, infektion med Klebsiella pneumoniae, det kan være faktorer i kosten du er sensitiv overfor (levnedsmiddel intolerance) og her er de almindeligste: 1 gluten, 2 mælkeprotein, 3 æg. 

Disse levnedsmiddelfaktorer kan i sig selv giver immunologiske reaktioner eller de kan forårsage at tarmen bliver utæt ( leakey gut syndrom ), så du optager ting fra kosten, du normalt ikke skulle optage, hvilket kan give kæmpe ravage i kroppen og reaktioner fra immunsystemet.

Højt kulhydrat indtagelse og / eller antibiotika, kan fremelske vækst af forskellige bakterier og candida gærsvamp i tarmkanalen, som igen kan give immunreaktioner og "leakey gut" syndrom.

Tarm Flora
Antibiotika kur mod en eller anden sygdom, kan forrykke tarm flora og favorisere de som er resistente over for pågældende antibiotika. Bakterien Klebsiella pneumoniae er resistent over for mange antibiotika og en kur kan give en opblomstring af denne bakterie i tarmen og det kan sandsynligvis starte sygdommen, fordi bakterien's proteiner krydsreagerer med HLA-B27 antigenet og det er sandsynligvis årsagen til sygdommen. Mere om det længere nede under Probiotika. 

Alternativ behandling af Morbus Bechterew
Ligesom alle andre kroniske sygdomme og kroniske sygdomme af "ukendt årsag", så kan man selvfølgelig helbrede sig selv med kosten alene og droppe alt traditionel medicin.

Det drejer sig om en autoimmun sygdom og derfor er angrebsvinklen at forbedre kroppens immun system og fjerne de udefra kommende faktorer, der er medvirkende til inflammationen, at genoprette kroppens indre balance på celleniveau med rigtig kost, de rigtige fedtstoffer, antioxidanter, samt at understøtte dette med vitaminer og mineraler. At tætne tarmen og optimere tarm miljøet er essentielt.

Specielt for denne sygdom er, at der aflejres knogle nydannelse omkring leddene.
Hvis der allerede er sket forbeninger, knogle nydannelse, kan en kost ændring ikke helt reversere denne tilstand, måske i et vist omfang. En kostændring vil i bedste fald standse betændelses reaktionerne og dermed sygdommens udvikling, men knoglenydannelserne må forventes kun i ringe grad at kunne reverseres.

Hvis der er sket helt sammenvoksning af knogler, kan en kostændring ikke opløse denne forbindelse. Et kirurgisk indgreb kan bryde sammenvoksninger.   

1) Immunsystemet
Omega-6 og omega-3 olier er afgørende faktorer i immunsystemet, der skal være et bestemt forhold imellem de to, sådan at man skal have ca 2-3 gange mere omega-6 end omega-3. De anbefalede mængder er 6-9 gram omega-6 og 3 gram omega-3 daglig.

Omega-6 er betændelsesfremmende, mens omega-3 er betændelseshæmmende, de indgår simpelhen direkte i immun reaktionerne og immun mediatorer overalt i kroppen og dermed også i en auto-immun sygdom. Da Omega-6 er betændelses fremmende er det vigtigt du ikke får for meget af det.

Så første punkt er at få disse olier i rette mængder. Dvs drop alt hvad der har med omega-6 olier at gøre, du får rigeligt i en alm. kost. Drop alt der indeholder omega-6, undtagen et par valnødde kerner.

Omega-3, ekstrem vigtig for alm. sundhed og bekæmpelse af enhver betændelses tilstand
Tag fiskeolie kaplser fx. 6-9 stk af de billige fra Netto og spis fed fisk som laks og sild. IKKE tun, der indholder kviksølv. Møllers tran også godt. Kril olie omega-3 er det bedste, men også dyrt.

Vedr. Omega-6 fler u-mættet fedt
Det usunde skadelige Omege-6 fler u-mættede fedt findes overalt, det værste er solsikke olie med 65% i. Majsolie, sojaolie, madolie, becel, faste og flydende margariner. Raps olie har mindre indhold men stadig 20%. Solsikke frø og valnødder har stort indhold af omega-6, Mandler er bedre.

Disse vegetabliske olier bruges overalt i færdigmad fx. dressing, majonaise, brød, kager, slik, chips men ofte ødelagt ved hydrogenering og går under betegnelsen hærdet vegetabilsk olie (læs gift). Se fx på deklararation på færdig kager.

En anden ting er at disse Omega-6 olier, inklusiv BECEL, kan IKKE tåle opvarmning (stegning, bagning), så bliver det harskt og endnu mere giftigt.

Som sagt vi skal have 9 g. pr. dag af omega-6
og IKKE MERE. Alle får meget mere, derfor drop alt hvad der har med ovenstående olier at gøre. Hvis du har diesel bil, så hæld det i tanken, den kører bedre på det end din krop.
Se også min blog post om Omega-6/3 hvor der også er referencer.

2) blodsukker og insulin svingninger
En stærk skadelig faktor for kroppen og noget, der er stærkt medvirkende til kroppens betændelses reaktioner er SUKKER, eller nærmere betegnet forhøjet blodsukker og forhøjet insulin. Forhøjet blodsukker og insulin og svingende niveauer, er simpelthen en meget vigtig faktor i enhver kronisk sygdom inklusiv auto-immun sygdom. Højt insulin niveau er skadeligt.

En anden vigtig skadevirkning af høj sukker og kulhydrat indtagelse er at tarm flora forskydes til fordel for visse bakterier, endvidere at tarmslimhinden kan blive irriteret og betændt.

Så hvad er det der gør at du får højt blodsukker og højt insulin niveau? - det er overdreven og konstant (over dagen) indtagelse af kulhydrater i form af: Sukker, slik, sodavand, juice, kage, tørret frugt (rosiner, dadler), hvidt brød, pizza, pasta, popcorn, kartofler, chips, hvide ris. Alt dette får dit blodsukker til at skyde i vejret som en raket, og kort tid efter kommer der et insulin respons, en stigning i blodets indhold af insulin, som prøver at få sukkeret væk fra blodet.

Lige en ting omkring sukker: alt sukker er naturligt sukker, mange tror at sukker i frugt, honning og juice er bedre end det naturlige sukker fra sukkerroer og sukkerrør, det er det ikke. Alt dette sukker uanset om det er hvidt sukker, sukker i frugt, juice og honning indeholder ca. 50% glucose (druesukker) og 50% fruktose (frugtsukker). 

Det samme der er årsagen til at diabetes 2, hjertekar og kræft mm. på verdensplan eksploderer. Disse svingninger og især et højt insulin niveau (= diabetes 2) er inflammatorisk og skadelig for hele kroppen.

LCHF = LOW CARB HIGH FAT DIET
Du kan med fordel hoppe på LCHF vognen (Low carb high fat), som er en helt bevægelse i Sverige og Danmark er begyndt, hvor man spiser en kost med lavt indhold af kulhydrat og høj fedtindhold.
Se mere her i min blog post LCHF

Kulhydrater i store mængder er skadeligt, giver høje blodsukker og insulin niveauer og feder og giver sult efter kort tid. Fedt giver mæthed, stabilt blodsukker og insulin niveauer. Fjerner trang til sukker. Det skal selvfølgelig være det sunde fedt, som kroppen behøver, mere om hvad der er sundt fedt nedenfor. Man kan spise ubegrænset mængde fedt, det eneste af de 3 kost grund elementer (kulhydrat, protein, fedt), der ikke er skadeligt i større mængder.   

3) Fedtsammensætningen
Fedtsammensætningen i kosten er afgørende for normal cellefunktion. Hver enkelt celle er omgivet af en cellemembran, hvor fedtsammensætningen er vigtig. Den normale fedtsammensætning i cellemembranen er: 50% mættet fedt, 35% enkelt-umættet fedt (oliven oliens oleinsyre), samt diverse andre fedtstoffer som omega-6, omega-3 og kolesterol.

Sammensætningen af disse fedtstoffer er kritisk for normal celle funktion, tæthed, stabilitet og fleksibilitet og dermed afgørende for en sund sygdomsfri krop.

Mættet fedt, smør, kolesterol, oliven og avocado olier er sundt. Alle prøver at bilde dig noget andet ind når det gælder mættet fedt og kolesterol, og når det drejer sig om fler-umættet fedt omega-6 så prøver de at bilde dig ind at DET er sundt. Som nævnt alle får for meget omega-6 og vi skal ikke hælde mere på os selv.
De der vildleder, er selv blevet vildledt og har ikke læst den tilgængelige forskning. Se også min blog post om fedtstoffer med referencer. 

Det optimale fedt for et menneske er SMØR, som er mælkefedt af samme sammensætning som mælkefedtet i modermælk - og samme sammensætning som fedtet i cellernes cellemembran. Der er vel ingen der kan benægte at modermælk er den optimale ernæring for et spædbarn, vi er simpelthen som pattedyr designet til at få det som spæd. Derfor er det logisk at fedtet er optimalt (komælk fedt fx. smør og modermælk fedt er stort set ens).

Kokos fedt en anden super food
En anden super food og super fedtstof, som indeholder ca. 90% mættet fedt er kokos fedt, dette er en super food og en gave til dit helbred og dine celler. Brug det i madlavning, til at stege i og spis det direkte med ske.

Smør
Smør er en super Food med følgende indhold af helsebringende faktorer (udover 16% vand)
• Fedt 81% hvoraf de dominerende fedtsyrer er: Mættet fedt (flere forskellige fedtsyrer) ca 50%, 35% oleinsyre (som i oliven olie), omega-6, omega-3, vaseinsyre, CLA
• Glycospingolipids, specielle former for fedtsyrer, der beskytter tarmslimhinden mod infektion
• Conjugated Linoleic Acid (CLA), en række forskellige former. Naturligt produceret, unikt for mælkefedt Vigtig som anti-cancer og boost af immun system
• Smørsyre, kolesterol, A-vit, carotenoider fremmer alle tarmslimhindens helse
• Kort og mellem kædede fedtsyrer, beskytter slimhinden mod patogener og mod gærsvamp overvækst
• Vitaminer: A, D, E, endvidere Rig på Selen
• Lecithin, vigtig for kolesterol omsætningen
• Laurin syre, vigtig mod gær svamp infektion
• Wulzen anti-stiffness factor, vigtig imod forkalkning af led, forhærdning af arterier og grå stær. NB Desværre skal det være u-pasteuriseret mælkefedt, så i alm. smør er denne inaktiv
• Kolesterol, arakidon syre vigtig for cellemembran og for normal hjerne og nerve udvikling hos spædbørn
• Activator X, vigtig for normal optagelse af mineraler og for normal udvikling af spædbørn

Smør er kort fortalt en super food, super sundt og tilbage til en oprindelige fedt, som vi er designet til. For mange år siden blev smør nedgjort og nærmest bandlyst af en industri der skulle sælge giftigt margarine, som erstatning for smør. De skulle sættes fast, de har gjort så meget skade.

​4) Kalk og magnesium
Kalk og Magnesium er 2 væsentlige faktorer for normal kropsfunktion, nerveimpuls, muskel funktion og for normal knogle dannelse. Der skal være en balance mellem Kalk og magnesium, du må IKKE få for meget kalk og hvis du spiser mælkeprodukter især ost får du rigeligt med kalk OG MÅ IKKE TAGE KALKTILSKUD.

For meget kalk giver også afkalkning af knoglerne, ja det er rigtigt + blodprop og aflejring af kalk uden for knoglerne. Kalken kan ikke finde ud af hvor den skal gøre af sig selv når der er for meget, eller der mangle magnesium, D-vit og K2-Vit som er nødvendig for knogleopbyging og kalken aflejrer sig andre steder end knogler.
Grunden til jeg gerne vil have kalk/magnesium balancen i orden, specielt ved denne sygdom, er at der netop sker knogle nydannelse omkring leddene. Magnesium er også anti-inflammatorisk, mens Kalcium er inflammatorisk.

Du skal have 800 mg. kalk daglig, ikke mere. De fleste får for meget kalk og for lidt magnesium. Når lægerne siger, især til kvinder, tag kalktilskud, uden at snakke om magnesium, så er det direkte fejl information og den direkte vej til afkalkning af knogler og det er også hvad vi ser, alle kvinder bliver afkalket. Se også min blog post om Kalk og Magnesium 

5) D-Vitamin
D-vitamin er stærkt UNDERVURDERET i kroppens normale funktion, som forsvar mod sygdom og kræft og knogleopbygning. Man kan ikke danne normale knogler uden D-vitamin. Generelt får alle for lidt D-vit. Jeg foreslår 85 Mikrogram daglig (se Matas). Det er 10 gange mere end anbefalet dosis, men anbefalet dosis bliver sikkert opjusteret (flere artikler om det) og du kan roligt tage det.

​6) K-2 vitamin (ikke K1)
K-2 vitamin er totalt undervurderet og ikke eksisterende i debatten. K-2 vitamin er vigtig sammen med D-vitamin i opbygning af normale knogler og i forebyggelse af osteporose. (fås hos matas)
Som nævnt ovenfor må vi heller ikke få for meget Kalk i forhold til Magnesium.

Se artikel her:  K2-vitaminmangel giver osteoporose, kræft og hjertesygdom

7) Ingefær
En gave til menneskeheden. Indeholder en række forskellige bio-aktive stoffer og har været brugt i østens medicin i årtusinder mod f.eks. kvalme, søsyge, feber, inflammation og gigt. Er også aktivt mod kræft.

Syltet ingefær: Du kan købe ingefær til ingen penge, kog roden 20 min, skrab skallen af med kniv, skrær i små stykker og kog i sukker vand og lad stå og trække. Skal koges f.eks totalt en time, det er ret sejt og trådet. Kan overtrækkes med mørk chokolade, det rene slik.

Normalt anbefaler jeg ikke sukker, men ingefær er så skarpt, at der kræves lidt sukker. Tag et par gram ingefær daglig eller så meget du har lyst og brug ingefær i madlavning.

8) C-vitamin
vigtig antioxidant og for alm. sundhed, tag 2x500 mg daglig

9) Probiotika - Sørg for god tarm flora
Probiotika er bakterier der gavner sundheden. Sørg for at få nogle gode bakterier. Tarmens flora er ekstrem vigtig for sundheden i hele kroppen. Der findes hundredvis af forskellige bakterie arter i tarmen, nogle gode andre dårlige, dertil kommer gærsvampe.

En stor del af immunforsvaret sidder i tarmen, tarmen er kroppens største immun organ. Prøv at tænke over tarmen og dens funktion: Der er billiarder af bakterier der, hundredvis af arter og det skal der være. Tarmslimhinden er kroppens barriere ind til tarmindholdet og bakterierne. Tarmen er nødt til at have en kraftig beskyttelse overfor bakterierne, de må ikke slippe forbi tarmslimhinden og ind i kroppen.

Nogle bakterier og visse ting du spiser, kan irritere og lædere tarmvæggen, så den får forøget permeabilitet eller og bliver utæt ( leakey gut syndrom), så du optager ting til blodbanen, du ikke burde, hvilket kan give stor ravage i kroppen og diverse immun reaktioner.

Leakey Gut begrebet er et faktum, men ikke overraskende anerkendes fakta ikke af lægeverdenen, ligesom så meget andet fornuftigt, afvises også dette. Se her på Wiki hvad der står om Leakey Gut Syndrom: "Leaky gut syndrome is a hypothetical, medically unrecognized condition which some alternative health practitioners claim is the cause of a wide range of serious chronic diseases." Dybt chokerende!

Bakterierne i tarmflora og deres betydning for almen sundhed og specifikke sygdomme, bliver et stort emne i fremtiden. Jeg kan ikke understrege tilstrækkeligt hvor super vigtigt dette er.

Opretholdelsen af en god sundhed afhænger af tarmflora'ens sammensætning og at undgå diverse skadelige kost elementer i at komme ned i tarmen. Et væsentligt element i mange sundheds problemer er leakey gut syndrom, som kan skyldes gluten intolerans. Hvis du er sensitiv over for gluten og får utæt tarm, kan det afstedkomme talrige helbredsproblemer udover selve gluten. Lidt mere om gluten intolerans længere nede, men jeg må nok lave en særskilt post om dette.    

Klebsiella pneumonia, bakterien
Der kan findes en bestemt bakterie i tarmen: klebsiella pneumonia, det er en opportunistisk, potentiel patogen bakterie, som man kan finde i tarmen, hud og slimhinder, hos op til 40% af befolkningen. Den kan også forårsage lungebetændelse og urinvejs infektion.

Som regel lever den fredeligt sammen med alle andre tarmbakterier. Men denne bakterie indeholder proteiner (antigener), der ligner HLA-B27 antigenet på dine celler og derfor er der krydsreaktion til HLA-B27 antigenet på dine cellers overflade. Hvis bakterien introduceres i kroppen (via en læderet tarm, eller ved en lungebetændelse, urinvejs infektion), vil kroppen danner antistoffer mod bakterien og disse antistoffer vil også angribe HLA-B27 antigenet på dine celler.

Karakteristisk for sygdommen er at antistofferne i blodet er af typen IGA, og det er en gruppe immunglobuliner, der produceres i slimhinder. Det er interessant, for det kunne tyde på at IGA'et i blodet, kommer fra tarmen.

Bakterien's proteiner krydsreagerer med HLA-B27 antigenet og det er sandsynligvis årsagen til sygdommen, når en læderet tarm (utæt leakey gut syndrom) præsenterer bakterie proteiner for tarmens immunsystem, hvorefter der dannes IGA antistoffer lokalt i slimhinden, som efterfølgende bliver optaget til blodet.
Disse antistoffer krydsreagerer med dit HLA-B27 antigen på dine cellers overflade og det starter en inflammations process.

Skyldes sygdommen at Klebsiella krydsreagerer til HLA-B27 antigen?
Karakteristisk for sygdommen er at antistofferne i blodet er af typen IGA, og det er en gruppe immunglobuliner, der produceres i slimhinder. Det er interessant, for det kunne tyde på at IGA'et i blodet, kommer fra tarmen.

Faktum er at bakterien's proteiner krydsreagerer med HLA-B27 antigenet og det er sandsynligvis årsagen til sygdommen, når en læderet tarm (utæt tarm, leakey gut syndrom) præsenterer bakterie proteiner for tarmens immunsystem, hvorefter der dannes IGA antistoffer lokalt i slimhinden, som efterfølgende bliver optaget til blodet.
Disse antistoffer krydsreagerer med dit HLA-B27 antigen på dine cellers overflade og starter en inflammations process overalt i din krop.

Kan hele sygdommen skyldes denne Klebsiella pneumonia bakterie og immunologisk krydsreaktion til HLA-B27 antigenet hos folk med denne væsvtype? - Det ser sådan ud!

Bekæmpelse af Klebsiella
Det er ikke realistisk at angribe og fjerne Klebsiella med antibiotika, for det første er den resistent mod mange antibiotika, for det andet er det vanskeligt at udrydde en bakterie totalt, for det tredje findes den normalt på hud og slimhinder, dvs den vender tilbage, selvom man får den udryddet.

Traditionelt har Mb Bechterew, med nogen effekt været behandlet med Sulfasalazine lige som crohns disease, ulcerativ colitis, psoriasis artritis. Sulfasalazine er et svagt immun suppressiv lægemiddel, men også et sulfapreparat, antibiotika, der har virkning på Klebsiella. Sandsynligvis er virkningen via hæmning af Klebsiella. Langtids behandling med antibiotika er ikke nogen farbar vej.

Man skal sørge for at Klebsiella holdes nede og ikke tager overhånd. At man får de gode og gavnlige bakterier. At man ikke fodrer Klebsiella med masser af kulhydrater. At være god ved tarmslimhinden, så den ikke er utæt og der ikke produceres IGA antistoffer mod Klebsiella som kan optages til blodbanen. At fjerne ting der irriterer tarmslimhinden og her tænker jeg både på kulhydrater generelt, men især på Gluten, hvis man er gluten sensitiv.

Vin Kan holde Klebsiella nede
Dette er gode nyheder for dig. Chardonnay hvidvin hæmmer Klebsiella og andre bakterier og flere patienter rapporterer bedring efter at have drukket hvidvin. Denne vin indeholder bestemte syrer, som hæmmer Klebsiella. Det er næppe tilskudsberettiget som medicin! 

Vedligeholdelse af en god tarmflora:
Undgå store mængder kulhydrater og især tørret frugt, som er meget sukkerholdigt og gærer videre i tarmen fordi det ikke bliver fordøjet lige med det samme. Gærsvampe er vilde med sukker og de holder party, når du fylder dig med kulhydrater. Men bakterier ernærer sig også af sukker og du kan fremelske nogle bakterier på bekostning af andre.

For at få nogle gode bakterier, der kan udkonkurrere de dårlige, så tag lidt syrnet mælkeprodukt: yoghurt, A38, Cultura, som indeholder mælkesyrebakterier af typen Lactobacillus og Bifidobakterium, som er gavnlige til etablering af en god tarmflora. Du kan nøjes med en skefuld, hvis du ikke kan tåle mælkeprodukter. Alternativt mælkesyre bakterie kapsler fra matas.
 
De syrnede mælkeprodukter indeholder kun et par forskellige bakterie arter med lidt forskel i hvilke arter, derfor vil jeg foreslå at du får en god start med etablering af en god tarmflora og hos matas køber "Pure Biotic Premium 50 milliarder mælkesyre bakterier", som indeholder 10 forskellige Lactobacillus / bifidobakterium arter. Den er dyr (299) og der er 30 kapsler i, svarende til 1 måned. Brug den op og fortsæt med alm. syrnede mælkeprodukter.  

Spis noger smør
Smør indeholder faktorer, der er gavnlige for tarmen og beskyttende for tarmslimhinden. Ikke overraskende, for vi er designet til at spise mælkefedt lige fra fødslen.   

Vær god ved tarmen:
Tag 1 spiseskefuld hørfrø opblødt i vand (5 min). 2x daglig. Den slim der dannes fra hørfrø beskytter slimhinden og giver fibre og fylde.
Tag også lidt loppefrø (Husk) som også giver slim og beskytter slimhinden. Loppefrø kan man putte i vand og dreje vandet rundt og drikke med det samme, evt som drys på yoghurt.


10) Der udover Alm sund kost
Ud over ovenstående, så spis alm. sund kost, her er det især vigtigt med masser af grøntsager af forskellig farve. Spis regnbuen. Broccoli, blomkål, rosenkål, alle former for kål, bladgrøntsager, spinat, gulerødder, rødbeder, salater. Bælgfrugter, ærter, bønner, linser. Kartofler i små mængder (meget stivelse og dermed blodsukker stigning).

Avocado, et par valnødder og mandler, kokos. Oliven, agurk, tomat. Masser af krydderier. Krydderier er super antioxidanter og de essentielle olier og andet, de indholder, har mange gode egenskaber.

Note: Tomater er superfood og supersundt, men enkelte kan være intolerante overfor natskygge planter, som er tomater og kartofler, auberginer.

Æg, ost, fisk, kød i mindre mængder. De gode fedtstoffer: oliven, avocado, smør, kokos fedt. Du kan spise så meget fedt som du har lyst til, det er IKKE skadeligt, uanset hvad andre siger.

Reducer kulhydrater og nøjes med rugbrød, havregrød og lidt groft brød. Vi har ikke brug for mange kulhydrater.

Samlet anbefaling omkring Morbus Bechterew alternativ behandling

•  Kost med rigelig grøntsager, gerne rigeligt af det gode fedt (smør, kokos, oliven, avocado, svine, okse), gerne så meget kolesterol som muligt. Æg, fisk, fjerkræ, små mængder rødt kød. Små mængder mælkeprodukter. Små mængder frugt (indeholder sukker). Begrænset mængde grove kulhydrater: Groft brød, rugbrød, havregrød, brune ris, lidt kartofler.
•  Minus Omega-6 undgå helt, det lidt du har behov for (9 gram), får du via kosten
•  Minus Sukker / hurtige Kukhydrater. IKKE for meget sukker og hurtige kulhydrater, som er: hvidt brød, ris, kartofler, pasta, pizza, kage, slik, popcorn, tørret frugt = slik (rosin, dadle, figen, abrikos). Så lidt som muligt
•  Omega-3. Fiskeolie kapsler fx. 6-9 stk af de billige fra Netto. Møllers tran også fint. Krill omega-3 er
  bedst, men dyrt
•  C-Vit 2 x 500 mg
•  D-Vit 85 mikrogram
•  A-Vit tabl. Booster immunsystemet
•  1 multi vit tab
•  1 K2 vitamin
•  Magnesium 2-3 kapsler magnesium Citrat (matas mærket Solaray
•  Glycosamin 3 kapsler, støtter ledbrusk vedligeholdelse
•  Mælkesyrebakterier, yoghurt, A38, Cultura eller mælkesyre kapsler
•  Ingefær 2-3 gram eller mere. Syltet, krydderi, ingefær te (kog ingefær og drik som te)
•  Kokosolie til madlavning, super at stege i. Derudover tag 2-3 spiseskefuld direkte. Også godt på fx. knækbrød
• et glas tør hvidvin, skal være Chardonnay (hæmmer Klebsiella i tarmen). Så sur vin som muligt. Det er nok ikke tilskudsberettiget som medicin.
• evt. Grøntsags Juice kur, for at reset'e hele kroppen, som en start på det hele. Det er ikke nødvendigt, men jeg vil meget anbefale at starte med det. Dermed udlukker du brød, mel, kød, mælk fuldstændigt i 9 dage, så kan du på egen krop mærke hvor fantastisk forbedret dine symptomer bliver. Det vil overbevise dig hvor meget kosten betyder og  give dig inspiration, tro og moral til at ændre din kost. 
Grøntsags Juice kur er beskrevet i min post: 9 dages grøntsags juice kur
• evt. hop på LCHF vognen, som er en Low Carb High Fat måde at spise på. Jeg har beskrevet LCHF i denne Blog Post

Funktionel medicin helbreder kroniske sygdomme
Helbredelse uden medicin, kun med kost korrigering = funktionel medicin
I videoen nedenfor med Mark Hyman, omtaler han en historie om en pige der er født med kejsersnit (får ikke normal tarmflora fra fødslen). Hun lider forfærdeligt af universel psoriasis (eksem) over hele kroppen fra 6 mdr. alderen til hun kommer i 4 års alderen i konsultationen efter at være bombarderet med medicin uden virkning.

Mark Hyman er læge, men har arbejdet i 20 år med funktionel medicin, han helbreder pigen på 2 uger med kost korrigering alene. Han snakker om "eliminations diet", man fjerner de ting i kosten, der giver problemer. Det er stærkt gået og umuligt med traditionel medicin. I dette tilfælde brugte han dog lidt medicin, nemlig svampemiddel til at rense tarmen for svampeinfektion.

Han omtaler også en 56 årig læge, med invaliderende psoriasis artritis, som han også helbreder med kost korrigering

Funktionel medicin betyder at man istedet for at ordinere medicin (som kun dæmper symptomer, unden at fjerne grundlæggende årsag), kigger på hvad er årsagen til sygdommen og retter op og fjerner årsagen, hvorefter kroppen retter sig selv op. Det er jo logik, hvad ellers?

8 Strategies to Eliminate Psoriasis and psoriatic arthritis - Dr. Mark Hyman 
Psoriasis er en auto-immun sygdom ligesom Morbus Becterew og inden for samme boldgade, nemlig auto immunitet overfor HLA-B27 antigenet.TILLÆGS NOTER

NOTE vedr lægemidler brugt til Morbus Bechterew
Anti inflammatorisk medicin:
det er stærkt skadeligt på længere sigt.
Prednison bør aldrig gives over længere tid og bør trappes ned langsomt over et par uger.
NSAID (non-steroid anti-inflammatorisk drug) sænker betændelsen processen, men accelererer knoglenydannelsen. Det er skadeligt på længere sigt. Bør trappes ned langsomt for ikke at få symptomer til at blusse op.

TNF-blokker - Immunsystem hæmmer
TNF-blokkere er skadelig, undertrykker immunsystemet og undertrykker TNF (TNF = Tumor Nekrotic Factor), som er et normalt signal stof i vores immun system. Tumor Nekrotic Factor, er en stof som ellers blandt andet skulle angribe kræftceller og inducere kræftcelle død (som navnet siger). Dvs denne behandling er kræftfremkaldende ud over en masse andre bivirkninger.

Om TNF blokkere i lægemiddel kataloget. Om TNFWikipedia. Om TNF inhibitorwikipedia

NOTE vedr Gluten intolerans, Gluten sensitivitet
Det er muligt det er gluten intolerans der vedligeholder inflammationen. Gluten er er et protein der findes i hvede, rug, byg.

Glutenfrie produkter:
Havregryn (special pakkede), ris. kartofler, boghvede, majs, majsmel, rismel, quinoa gryn er gluten fri.

Gluten intolerans, er et kæmpe problem på verdensplan. Hvede kornsorten blev i 60'erne ændret genetisk, så strået blev kortere, udbyttet større, flere kerner, flere kromosomer. Men proteinet blev også ændret, uden det var hensigten, og blev til et giftigt monster protein, med lighedspunkter med kolera toxinet. Kolera skyldes den vandoverførte Bakterie Vibrio Cholerae, hvis toxin er ansvarlig for en kraftig tarmbetændelses sygdom med voldsom diarre.

Dette nye kunstigt ændret hvede protein (gluten) kan give Gluten intolerans og leakey gut syndrom (utæt tarm) hos sensitive personer og efterfølgende en lang række problemer, alle mulige sygdomme, inklusiv auto-immune sygdomme.

Når først folk er blevet sensitive over for dette kunstigt produceret monster hvede protein, er der krydsreaktion til det naturlige og oprindelige gluten protein i de andre kornsorter, som man efterfølgende heller ikke kan tåle.

At køre på Gluten-fri Kost
Det er et større projekt at køre gluten fri, for der er gluten overalt. Men start med at fjerne sukker og de hurtige kulhydrater og de andre ting og se hvor langt du kommer.

Vi er en del af et kæmpe eksperiment
Industrien bruger befolkningen i kæmpe eksperimenter. Også denne gang var vi taberne i industriens spil. Det er langt fra første gang og bliver ikke sidste gang. Bare for at nævne et par ting hvor levnedsmiddel industrien har introduceret skadelige ting i kæmpe skala uden overhovedet at undersøge om det kan være skadeligt: margarine og transfedt, omega-6 vegetabilsk olie, tobak, sukker, aspartam sødemiddel, roundup ukrudts middel (ender i planterne), alle mulige tilsætnings stoffer i hundredvis eller tusinder f.eks giften Mono natrium glutamat (smagsforstærker, det 3.-krydderi). 

Derudover er der alle lægemidlerne og det er en endeløs række, som jeg vil undlade her.  
 
NOTE vedr. Mælkeprodukter
Der er en mulighed for at der kan være intolerans over for mælke produkter og at det er det der vedligeholder betændelses tilstanden.Budwig Kost Plan

BUDWIG KOST - Hørfrø Olie - Hvis alt andet glipper prøv dette

Hørfrø olie i form af den såkaldte Budwig diet. Kort går den ud på: 1-2 spiseske koldpresset hørfrø olie blandet (i blender) sammen med dobbelt mængde kvark eller hytteost.
Friskmalet hørfrø, bær og nødder drysset ovenpå. 3x daglig. Derudover en lav-kulhydrat kost minus sukker, minus hvidt brød, glutenfrit, ingen hurtige kulhydrater. Rigeligt med grøntsager, ingen kød/mælk, faktisk en vegetar plan.

Johanna Budwig en tysk forsker, biokemiker, lavede denne kostplan i 1952, som en cancer kur og kur mod kroniske sygdomme: budwigcenter.com Hun har helbredt et par tusind kræft patienter med denne kur, patienter som var opgivet af lægerne.


mere udførligt om Budwig kost på min artikel om kræft del 2 (kræver medlemskab): langtfedtliv.dk/cancer/kraeft-alternativ-behandling-del-2/

Kuren bliver brugt af nogle alternative klinikker og er selvfølgelig ignoreret og chikaneret af læger, vi kan da ikke acceptere en kur, der helbreder folk!
hørfrø olie come on!, det er der jo ingen penge i, vel? - nej det er der ikke, men det er en super olie og den synes at være virksom.

Her er en lille success historie på et forum om Hørfrø olie og Ankyloserende Spondylitis

Hørfrø olie har iøvrigt være brugt i århundreder eller tusinder som maling og træbehandling (linolie) og fibre fra planten (Linum) blev brugt til tekstil produktion og har givet navn til Linned, sengetøj.

Hørfrø olie er det levnedsmiddel, der indeholder mest omega-3 nemlig over 50%. Teorien er at denne olie giver balance i kroppens celler (cellemembranen) og deres elektriske ladning, sådan at cellerne helbreder sig selv. I vegetabilsk olie er der ikke den samme gode omega-3 (DHA, EPA), som der er i fiskeolie, så det kan ikke erstatte fiskeolie.  

Hørfrø planten Linum, blomster, frø og olie

Matas sælger en økologisk koldpresset hørfrø olie 250 ml for ca. 36kr (den på billedet ovenfor), også en 500 ml og Føtex en 250 ml økologisk koldpresset hørfrøolie til ca. 40. Hørfrø olie bør opbevares i køleskab, fordi omega-3 er meget sart, det harsker hurtigt.

Jeg går lige nu og tager lidt hørfrø olie forebyggende, en lille slurk direkte fra flasken et par gange om dagen, det er besk af H til, men det er OK.

Budwig bøger
Du kan finde flere af Johanne Budwig's bøger på den engelske Amazon.co.uk og få dem sendt fra england, alternativt købe som kindle ebook.

1. Flax Oil as a True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer and Other Diseases

2. The Budwig Cancer & Coronary Heart Disease Prevention Diet: The Complete Recipes, Updated Research & Protocols..

3. Cancer - The Problem and the Solution

4. The Oil-Protein Diet Cookbook. Flax Oil as a True Aid Against Arthritis, Heart Infarction, Cancer and Other Diseases, 3rd EditionSKRÆMMENDE NOTE:
Omtalen af Morbus Bechterew i linket ovenfor til Netdoktor.dk er skrevet af Henrik Skjødt, speciallæge i gigtsygdomme, Gigtforeningens rådgivning. Der er ikke ET ENESTE ord om kost i beskrivelsen.

Samtidig angives: "ukendt årsag" vel nærmest standard svaret fra læger på de fleste sygdomme, samtidig med at de i blinde fylder patienter med virkningsløst medicin. Det er nemmere at lukke øjnene og ignorere alt andet end lægemiddel behandling, end at tage sin metier alvorlig og overholde sit lægeløfte. Vi kan da ikke som læger markedsføre kost som en helbredelse, vel?

Morbus Bechterew Kostbetinget

Det giver næsten sig selv at tilstanden er kostbetinget, men folk skal åbenbart lide i årevis uden at få et eneste ord at vide om kost og køre på skadelig medicin i årevis.

Der er overvældende indikationer og forskning, inklusiv en bog af Professor Ebringer: "Ankylosing Spondylitis and Klebsiella", der viser at sygdommen skyldes krydsreaktion med bakterien Klebsiella pneumoniae og er kost relateret, nemlig en overvækst af Klebsiella i tarmen på grund af kosten.

Se denne artikel : Ankylosing Spondylitis as an Auto-immune Disease Caused by Intestinal Klebsiella Infection: Prospects for a New Therapeutic Approach


Det er SÅ sørgeligt læger! Så langt nede og tilbagestående, er vores offentlige sundheds system.

Bog Ankylosing Spondylitis af professor Ebringer Find bogen på Amazon


Det hele er bare så simpelt, korrigér kosten og du er helbredt på 2 uger.
Det tog mig 12 timer at skrive denne blogpost som respons på en forespørgsel og finde en fuldstændig løsning på helbredelse, som virker bedre end traditionel medicin, og UDEN at jeg havde hørt om sygdommen før!

Vi mangler beviser og dobbelt blindforsøg skriger lægerne i kor!
Prøv at læse hvad der er skrevet, prøv at se på de mange patienter, der har ændret kosten, på det forum jeg henviser til og se hvor mange der har fået det så meget bedre.
Eller prøv at tænke lidt anderledes og sæt jeres patienter på en 2 ugers ordentlig kost og se hvad der sker, det koster ikke noget og det koster heller ikke noget at tænke sig om og undersøge tingene.

Der er naturligvis ingen der kan bekoste et dobbelt blindforsøg med en kost ændring, hvem skulle betale? Ordentlig kost er der ingen penge i for nogen og derfor heller ingen der kan bekoste sådanne undersøgelser. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke er virksomt! 

 

 

REFERENCER VEDR MORBUS BECTEREW
Ankylosing Spondylitis på medical-dictionary 
Morbus Bechterew på Netdoktor
Ankylosing spondylitis på Wiki
8 Strategies to Eliminate Psoriasis and arthritic psoriasis Dr. Mark Hyman 
How to Stop Attacking Yourself: 9 Steps to Heal Autoimmune Disease  Dr. Mark Hyman 
Rheumatoid Arthritis. Painful Debilitating Disease More Devastating...., Dr. Joseph Mercola
• Succes historie vedr hørfrø olie og Ancyloserende Spondylitis  
• Digestive System: Intestinal Dysbiosis and the Causes of Disease
Low Starch Diet Could Ease Ankylosing Spondylitis Symptoms - med forum
A38 kan bekæmpe influenza  
• Ankylosing Spondylits Facebook Group    
The Ankylosing Spondylitis Support Forums. Support site for people with AS. Med Forum
Association of inflammation with raised serum IgA in ankylosing spondylitis 
• Klebsiella microbes have a direct role in the pathogenesis of AS. Ankylosing Spondylitis, HLA-B27 and Klebsiella – An Overview: Proposal for early diagnosis and Treatment.
Pdf Document Download højre klik   
• Ankylosing Spondylitis as an Auto-immune Disease Caused by Intestinal Klebsiella Infection: Prospects for a New Therapeutic Approach. Klik her for at se artikel.
• Oversigt Leakey Gut Syndrom:  Leakey Gut af Dr. Jockers - Leakey Gut på Wikipedia  
• Side På dansk: Magasinet om at leve bedst muligt med en autoimmun sygdom. AutoImmun.co/

 

Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk