Hals og Rygproblemer

Nakkehvirvler og deres Kurvatur
Problemer i halshvirvlerne kan give utallige forstyrrelser, smerter forskellige steder, påvirkning af hele kroppen, forstyrrelse af det autonome nervesystem.

Den hyppigste årsag er for meget foroverbøjet arbejde, mobil kigning som giver forkert hovedstilling, ændring af halsen, så halshvirvlerne bøjer forkert fremover, i forhold til den svage S-form som hele rygsøjlen skal antage. Med tiden give belastningen gigt i halshvirvlerne (ledbetændelse), infiltration i halsmusklerne, låste facet led (små led mellem hvirvlerne), knoglenydannelse, indeklemte nerver.

Fysisk traume kan give forskudte hvirvler, som med tiden giver de samme forandringer. Især hvis den første hvirvel "Atlas" er ude af justering, kan det give store problemer.

Rygsøjlens naturlige S-krumning
Rygsøjlens svage S-form, giver den en fjeder virkning. De 7 halshvirvler bøjer svagt bagud, de går fra ca. niveau med kraveben op til under øret.

Løb på hårdt underlag uden tilstrækkelig affjedring, dunker disk'ene hver gang du træder ned. Affjedrende sko, rigtig teknik, opret hoved kan mindske skaden. Ved løb bør hælen ikke være det første der rammer, men forfoden, så der er en fjedervirkning, ligesom de andre dyr som er tågængere, dvs der er en fjeder i foden.

​Video Halsens anatomi. Cervical Anatomy 3D

Træning eller kiropraktor
​Måske kan man klare gigten ved øvelser af nakke, hals, ellers må man finde en kiropraktiker, til at rette på hvirvlerne. Massage af nakkens muskler, er ikke nok, halshvirvlerne skal også trænes. Det SKAL være øvelser anbefalet af kiropraktorer, der har forstand på det, nogle der er eksperter i halshvirvler. Hvirvlerne er hele deres ekspertise. Længere nede er nogle øvelser.

Dårlig holdning af hovedet, foroverbøjet hoved, giver med tiden gigt i halshvirvlerne. Normal holdning er hvor ørerne er ud for skulderen.


Røntgen af normale halshvirvler
Fremad er til højre. Kraniet øverst med nakkeben til venstre. Normal perfekt kurve og flotte hvirvler med angivelse af de 7 hvirvler: C1-C7. Hvirvlen under C7 er T1 den første thoracal hvirvel som er ca. i niveau med kraveben. (foto credit drpaulose.com)


Gigt i halshvirvler (det samme gælder lændehvirvler)
Cervical Spondylosis = en rodekasse, som man kan kalde gigt i halshvirvler, omfattende knogle nydannelse, affladning af disks, ledbetændelse omkring hvirvler, afkalkning af hvirvler, udposning af disk (diskusprolaps), indeklemte nerver hvor enten disk udposning eller knoglenydannelse mindsker nervens åbning i siden mellem 2 hvirvler, så den blive klemt, får mindre blodtilførsel og gør ondt. Nerve impulsen til dens forsyningsområde hæmmes.

Årsagen er forkert stilling af hvirvlernes forløb, foroverbøjet hoved, forskudte hvirvler og dermed overbelastning. Årsagen kan også være en tidligere fysisk skade.

Røntgen af halshvirvler med Gigt
Degenerative forandringer i 4. 5. og 6. halshvirvel markeret med pilene med bone spurs (knogle nydannelse langs kanten af hvirvlerne). Afstanden mellem 5. og 6. hvirvel er formindsket som tegn på sammenpresning af disken. Der er sandsynligvis indeklemning af nerverne der går ud til armen i mellemrummet 5-6 hvirvel, måske også i den ovenover. Det er ofte hvirvel C5 og C6 der er problemer med.

Note: denne gigt skyldes IKKE personens alder, fordi hvirvel 2 og 7 er normale og de er formentlig samme alder som de andre. Nr. 3 har lidt begyndende knoglenydannelse. Det er ALENE forkert belastning af hvirvlerne. Forkert hovedholdning er hyppigste årsag. Dette X-ray viser en lige hals, uden den naturlige krumning. (foto credit pivonkahealth.com)


​Halshvirvler med gigt og degeneration af disk (sammenpresning). Fremad er til venstre. Der ses knoglenydannelse langs kanten af hvirvlerne. Den midterste disk er trykket sammen og buler ud bagtil (diskus prolaps) hvor den trykker på en nerve der går ud fra rygmarven i mellemrummet mellem 2 hvirvler. Det er ofte de nederste halshvirvler særligt 5. og 6. hvirvel der rammes af degeneration. Nerverne i dette område går ud til armene, så man kan mærke en forandring i armen, måske en snurren, samtidig har man ondt i nakken.

Atlas 1. halshvirvel - Rygsøjlens vigtigste hvirvel

​Atlas er første halshvirvel C1. En ringformet hvirvel hvorpå hovedet hviler på 2 ledflader. Hvis atlas er lidt forskudt og hovedet hviler skævt på atlas, påvirker det hele kroppen på utallige måder, idet hjernens kommunikation med resten af kroppen bliver forstyrret, inklusiv det para-sympatiske nervesystem.

Et traume kan give en forskydning: Atlas sub-luxasation (atlas gået lidt af led). Bunden af hjernestammen når ned til atlas og rygsøjlens forlængede marv går ned igennem atlas og fortsætter som rygmarven ned til bækkenet. En lille forskydning af atlas kan påvirke hjernen, rygmarven og hele kroppen.

Vi kender når en skulder er gået af led, armen er hoppet ud af skulderbladets ledskål. Når det gælder atlas, så er det små ændringer, en lille forskydning. 

​Atlas hvirvlen er den øverste på tegningen, en ringformet hvirvel som bærer hovedet, mens den grønne er C2 (2.halshvirvel = Axis). Hovedet hviler på atlas på to ledflader.

Atlas er navngivet efter den græske mytologi. Atlas var en kæmpe, som blev straffet til at bære verdenen på sine skuldre til evig tid. Atlas's hav er atlanterhavet (atlantic ocean).

Atlas på Napoli's Museum

Proper Atlas Alignment

Gentle Upper Cervical "Atlas" Spinal Correction

Kiropraktor dr. Mandel
Atlas Axis Self-Mobilization (Neck Pain, Headache, Dizziness, Fatigue, Vision, TMJ) - Dr Mandell

Kiropraktor Dr Mandell's Atlas Technique - The Miracle Bone that Can Help Spinal Pain, Muscles, Body Organs

Det Autonome Nervesystem - Automatisk uden vores kontrol

​Det Autonome nervesystem
Styrer ubevidst automatiske funktioner i kroppen og består af det Sympatiske Nervesystem (Fight or Flight, stress systemet) og det Para-Sympatiske Nervesystem (Rest and Digest). De to systemer virker modsat rettede. De styrer alt det der foregår automatisk, som vi ikke selv kan styre. Hjertefrekvens, blodtryk, pupil størrelse, fordøjelse, spytkirtler.

Bliver du udsat for pludselig stress, stiger pulsen, blodtrykket stiger, åndedræt øges, tør i munden, fordøjelsen går i stå, blodsukker stiger, stress hormonerne cortisol og adrenalin frigives. Er du udsat for akut stress er det overlevelse her og nu og det er det sympatiske nervesystem der sørger for det.

Er det kronisk stress, er fordøjelsen permanent lukket ned (forstoppelse), cortisol hæmmer thyroidea og stofskiftet falder, immunsystemet hæmmes, øget risiko for kræft, kolesterol stiger for at prøve at helbrede dig.

Det para-sympatiske nervesystem til kroppen (Nervus Vagus 10.hjernenerve), udspringer fra den forlængede marv lige før foramin magnum (kraniets åbning til rygmarv) og går ud gennem forarmen jugularis i bunden af kraniet og løber derefter henover atlas ned langs halsen udvendigt på hvirvlerne, men indlejret i musklerne. Via brystindgangen til alle indvolde i kroppen.

Klemning af Nerven
Har du problemer med halsen i form af muskel infiltration, kan det klemme på nervus vagus og hæmme det parasympatiske nervesystem, hvorved det sympatiske bliver dominerende = STRESS. Det samme gælder hvis 1. halshvirvel, Atlas, er ude af justering, så der trækkes i ligamenter, ledkapsel og hjernehinder, så kan det påvirke Nervus vagus og dermed hæmme det para-sympatiske nervesystem.


Klemning af Nerve og Arterie
Nervus Vagus gren til krop og indvolde (det para-sympatiske) samt arterien (a. carotis interna) til hjernen, sidder lige foran atlas's side vinger. Hvis atlas sidder lidt drejet, lidt længere frem i den ene side og lidt længere tilbage i den ene side, kan den presse på nerven og på arterien, medførende nedsat blodforsyning til hjernen og hæmning af nerven.

Find Atlas
Du kan mærke pulsen på siden af halsen, i furen bag kæbevinklen. Følg pulsen opad, det først hårde du kommer til, ca. 5 cm. under øret er Atlas's sidevinge. Den er lidt øm hvis du trykker. Atlas følger med hovedet når du drejer det. Du drejer i leddet mellem atlas og 2. hvirvel. Man kan hvis man ligger ned afslappet prøve at skubbe atlas's vinger fra side til side for at løsne op i musklerne og ligamenter. Man kan fornemme man kan skubbe en lille smule.Det Sympatiske nervesystem udspringer fra rygmarven i brystkasse regionen, dog er der grene til hoved, hjerte, lunger der udspringer i halsregionen.

Er du stresset, eller har du halsproblemer så para-sympaticus er hæmmet og derme stress systemet er blevet dominerende, kan du stimulere det para-sympatiske system, "Rest and digest" systemet.Afstress - Stimulering af parasympatiske nervesystem:
Sang, gurglen hals, åndedræts øvelse dyb indånding stimulerer nervus vagus (10.hjerne nerve), som fører det parasympatiske nervesystem til kroppen. Afslapnings musik, let motion, ud i naturen, meditation, yoga, et godt afslappet måltid med et glas og social aktivitet. Sov godt. SLUK MOBILEN.

Sang og gurglen hals stimulerer det parasympatiske system, fordi det har grene til svælget via hjerne nerver.
Dufte stimulerer parasympaticus. Feks Essentielle olier, udtræk af planter.

Lavendel olie (aroma terapi). Find disse olier i Matas og helsekost. Koster omkring 40 kr. for 10 ml. koncentreret duft. 

Ansigts muskulaturen forsynes af grene af det parasympatiske nervesystem, dvs massage af ansigtet og smil, vil stimulere det afslappende nervesystem.

Først nu giver det mening for mig når nogen snakker om kranio-sacral terapi. Det er jo simpelthen det parasympatiske nervesystem der stimuleres.


Nedenfor det Para-sympatiske nervesystem. På Wiki 

Nedenfor det Sympatiske nervesystem. På Wiki 

Øvelser til Genopretning af normal hals kurvatur

Note: gå MEGET langsomt frem, kun små bevægelser og kort tid i starten. Du bliver garanteret øm i muskler. De skal vænne sig til andre bevægelser og stillinger.

Nakkens kurvatur
Massage af nakkens muskler, er ikke nok, halshvirvlerne skal også trænes. Det SKAL være øvelser anbefalet af kiropraktorer, der har forstand på det, nogle der er eksperter i halshvirvler. Hele deres ekspertise er hvirvlerne.

​Jeg har set træning på et par danske kiropraktor sider som jeg vurderer ikke er velegnet hvis man har gigt. Det drejer sig om sidebøjning af hovedet direkte til den ene eller anden side. Herved trykkes nerven endnu mere sammen som netop går ud i siden på bagsiden af hvirvlerne. Hvorimod Skråt frem eller lige ned vil lette på nerverne.

Det skal være øvelser som er velegnet hvis man har problemer i:
• nakkehvirvler inkl. deres kurve forløb
• gigt (ledbetændelse i hvirvlerne)
• knogle nydannelse (bone spurs)
• sammenpressede disks
• indeklemte nerver

​Øvelserne skal genetablere hvirvlernes kurve forløb, løsne stramme muskler, løsne op i ubevægelige små led mellem hvirvlerne (facet-led), så der opnås øget bevægelighed, aflastning af sammenpressede disks, åbning af klemte nerver. Fjernelse af knoglenydannelse.

Ja, øvelser kan regenerere hvirvlerne og fjerne knoglenydannelser, hvis det tages før hvirvlerne er vokset sammen.

Her er kiropraktorer med nogle øvelser

En god øvelse er: træk hagen ind 2 cm, uden at vippe hovedet op eller ned. Herved rettes halshvirvlernes forløb op.

Demonstreret i nedenstående video ved min 3.45
13 Best Postural Exercises for Forward Head Posture & Rounded Shoulders - Kiropraktor Dr. Alan Mandell, DC

grøntsags presser

2 øvelser demonstreret af kiropraktor Dr. Alan Mandell, fra hans videoer

grøntsags presser

Håndklæde om nakken ca midtpå nakken og hold et træk på 1-2 kg. Vip hovedet med håndklædet som omdrejningspunkt.

grøntsags presser

Hold hovedet stille. Anbring hånden på siden af hovedet. Spænd musklerne imod hånden i 5 sek. Derefter den anden side. Det samme med hånden på panden og i nakken. Styrker musklerne omkring halshvirvlerne og sender signaler til hjernen vedr. musklerne.

Restore Your Bad Neck Curve With a Simple Towel - Kiropraktor Dr. Alan Mandell

How to Improve a cervical curve Kiropraktor Dr. John Bergman. Hvis det gør ondt må du ikke gøre dette

Gigt i halshvirvler - Øvelser du IKKE skal gøre
Cervical Spondylosis Exercises You Should Never Do (Correct Exercises) - Kiropraktor Dr. Alan Mandell

MRI af halshvirvler

​Røntgen er kiropraktorernes værktøj. På hospitaler bruges også MRI skanning, hvor man "skærer" halsen i små skiver og tager et billede af hver skive, både vertikalt og horisontalt og når man stykker alle billederne sammen kan man bladre imellem billederne og se hvad der sker i halsen. Nedenfor videoer hvordan man tolker et MRI billede. MRI = Magnetic Resonance Imaging


Der er et stort problem med MR
Patienten ligger ned og man kan ikke vurdere halsens kurvatur, kun resultatet efter den dårlige hovedholdning: Gigt i halshvirvlerne.

Jeg er ret sikker på lægerne ikke gider beskæftige sig med forkert hovedholdning og under ingen omstændigheder kiropraktik. De har kun en eneste løsning: medicin. Panodil? OK, panodil ødelægger heling og ødelægger ledbrusk, hæver blodtrykket, øger dødsrisiko, hæmmer para-sympatiske nervesystem som i forvejen er nedsat. Panodil helbreder ikke, gør kun tingene værre. Panodil tager nogle af smerterne, mens tingene bliver værre og halsen degenererer yderligere. 

Medicin kan ikke helbrede halsgigt. Man kan kun helbrede ved at fjerne årsagen. Kun øvelser, træning og evt kiropraktor korrektion kan helbrede halsgigt og selvfølgelig anti-inflammatorisk kost som man altid bør køre med.

​How to Read a MRI of the Normal Cervical Spine (Neck) | Colorado Spine Expert

​How to Read a MRI of Cervical Stenosis with Spinal Cord Injury | Spine Surgeon in Colorado

Fibromyalgi - problemer i øverste 1. halshvirvel

​Dr Ray Drury explains Fibromyalgia condition. The Upper Cervical Spine Center. http://uppercervicalspinecenter.com/

FIBROMYALGIA has lots of symptoms BUT one NECK ADJUSTMENT changes it all

Parkinson og Multiple Sklerose helbredt ved kiropraktor korrigering af halshvirvler

I James Parkinsons original bog (An Essay on the Shaking Palsy) fra 1817, 200 år siden, siger han at Shaking Palsy (senere betegnet Parkinson's) er en af følgende:

• Spændinger i nakkemuskulaturen
• Forskubbelse af halshvirvler
• Permanent sænket hoved
• Forkert stilling af hals hvirvlernes krumning

Alle disse ting betyder, spændte nakkemuskler, nedsat blodforsyning til nerver, eller indeklemning af nerver. Det forkerte forløb af halsen, betyder strækning af den forlængede rygmarv og træk i hjernebasis, noget Parkinsons konstaterede ved opduktioner. Hent bogen fra 1817 "An Essay on the Shaking Palsy" her som indskannet i PDF format, højreklik og gem.

Det har lægerne tilsyneladende ikke læst, eller også er de ligeglade med at helbrede folk. Som altid er det medicin-medicin-medicin, der er lægernes løsning, som ikke er en løsning for medicin helbreder aldrig noget.

​Parkinson's sygdommen har ingen helbredelse med lægers hjælp, men Kiropraktorer har taget Parkinsons oprindelige 200 år gamle optegnelser op og helbreder Parkinsons og Multiple Sklerose patienter med massage af nakke og korrigering af halshvirvler og halshvirvlernes kurvatur. Jeg ved ikke om de kan helbrede alle Parkinsons.

​Denne kiropraktor (Noel Batten) har mange videoer hvor han demonstrerer resultatet. Han beskæftiger sig kun med Parkinsons Og Multiple Sklerose.

​Parkinson's i 30 år og bliver normal på 5 dage med kiropraktik
Denne video er om Parkinsons og MS. Se de første 13 min, der er 4 parkinsons patienter. Se især ham ved minut 10.30. Han har fået Parkinson diagnosen for 30 år siden og kan næsten ikke gå. Det er chokkerende hvad der sker med ham på 5 dage. Parkinson's i 30 år og bliver normal på 5 dage! Dette er for sindsygt - og samtidig sørgeligt at læger ikke gider lære om kroppens funktioner!

​Parkinson's Disease (PD) and Multiple Sclerose (MS) Overcome By A New Treatment Created By Noel Batten

​Jeg har lyttet til dette radio show med Noel Batten (video nedenfor), vedr. Parkinsons og MS. Han siger at det ofte er problemer med spændte nakkemuskler og problem med at halshvirvel 1 og 2 er lidt forskudte i forhold til hinanden eller i forhold til kraniet. Han nævner en øvelse for at mærke hvor man evt har problemer og at det kan bedre symptomer.

Man drejer hovedet til den ene side og sætter hagen på skulderen, dernæst til den anden side. Dernæst sætter hagen ned på brystet.

Robert Rogers Parkinson's Recovery Radio Show, med interview af kiropraktor Noel Batten.

14 år med Multiple Sklerose (MS) ude af stand til at gå. Går efter 8 dage med støttestativ, efter massage og stimulering af nerver. Følge af forkert epidural anæstesi, ikke MS som lægerne siger. Derefter yderligere ødelæggelse af nerver og balance med lægeordineret injektioner.

Patient Sherry Regains Walking Ability On Noel Batten's BA10 Treatment.
  kiropraktor Noel Batten

Parkinson's Disease Case Study

Parkinson's Disease Overcome by patient. Kiropraktor Noel Batten

The Solutions for Parkinson's Disease. Kiropraktor Dr. John Bergman

Eksempler på kiropraktor korrigering af halshvirvler

​Det ser ud og lyder voldsomt af få vredet halsen om, men kiropraktor justering er meget sikkert.

Ashley BREAKs DOWN CRYING when she realizes PAIN is GONE with single Chiropractic Adjustment

Patient has 18 Years of PAIN erased in 5 minutes and BREAKs Down Crying