Kost og Kost tilskud. Fælles artikel for alle Degenerative Hjernesygdomme

• Parkinson's • Multipel Sklerose • Alzheimers • Huntington's • Levy Body demens • Amyotrofisk Lateral sklerose (ALS) • Essential Familiær Tremor


Dette er Del 2 af 2 af Parkinson's Alternativ Behandling. Kost og Kosttilskud. Gå tilbage til Parkinson Del 1  ==>  Del 1

Oxidativt stress - inflammation - Nervecelle energi krise - fælles for alle Degenerative Hjernesygdomme

​Særlig vægt på Parkinson's disease, men kan overføres til andre degenerative hjernesygdomme

​En af årsagerne til Parkinsons er Sprøjtegifte, pesticider der bruges i landbrug og gartneri. Andre årsager til hjernesygdomme generelt, kan være diverse miljøgifte, tungmetaller, som kviksølv og aluminium. Inflammation i hjernen, auto-immune reaktioner og insulin resistens.

​Sprøjtegifte kan optages gennem huden, indåndes som dampe eller fra støv eller via brøndforurening. De ophobes i fedtvæv og hjernen indeholder meget fedt. De er ukendte for kroppen og er vanskelige af komme af med via vores naturlige afgiftnings system.

De fremmede stoffer laver Oxidativt stress, frie radikaler, fremprovokerer en inflammation som er kroppens respons, den prøver at reparere skaderne, men desværre kan inflammationen gøre tingene værre i nogle tilfælde.

Resultatet er at disse processer hæmmer mitokondrierne, cellernes små kraftværker, der ligger inde i nervecellen, som giver energi til nervecellen og nerveceller er meget energi krævende, de fungerer ikke hvis de har nedsat energi. Der er et par tusinde mitokondrier pr. nervecelle.

Nervecellerne skal have en vis energi for at kunne give en impuls. Du kan sammenligne det med at der ikke er nok strøm på batteriet til at lave en gnist. Derfor går nervecellerne i dvale, men dør ikke straks.

Nervecellerne har en energi krise som følge af en mitokondrie dysfunktion og som følge af nedsat funktion af nervecellen, fungerer den ikke korrekt, kan ikke give en impuls og fælles for flere af de degenerative hjernesygdomme er unormal ophobning af protein korn inde i cellerne, alfa-synuclein korn hos Parkinsons og Levy Body. Amyloid korn hos Alzheimers. Lipofuchin ved ALS.


Nogle af de degenerative hjernesygdomme har sandsynligvis en auto-immun komponent som led i inflammationen f.eks Multipel Sklerose, Alzeimers og måske ALS. Der er meldinger om at Alzeimers er en insulin resistens i hjernen, så blodsukkeret ikke kan komme ind i nervecellerne, så de sulter og sygner hen.

I de tilfælde hvor Parkinson skyldes nakke problemer og foroverbøjet hoved, kan trækket i hjernehinder og den forlængede rygmarv forstyrrer hjernebasis. Min teori er at dette kan give tilsvarende stress og nedsat funktion af nervecellerne.

Der er noget der tyder på at Multipel Sklerose også kan have årsag i Nakkeproblemer og påvirkning af nakken. Der er rapporter om at korrigering af første halshvirvel kan normalisere både Parkinson og Multipel sklerose. Det er ikke ensbetydning med at der ikke kan være andre årsager og man ved at visse sprøjtegifte kan give parkinson's, fordi man bruger det i parkinson dyremodeller, mus, rotter, aber. Dyr kan i øvrigt ikke få parkinson spontant uden at påføre det.


Kort gennemgang af de enkelte hjernesygdomme

​• Parkinson's disease
Parkinsons sygdom er en degenerativ sygdom i hjernen, som særligt påvirker substantia nigra med gradvis udvikling af symptomer på dopaminmangel som bevægelses forstyrrelser med koordinerings problemer, langsomme bevægeler, langsom skuffende gang, rystelser, stive muskler som fastfryser især når man skal vende.

Multipel sklerose
Multipel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet, med bevægelses forstyrrelser. Formentlig en auto-immun komponent med gluten og utæt tarm som udløsende faktorer. NB:  B1, B6 og B12 er med i produktion af myelinskeder, nervernes isolering som er beskadiget ved MS, det er derfor oplagt at støtte med disse 3 B-vitaminer i høj dosis, dog B6 max 50 mg.

Alzheimers sygdom
Alzheimers sygdom er en sygdom i hjernen, som starter med, at hjerneceller i områder ved tindingelappen skades og dør. Efterhånden spreder skaderne sig til det meste af hjernen. Uden for hjernecellerne aflejres beta-amyloid, et stof som gradvist klumper sig sammen og som nedbryder cellerne i hjernen

Demens med Lewy Body
Lewy body demens er en langsomt fremadskridende hjernesygdom, med parkinson lignende symptomer som langsomme bevægelser, muskelstivhed eller rysten. Der findes et særligt protein inde i nervecellerne i hjernen og danner de såkaldte Lewy-legemer (på engelsk Lewy Bodies), som har givet sygdommen dens navn.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en progressiv neurodegenerativ sygdom, der påvirker de motoriske neuroner i motorisk cortex, hjernestamme og medulla spinalis. Nerveceller ophobning af lipofuscin og inklusionslegemer

Huntingtons sygdom
Huntingtons sygdom er en arvelig sygdom i centralnervesystemet og genkendelig ved ufrivillige bevægelser og ændringer i humør, adfærd og personlighed, samt psykoser og forstyrrelser i koncentration, abstrakt tænkning samt overblik og demens. Ophobning af abnormalt Huntinton protein i nerveceller.

Læge fremkaldt demens. 600.000 danskere får statiner, det mest tåbelige medicin nogensinde: for angiveligt "højt kolesterol".
- For det første er der ikke noget der hedder højt kolesterol i og med kolesterol ikke er skadeligt og er livsnødvendigt. De der er højt oppe i årene og lever længst har højeste kolesterol.
- For det andet: Det ødelægger acetylcholin, som er den mest udbredte neurotransmitter i hjernen, som bl. a. er ansvarlig for hukommelsen. Statiner giver hukommelses svigt og demens.
- For det tredje: statiner ødelægger Q10 som er nødvendig for vores energi produktion og giver dermed lavere energi til hjerne cellerne og til muskel cellerne. Muskel smerter og hukommelses problemer er statiners funktion.

- Udover det mest tåbelige medicin, er poly-pharmakologi også medvirkende til læge fremkaldt demens, altså hvor man giver den ældre 10 forskellige lægemidler.
Hæld alle lægemidler i vasken og få noget ordentlig mad og mikro-næringsstoffer: vitaminer og mineraler. 

Oxidativt stress og frie radikaler og kroppens håndtering af det


Normale celle processer giver et vist niveau af oxidativt stress med ophobning af frie radikale, som kroppen har naturlige processer til at håndtere. Problemer opstår hvis det oxidative stress og inflammationen bliver større end kroppen kan håndtere, eller vi simpelthen får for lidt anti-oxidanter og kostfaktorer til at håndtere det.

Frie radikaler er et højreaktivt stof, fra naturlige celleprocesser. Det vil meget gerne reagere med hvad som helst det møder og det skal fjernes hurtigst muligt inden det reagerer med noget og laver skade ved at oxidere fedtstoffer eller mitokondriernes DNA, som er følsomt eller laver frit jern som er skadeligt, eller andet.

Et eksempel på et frit radikal, som dannes i kroppens normale processer, er brint-overilte, som du kender.

​Putter du brint-overilte på et sår bruser det op og frigiver bobler = ilt. Og dette er eksempel på oxidativt stress, frit ilt som meget gerne vil reagere med noget.

Kroppens normale afgiftnings funktion og fjernelse af frie radikaler varetages af vores naturlige anti-oxidanter, hvor glutathion er moder anti-oxidanten som re-cycler andre anti-oxidanter, hvor vores naturlige anti-oxidanter er: Glutathion, C-vitamin, E-vitamin og alfa-lipon syre.

​Svovlholdige aminosyrer er vigtige i den normale afgiftning og glutathion selv indeholder en svovlholdig aminosyre, nemlig cystein. Kosten er normal fattig på svovlholdige aminosyrer, men det er i de forskellige kål grøntsager og løg og hvidløg, og æg. Det er derfor de lugter. Så det vil være fint af få noget af dette. Især æg er super godt protein med mange gode ting.

​Anti-oxidanternes opgave
Vi tager C-vitamin som eksempel. C-vitamin er ekstrem vigtigt, det har mange funktioner og et af dem er som anti-oxidant. Et C-vitamin molekyle tilbyder sig for det frie radikal og siger, kan du ikke reagere med mig i stedet for andre ting? Det gør det frie radikal og kommer af med et ilt atom og er dermed neutraliseret.

Men nu hænger C-vitamin molekylet på dette ilt atom, som det må af med før det kan ordne et nyt fri radikal.
Og er nødt til at gå til sin mor, et Glutathion molekyle og spørge om hun ikke kan tage dette ilt, så C-vitamin molekylet kan gentage processen. C-vitamin molekylet er blevet re-cyclet.

På denne måde er Glutathion meget vigtig i kroppens håndtering af oxidativt stress, frie radikaler og i kroppens afgiftning, fjernelse af miljøgifte.

Det er vist at Glutathion er nedsat hos parkinson patienter, i de områder af hjernen, der er berørt.

Derfor, det vigtigste er at:
1. tilføre anti-oxidanter, så mange som muligt
2. at støtte mitokondrier, så de kommer op i energi

De naturlige anti-oxidanter er C-vitamim, E-vitamin, Glutathion, alfa-liponsyre. Anti-oxidanter i kosten er Curmumin (gurkemeje), særlig god til hjernen. Grøntsager og frugt af forskellig farve, oliven, bær.

Svovlholdig aminosyre som kosttilskud: N-acetyl-cystein. Denne indgår i glutathion og booster altså glutathion og den fås som mucolysin hostemiddel 600 mg brusetabletter i håndkøb på apotek. Men jeg køber den som pulver og fylder i kapsler. Jeg tager selv 600 mg daglig. Jeg har link på min side. Omega-3 er også supervigtig. Fiskeolie kapsler.

​Det jeg kunne tænke mig og foreslå er især glutathion, både som kapsler og som liposomalt. Nogle siger det ikke optages godt fra kapsler, men fordøjes inden optagelse. Men jeg har læst at det faktisk øger glutathion blod nivea, desuden kan det booste glutathion lokalt i tarmen og dermed spare kroppen noget glutathion til brug i hjernen.

Liposomalt glutathion betyder det er indlejret i fedtdråber og optages langt bedre og uden fordøjelse i tarmen. Desværre er denne form meget dyr, ca 500 kr. for 30 breve og jeg vil foreslå 1 brev x 2 dagligt.

N-Acetyl-cystein og glutathion er aminosyrer og bør derfor tages med et protein måltid, så det ikke forstyrrer madopar. Liposomalt glutathion bør ikke være et problem, så vidt jeg kan se.

​Dr. David Perlmutter har brugt Intravenøs Glutathion behandling siden 1998 og du skal se disse 3 videoer af parkinson patienter før og efter 600 mg eller 3000 mg intravenøst glutathion, det er video nr. 2 og 3.

Blot video til orientering: Glutathione Therapy for Parkinson's Part 1 from David Perlmutter. https://www.youtube.com/watch?v=wxno30sQkyU

Glutathione Therapy for Parkinson's Part 2 from David Perlmutter. https://www.youtube.com/watch?v=k9sVN7OIKMg

En parkinson patient får 3000 mg intravenøs Glutathion. Har været udsat for sprøjtemiddel i Vietnam. https://www.youtube.com/watch?v=KWuOezgVHdI
 

Fælles for alle hjernesygdomme, er at nervecellerne mangler energi og sygner hen

​Nervecellerne i hjernen sygner hen på grund af manglende energi fordi inflammation og oxidativt stress forstyrrer cellernes mitokondrier, som står for 90% af al energi produktion.

Derfor bør enhver behandling af hjernesygdommene omfatte at støtte mitokondriernes energi produktion, med de mikro-nærings stoffer, der indgår i energi produktionen.
Samt modvirke inflammationen og oxidativt stress med anti-inflammatorisk kost og masser af anti-oxidanter.

Tre vigtige faktorer i mitokondrierns energi produktion er: B1, B2 og Magnesium og der foreslår jeg høj dosis for disse 2 B-vitaminer og normal dosis for Magnesium samt B3 i form af Nicotinamid-ribosid som fås i mærket "TruNiagen", som booster cellens NAD som er et coenzym afgørende i energi produktionen og indgår i 400+ forskellige reaktioner.

Lær mere om mitokondriernes energi produktionen i min artikel om B1 vitamin.

​Videoer om B1, B2 vitaminer i høj dosis for at støtte mitokondrierne

​Vitamin B1 (Thiamine) Deficiency: the "Great Imitator" of Other Illnesses. Dr. Eric Berg, DC, kiropraktor

​Video: Parkinson og B1 + B2 - Can Parkinson's Disease Be Reversed? Dr. Eric Berg DC, kiropraktor. Han nævner i slutningen at "benfothiamin" (B1) er bedre til hjerne symptomer, fordi det optages over blod-hjerne barrieren, det er en fejl, det gør det ikke, det skal være Allithiamin en særlig B1 vitamin form, som jeg anbefaler til alle hjernesygdommene.

Vedr Jern, som han taler om: har du serum ferritin over 100 har du ikke brug for jern og du bør tage den multi-vitamin uden jern som hedder Omni-X (den tager jeg selv).

Han nævner intermittend fasting: midlertidig faste.

​Video: Could Tremors Be Just a Vitamin Deficiency?. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Video: Amazing Magnesium. Om Mg og B1 vitamin. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Lægen Antonio Costantini Bruger B1 Injektion til Parkinson Patienter

​Lægen Antonio Costantini i Italien har behandlet 2500 Parkinson patienter med B1 vitamin injektion 100-200 mg intra-muskulært ca 2 x ugentligt og ser:

• generelt 50% forbedring af symptomer, især side symptomer andet end bevægelses forstyrrelse.
• Parkinson patienter kan nedsætte medicinering
• B1 vitamin injektionerne synes at bremse sygdommen

Han har desuden behandlet mange andre sygdomme med B1.
Han bruger kun B1, men jeg foreslår en lang række andre tiltag mod parkinson sygdommen og andre sygdomme: B1, B2 i højdosis, Mg, anti-oxidanter som NAC, Glutathion, anti-inflammatorisk kost.

Du kan nok ikke få din læge til at give dig B1 vitamin injektion 2x ugentlig, så skal du til en funktionel mediciner læge f.eks Orthomolekylær læge, der er ikke mange af disse måske 20 stk klinikker i hele landet, bare et gæt. De tager typisk 3.000 pr konsultation og hvis du efterfølgende bare skal have en injektion vil jeg gætte på 500 pr. gang.

I stedet for injektion kan du tage tabletter, men det optages dårligere, så du skal tage mere mg for samme effekt og han siger man skal op på 1-2-3 gram daglig. Men start småt med 150mg x 2 daglig første uge. 300 mg x 2 dgl anden uge, 450 x 2 dgl 3. uge. Det er individuelt hvor meget man skal bruge indtil symptom forbedring... og kan tåle uden at man får det dårligere.

Bliver du lidt dårlig af det, så gå ned i dosis 1 uge og op igen. Dine mitokondrier skal op i gear og det tager noget tid, desuden skal du samtidig sørge for at få de andre B-vitaminer: B2, B3 og omni-B-Active (B-combi), fordi B-vitaminerne arbejder sammen.

Jeg vil også meget anbefale at tage Allithiamine samtidig, en B1-vitamin form, der er særlig god til at nå hjernen. Allithiamin 50 mg x 2 dgl, se indkøbsliste.


• Hans webside: HIGH-D0SE THIAMINE (HDT) THERAPY for Parkinson's Disease.

• Facebook gruppe omkring B1 vitamin og Parkinson baseret på denne læge. Parkinson's thiamine hcl (hcl står for hydro-clorid).

• Artikel: Long-Term Treatment with High-Dose Thiamine in Parkinson Disease: An Open-Label Pilot Study.
"Thiamine treatment led to significant improvement of motor and nonmotor symptoms"
• Artikel: high-dose thiamine as initial treatment for parkinson's disease.
• Artikel: An open-label pilot study with high-dose thiamine in Parkinson's disease.
 

​Video Dr. Antonio Costantini. High Dose Thiamine Therapy

B3 vitamin, Energi & NAD

​B3 vitamin er et livsvigtigt vitamin og mangel på det medfører B3 mangel sygdommen: Pellegra som omfatter: hud problemer som eksem og spækker i huden, diarre og demens, mentale problemer, mangel på koordination af bevægelser og nerveskade, nedsat lugte og smags sans.

Hov, hvordan er det med Parkinson's? nedsat lugtesans er en af de første symptomer!

Denne artikel som pdf: Pellagra: A clue as to why energy failure causes diseases, gennemgår Pellagra's historie og nævner, at klassiske tegn på parkinsons var almindelig hos "pellagrins", personer med pellagra og omfattede, tremor, stivhed, besværet gang, manglende armsving. Parkinsonisme synes at være tilstede hos mindst 20% af pellagrins, formentlig mere, fordi de gik for at have et udtryksløst ansigt.

Er Parkinson's simpelthen Pellagra - B3 vitamin mangel? Eller måske lokal Pellaga særligt lokaliseret til nervesystemet, udløst af en eller anden faktor? Kosten indeholder måske den anbefalede mængde B3 (15 mg daglig), men hjernen er i relativ mangel?


 
NAD er Vigtig for din Energi - falder med alderen
B3 vitamin er udgangspunkt for NAD (nicotinamide adenine dinucleotide), som er et kritisk co-enzym nødvendig for energi produktionen og 400+ forskellige reaktioner og for opretholdelse af normalt DNA og bekæmpelse af alders relateret skade på cellens DNA, protein og fedtstoffer.

Kroppen kan i mindre omfang selv producere B3 vitamin ud fra den essentielle aminosyre tryptofan, 1 mg B3 pr. 60 mg tryptofan og man kan med en god protein rig kost producere den anbefalede mængde B3, som er 15 mg jfr. WHO. Men er 15 mg nok til optimal sundhed? og med alderen når NAD falder?

NAD falder normalt kraftigt med alderen og dette fald er en del af aldrings processen, omvendt så kan man tilføre NAD og forlænge livet, i hvert fald hos forsøgsdyr, som vist i dyreforsøg. Og i menneske forsøg, kan man med tilførsel af B3 vitamin, øge mængden af NAD.

Af gode grunde kan man ikke lave menneske forsøg med livsforlængelse med diverse ting, men man må tage dyreforsøg, viden og teori i betragtning og antage at noget vil give livsforlængelse. NAD er i denne kategori og man forventer at ved at øge NAD, kan man forlænge livet også hos mennesker.

Normalt fald i NAD generelt for kroppen med alderen = fald i energien. Hvordan energien falder i Parkinson's personers hjerneceller i substantia nigra, kan man kun gætte på, men det er så lavt så de ikke fungerer. For alle hjernesygdomme er der nedsat energi i hjernecellerne og tiltag der forøger deres energi, vil også forlænge nervecellernes liv og modvirke de degenerative forandringer. Her kommer NAD ind i billedet og alle med hjernesygdomme og hjerne symptomer bør sørge for at man er godt dækket ind med NAD og have optimal energi. 

Der findes forskellige former for B3: Niacin (nicotin-syre), Nicotin-amid og Nicotin-amid-ribosid, hvor niacin er det der er mest af i mad, nicotin-amid en smule og nicotin-amid-ribosid i mindre omfang. Nicotin-amid-riboside, blev først fundet i mælk og som sådan må opfattes som en optimal form, idet vi som pattedyr gennem millioner af år er tilpasset mælke ernæring som spæde.


Nicotin-amid bruges i vitamin tabletter
Nicotin-amid er den der normalt bruges i vitamin tabletter. Den anden form nicotin-syre (niacin) giver "flush" rødme 20 min efter man har taget det. Man blusser op og bliver rød, selv med lave doser f.eks. 50 mg. Jeg har noget af dette niacin og det er rigtigt, man bliver varm og rød efter man har taget det. Det er ikke skadeligt, lettere ubehageligt, derfor bruges det ikke i vitamin tabletter.

En anden form for niacin (nicotin-syre) er inositol-hexa-nicotinate, som ikke giver rødme. Dette findes i Omni-B-Active i 50 mg. En B-complex kapsel jeg selv tager og anbefaler. Man regner med at man kun udnytter 70% af dette i forhold til ren niacin, så lidt mindre effektivt, men altså uden den ubehagelige bivirkning som ren niacin har.

B3 vitaminerne er altså forløber for NAD, som er kritisk i vores energi. Alle 3 former for B3 vit. findes naturligt inde i vores celler, men følger forskellige veje i omsætningen til den vigtige NAD og I forsøg er nicotin-amid-ribosid den der mest, nemmest og mest direkte booster NAD.


Er der problemer med Parkinson's personers omsætning af B3 vitamin formen nicotin-amid?

Jeg refererer til en undersøgelse publiceret i "the Lancet", 1991, et engelsk lægetidsskrift (som pdf: N-methylation of pyridines in Parkinson’s disease) Undersøgelse vedr parkinson's og nicotin-amid, det B3 vitamin, der normalt er i B-combi og B3-vitamin tabletter, men som også indgår i kroppens normale processer omkring NAD produktionen.

25 parkinson's personer sammenlignes med en kontrol gruppe (31 personer). Der er en 3. gruppe med anden bevægelses forstyrrelse "motorneuron" som ikke er interessant i denne forbindelse, men dog en slags kontrol gruppe. Hver person i de 3 grupper får 50 mg nicotin-amid som tablet om morgenen og man opsamler urin næste 8 timer og der måles følgende 3 stoffer i urinen:

• nicotin-amid, altså det man gav
• dets udskillelses produkt: methyl-nicotin-amid
• og et anden udskillelses produkt

Resultatet er chokerende, idet parkinson's personer udskiller i gennemsnit 93 gange mere methyl-nicotin-amid end kontrol gruppen, 223 mg contra 2,4 mg pr. 8 timers urin. Der udskilles mere end det man gav. En senere artikel af andre forskere nævner at målingen kan være usikker. Men 93 gange mere, det er voldsomt og antyder at noget kan være galt omkring omsætningen af nicotin-amid.

Bliver nicotin-amid udskilt fra kroppen i unormal stor mængde og er kroppen reelt i B3 mangel? Og er Parkinson's en lokal Pellegra, B3 Vitamin mangel, først i nerver, senere i hjernen?

• Tabel fra denne artikel som pdf: N-methyllation of pyridines in Parkinson’s Disease


Der er noget med nicotin-amid og parkinson's personer, som er mærkeligt. Jeg kan ikke identificere præcist hvad det er, men artikler påviser at parkinson's personer har mere NNMT i hjernen og hjernevæsken (nicotinamide-N-methyltransferase enzym), end normalt, det enzym der omdanner nicotin-amid også i leveren til dets udskillelses produkt, methyl-nicotin-amid. Hvorvidt det er et led i årsagen til Parkinson's, eller en følge af nedsat mitokondrie aktivitet, er der ingen der kommer ind på.

Der er andre artikler som siger at dette methyl-nicotin-amid er skadeligt, mens andre siger det er neuroprotektivt, men afhængigt af mængde. Jeg har kigget artiklerne igennem og de bruger nervecelle kulturer og høje koncentrationer.

Nogle artikler siger at NAD/NADP forholdet i urin, er nedsat hos Parkinson's personer, hvilket er udtryk for mangel på B3 vitamin: Upregulation of GPR109A in Parkinson’s Disease. "NAD/NADH ratio was significantly reduced in the PD group"

TruNiagen. B3-vitamin som Nicotinamide Ribosid

Alt i alt, vil jeg konkludere, at der kan være problemer med omsætningen af nicotin-amid som B3 vitamin kosttilskud hos Parkinson's personer og samtidig er de i B3 vitamin mangel og nervecellerne lider under energi mangel og man bør tilføje B3 vitamin som andet end nicotin-amid, det der normalt er i vitamin-tabletter og her foreslår jeg den form for B3-vitamin som øger NAD direkte og mest, nemlig B3-vitamin som Nicotin-amid-ribosid og som har en anden omsætnings vej end nicotin-amid.

B3 Vitamin som Nicotinamide Riboside. Tru Niagen 150 mg kapsler, 60 stk.1 x 2 dgl. altså til 1 md. På amazon.co.uk  fra England £37.94

Der er så vidt jeg kan se kun et firma der laver dette, idet de har patent på det og det er: TruNiagen, som er fra et USA firma "ChromaDex" (truniagen.com), men som har en webshop på det engelske amazon.co.uk, så du kan få det fra England uden moms og told problemer.

Jeg anbefaler samtidig en B-combi kapsel i form af Omni-B-Active, som indeholder B3 vitamin som 50 mg Inositol-Hexa-Nicotinat, en form for B3 som frigiver nicotin-syre og som ikke er nitocin-amid.
Således får du B3 vitamin i 2 forskellige former, faktisk 3, fordi du får lidt nicotin-amid fra den alm multivitamin tablet Omnimin.

Jeg nævner igen at de 3 forskellige B3-vitamin former, følger forskellige veje til NAD, som er det ultimative mål, idet den er vigtig for energi produktionen.


Bananfluer til Parkinson's studier
Forbavsende nok, har bananfluer (drosophila, fruit-fly) lignende dopamin regulerende områder i hjernen som mennesker og bruges til studier af Parkinson's. Du får tit bananfluer med hjem, når du køber frugt, nogle små gullige fluer, der sværmer omkring frugten.

Artikel og video nedenfor: The NAD+ Precursor Nicotinamide Riboside Rescues Mitochondrial Defects and Neuronal Loss in iPSC and Fly Models of Parkinson’s Disease 

Fra artiklen: Nedenfor tegning af neuron celle kultur fra Parkinson person med genetisk defekt GBA, som giver parkinson.
NR = Gul Stjerne = Nicotin-Amid-ribosid (en B3-vit form) som booster NAD

Øverste halvdel af tegning: I neuroner i denne cellekultur, ses unormale disorganiserede mitokondrier, fordi disse neuroner har en gen fejl, som giver parkinson.

• Nederste blå halvdel: Med behandling af cellekulturen med NR (gul stjerne) = Nicotin-Amid-Robosid, bliver mitokondrierne normale.
Nicotin-Amid og Nicotin-syre er elementer, der normalt indgår i systemet omkring NAD produktion og er markeret i tegningen

• NAM er Nicotin-Amid
• NAMPT er nicotinamide-phospho-ribosyl-transferase.
• NMN er nicotinamide-Mono-Nucleotide
• NAD+ er NAD
• NRK1 er Nicotin-amid-ribosid kinase som omdanner nicotin-amid-ribose til NMN (nicotin-mono-nucleotid) som dernæst omdannes til NAD

Alt i alt øger Nicotin-amid-ribosid mængden af NAD i cellen og i mitokondriet, så mitokondrierne bliver normale.

NOTE: dette er levende menneske nerveceller i en petriskål og ikke en hel person. Det kan reproduceres i levende hele bananfluer som er gjort "parkinson's"​Video: Niacin (en B3-vit form) is neuroprotective in a fly model of Parkinson’s disease
De siger i videoen: "Ved Parkinson's er NAD kritisk for at holde mitokondrierne sunde" NAD er et co-enzym, kritisk for cellers energi og indgår i 400+ forskellige reaktioner. B3-vitamin er forløber for og nødvendig for NAD produktion.


​Artikler om B3, NAD, Nicotin-Amid-Ribosid

• Artikel: B3 mangel sygdom Pellegra: på wikipedia 
• Artikel:
The ABCs Of The Vitamin B3's
• Artikel: What We Need to Know About Each of the Vitamin B3s
• Artikel: NAD på wikipedia
• Artikel: Nicotin-amide riboside (en B3-vit) på wikipedia
• Artikel: Nicotin-amide (en B3-vit) på wikipedia
• Artikel: Nicotin-syre (niacin, en B3-vit) på wikipedia
• Artikel: Inositol Hexa-Nicotinate (en form for nicotin-syre, en B3-vit) på wikipedia
• Artikel: Nicotinamide N-methyltransferase på wikipedia
• Artikel:
The Influence of Nicotinamide on Health and Disease in the Central Nervous System
• Artikel:
Nicotinamide Riboside May Protect Against Parkinson's Disease
• Artikel:
Defects in Mitochondria May Contribute to Parkinson’s Disease, Study Suggests
• Artikel:
Nicotinamide Riboside May Protect Against Parkinson's Disease
• Artikel:
Vitamin B3 Compound May Prevent Motor Decline in Parkinson’s Disease, Study Says
• Artikel:
Inhibition of silencing and accelerated aging by nicotinamide, a putative negative regulator of yeast sir2 and human SIRT1
• Artikel: The NAD+ Precursor Nicotinamide Riboside Rescues Mitochondrial Defects and Neuronal Loss in iPSC and Fly Models of Parkinson’s Disease
Klinisk forsøg B3 og Parkinson's. USA Veterans Health Administration. Ikke publiceret: GPR109A and Parkinson's Disease: Role of Niacin in Outcome Measures
• klinisk forsøg B3 og Parkinson's. USA Veterans Health Administration, ikke publiceret: Niacin for Parkinsons Disease.
• Artikel:
Bog "Present Knowledge in Nutrition". kapitel 19. Niacin side 314. Download bog som pdf
• Artikel: Low-dose niacin supplementation modulates GPR109A, niacin index and ameliorates Parkinson’s disease symptoms without side effects
• Artikel (1): Upregulation of GPR109A in Parkinson’s Disease
• Artikel: NAD+ metabolism as a target for metabolic health: have we found the silver bullet?
• Artikel: Nicotinamide N-Methyltransferase: More Than a Vitamin B3 Clearance Enzyme
• Artikel: Nicotinamide Exacerbates Motor Symptoms of Parkinson’s Disease in Mice
• Artikel: Possible role of 1-methylnicotinamide in the pathogenesis of Parkinson’s disease
• Artikel: Niacin in the Central Nervous System 2019: An Update of Biological Aspects and Clinical Applications
• Bog som pdf: Oxidative Stress and Neuroprotection. Download som pdf.
Artikel som pdf: High expression of nicotinamideN-methyltransferase in patients with idiopathic Parkinson’s disease
• Artikel som pdf: Nicotinamide: a double edged sword
• Artikel som pdf: N-methyllation of pyridines in Parkinson’s Disease
• Artikel som pdf: Parkinsonism-inducing neurotoxin, N-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine: Uptake of the metabolite N-methyl-$-phenylpyridine by dopamine neurons explains selective toxicity
• Artikel: toxinet som kan give parkinson's: MPTP / MPP+ på wikipedia
• Artikel:  Role of N-methyl-transferases in the neurotoxicity associated with the metabolites of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) and other 4-substituted pyridines in the environment.
• Artikel: Parkinson's: Vitamin B-3 may stop brain cell death
• Artikel: Benefits of Vitamins in the Treatment of Parkinson’s Disease
• Artikel som pdf: Niacin metabolism and Parkinson’s disease
• Artikel som pdf: N-methyllation of pyridines in Parkinson’s Disease 
• Artikel: PINK1 Phosphorylates MIC60/Mitofilin to Control Structural Plasticity of Mitochondrial Crista Junctions. Samme artikel som pdf.
• Artikel: The Importance of NAD in Multiple Sclerosis
Artikel: Pellagra: A clue as to why energy failure causes diseases. samme artikel som pdf.
• Artikel: x

​Video: Subclinical Pellagra (Vitamin B3 Deficiency) Dr. Eric Berg DC, kiropraktor


​Video: Parkinson og B3 (og Q10): Natural Remedies to Improve Parkinson's Symptoms Dr. Eric Berg DC, kiropraktor


​Video: Tru Niagen - TV reklame. (B3 som nicotin-amid ribosid)

​Video: Tru Niagen - TV reklame. (B3 som nicotin-amid ribosid)

Årsagen til Parkinson's er IKKE dopamin mangel

​Årsagen til Parkinson's er IKKE dopamin mangel
Årsagen til Parkinson's er IKKE dopamin mangel, det er blot resultatet af årsagen, derfor vil tilførsel af dopamin med dopamin fremmere eller L-dopa medicin, kun lappe på symptomet og ikke fixe årsagen og helbrede.

Symptomer der skyldes ødelæggelse af nerver, som er uafhængig af dopamin adresseres heller ikke med dopamin medicin, som hele det autonome nervesystem, dele af hjernebasis og f.eks svælg (synkereflex) og stemmebånd og fordøjelses forstyrrelse (forstoppelse).


Det er altid sådan læger håndterer sygdom, de går aldrig til årsagen, hvorfor de ikke kan helbrede nogen kronisk sygdom og i tilfældet parkinson's er det kun nogle symptomer der lappes på. 

Man ER nødt til at gå til årsagen og lære den at kende, for at have en chance for at kunne reparere. Denne artikel titel siger det også: Behandl ilden ikke røgen: Parkinson’s Disease-Treat the Fire, Not the Smoke.


Parkinson's er heller ikke primært en hjernesygdom, men en alfa-synucleino-pati, en protein misfolding sygdom, der primært rammer det autonome- og perifere nervesystem mange år forud før det når hjernen.

Parkinson's er ikke primært en hjernesygdom, men en protein misfolding sygdom. Det drejer sig om proteinet alfa-synuclein som er lokaliseret i nerveceller særligt i nervecellers terminale synapser, hvor proteinet er involveret i transport og aflevering af neurotransmitter til synapse rummet, spalterummet mellem to nerveceller og er således vigtig i selve nervesignalet og cellens funktion.

Parkinson's rammer også nerver der er uafhængig af dopamin, som f.eks. svælg og stemmebånd, det autonome nervesystem, afsnit i hjernebasis, lugtenerven, hudens nerveender, hvorfor dopamin medicin ikke lapper på symptomer derfra. Igen parkinson er IKKE dopamin mangel, men en generaliseret alfa-synuclein protein misfolding sygdom, der rammer nerver. 

 
alfa-Synuclein Proteinet er 140 aminosyrer stort og er normalt i opløst tilstand inde i nervecellerne. En forstyrrelser medfører at proteinet fosforyleres, ved enzymatisk aktivitet via en kinase (enzym der kan fosforylere en serin) og der tilføjes en fosfat gruppe til proteinets aminosyre serin i positionen 129.

Dette bevirker at protein molekyler kobler sammen i større og større molekyler og tilsidst store protein korn kaldet Lewy bodies, som er karakteristisk for Parkinson's sygdom.

Disse lewy bodies med fosforyleret serin-129, findes overalt i nerveceller og nervecelle ansamlinger, ganglierne, i det perifere nervesystem og det autonome nervesystem, i nerver og gangler i det para-sympatiske og det sympatiske, omkring indre organer inklusiv tarmens, mavens og spiserørets vagus nerve forsyning, I flere hjerne afsnit i basal hjernen og i hypothalamus, i den forlængede rygmarv, I hudens nerveender, i tyktarmen (colon biopsier), i lugtenerven, dorsale horn af rygmarven og i binyrer, som er et modificeret ganglion, som kun innerveres af det sympatiske nervesystem.

Det meste af disse ting der er ramt, er IKKE dopaminerge nerver, altså uafhængig af dopamin, men bruger acetylcholin og nor-adrenalin som neurotransmitters. De ting der rammes er nerver både uden for og i det para-sympatisk og sympatiske nervesystem, uafhængig af hvilken nerurotransmitter nervecellen bruger.

Endnu en gang; Parkinson's er IKKE dopamin mangel, men en alfa-synucleino-pati tilstand (protein misfolding af alfa-synuclein).


Aggregering af alfa-synuclein sker i umyelinerede nerver overalt
Fælles for det der rammes er umyelinerede nerver, hvor der sker en aggregering af alfa-synuclein udfældninger (lewy bodies).

Jeg har lagt mærke ud fra artikler, at aggregering af alfa-synuclein sker i umyelinerede nerver: det autonome nervesystem er kun svagt myelineret, og dets post ganglionære neuroner, som ender ude omkring de indre organer, er u-myelinerede, hudens nerveender og lugtenerven er u-myelinerede.

I hjernen rammes de umyelinerede områder: substantia nigra som er det kendte Parkinson's område, som er dopamin afhængigt, men også ikke dopamin afhængige områder: locus coeruleus, pedunculopontine nucleus, cholinerge neuroner i dorsal motor vagus nucleus og nucleus basalis of Meynert. Alle u-myelinerede neuroner.


Disse sidstnævnte hjerneområder, som ikke bruger dopamin som neurotransmitter, er cholinerge, hvor acetylcholin er neurotransmitter.

Hele det para-sympatiske nervesystem (hvor nervus vagus en stor del) er cholinerg, med acetylcholin som neurotransmitter.
Den sympatiske del af det autonome nervesystem, bruger acetylcholin i preganglionære neuroner, mens dets postganglionære neuroner til indre organer bruger noradrenalin som neurotransmitter.

Parkinson's personer har dysfunktion af det autonome nervesystem med nedsat acetylcholin og bør hjælpes med støtte for acetylcholin og stimulering af nervus vagus. Se nedenfor vedr. elektrisk vagus stimulering.


Myelin skeder er nervers isolation og uden myelin forløber impulsen kun med 1/10 hastighed, desuden er u-myelinerede nerve udløbere, axoner tyndere.
Man kunne forestille sig at disse neuroner er særligt udsatte for mitokondrie stress og dysfunktion og følgende energikrise, som dermed starter a-synuclein aggregering.
• artikel: Understanding the susceptibility of dopamine neurons to mitochondrial stressors in Parkinson’s disease
• artikel: The energy cost of action potential propagation in dopamine neurons: clues to susceptibility in Parkinson's disease   
 

Sammenkoblingen og propagering af a-synuclein aggregater starter i nervus vagus (det para-sympatiske nervesystem, 10.hjerne nerve) nerveudløbere omkring mavensækken og tarmsystemet og vandrer derfra til resten af nervesystemet.

Unormale a-synuclein protein ansamlinger kan vandre fra en nervecelle til en anden via mikrotubuli, populær sagt små sugerør fra celle til celle. Det når hjernen først til vagus kernen og vandrer derfra til resten af hjernebasis.

Hvorvidt proteinet altid vandrer aktivt fra celle til celle, eller om der er tale om en kædereaktion der forplanter sig, ved jeg ikke. Man ved via forsøg at proteinet kan overføres mellem nerveceller og man ved også at stress på mitokondrier kan få proteinet til at fosforylere og her er nogle faktorer som kunne spille ind: gifte fra miljøet eller noget man spiser, vitamin eller mineral mangel, stoffer fra mave-tarm bakterier, vira, svampe, parasitter mm.

En alternativ rute for propagering af unormalt alfa-synuclein, er via næsens lugteepitel og lugtenerven og derfra til hjernen.

Nervus vagus innerverer synkereflex og stemmbånd, både sensorisk og motorisk, to ting der rammes ved parkinson's, men som ikke har noget med dopamin at gøre og ikke hjælpes af parkinson medicin.

Årsagen er den samme som selve årsagen til parkinson's, nemlig at også her i disse nerver, er der aggregering af fosforyleret alfa-synuclein som ødelægger nerverne, men disse nerver er uafhængig af dopamin og hjælpes ikke af Parkinson's medicin, hvor man desværre, som altid, ikke adresserer årsagen, men kun lapper på dopamin symptomet (8).

Referencer artiklerne nedenfor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12Støt Acetylcholin, kroppens mest udbredte neurotransmitter

Støt Acetylcholin, kroppens mest udbredte neurotransmitter
En stor del af de nerver hvor der sker nerveforandringer ved Parkinsons's bruger acetylcholin som neurotransmitter og symptomer derfra afhjælpes ikke med dopamin medicin. I det hele taget har Parkinson's personer lavere niveau af acetylcholin end alzheimers personer, som man traditionelt medicinere med acetylcholin fremmere.

Acetylcholin støtte
Acetylcholin er kroppens med udbredte neurotransmitter. Det dannes ud fra acetyl-CoenzymA (AcetylCoA) som er indgangen til mitokondriernes citronsyre cyklus. Se min artikel om B1 vitamin og mitokondriernes energiproduktion.

Acetylcholin består af Acetyl = eddike (acetat) og cholin, som er et vitamin lignende essentielt stof, som er rigt i cellemembranens fosforlipider og som er forløber for og indgår i acetylcholin, kroppens mest udbredte neurotransmitter. 


Cholin er essentielt, dvs vi kan ikke lave det selv, men skal have det tilført via kosten. Dagligt behov er 400 mg. Størst indhold finder du i lever (333 mg cholin pr.100 gram) og æg (294 mg cholin pr. 100 gram). Du finder cholin i det vitamin tilskud jeg anbefaler: Omnimin (2 tabl daglig anbefalet) 50 mg cholin og i Omni-B-Active 100 mg cholin.

Derfor anbefaler jeg disse to tilskud samt daglig 2 æg, herefter er du dækket ind med cholin. Hvis æg var et receptpligtigt lægemiddel, burde ud have det på recept, men heldigvis leverer naturen alle ingrediencer til et sundt liv. Æg er en superfood, som indeholder mange gode stoffer, inklusiv det livsvigtige kolesterol som indgår i nervers myelinskede og cholin der indgår i din vigtigste neurotransmitter.

Der er alt i et æg til at producere en færdig kylling med det hele, inklusiv hjerne og dermed også alt til at støtte din sundhed.... lige med undtagelse af C-vitamin, som der ikke er i æg, det er ikke nødvendigt, for dyr laver sin egen C-vitamin, så det må du tage ved siden af.


Eddike: f.eks som æble cider eddike. 1 spiseske i et glas vand, eddike på salaten (f.eks balsamico eddike) og eddike i madlavningen.

Produktion af AcetylCoA, som er udgangspunkt for AcetylCholin kræver B1, B2, B3 og magnesium som co-faktorer.

Acetylcholin fremmere
Du kan fremme acetylcholin ved at bruge agonister eller ting der hæmmer nedbrydning af acetylcholin, som nedbrydes med acetylCholin-esterase enzym, så acetylcholin virker længere i nervernes synapse rum, Disse kaldes acetylCholin-esterase hæmmere og bruges som lægemiddel til alzheimers, parkinson, schizofreni, demens, indlæring og hukommelses problemer.

• Artikel: Alzheimers - Mangel på signalstof
• Artikel som pdfDrug treatments for Alzheimer’s disease
• Artikel: Autonomic Dysfunction in α-Synucleinopathies
 

Jeg har indtryk af, at acetylCholin esterase hæmmere ikke bruges meget til parkinsons's, der er man mest fokuseret på dopamin som den store åbenbaring, men som altså ikke addreserer alle de symptomer, der ikke er relateret til dopamin og som skyldes manglende acetylcholin og noradrenalin.

AcetylCholin agonist - Nicotin
Nicotin er en acetylcholin agonist, dvs det stimulerer og fremmer acetylcholin i nicotin acetylcholin receptorer, som findes i musklernes nerveforsyning og i det autonome nervesystems postganglier, ganglierne før de indre organer. Både det para-sympatiske og det sympatiske, hvorfor nicotin stimulerer begge systemer, men nicotin regnes for parasympato-mimeticum (efterligner det parasympatiske) og du kan stimuler det para-sympatiske nervesystem f.eks tarmfunktion med nicotin. Det sympatiske bliver også stimuleret med forøget blodtryk og puls.

Overdosering af nicotin giver de typiske para-sympatiske overdoserings symptomer: kvalme, diarre, forøget spytsecretion, og symptomer fra det sympatiske: øget puls, blodtryk, hurtig respiration.

Men vi skal ikke overdosere, men bruge nicotin som let stimulation af det para-sympatiske, som giver forbedring af hukommelse, cognitive evner og bedre muskel fincoordinering og stimulering af fordøjelsessystemet. Det er alm. kendt at parkinson's har mindre forekomst hos rygere.

Derfor foreslår jeg nicotin tyggegummi og selve tygningen vil også stimulere svælget og dermed vagus nerven som innerverer dele af svælget. Plaster er også en mulighed, men der har du ikke stimulering af svælget. 

Nicorette tyggegummi 4 mg, skær dem i halve så er det billigere pr. mg. Se Føtex de har 4mg. Classic, freshmint eller fruit. Classic er kedelig, fruit er god, men den ligger vist kun i 210 stk. til 289 kr. Så start med en 2 mg 30 stk for at se om det er noget for dig. Du kan skære stykkerne over så du har 1 mg og tag sammen med et alm. stk tyggegummi. 1 mg ad gangen er nok.


AcetylCholin-Esterase hæmmere
Hvis du ser i linket til AcetylCholin-Esterase hæmmere, ser du at at kaffe er anført i listen over AcetylCholin-esterase hæmmere. Du kender godt, at kaffe fremmer tarmmotorikken, det er påvirkning af det para-sympatiske nervesystem. Rest and Digest systemet.

På listen finder du også Huperzine A og den kan du få som kosttilskud i England. "Huperzine complex" fra Naturdrogeriet, har op til 2011 være solgt i DK men efter kritik fra Fødevarestyrelsen som advarede mod dette kosttilskud, blev det trukket tilbage. Det er typisk Danmark, alle kosttilskud der har en medicinsk effekt er farligt og resten der er tilladt, har man sat grænse for indhold af aktive stoffer, eksempel gurkemeje ekstrakt. Man vil ikke have at noget kan bruges som lægemiddel, derfor må du købe mange ting i England.

Huperzine A er et naturpræparat brugt i traditionel kinesisk medicin, det er ekstrakt fra mos planten Huperzia serrata. Det er en acetylcholin-esterase hæmmer og derfor skal man ikke tage for meget, lige som med alt andet.
Især alzheimer patienter får udskrevet lignende medicin (donepezil, galantamine, and rivastigmine) og så må du ikke tage det samtidig.

Overstimulering med acetylcholin, giver kvalme, diarre, øget spytsekretion og små pupiller og man skal være forsigtig, dvs lille dosering, hvis man får beta-blokker hjertemedicin og hvis man har astma, eller hvis man i forvejen får andre acetylcholin esterase hæmmere.

Jeg foreslår du tager en lille dosering af Huperzina A og du kan få den fra England.
• artikel: Huperzine A
• artikel: Huperzine-A
• Patent: Combination of huperzine and nicotinic compounds as a neuroprotective agent 

• Huperzine A. 100 mcg 120 Tabl. fra England ==> Se her 
Ekstrakt af planten (en mos) Huperzia serrata. Bruges i traditionel kinesisk medicin. Er en Acetylcholin-esterase hæmmer. Det har halverings tid på 24 timer, så tag hver anden eller hver tredje dag.

Dosering: 1-2 tabl hver 3.dag. Start 1 tabl hver tredje dag. Prøv dernæst 1½ tabl hver 3. dag.

Dette kosttilskud Parasym Plus, som markedsføres i USA er til støtte for para-sympatisk nervesystem. Der står følgende "Parasym Plus™ safely and gently supports all aspects of vagus nerve function PLUS it boosts acetylcholine levels for superior brain function and optimal tear production". Det er præcist det du har brug for, både som parkinson's og alzheimers person.

dr. Diana Driscoll har patenteret denne sammensætning, hun havde selv i mange år massive problemer med autonom nervesystem dysfunktion og har sammensat denne nervus vagus support. Se Patentet her.

Tjek label og se hvad der er i: Thiamin (B1 vitamin), Cholin, acetyl-carnitine og Huperzia. Alle er ting jeg anbefaler.
Er atlas subluxation årsag til nerveforandringer ved Parkinsons's?
Eller det kan være påvirkning af vagus nerven omkring atlas ved atlas subluxation (skæv 1.hals hvirvel). Nerven løber lige forbi atlas og man ved det kan påvirke det para-sympatiske nervesystem som vagus nerven repræsenterer. Para-sympatiske er rest and digest systemet. Hvile og fordøjelse. Undertrykkelse af dette nervesystem giver forstoppelse, hvilket er alm. hos parkinsons.

Kan dette starte en kædereaktion med stress og mitokondrie stress i nervens yderste udløbere som forplanter sig baglæns og opad? Således at Parkinson's, er det James Parkinson oprindeligt beskrev, nemlig en forstyrrelse i halsregionen med fortykning af den forlængede rygmarv!


I denne følgende undersøgelse har man med ultralyd scanning målt Nervus vagus diameter hos 20 parkinson's personer og sammenlignet med alders match kontrol gruppe og finder Nervus vagus med mindre diameter hos parkinson's, mens øvrige nerver som n. phrenicus og øvrige halsnerver er normale.

Dette kunne støtte begge hypoteser: 1) at vagus nerven er påvirket nedefra med en faktor med a-synuclein aggregering, som atrofierer nerven, eller 2) vagus nerven er påvirket mekanisk i halsregionen, som giver atrofi, mindre signal og følgende forstyrrelser i nervens yderste udløbere med a-synuclein aggregering. 
• Artikel: Atrophy of the Vagus Nerve in Parkinson's Disease Revealed by High-Resolution Ultrasonography


Man har påvist lewy body forandringer i colon biopsier (tarm biopsi) flere år forud for Parkinson symptomer, hvorfor dette kunne være en tidlig diagnose mulighed.
• Artikel: Is alpha-synuclein in the colon a biomarker for premotor Parkinson’s disease?

Forandringerne ved Parkinson's, sker altså flere år forud for hjernesymtomer og lokalisering i det perifere nervesystem og nervus vagus, forklarer også symptomer fra resten af kroppen, som fordøjelses problemer, mindre spytsekretion, svælg og stemmebånd, nedsat lugtesans og en karakteristisk muskus lugt ved en parkinson person, som starter 10 år før hjernesymptomer.

Denne lugt er fra unormal hudfedt produktion især i nakke regionen og hippur syre, er en ingrediens i denne lugt. Det kan nemt være en respons fra det parasympatiske nervesystem, der giver dette. Interessant er det at B3 mangel pellagra også giver lignende hudfedt forandringer og nedsat lugtesans.

• Artikel: Forskerne har fundet svaret på, hvorfor kropslugt kan afsløre Parkinsons sygdom årtier før diagnose
• Artikel: This Woman Can Actually Smell Parkinson's Disease Before It's Diagnosed

Synuclein proteinet vigtig i nervecellens dopamin transport
Synuclein proteinet har en vigtig funktion i nervecellerne, til transport og udskillelse af dopamin fra nervecellen. Det er et 140 aminosyre stort protein, kodet af genet SNCA gene. Proteinet er især tilstede i nervecellernes præsynapse terminaler, hvor det er involveret i dopamin transport.

Proteinet findes både i cellens cytoplasma og er rigt tilstede i mitokondrierne i olfactory bulb (lugtenerven), hippocampus, striatum og thalamus, hvor cytoplasma alpha-synuclein også er rig, mens det kun findes i cytoplasma i cerabral cortex og cerebellum.

alfa-synuclein protein molekyle

alfa-synuclein protein molekyle

Den ene ende af proteinet er indlejret i cellens cellemembran og indre membraner. Proteinet forekommer som enkelt molekyler og er helt opløseligt i cellens cytoplasma eller et par molekyler er koblet sammen.

Proteinet er i balance mellem nydannelse af protein og nedbrydning (autophagi, selvspisning). Jo flere molekyler, der er koblet sammen, jo mere uopløseligt bliver det og udfælder som korn.


Ved skade på cellen, oxidativt stress, mitokondrie energikrise, forrykkes denne balance, så proteinet i højere grad ophobes og misfoldes og kobles sammen og ophobes i større partikler, som kaldes synuclein korn, amyloid lignende stukturer eller lewy body. Der sker en mitokondrie defekt, som viser sig unormale i struktur og især skades complex 1 i mitokondriernes elektron-transport-kæde, som er den første og meget komplekse reaktion i elektron-transport-kæden, som er lokaliseret i mitokondriernes membraner.

Energi produktionen rammes så cellens energi produktionen nedsættes. Husk at 90% af al energi produceres i mitokondrierne.

Muligvis er der lidt forskelle i hvordan disse ting sker, men slutresultatet er, at nervecellen har ophobning af synuclein komplekser, nedsat energi og nedsat funktion, nedsat dopamin produktion og dør langsomt hen.


​Tegning af alfa-synuclein
Tegning af alfa-synuclein og akkumulering til store alfa-synuclein korn = lewy body. Alfa-synuclein molekylet markeret som "unfolded monomer" er et protein molekyle, som har en vigtig funktion i cellen ved opretholdelse af struktur og dopamin vesikel transport. Ved forstyrrelse af cellen kobles flere og flere molekyler sammen til større og større strukturer, som skader cellen.Årsagen til den nedsatte dopamin produktion og dermed årsagen til Parkinson, er forstyrrelse af nervecellernes funktion:

• Som følge af stress på nervecellerne, enten mekanisk eller kemisk via diverse giftstoffer, hvoraf nogle er kendte og bruges i Parkinson dyremodeller: Insektmidlet rotenon, pesticidet paraquat, svampemidlet maneb, MPTP, metallet mangan. Eller genetisk hvor en gen-mutation giver ændring i nogle proteiner involveret i nerve-cellens funktion.

• Så der sker ophobning af alfa-synuclein proteiner, som aggregeres i større og større molekyler og protein korn, som amyloid lignende substanser, forstyrrelser af cellens vacuoler og auto-phagi system, forstyrrelse af mitokondrier og deres energi produktion, forstyrrelse af cellens funktion, energi og evne til at producere dopamin.

• Mitokondriers indre struktur skades og deres enzym systemer bliver skadet og dermed energiproduktionen, særligt Complex 1, som er 1. trin i elektron-transport kæden lokaliseret i mitokondriernes indre membran.

• Der er forskellige faktorer der kan medføre Parkinson's og det er sandsynligt at der er variationer i hvor disse faktorer griber ind i cellens funktion. Nogle af giftene rammer Complex 1 og dermed energiproduktionen. Ved mus og rotte forsøg er det vist at MPTP og Rotenon giftene, som rammer Complex 1 enzym-systemet, starter alfa-synuclein aggregering.

Man regner med at 5-10% af Parkinson's tilfælde er genetisk betinget, hvor der er flere kendte mutationer i proteiner, som kan starte alfa-synuclein aggregering.

• Oxidativt stress. Uanset årsag, vil disse forstyrrelser give stort oxidativt stress på nervecellen, som yderligere forværrer situationen, idet de frie radikaler kan angribe hvad som helst af molekyler og giver generel inflammation i og omkring nervecellen.


Når du ved det, kan du nemt se at tilførsel af dopamin via tabletter ikke vil hjælpe de lidende nerveceller, men kun lappe på symptomet, som den manglende dopamin giver. Nervecellerne lider fortsat og dør ud med tiden og hjælpes ikke af dopamin tabletter, tværtimod tilførsel af L-dopa og carbidopa udefra giver øget oxidativt stress, forrykning af elementer omkring dopamin systemet, giver bivirkninger og accelererer sygdoms forløbet.

Ville det ikke være logisk at hjælpe nervecellerne til at live op, så de kan fungere igen? Det er bare ikke sådan "sundhedsvæsenet" tænker og fungerer, de tænker kun i medicin til lapning af symptomer, så kan de sælge mere medicin. Hvis de helbredte folk, er der jo ingen business!

Jeg er klar over at den enkelte sundheds person ikke tænker sådan og prøver at gøre sit bedste ud fra det de har lært, men systemet, uddannelsen, professorer, forskning, projekter, viden, lærebøger, er sat i værk af medicinal industrien helt fra starten af 1900 tallet af Rockefeller, hvor viden om hvordan tingene fungere og viden om mikro og makro-nærings stoffer, er sat totalt i skyggen af medicin, der skal klare det hele. Prøver du noget andet, ryger din karriere, dine projekt penge, dit job.

Men intet medicin kan kurere en kronisk sygdom, det er naturstridigt, for en kronisk sygdom skyldes ikke mangel på et lægemiddel, men skyldes ALTID en eller anden årsag.  


Nerveceller er høj-energi krævende
Nerveceller er høj-energi krævende og forstyrrelse i deres funktion og energiproduktion har stor indflydelse på evnen til at producere dopamin og generere et signal til næste nervecelle. Dopamin er afgørende i koordinering af bevægelser og manglende dopamin giver unormal bevægelse og "frysning" af bevægelsen.

Særligt energikrævende og hvor der er mange mitokondrier, er enden af nervecellens udløbere, axoner, hvor der er terminal synapser, hvor der sker aflevering af dopamin fra en nervecelle til en anden.

Tegning nedenfor - Nervecelle og dopamin synapse
Tegning af en nervecelle og synapse terminal. Dopamin afleveres fra en nervecelle til en anden ved at synapse blærer (vesikler) med dopamin fusionerer med celle membranen i terminal enden og afleveres til mellem rummet mellem to nerveceller, synapse-spalten. Her virker dopamin en brøkdel af et sekund og overfører et signal til modtager nervecellen. Herefter optages dopaminen igen eller nedbrydes.

nervecelle og synapse terminal


Start medicin til Parkinson's personer er noget der forlænger dopamins tilstedeværelse i synapse rummet, ved at hæmme optagelsen: f.eks selegilin, rasagilin, eldepryl, azilect, entacapon og andre MAO-B og COMT hæmmere (enzymer der nedbryder dopamin, se lægemiddel kataloget), men det er også kun lapning på symptomerne og hjælper ikke nervecellerne, de lider fortsat og går til med tiden. MAO og COMT enzymer er markeret i tegningen.

Hvorfor ikke hjælpe nervecellerne helt fra starten med de nødvendige vitaminer og mineraler og anti-oxidanter, så de IKKE lider og går til?


Tegning nedenfor - skadet dopamin synapse
Terminal Synapse, der illustrerer at mitokondrie skader, ændret mitokondrie struktur og mindre Complex 1 (cytochrome-C) enzym system, giver nedsat frigivelse af dopamin vesikler til synapse rummet og dermed mindre signal til modtager nervecellen og dermed bevægelses forstyrrelse.

(foto credit artikel: Mitochondrial Ultrastructure, Synaptic Performance)

alfa-synuclein protein molekyleBog: Protein Misfolding Diseases: Current and Emerging Principles and Therapies. Download bogen som pdf her.

kap 6 side 145-157 i pdf'en: Autophagy: An Alternative Degradation Mechanism for Misfolded Proteins

kap 37 side 849-864 i pdf'en: Identifying Targets in a -Synuclein Metabolism to Treat Parkinson Disease and Related Disorders

Menneske forsøgs personer giver sig selv Parkinson's med gift
Nogle narkomaner eksperimenterede med "stoffer" og var så uheldig at fremstille noget som viste sig at give parkinson's meget hurtigt. Det var i 1976 en kemi studererende eksperimenterede og injecerede sig selv og fik parkinson's symptomer efter 3 dage. Stoffet hed MPTP.

Det gav forskere lejlighed til efterfølgende at bruge stoffet til at studere parkinson's modeller hos dyr, mus, rotter, aber.

MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine) er et pro-drug til neurotoxinet MPP+, som fremkalder permanente symptomer på parkinsons ved at ødelægge dopaminerge neuroner i substantia nigra. Det bruges til at studere sygdomme i forskellige dyremodeller. MPTP på Wikipedia.


Det omdannes nemt til det giftige stoff MPP+ som er særligt slemt, fordi det optages via dopamin transporter molekylet i nervecellens cellemembran og opkoncentreres inde i nerveceller, som især bruger dopamin.

Det interfererer med Complex 1 i mitokondriernes elektron transport kæde og hæmmer energi produktionen, laver oxidativt stress og mere skade på nervecellen, hæmmer synuclein systemet, så cellen ikke kan producere dopamin. Noget lignende sker med øvrige kendte stoffer der kan fremkalde parkinsons: 6-hydroxydopamine (6-OHDA) og insekt giften rotenone og paraquat (ikke i DK) og svampemidlet maneb (udgået 2011).


​Artikler om synuclein
• Artikel: alfa-Synuclein på wikipedia
Artikel: Synucleinopathy på wikipedia
• Artikel: Alpha-synuclein kemiske karaktertræk
• Artikel: SNCA genet der koder for alfa-synuclein

• Artikel: alpha-synuclein på wikipedia
• Artikel: Biophysical Characterization of a-Synuclein and Rotenone Interaction
• Artikel: PINK1 Phosphorylates MIC60/Mitofilin to Control Structural Plasticity of Mitochondrial Crista Junctions. Samme artikel som pdf.
Bog: Protein Misfolding Diseases: Current and Emerging Principles and Therapies. Download bogen som pdf.
• Artikel (1): Transneuronal Propagation of Pathologic α-Synuclein from the Gut to the Brain Models Parkinson's Disease  
• Artikel som pdf (2): Beyond a-synuclein transfer: pathology propagation in Parkinson’s disease
• Artikel (3): Mind the gut: Secretion of α-synuclein by enteric neurons
samme artikel som pdf.
• Artikel (4):
Lewy body pathology in long-term fetal nigral transplants: is parkinson's disease transmitted from one neural system to another?
• Artikel (5): Phosphorylation of Ser-129 is the dominant pathological modification of alpha-synuclein in familial and sporadic Lewy body disease
• Artikel (6): Mechanisms underlying extensive Ser129-phosphorylation in α-synuclein aggregates
• Artikel som pdf (7): Involvement of the peripheral nervous system in synucleinopathies, tauopathies and other neurodegenerative proteinopathies of the brain
• Artikel (8): Parkinson Disease Affects Peripheral Sensory Nerves in the Pharynx
• Artikel (9): Autonomic Dysfunction in α-Synucleinopathies

• Artikel (10): Neuropathology of autonomic nervous system in Parkinson's disease. Artikel som pdf
• Artikel (11): Mitochondrial dynamics in Parkinson's disease: a role for α-synuclein?
• Artikel (12):
Journal of Neurochemistry: Vol 139, No S1. Special Issue: Parkinson Disease
• Artikel:
Causes and Consequences of Degeneration of the Dorsal Motor Nucleus of the Vagus Nerve in Parkinson's Disease. artikel som pdf.
• Artikel: Ingestion of subthreshold doses of environmental toxins induces ascending Parkinsonism in the rat
• Artikel: Oxidative Stress Seen Promote Spread of Toxic Alpha-Synuclein Across Cells, Possibly Trigger Disease
• Artikel: Oxidative stress in vagal neurons promotes parkinsonian pathology and intercellular α-synuclein transfer
• Artikel: ..
• Artikel:

Støt hjerne cellernes Auto-Phagi (selv spisning)

​Det lyder dramatisk, men auto-phagi er en alm. mekanisme alle celler har, hvor de rydder op inde i cellerne og genbruger materiale. De degenerative hjernesygdommen er netop karakteriseret ved ophobning af materiale inde i nervecellerne som følge af de inflammatoriske processer, oxidative stress og mitokondriernes energi krise.

​Intermitterende faste, midlertidig faste, er livsforlængende. Man holder faste hver dag ca 16 timer, f.eks spiser kl. 12 og kl 18, herefter intet og ingen mellemmåltider.
Det er en super god måde at inducere auto-phagi på, desuden at tabe sig og få stabiliseret blodsukkeret og træne kroppen til at forbrænde fedt. Det kræver lidt tilvænning, især hvis du er en kulhydrat gris, der er afhængig af kulhydrat hver 2. time og masser af slik og kage.

Dette kører jeg selv og er super fint. Jeg kunne slet ikke forestille mig morgenmad. Jeg tager et glas vand med fibre (loppefrø eller hørfrø), for at rehydrere systemet samt diverse vitaminer. Derefter er kaffe fint, jeg har ikke behov for noget at spise og er ikke sulten. Kaffe stimulerer forresten også auto-phagi.

Hvis du ikke kan klare mere end 2 timer før du skal have et eller andet så ender det galt for dig, med diabetes 2 og hjerte-kar sygdom. Du kan optræne midlertidig faste ved at rykke morgenmaden længere og længere og droppe mellemmåltider.

Hvis man vil dette, starter man langsomt med flere og flere timers faste hvert døgn. Det skal helst kombineres med relativ lav indtagelse af kulhydrater. Vi har altså ikke brug for alle de kulhydrater. Og Leverens og musklernes glucogen lagrer (der er ca. 2000 kal totalt) skal ikke være helt udfyldt, ellers stimulerer man ikke auto-phagi.

Cellerne i kroppen og i hjernen skal mærke, nu kommer der altså ikke mere mad foreløbig og du har bare at spare på tingene og bruge det I har.

Det stimulerer cellers auto-phagi (selv spisning). Når man holder pause med spisning og ikke fylder på hele tiden, og cellerne ikke hele tiden bliver oversvømmet og overfodret med blodsukker og aminosyrer, får cellerne fred og tid til at rydde op internt, og spise affaldsprodukter for at genbruge dem til nye produkter.

Nobel prisen i 2016 gik til Yoshinori Ohsumi for forskning vedr auto-phagi. Se video nedenfor.

​I rotteforsøg med restriktiv kalorie indtagelse, kan man få 50% længere livslængde.
Intermitterende faste kan særligt anbefales til sygdomme hvor der er ophobning af intra-cellulære produkter, som ved flere af de degenerative hjernesygdomme, som har unormal ophobning af materiale, plack: parkinson's, alzeimers, ALS, Levy-body. Hjernen sættes i reparations mode

Intermitterende faste er een måde at stimulere hjerne cellernes eliminering af ophobet materiale. Der er flere måder.

Ting der stimulerer Auto-phagi
• Intermitterende faste = midlertidig faste f.eks 16 timer i døgnet uden spise
• Træning, motion
• Kaffe, grøn te, gurkemeje, ingefær


​Video: Autophagy & Intermittent Fasting: Activate Garbage Recycling and Cellular Remodeling. Dr. Eric Berg, DC kiropraktor


​Video: Autophagy Fasting: The Mystery Explained by Dr. Boz​Artikler om Intermitterende faste
• Artikel: 5 Healing Benefits of Intermittent Fasting
• Artikel: Intermittent Fasting The Most Prolific Fat Burning, Anti-Aging Strategy
.

Artikler om Auto-phagi

• Artikel: Autophagy på Wiki
• Artikel: Bogen "Protein Misfolding Diseases: Current and Emerging Principles and Therapies" kap 6 side 145-157 i pdf'en: Autophagy: An Alternative Degradation Mechanism for Misfolded Proteins
kap 37 side 849-864 i pdf'en: Identifying Targets in a -Synuclein Metabolism to Treat Parkinson Disease and Related Disorders
• Artikel: Best Intermittent Fasting Strategies & How to Fast. Dr. Jockers
• Artikel: Can the science of autophagy boost your health?
• Artikel: Autophagy in non-alcoholic fatty liver disease and alcoholic liver disease. "Autophagy is an evolutionarily conserved intracellular degradative function that is important for liver homeostasis"
• Artikel: Fasting and Autophagy: A Powerful 1-2 Punch
• Artikel: In one study, researchers concluded that autophagy “is crucial for NRF2 activation and elimination of mitochondrial dysfunction and oxidative stress
• Artikel: Understanding Dopaminergic Cell Death Pathways in Parkinson Disease samme artikel som pdf:
• Artikel:

Duft Olier til hjernesygdomme

​Man har brugt duftolier i tusinder af år til alm. velvære, men også som terapeutisk redskab for at lindre sygdomme, såkaldt aroma-terapi.

Lugtenerven og lugtesansen er 1. hjernenerve og er en del af urhjernen, som ligger tæt på hjernebasis. Selv primitive dyr med lille hjernen, har ofte en stor lugtenerve og en stor del af hjernen er dedikeret lugtesansen.

Eksperimentelt kan man påføre parkinson's i muse-rotte dyremodeller, ved at applicere de kendte Parkinson's fremkaldende gifte i næsehulen. Giftene optages over lugteepitelet og går ind i hjernen.

Man har påvist at lugtenerven hos parkinson's personer rammes tidligt, ligesom nedsat lugtesans er et af de første symptomer på parkinson's, der går flere år forud for klassiske parkinson's bevægelses symptomer.

lugtenerven

Man har påvist at hvis lewy bodies kun er lokaliseret i lugtenerven er risiko for parkinson ikke så stor, men hvis lewy bodies yderligere er lokaliseret til orbito frontal cortex, er der størst sandsynlighed for Parkinson's diagnose. Orbito-frontal cortex, er den del af forhjernen, der ligger lige over lugtenerven og som lugtenervens sanseimpulser projiceres ind på, der hvor man opfatter lugt.
• Artikel: Alpha-synuclein pathology in the olfactory pathways of dementia patients

​Hvis man kan fremkalde parkinson's ved at applicere gifte i næsehulen, kan man måske også helbrede parkinson's ved at applicere stoffer der "opløser" alfa-synuclein protein aggregationer, Lewi bodies.

I denne artikel omtales brug af duftolier til Alzheimer's personer. Man har over en måned givet dufte til personerne: rosmarin og lemon om morgenen og lavendel og orange duft om aftenen. Man finder væsentlig cognitiv forbedring hos personerne.
• Artikel: Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer's disease


I denne artikel har de undersøgt 15 kendte og alm brugte Iranske essentielle olier og deres indvirkning på alfa-synuclein aggregering, den grundlæggende patologiske forandring ved parkinson's.
Artikel: Essential Oils May Lead a-Synuclein towards Toxic Fibrils Formation.

De finder at essentiel olie af spidskommen (Cuminum cyminum) modvirker dannelse af alfa-synuclein akkumulering og at det er den aktive ingrediens cuminaldehyde.
Omvendt finder de essentiel olier af Myrte (Myrtus communis), øger dannelse af alfa-synucelin, desuden at rosmarin om end i mindre grad øger dannelse af alfa-synucelin. Myrte bruges af en bestemt befolkningsgruppe i en ceremoni og man finder at disse personer har højere forekomst af Parkinson's.

Cuminaldehyde findes udover i spidskommen essentiel olie, også i essentielle olier af eucalyptus, myrra og cassia (den alm. kanel).

Jfr. denne artikel: Parkinson’s Disease Natural Treatment & Remedies — in 5 Steps, kan frankenscense essentiel olie reducere hjerne inflammation og vetiver oil kan reducere tremor. Frankenscense har man brugt i tusinder af år og du kender det fra biblen: guld, myrra og røgelse, som de tre vise mænd kom med til Jesus. Røgelse er røgelsestræet, Frankenscence og du kan få det som essentiel olie Olibanum i Matas mm. 

• Der er også disse artikler:
8 Frankincense Essential Oil Uses and Benefits for Healing
Vetiver Oil Improves ADHD, Anxiety & Brain Health
 

Sammenfattende vil jeg foreslå at du prøver at indsnuse et par af de gode essentielle olier.

Essentielle olier er koncentrerede flygtige duftolier, der fordamper helt. De laves ved damp destillering af blomster mm fra planten - det er ikke fede olier som du kender fra olivenolie

• Spidskommen essentiel olie. Kan jeg ikke finde den i DK. Du kan få den fra Tyskland på vitalundfitmit100.de 10 ml til € 6.95 = 52 kr. + forsendelse. De har også eucalyptus, frankenscense, lavendel. De har ikke Vetiver.
• Eucalyptus essentiel olie. Se Matas, helsemin, mm
• Frankenscense (Olibanum) essentiel olie. Se Matas, helsemin mm.

• Lavendel essentiel olie, Velduft, beroligende, behagelig, til nattetid for god søvn. Se Matas mm.
• evt Vetiver essentiel olie. Urtegaarden har en til 199 for 10 ml, lidt dyrt, men jeg ved ikke hvor du kan få den, skal måske bestilles.

Hvordan bruges disse olier:
Generelt er disse olier meget kraftige og koncentrerede. Nogle kan ikke bruges direkte på huden, det vil irritere. Det fremgår i nedenstående skema, hvilke der kan bruges direkte på huden. Men jeg foreslår du dufter til dem.
Frankenscense, vetiver, myrra, kan bruges direkte på huden. Lavendel olie kan også bruges direkte på huden, f.eks 1 dråbe under næsen før du skal sove.

Jeg vil foreslå at du blander en lille portion af f.eks Spidskommen essentiel olie, Frankenscens og eucalyptus i en lille flaske. Eksperimenter lidt. Prøv 5 dråber af hver i en lille flaske. Dryp derefter 1 dråbe på et lille stykke køkkenrulle og indsnus og udånd 10 gange kraftigt 3 gange dagligt. 
Åndedraget vil også stimulere nervus vagus

Du kan også indgnide en dråbe essentiel olie på halsen bag kæbevinklen hvor pulsen findes. Det optages via huden. Der findes nervus vagus.


De olier, der er for kraftige, kan fortyndes 1:5 eller 1:10. F.eks 1 dråbe essentiel olie og 9 dråber en bære-olie. Det kan være kokosolie eller olivenolie.


Melaleuca, hedder også tee-tree oil. Cassia er den alm. kanel (cassia kanel) du kender fra kanel-snegl, "Kanel" er den ægte kanel.

​Lugtenerven Nervus ofactorius, hjernenerve 1, er som den eneste nerve i stand til at regenerere hele livet, så er jeg spændt på at høre om du har fået forbedret din lugtesans med de vitaminer og mineraler jeg foreslår. Jeg kan dog ikke garantere, for hvis det område i hjernen der skal opfatte lugtesignalerne, er skadet, så skal det også repareres.


Artikler vedr duftolier (essentielle olier) til degenerative hjernesygdomme

• Artikel: Essential Oils May Lead a-Synuclein towards Toxic Fibrils Formation
• Artikel: Cuminaldehyde as the Major Component of Cuminum cyminum, a Natural Aldehyde with Inhibitory Effect on Alpha-Synuclein Fibrillation and Cytotoxicity
• Artikel: Plant Extracts and Phytochemicals Targeting a-Synuclein Aggregation in Parkinson's Disease Models
• Artikel: Cuminaldehyde på wiki. Cuminaldehyde in essential oils of eucalyptus, myrrh, cassia, cumin 
• Artikel: Cuminum cyminum (spids kommen) på Wiki. Spidskommen på dansk Wiki.

• artikel: The Intranasal Administration of 1-Methyl-4-Phenyl-1,2,3,6-Tetrahydropyridine (MPTP): A New Rodent Model to Test Palliative and Neuroprotective Agents for Parkinson's disease. Samme artikel som pdf.
• artikel: Effect of aromatherapy on patients with Alzheimer's disease
• artikel: Nanoneurotherapeutics approach intended for direct nose to brain delivery. samme artikel som pdf.
• artikel: Intranasal delivery of proteins and peptides in the treatment of neurodegenerative diseases
• artikel som pdf: Nasal Delivery of Proteins and Peptides
• artikel: From Nose to Brain: The Promise of Peptide Therapy for Alzheimer's Disease and Other Neurodegenerative Diseases. samme artikel som pdf.
• artikel: Plant Extracts and Phytochemicals Targeting a-Synuclein Aggregation in Parkinson's Disease Models
• artikel: Cuminaldehyde på wikipedia
• artikel: The Inhibitory Effects of Cuminaldehyde on Amyloid Fibrillation and Cytotoxicity of Alpha-synuclein
• artikel som pdf: Cuminum cyminum – A Popular Spice: An Updated Review
• artikel: Alpha-synuclein overexpression in the olfactory bulb initiates prodromal symptoms and pathology of Parkinson’s disease
• artikel: Staging of brain pathology related to sporadic Parkinson's disease
• artikel: Olfactory impairment predicts cognitive decline in early Parkinson's disease
• artikel: Parkinson’s Disease Natural Treatment & Remedies — in 5 Steps, med omtale af essentielle olier.
• artikel:

Elektrisk stimulering af Nerveceller

Nervus Vagus stimulering = stimulering af det parasympatiske nervesystem

Nervus Vagus er det første der rammes ved Parkinson's med aggregation af alfa-synuclein korn i nervecellerne som spreder sig opad. Det er også vist at Nervus Vagus er atrofieret (mindre diameter) hos Parkinson's.

Denne nerve kan du stimulere elektrisk. Artikler nedenfor omtaler Nervus vagus hos parkinson's.

Vagus nerven er den længste hjernenerve ca. 60 cm, er øverst på halsen 5-7 mm i diameter og ligger i en dybe på 3,5 cm og indeholder ved udspring ca. 35.000 nervetråde, nervecellers axoner, som repræsenterer lige så mange nerveceller. Der er flere forgreninger efterhånden, så antallet fordeles ud på flere mindre grene.
 
Een nervecelle løber i hele dens længde og ca. 30.000 er umyelinerede og 5.000 er med myelin skede. Ca 70% af nervecellerne er opadløbende, sender impulser til hjernen og 30% sender impulser fra hjernen og nedad.

Når en nervecelle axon (de lange udløbere) er myelineret, forløber impulsen hurtigt, impulsen springer fra punkt til punkt, mens ved de umyelinerede nerve axoner, forløber impulsen langsommere.

Der er altså tale om meget lange nerveceller og materiale skal transporteres til yderenderne for at lave en impuls, og det er måske lige præcist problemet med Vagus og Parkinson, at der nemt kan ske forstyrrelse i nerven, enten mekanisk, vitamin mangel, iltmangel, gift påvirkning og det vil medføre nedsat energi produktion i mitokondrierne og nedsat funktion - og ultimativt aggregering af alfa-synuclein, som er påvist at starte først i nervus vagus.Vagus har udløbere til alle indre organer, hjerte, lunger, nyrer, lever, mave-tarm, svælg (synkereflex) og stemmebånd og selvfølgelig opad til vagus kernen i hjernebasis og til resten af hjernebaisis. Vagus er en stor del af det para-sympatiske nervesystem: hvile og fordøjelse's sytemet og mange sygdomme har stress og undertrykkelse af dette system og følgelig dominans af stress systemet, det sympatiske nervesystem: fight or flight system = stress.
Vagus nerven dæmper hjerte rytme i hvile, så stimulering af vagus vil sænke pulsen.

Læg mærke til at nervus vagus innerverer synkereflex og stemmbånd, to ting der rammes ved parkinson's, men som ikke har noget med dopamin at gøre og ikke hjælpes af parkinson medicin. Årsagen er den samme som selve årsagen til parkinson's, nemlig at også her i disse nerver, er der aggregering af fosforyleret alfa-synuclein som ødelægger nerverne, men disse nerver er uafhængig af dopamin og hjælpes ikke af Parkinson's medicin, hvor man desværre, som altid, ikke adresserer årsagen, men kun lapper på dopamin symptomet.
Artikel: Parkinson Disease Affects Peripheral Sensory Nerves in the Pharynx

Stimulering af vagus vil forbedre disse nervegrene til svælget og stemmebånd, i hvert fald teoretisk.
 
De 2 nervesystemer, para-sympatisk og sympatisk, udgør tilsammen det autonome nervesystem, det automatisk nervesystem, som er uden vores bevidste kontrol.

Se foto nedenfor hvor Nerven løber, den løber sammen med arterien bag kæbevinklen, hvor du kan mærke pulsen. Der er ca 3,5 cm afstand ind til nerven.

Det eneste sted Nervus vagus ligger tæt på huden er i øret's tragt, det markerede grønne område innerveres af vagus. Og på dette sted kan du stimulere vagus nerven elektrisk.

Man eksperimenterer med implantation i hjernen af infrarødt lys dioder, der kan påvirke nervecellerne i stedet for de elektriske elektroder i deep brain stimulation ved parkinson's. Nedenfor et patent. Det er altid interessant at læse patenter fordi de gennemgår litteratur, teori, hvad der tidligere er lavet og en afprøvning af deres opfindelsen.
• Artikel: New research offers a minimally invasive approach to deep brain stimulation
• Patent: Red light implant for treating Parkinson's Disease   "This invention relates to an implantable device that delivers an effective amounts of red light to the substantia nigra as a treatment for Parkinson's Disease (PD)"

Elektrisk stimulering af Nervus Vagus og stimulering af det ParaSympatiske Nervesystem

​Nervus vagus er en stor del af det Para-sympatiske "Rest and Digest" hvile og fordøjelses system, den ene part af vores autonome nervesystem. Den anden del er det sympatiske "Fight og Flight", vores stress system. Mange har dominans af stress systemet, både som følge af vores stressede tilværelse, men også ved sygdom. Når fordøjelsen går i stå, er det tegn på stress systemet er dominerende.

Det er vist at Parkinson's personer har lav funktion af det para-sympatiske system og forstyrrelse i det autonome nervesystem og at alfa-synuclein aggregering i nervus vagus, sker tidligt i sygdomsforløbet flere år før typiske symptomer ses og at vervus vagus er atrofieret (mindre diameter).  

Man kan stimulere Nervus Vagus og dermed fremme vores hvile og fordøjelses system, med elektriske impulser til nerven, enten på halsen under kæbevinklen hvor pulsen er, eller med en pacemaker implanteret under huden i venstre side, med en elektrode rundt om Vagus nerven, eller med en elektrode på ørets centrale tragt, som Nervus vagus forsyner sensorisk.

USA's sundhedsmyndigheder FDA har i 1997 godkendt apparater til vagus stimulering til epilepsi patienter, som ikke responderer på medicin og i 2005 til bipolar depression. Der eksperimenteres også med vagus stimulering til depression, bipolar depression, migræne, smerter, fibromyalgi, inflammation, arthritis, hjerte forstyrrelse, autonom nervesystem forstyrrelse, tarmforstyrrelse og sikkert en del mere. Jeg vil tro VNS er et område inden for "bioelectronics", der bliver en del fokus på i nærmeste fremtid.

I denne artikel vil jeg omtale auricula (øre) Vagus Nerve Stimulation benævnt transcutan aVNS eller taVNS (transcutan = gennem huden) med et TENS apparat = Transcutan Electrical Nerve Stimulation.

Note: ved elektrisk stimulering bruges ALTID venstre side af halsen eller venstre øre, fordi højre nervus vagus har udløbere til hjertet og man vil ikke forstyrre hjertet. Dog eksperimenteres med højresidig vagus stimulering ved hjerte forstyrrelser. Hvis du har hjertepacemaker må du konsultere din hjertelæge før nogen anden form for elektrisk stimulering.


Epilepsi Foreningen omtaler her en pacemaker til stimulering af Nervus vagus med det formål at nedsætte epileptiske anfald. Den indopereres under huden i venstre siden. Elektrisk stimulering af vagus skal foregå i venstre side, fordi især den højre vagus har grene til hjertet og det vil man ikke påvirke. Pacemaker er indopereret under huden og elektroden omgiver nerven, som bliver stimuleret med elektriske impulser: Behandling med Vagus Nerve Stimulator (VNS)

De nævner at bivirkning kan være at stemmen ændres og bliver mere ru, men kun mens den giver impulser, og det er morsomt og viser at vagus også påvirker stemmebånd og svælg og det er en god nyhed for Parkinsons's, idet der netop med tiden kan komme problemer der. Hvis du bliver ru i stemmen, det er et godt bytte for ikke at kunne synke og tale ordentligt.

Nu kan du ikke være i tvivl om at stimulering af vagus, påvirker både nerven, hjernen og svælget.


... mere om Nervus vagus stimulering

Se min artikel om ubalance i det Autonome Nervesystem og hvordan du kan rette det for at forbedre Parkinson og andre kronisk neurodegenerative lidelser - Mere om elektrisk stimulering af Nervus vagus og kosttilskud for at støtte det para-sympatiske nervesystem

==> Gå til artikel

Kost - Kosttilskud - Vitaminer - Mineraler - til Forebyggelse & Forbedring af Degenerative hjernesygdomme som  Parkinson's Disease mm

Overordnede principper

Anti-inflammatorisk kost, som betyder:

• Moderat til Restriktiv kulhydrat indtagelse, Undgå sukker, slik, juice, sodavand med sukker eller kunstig sukker. Undgå kunstig sukker. Undgå mange kulhydrat mellemmåltider, slik, kage, chips, som konstant øger blodsukker og insulin og giver inflammation i kroppen.

Glutenfri kost. Jeg anbefaler glutenfri kost til alle hjernesygdomme, dvs kost uden Hvede, Byg, Rug. Gluten kan lave stor ravage overalt, ikke mindst hjernen. Nogle af hjernesygdommene er formentlig direkte auto-immune med gluten som faktor. Det gælder MS og formentlig også ALS.
Melsorter som er uden gluten er: Havre, ris, majs, hirse, boghvede, kokosmel og kokosfibermel, kartoffel, sød kartoffel

• Gode proteinkilder: æg, fisk, kød, syrnet mælkeprodukt, ost. alm Mælk har du ikke brug for. Tag 1-2 æg dagligt. Kolesterol forskrækkelse er pjat. Kolesterol udgør en stor del af nervecellers isolation, du skal have kolesterol, heldigvis kan alle vores celler selv producere kolesterol, men få gerne noget via kosten også.
Vi er ikke veganere, som har dobbelt dødelighed af hjernesygdomme.

Undgå soja: bønne, mel, soja drik alt med soja det er ikke menneskemad.
Undgå Kolesterol medicin: det er en hjernedræber og tåbelig medicin.

•  Rigeligt med grøntsager af forskellig farve. Kåltyperne og løg indeholder svovlforbindelser og beskyttendede faktorer for hjernen.  Oliven, lidt mørke bær blåbær og lign. 1-2 stk frugt (meget sukker i frugt). Økologisk, du har ikke brug for sprøjtemidler som der er i alt frugt og grønt, især udenlandsk, hvis det ikke er økologisk.

Når det gælder kød betyder økologi ikke noget, køb blot alm. kød.

• De gode fedtstoffer: smør, fløde, kokosolie, oliven, avocado olie, svine og oksefedt.
Kokos olie, er særlig god til hjernesygdomme, der er meget, af de kort kædede fedtsyrer i som er meget gavnligt til energi produktion. Brug det i madlavning og til at stege i. Kokos olie med lidt smør plejer jeg at stege i.
NB! steg aldrig i Omega-6 rige olier og Becel flydende margarine.

• Omega-3 super Vigtigt. Fiskeolie kapsler fx. 9 stk af de billige fra Netto, eller Møllers tran, eller Krill omega-3. Fed vilde fisk, sild, makrel, vild laks (stillehavs og alaska laks). Bur laks, de røde skal du ikke have, for meget Omega-6 og for lidt omega-3, de bliver fodret og æder ikke naturligt.

Tag et par nødder og mal dem i kaffemølle eller blender, brug som müsli eller som slik: mandler, valnød kerner, pekan, paranød, kokosnød. Indeholder gode olier, vitaminer og mineraler f.eks. magnesium.

Undgå de dårlige fedtstoffer: Omega-6 rige olier som: solsikke, majs, soja, raps, vindruekerne, "madolie", Becel, Flydende margariner, faste margariner. NB! steg aldrig i Omega-6 rige olier og Becel flydende margarine. Kokos olie med lidt smør plejer jeg at stege i.

• Drik rigeligt vand - Vand er livsvigtigt. Cellerne skal være vel hydrerede

• Sørg for en sund tarm og fordøjelse. Tag probiotika, som er mælkesyre bakterier. Blanding af yoghurt og cultura bidrager med 5 gode bakterer. Mælkesyrekapsler.
Tag fibre i form af Loppefrø og hørfrø, som regulerer tarmfunktion og beskytter slimhinden og modvirker forstoppelse og diarre.

• Undgå Syrehæmmer. Det ødelægger fordøjelsen. Ordineres 95% af tilfælde forkert til folk med for lav syre. Lav mavesyre giver syreopstød, fordi syre sensorer ved spiserør/mavesæk ikke mærker syre og lukker ikke ordentlig, hvorefter maveindhold kommer op i spiserør.
Har du Nedsat fordøjelse og får syrehæmmer. STOP. Tag fordøjelses enzymer Pepsin + Betain i stedet, så du fordøjer ordentligt

• Vitaminer og Mineraler
og specielle kost tilskud som nedenfor 

• Intermitterende faste = midlertidig faste f.eks 16 timer i døgnet uden spise

Læs min artikel om: tarm, tarmsundhed, tarmflora, anti-inflammatorisk kost

Indkøbs liste Vitaminer, Mineraler og kosttilskud til degenerative hjernesygdomme, Parkinson mm

Længere nede på siden forklaringer og referencer på nogle af tingene

Er du lige startet og overvejer at købe disse kosttilskud, er det nok helt uoverskuelig, for der er så mange og hvor skal man starte. Jeg har lavet en prioriteret rækkefølge, med de vigtigste ting først, så du kan starte med liste 1 og få det på plads, derefter liste 2 og liste 3 fra England, som også inddelt efter at du kan købe det samme sted.

download de 3 indkøbslister som et .docx dukument, så du kan udskrive det: Hent her

Indkøbs liste 1

• Multi-vitamin. Omnimin fra Biosym el. OmniX uden jern. Normal dosering er 1 x 2 tabl dgl. Matas mm
• B-Vitamin Combi. Omni-B-Active fra Biosym. Matas mm. Har 50 mg B3 som Inositol-hexa-nicotinat. NB! Vælg ikke andre B-complex, de har alle B3 som nicotin-amid som du kan have problemer med.
• B1 Vitamin. B1 Thiamin Stærk 300 mg på Apotek. Start ½ tabl x 2 dgl
• B2 Riboflavin: 200 mg x 2 daglig. 100 mg kapsel. Helsebixen eller Helsam. Ikke Matas eller helsemin.
• B3 som Nicotin-amid. 200 mg x 2 daglig. 200 mg tablet Helsebixen eller Matas mm. (til Parkinsons's nicotin-amid Ribosid)
• B3 som Nicotinamide Riboside. Til Parkinson's, men kan bruges af alle, en mere direkte NAD energi boost. Fra England se liste 3
• C-Vit. 500mg x 4 daglig. Føtex "budget"
• D-Vit. 100 mikrogram daglig. Matas har en billig 70 mcg + du får noget fra de andre ting
Magnesium/kalk. Cal-Mag citrat 1:1 (Solaray) m. D-Vit & K2-Vit. 1 kapsel x 3 dgl ~ 500 mg. Mg+Ca. Matas mm.
• Omega-3 fiskeolie kapsler. 1.000 mg DHA, vigtigste omega-3 variant til hjernen. 10% af hjernens fedt er denne Omega-3 variant. Der står altid hvor meget DHA der er i. Den anden Omega-3 variant der er i EPA, er også vigtig, men ikke til hjernen.
• Æg, 2 stk daglig eller mere. Vigtig kilde til alt, f.eks alle aminosyrer, kolesterol og cholin som er udgangspunk for hjernens mest udbredte neurotransmitter acetylcholin som også er vigtig i Parkinson's og for normal hjerne. Der er alt i eet æg til at producere en kylling med hjerne og det hele.

Indkøbs liste 2

• B12 Vitamin tabl 500 mikrogram. 1 tabl 1-2 x daglig. Du kan tage en måned med 2 daglig og gå ned på 1 derefter. Metyl-cobalamin, er den aktive form for B12 (fra dansk farmaceutisk industri - grøn etiket). Matas mm
• Selen + Zink. Bio-Selen 100 mikrogram. Helsebixen, Matas mm
E-vitamin stærk 335 mg. 1 kapsel dgl. Helsebixen, Matas mm
• N-Acetyl Cystein f.eks som Mucolysin 600 mg brusetabl "hostemiddel". Kun Apotek (eller billigere fra Bulkpowders se nedenfor)
B6-Vitamin tabl. 50 mg. ½ tabl dgl sammen med Omnimin + Omni-B-Active, så du får totalt ca. 50 mg daglig. Helsebixen, Matas mm
Nikotin tyggegummi (eller plaster). Nikotin er en acetylcholin agonist = fremmer (i modsætning til antagonist=hæmmer) og acetylcholin er kroppens mest alm. neurotransmitter også i nervus vagus, hjernen og muskler. Det vil være en fordel med nicotin tyggegummi, både fordi det booster acetylcholin (som du har for lidt af) og fordi selve tygningen vil stimulere svælget og nervus vagus.
Nicorette tyggegummi 4 mg, skær dem i halve så er det billigere pr. mg. Se Føtex de har 4mg. Classic, freshmint eller fruit. Classic er kedelig, fruit er god, men den ligger vist kun i 210 stk. til 289 kr. Så start med en 2 mg 30 stk for at se om det er noget for dig. Du kan skære stykkerne over så du har 1 mg og tag sammen med et alm. stk tyggegummi. 1 mg ad gangen er nok.

Folk der ryger har mindre risiko for parkinson, det er ikke røgen men nikotinen. Parkinson's foreningens blad som pdf:  PARKINSON NYT - sept 2016. "kaffedrikning og rygning ser ud at mindske risikoen"

• Kaffe er stimulerende og fremmer acetylcholin. Kaffedrikkere har mindre parkinson's
• Eddike f.eks æble cider eddike. Til godt tarmmiljø. Der er acetat (eddike) receptorer i tarmens immunsystem. Eddike indgår i produktion af acetylcholin, kroppens vigtigste neurotransmitter. 1 spiseske eddike i glas vand, på salaten og i madlavning.

Indkøbs liste 3 - fra England

Desværre fås disse ting ikke i Danmark, men det er meget nemt at købe fra England og forsendelse er ikke dyrt, typisk 35 kr. Jeg køber mange ting fra England og det er generelt billigere. Du skal blot undgå, at købe noget uden for EU, så er det besværligt og dyrt med fortoldning og moms fra postvæsenet. Jeg udvælger altid omhyggeligt inden for EU. Kursen det engelske pund er ca. 8,4 kr/ £

Amazon England
• B3 Vitamin som Nicotinamide Riboside. Tru Niagen 150 mg kapsler, 60 stk.1 x 2 dgl. altså til 1 md. På amazon.co.uk £37.94

Nutricentral.co.uk England

Glutathion kapsel 500 mg 120 Caps, Jarrow £44.06. 1 x 2 dgl. ==> Se her
Allithiamine (Vitamin B1) 250 caps a 50 mg. 1 x 2 dgl. Særlig form som er god til hjernen, sammen med alm. B1. £62 for 250 caps altså til 4 mdr. ==> Se her
• L-Tyrosin 500 mg 100 Caps £12.68 = kr. 106. Til Parkinson's personer, Tyrosin er udgangspunkt for Dopamin produktion og hjælper din egen produktion. 1½-2 gram daglig altså 3-4 kapsler daglig fordelt over 2 gange. Alternativ køb 500 gram pulver fra Bulkpowders, meget billigere, se nedenfor. Se her
Huperzine A. 100 mcg 120 Tabs. ekstrakt af planten (en mos) Huperzia serrata. Bruges i traditionel kinesisk medicin. Er en Acetylcholin-esterase hæmmer. Især alzheimer patienter får udskrevet lignende medicin og så må du ikke tage det samtidig. Det har halverings tid på 24 timer, så tag hver anden eller hver tredje dag. Læs omtale i tekst ovenfor. 1-2 tabl hver 3.dag. Start 1 tabl hver tredje dag. Prøv dernæst 1½ tabl hver 3. dag. 100 mcg. 120 tabs £21. ==> Se her  
 
GoodHealthNaturally England
Glutathion Liposomalt Breve med 450 mg Glutathion. 1 x 2 dgl ==> Se her
Gurkemeje ekstrakt koncentrat. CurcuminX4000. 1 x 2 dgl ==> Se her
• C-vitamin Liposomalt C-vitamin. breve med 1 g. C-vit. forslag 1 x 2 dgl. C-vitamin som liposomalt er ca 50% mere effektivt end at tage tabletter (jfr denne artikel) og du må gerne få så meget C-vitamin som muligt, men du kan også bare tage nogle flere tabletter. Et brev liposomalt C-vit med 1 gram, svarer ca til 1,5 g gram som tablet, så det er en dyr måde at få C-vitamin ==> Se her

Fra Bulkpowders England
N-Acetyl Cystein (svarer til Mucolysin 600 mg brusetabl fra Apotek), men billigere som pulver. 600 mg dgl. Bør puttes i kapsler, da det er surt. ==> Se her
Gelatine kapsler til at putte N-Acetyl Cystein i. Størrelse 00 er de største. Kan gøres i hånden, med lidt snilde ==> Se her
• Kapsel maskine til påfyldning af kapsler, men det kan gøres næsten lige så hurtigt i hånden. kr. 219. ==> Se her 
L-Tyrosin 500 gram pulver kr. 159. Til Parkinson's personer, Tyrosin er udgangspunkt for Dopamin produktion og hjælper din egen produktion. 1½-2 gram daglig fordelt på 2 gange. Der er altid en lille ske i hvert pulver fra bulkpowders, i denne svarer det til 1 gram. Alternativ tyrosin som kapsler fra nutricentral (se ovenfor), men meget dyrere. Se her
• Alfa Lipon Syre kapsel 500mg. 1 x 2 kapsel dgl. ==> Se her
• Acetyl-Carnitin 400 mg 1 x 2 dgl. Bør også puttes i kapsler ==> Se her
• Fosfatidyl-Serin tabl 100 mg. 1 x 2 dgl. ==> Se her

Nutrivital.co.uk England
• Jod. kalium-jodid / I2. 12,5 mg Tablet. 1 tabl daglig. ==> Se her
 

VITAMINER & MINERALER

Multi-vitamin Tablet Omnimin fra Biosym 1 x 2 tabl dgl hvilket er normal dosering (se matas mm.). Denne indeholder også Selen/Zink E-vit, Jod, Jern og en god mængde af de forskellige B-vit, A-vit, K1+K2 vitamin.

Dette er den ENESTE multi-vitamin tabl jeg vil anbefale. Hvorfor: Den indeholder IKKE den kunstige B9, som nogle har problemer med p.g.a. mutation i MTHFR genet. B9 er som Calcium-L-Metylfolat (den rigtige aktive B9) som der står i parentes på etiketten, selvom der står folsyre først. Fås også uden Jern den hedder OmniX.

• B-Vitamin Combi kapsel. Omni-B-Active fra Biosym. 1 tabl daglig er normal dosis. (se Matas mm). Dette er den eneste B-vit complex jeg anbefaler. Indeholder gode doseringer og de aktive B9 og B12.

• B1 Vitamin. B1 Thiamin Stærk 300 mg. 1-2-3-4-5 tabl daglig eller mere op til 3-4 gram. Start med ½ tabl x 2 daglig (150 mg x 2 ) første uge og 300 mg x 2 daglig næste uge.
Er individuelt man må prøve sig frem derefter, men fordel på 2 gange over dagen. Bliver du dårlig, symtomer værre, gå ned i dosis 1 uge og gå op igen. Enzym systemerne skal følge med.

Dette er særskilt ud over det der er i de andre tabletter. Højdosis B1 kan hjælpe meget f.eks på Parkinson symptomer. Se nedenfor.
Fås kun på alm. apotek i håndkøb, se f.eks her på apotekeren.dk.
Du kan også få denne 100 mg tablet i nogle helsekost men ikke Matas.

• B1 som Allithiamine sammen med alm B1 hvis du har degenerativ hjernesygdom eller stærke hjernesymptomer f.eks Kronisk Trætheds Syndrom, POTS og besvimelser som vaccine skadede har.  En særlig form der optages meget bedre og bedre til hjernen. Fås i 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England. 50 mg x 2 daglig.

• B2 Riboflavin: 200 mg x 2 daglig. Jeg finder kun en 100 mg tablet f.eks her på helsebixen, du kan også få den i Helsam butikker og sikkert andre helse butikker, men ikke Helsemin og Matas. Apotek har kun en 20 mg . NB B2 vitamin er gult og urinen bliver gul hvis du tager ekstra meget B2.
Kraftig anti-oxidant, der reducerer inflammation og beskytter nervecellerne og indgår i mitokondriernes energi produktion.

• B6-Vitamin tabl. 50 mg fra Natur Drogeriet (50 tabletter). Fås på Helsebixen 49,95 kr. eller Matas kr. 74,95. Dette er ekstra tilskud af B6 udover det der er i Omnimin og B-combi. Tag ½-1 daglig udover det der er i de andre tabl, prøv dig frem. NB tager du L-dopa præparater for Parkinson, er der særlige forhold vedr B6, idet carbidopa delen neutraliserer B6 i tarmen, så de skal tages forskudt fra hinanden.


B12-Vitamin 500 mikrogram fra Dansk Farmaceutisk Industri. Se Matas mm. Indeholder den aktive Metyl-cobalamin B12.
Særskilt ud over det der er i Omnimin og Omni-B-Active. B12 vitamin underskud er den mest alm. vitamin mangel tilstand. 500 µg er stor dosis, men anbefalet dosis er latterlig lav. Ingen øvre grænse er fastsat, nogle læger giver et par tusind mikrogram B12.
• artikel: B12 Mangel af Dr. Axe: Draxe.com
• artikel: Low Vitamin B12 and Parkinson Disease

Metyl-cobalamin formen er den aktive form, hvis du har en mutation i MTHFR genet skal du måske have denne og ikke cobalamin som er det almindeligste. Du kan måske droppe den når du er i bedring og nøjes med de 50 mcg B12 Metyl-cobalamin der er Omnimin og Omni-B active.  


•  D-Vit. Meget vigtig, stærkt undervurderet. Du bør have ca 100 mikrogram daglig og skal have ekstra tilskud ud over de 20 mikrogram der er i Omnimin (i 2 tabl). Matas har en billig på 70 mikrogram

C-Vitamin tag minimum 500mg x 4 mg daglig, gerne mere. Stærkt undervurderet. Vigtig anti-oxidant og for alm. sundhed.
Evt også som Liposomalt C-vitamin. Breve a 1 g. C-vit. forslag 1 x 2 dgl. Liposomalt C-vitamin er ca 50% mere effektivt end at tage tabletter (jfr denne artikel) og du må gerne få så meget C-vitamin som muligt, men du kan også bare tage nogle flere tabletter. Et brev liposomalt C-vit med 1 gram, svarer ca til 1,5 g gram som tablet, så det er en dyr måde at få C-vitamin ==> Se her

• E-vitamin 335 mg, stærkt naturligt. Ud over det er er i de andre vitamin præparater. Vigtig anti-oxidant. Se Matas mm. og se denne artikel: Vitamin E therapy in Parkinson's disease 
 
• JOD. Er stærkt undervurveret. Alle bør have langt mere end anbefalet dosis. Iodoral 12.5mg tabl. Price: £39.95 = kr328 = 1,82 kr./tabl. Tag 2-4 daglig, start med ½ første uge, 1 næste uge og 2 næste uge. Anti-oxidant modvirker oxidativt stress.
Fra England: nutrivital.co.uk 
Se min artikel om Jod: Jod det mest Misforståede Mineral, Hvorfor alle Skal Have Meget Mere
 
• Selen + Zink. Bio-Selen 100 mikrogram. se Matas mm. Der er også selen i Omnimin (2 tabl), så får du ca. 200 mikrogram daglig. Det er fint.

  Magnesium 3 tabl a 125 mg Magnesium citrat, som er det der optages bedst. Magnesium citrat fra Solaray (fås matas mm) eller i kombination med kalk som denne: Cal-Mag citrat 1:1 (Solaray) m. D-vit & K2-vit. 1 kapsel x3 = 500 mg. Mg+Ca. Matas mm. Calcium og Magnesium i forholdet 1:1. 500 mg af hver ved indtagelse af 3 kapsler, denne sidste synes jeg du skal tage, der er også kalk i.

Magnesium er co-faktor for 300 forskellige enzym processer i kroppen inklusiv energiproduktion, nerve, hjerne og muskel funktion og hjerte-muskel funktion. Uden magnesium ingen energi, nerveimpuls og ingen impuls til musklerne. Mangel på magnesium giver stive muskler, hjerte flimmer, træg tarm og muskelkrampe især krampe i benene om natten og ømme lægmuskler. Et sikkert tegn på magnesium mangel. Vitamin D er nødvendig for optagelse af Magnesium fra tarmen. 


  Kalk. Pas på! ikke for meget kalk. 800 mg kalk daglig skal du have. Får du for meget kalk og ikke Magnesium er det inflammatorisk også i hjernen. Der er 500 mg kalk eller mere i 100 g fast ost.

* Vedr. B1 vitamin og dosering af B1
Den almindelige B1 er thiamin-hydrochlorid, optages ikke så godt fra tarmkanalen. Desuden kræver den thiamin transporter molekyle for at trænge ind i cellerne, måske har du problemer med disse thiamin transporter f.eks en genmutaion i de 2 gener der er ansvarlig for de 2 thiamin transporter molekyler.

Jeg foreslår du starter med den almindelige, men hvis der ikke er forbedring af energien, vil jeg foreslå at supplere med en anden B1 vitamin, som optages bedre og bedre til hjernen og som ikke kræver thiamin transporter molekyle, nemlig Allithiamin, som du kan få fra England.

Den alm B1 når til hjernen, men den kræver to transporter molekyler for at nå ind til cellernes indre hvor den skal virke, så hvis man har problemer i disse transport mekanismer, bør man tage denne allithiamin i stedet, eller hvad jeg foreslår tage begge. Allithiamin optages bedre, så man behøver mindre dosis af den.

Til Hjernesygdomme, anbefaler jeg både Allithiamin og alm. B1 samtidig

Er du helt elendig, vil jeg foreslå du starter med det samme med denne sammen med den almindelige B1, men start småt, det kan være enzymsystemerne er så belastede, at du får det værre i starten, så start småt og øg dosis langsomt, så dine enzymer, kan følge med, de skal op i gear. Langsomt kunne være 1/4 tabl af 300 mg daglig altså 75 mg af den alm. B1 og en tablet af af allithiamin 50 mg. Og øg langsomt efter 1 uge og igen efter 2 uger.

Allithiamine (Vitamin B1) 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England (køb sammen med Gluthation kapsler)

Øvrige kost tilskud til degenerative hjernesygdomme, Parkinson mm

TARMSUNDHED

•  Mælkesyrebakterier, yoghurt / Cultura blandet sammen giver 5 gode bakterier. Derudover anbefaler jeg mælkesyre kapsler, denne Pure Biotic Tarm - 30 KAPSLER. Fås i Helsam butikker og helsemin på vesterbrogade overfor hovedbanen (Kbhv).
Tarmen er så vigtig for alle hjernetilstande, både psykiskiske lidelser som depression og lign. men også de degenerative hjernesygdomme.

•  Loppefrø skaller "HUSK" eller tilsvarende. Føtex har en lidt billigere. 1-2x daglig. I et halvt glas vand, drej rundt og drik straks. Start småt med 1/4 teske, for meget giver tynd mave. Man skal lige vænne sig til den, den buler lidt ud i tarmen i starten.
Beskytter tarm slimhinde, giver fylde, fibre og modvirker forstoppelse og giver ernæring til de gode bakterier. Drik rigeligt vand.

• Hørfrø. Virker lige som Loppefrø. Hørfrø skal opblødes i vand 1 5 min og kan drikkes. Du kan også bruge i madlavning. 1-3 teske fuld 1x2 daglig, men bland ikke oveni loppefrø, de klumper.

OMEGA-3

•  Omega-3 super vigtigt. Fiskeolie kapsler fx. 9 stk af de billige fra Netto, møllers tran eller krill-omega-3. Minimum 500 mg DHA helst 1000 mg, som er en særlig hjerne vigtig omega-3 variant, som kun er i fiskeolie og som 10% af hjernens fedt består af NB! Der står på dåsen hvor meget DHA. Der er også denne fra England som jeg selv tager: 500 DHA / 250 EPA - 90 softgels fra powerbody.co.uk £18.34. tag 2 af disse = 1000 mgAnti-Oxidanter og stoffer der hjælper og booster Glutathion

• C-Vitamin. Nævnt ovenfor, men kan ikke nævnes for tit. Vigtig i mange funktioner også som anti-oxidant. Tag C-vitamin 500 mg x 4 daglig minimum, tag gerne flere f.eks en hver 2. eller 3. time. Føtex har en billig "budget", det er fin.

• Glutathion kapsler
. Glutathione Reduced 500 mg 120 Caps mærke "Jarrow". 1 x 2 kapsel dgl. £44.06 fra EnglandNutricentral.co.uk (køb sammen med allithiamin)

Glutathion Liposomalt Breve med 450 mg Glutathion, de ligger i en æske med 30 stk. Det koster £71 fra England, for 30 breve. Mit forslag til dosering: 2 breve daglig i 30 dage, hvis god effekt kan du prøve at gå ned på 1 efter en måned og se om det bliver ringere. Det er dyrt, desværre. Fås på GoodHealthNaturally og sendes fra England.

• N-Acetyl Cystein f.eks som 1 Mucolysin brusetabl 600 mg daglig (håndkøb apotek). Slimløsnende hostemiddel. Indeholder acetyl cystein som gør slimen tyndere. Det er samtidig et meget god anti-oxidant, et forstadie til en af vores vigtigste naturlige anti-oxidanter: Glutation.

Cystein er en svovlholdig aminosyre og det er vigtig vi får tilstrækkeligt med svovl. Desuden binder det tungmetaller: Kviksølv, bly, cadmium. I stedet for de dyre Mucolysin, kan du få acetyl cystein som kosttilskud både kapsler eller ren pulver, så bliver det billigere. Betegnes også N-Acetyl-cystein eller blot NAC.

Du kan få NAC "N-Acetyl Cysteine" som pulver hos BulkPowders.dk til 69 kr for 100g. Sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.
Det er surt, så put det i GelatineKapsler, kan nemt gøres i hånden. Gelatinekapsler - vælg den største size 00. Fås også hos Bulkpowders.dk
.

• Alfa Lipon Syre 1 kapsel 500mg. Et vitaminlignende næringsstof, der er afgørende for cellulær energiproduktion, hjælper mitokondrier til at generere energi. Det er også en potent antioxidant, særligt godt til hjernen. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.
NB! går godt sammen med Acetyl-L-Carnitin + Q10 idet de virker synergistisk (se ovenfor)


• Acetyl-Carnitin. 2 x 400 mg. Denne aminosyre produceres naturligt i kroppen og har grundlæggende betydning i energiproduktionen såvel som for gen-, enzym- og neurotransmitterfunktioner. Det er ren energi til kroppens celler, idet det øger transporten af fedt ind i mitokondrierne for at blive forbrændt og øger dermed fedt-forbrændingen. L-carnitin beskytter mitokondrierne og deres energi produktion og dermed beskytter mod neurodegeneration. Kan passere blod-hjerne barrieren, det kan L-Carnitin ikke.
Det virker både på acetylcholin og på dopamin. Er en kraftig antioxidant, neurobeskyttende og fungerer som en stærk kognitiv enhancer.
Fås hos BulkPowders.dk 79, kr for 100 g. Sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

NB! går godt sammen med Alfa-Lipon syre + Q10, idet de virker synergistisk (se nedenfor)

• Fosfatidyl-Serin tabl  3 x 100 mg. Denne universelle byggesten for cellemembraner er mest koncentreret i hjernen, især i synapserne, som forbinder nervecellerne med informationsoverførselsnet. PS er også vigtigt for de membraner, der skaber mitokondrier, cellens energigeneratorer. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

• Q10 kapsler 100 mg X 2 daglig.
DENNE SKAL JEG LIGE SE PÅ DETTE Q10 - hvor meget - VENT LIDT
Sammen med lidt olie for at fremme optagelsen. Dannes naturligt i kroppen, men produktionen falder væsentligt efter de 50 år og Mange parkinson's patienter har nedsat Q10. Vigtig anti-oxidant der indgår i cellens normale energi omsætning (ATP i mitokondrier).
Q10 100 mg kapsler på Helsebixen

•  Ingefær Gave til menneskeheden. Anti-inflammatorisk. 2-3 gram frisk rod eller mere. Syltet, krydderi, ingefær te (kog ingefær og drik som te), i smoothie eller som Ingefær kapsler

• Gurkemeje.
Gave til menneskeheden, i familie med ingefær. De aktive indholdstoffer "Curcuminoider" neutraliserer frie radikaler og modvirker de betændelses reaktioner som sker i og omkring nervecellerne og som nedbryder nervecellerne. Stofferne er anti-oxidanter, anti-inflammatoriske, neuroprotektive, fremmer etablering af nye nerveceller (neurogenesis), beskytter mod toksin induceret neurodegeneration, beskytter mod toxin induceret frie radikaler, forebygger neurodegeneration, chelerer tungmetaller, bevarer motoriske egenskaber.

CurcuminX4000 Gurkemeje ekstrakt med koncentrerede aktive stoffer. 180 kapsler på engelsk webshop. £34.95. De er præpareret på en særlig måde så det optages godt. Tag 1x3 daglig. Indeholder 200 mg curcumin pr. kapsel.

​• Ginseng.
artikel: Neuroprotective actions of the ginseng extract G115 in two rodent models of Parkinson's disease
Panax Ginseng, modvirker dopaminerg neuron tab og bevægelses forstyrrelse og dæmper alfa-synuclein aggregering i en Parkinson rotte model med MTMP giften.

Dette angår kun Parkinson og andre der får dopamin medicin

UNDGÅ L-dopa medicin - så lang tid som muligt

L-dopa er i følgende lægemidler: Duodopa - Flexilev - Levodopa/Benserazid - Madopar - Sinemet

L-Dopa har været kendt og brugt i tusinder af år i Indisk medicin. Fløjls-bønnen Macuna pruriens, indeholder naturligt L-dopa. Det har bivirkninger i form af kvalme, ufrivillige bevægelser og psykiske problemer.

L-dopa alene, har været brugt i vestlig medicin op til 1976, hvor man begyndte at tilsætte Carbidopa (Benserazid) til L-dopa medicin. Carbidopa er en decarboxylase hæmmer, for at modvirke kvalme fra L-dopa.

Carbidopa her ingen effekt på parkinson symptomer og er udelukkende tilsat L-dopa for at modvirke kvalme. 

... MEN Carbidopa hæmmer B6 vitamin i tarmen hvis du tager det samtidig. B6 indgår i 300 forskellige enzymatiske reaktioner i kroppen.
Carbidopa hæmmer enzymet der danner dopamin og serotonin i kroppen andet end hjernen, men ikke i hjernen. Hermed er grunden lagt til så mange unødige bivirkninger, fordi tarmen danner 90% af kroppens serotonin og 50% af kroppens dopamin, som altså hæmmes af carbidopa og har naturligvis en funktion der.

I lægemiddelkataloget under Parkinsonisme, står vedr. Patienter over 70 år: Levodopa anbefales af flg. grunde som førstevalg hos ældre over 70 år
• forventet kortere restlevetid
.

Hvilket på dansk kan oversættes til: Nu er du blevet tilstækkelig gammel og har alligevel ikke så mange år tilbage. Derfor kan vi starte nu med at ødelægge resten af dit liv.

Med L-Dopa + Carbidopa, har du nu startet en tiggende bombe og herefter har du kun et vist antal år tilbage at leve i, og det er færre år end hvis du ikke fik Carbidopa. 

Den kortere levetid på L-dopa medicin er IKKE på grund af L-dopa, men på grund af Carbidopa som udmagrer kroppen for følgende: B-6 vitamin, Tyrosin, Tryptofan, 5-Hydroxytryptofan (5-HTP), serotonin og svovl holdige aminosyrer.

I Lægemiddel kataloget om Levodopa kombineret med decarboxylasehæmmer.

Man kan ikke få L-dopa medicin UDEN carbidopa, det findes ikke, heller ikke i udlandet, så man er tvangsindlagt til dette skadelige indholdsstof, hvis man vil have L-dopa.

Forøget risiko for at dø ved brug af Levodopa + Carbidopa

Hvad lægen sikkert ikke har fortalt dig er, at der er 3 gange så stor risiko for at dø hurtigere ved denne kombineret medicinering end med Levodopa alene.

L-DOPA blev introduceret i 60'erne og der sås bedring af symptomer og nedsat dødsrate.

Efter introduktion af Carbidopa i L-dopa medicinen, i 1976, godkendt af FDA i USA, øgedes dødsraten med 3 gange. Årsag: Carbidopa binder og inaktiverer B6 vitaminet, som indgår i 300 forskellige enzymatiske processer.

Kombinationen L-dopa og Carbidopa betyder også at tilstanden forværres konstant og medicinen skal hæves jævnligt, indtil der ikke er flere muligheder.

Herefter er det hjernestimulering med elektrode, deep brain stimulation, som er eneste tilbageværende mulighed. 

Medicineringen får dig i B6 mangel. Det har lægen nok heller ikke fortalt dig. Tag B6 vitamin som kosttilskud og angiveligt kan man tage 10-25 mg B6, men tager man mere begynder det at påvirke L-dopa's virkning og giver L-dopa's bivirkninger fordi man delvis neutraliserer carbidopa.

Artikel: The Parkinson’s disease death rate: carbidopa and vitamin B6
Artikel: Parkinson's disease managing reversible neurodegeneration


Men der er en løsning - det er L-dopa som naturprodukt uden Carbidopa - Fløjls-bønnen Macuna Pruriens

Mucuna Pruriens pulver - High Strength Extract Powder - 40% L-Dopa/Levodopa 500 g £74.99 fra England på healthessentialsdirect.co.uk


Fløjls bønnen hører til ærteblomst familien. Om Mucuna Pruriens på Wiki.

Du kan ikke sammenligne dosering med L-dopa medicin, med Macuna dosering, fordi dette er uden Carbidopa og når L-dopa er separat, har det lidt kortere virkning, fordi carbidopa forlænger virkning i det registrerede lægemiddel.

En vigtig ting ved Macuna medicineringen er, at du behøver ikke øge dosis konstant i samme grad som med det autoriserede lægemiddel med carbidopa. Når du har justeret dig ind på en passende dosering, kan du blive der. 

Du skal have flere mg end den officielle dopa medicin. Pulveret er 40% og man må prøve sig frem med små doser ad gangen. f.eks ½ gram pulver, vil indeholde 200 mg L-dopa, det er nok der man skal starte.
 
Så kommer det vigtige. L-dopa giver kvalme fordi det påvirker et helt system omkring dopamin og du skal supplere med naturlige stoffer som indgår i dette system, for at modarbejde dette.

Jfr. protokollen for denne alternative medicinering af  Parkinson giver man:
• L-dopa - Macuna pulver
• L-Tyrosin 500 mg x 2
• 5-HTP  150 mg x 2
• Cystein et par gram
• B6 vitamin

• Supplering med alm kosttilskud som ovenfor og her vil jeg især fremhæve: C-vit, Glutathion, Magnesium, Omega-3, B1 vitamin højdosis.

Tyrosin er udgangspunkt for produktion af dopamin, 5-HTP er udgangspunkt for serotonin (vores lykkehormon), Cystein er en svovlholdig aminosyre. De er alle naturlige stoffer kendt af kroppen og indgår naturligt i kroppens reaktioner.

Det vil være vanskeligt at justere nøjagtige mængder af de forskellige elementer og man må prøve sig frem langsomt. Hvis man er i starten af Parkinson og netop er overvejet at starte på L-dopamin medicin, men ikke har startet, vil det være nemmere.

Er man allerede på L-dopa medicin og især i store doser, vil det være mere vanskeligt og man skal bruge større doser af Macuna og de andre elementer.

Hvor langt man kan komme med denne medicinerings form og kontrollere symptomer rimeligt, afhænger af dosis mængde og hvis det bliver flere gram til 10 gram eller mere dagligt af Macuna, begynder der måske også at blive tarmproblemer. Jeg kan se nogle bruger høje doser af Macuna. 

• 5-HTP 50 mg og 100 mg. Køb en dåse af hver så du kan kombinere. 
50mg - 180 caps £23.06
100mg - 120 caps £23.65. På Powerbody.co.uk (England, jeg har købt flere gange derfra)

• L-Tyrosine, 500mg - 100 caps. £7.02. På Powerbody.co.uk (England)

• Cystein aminosyre. Den rene aminosyre uden acetyl, det er den de anbefaler til macuna protekollen, mens acetyl formen nedenfor er til boost af glutathion. Du skal tage ca. ½ teskefuld x2 daglig. Det er ca 2 gram x 2 daglig. Jeg kan ikke finde den som pulver kun 500 mg kapsler. L-Cysteine, 500mg - 100 tabs £13.30. På Powerbody.co.uk (fra England)

• N-Acetyl-Cystein (NAC) 600mg - 100 caps £13.68. (det der svarer til mucomyst hostemiddel, til boost af glutathion). På Powerbody.co.uk (England)
  
B6 Vitamin. 50 mg. Får du Omnimin multi-vit tablet (normal dosis 2 tabl) og Omni-B-Active er der i hver 12 mg B6, det er 24 mg, så kan du nøjes med ½ 50 mg B6. Har du trappet ud af L-dopa medicin er du i B6 underskud og kan roligt tage et par stykker B6 50mg et par uger. På Helsebixen eller Matas mm


Referencer: Macuna Pruriens medicinering ved Parkinson's

• Artikel dr. Marty Hinz: Amino acid management of Parkinson’s disease: a case study
• The Hinz protocol. Klinik Webside. (efter dr. Marty Hinz som behandler parkinson patienter med Macuna og aminosyre tilskud. Han har skrevet ovenstående artikler). Webside
• Artikel: Mucuna pruriens in Parkinson disease. A double-blind, randomized, controlled, crossover study
• Blog artikel: Mucuna and Parkinson’s Disease: Treatment with Natural Levodopa
• Forum talks. Hinz Protocol - Actual Experiences

Parkinson's Disease - Christine Mullins - Before and After. Behandlet af dr. Marty Hinz efter Macuna protocol.


NB. Jeg kan ikke garantere at du kan blive helt fri fra parkinson's symptomer ved at følge Macuna plan. Det vil tage et par måneder at justere sig ind på rette dosering og det er en balancegang. Jeg kan se nogle bruger høje doser af Macuna over 10 gram daglig, men nu ved jeg ikke hvilken koncentration. Den jeg har fundet er 40%, så det er måske ikke så meget.

Jeg tror hvis man kan acceptere mindre symptomer, er det nemmere og jeg synes også at man bør bruge store doser C-vit og Glutathion og B1, for at hjælpe hele systemet og hjælpe nervecellerne.


Nedenfor er kun supplerende info om ovenstående liste

... OG DET ER RODET - JEG SKAL RYDDE OP

B1 - Thiamin - høj dosis til hjernesygdomme og andet

​B1 vitamin (thiamine) i stor dosis har vist gode resultater hos parkinson patienter i små forsøg. Der kommer aldrig noget større forsøg med et vitamin. Et par artikler nedenfor. B1 hedder 1 fordi det var det første B vitamin der blev beskrevet og mangel symptomer (sygdommen Beri Beri) giver massive neurologiske problemer.

De små artikler taler om 100-200 mg B1 injektion 2 gange ugentlig eller dagligt. Du kan lige så godt gå fuld skrue og tage 300 mg tablet daglig. Dette anbefales i en bog vedr. lavt stofskifte og du kan lige så godt også tage det.

Lægen Antonio Costantini i Italien har behandlet 2500 Parkinson patienter med B1 vitamin og ser generelt 50% forbedring af symptomer, især side symptomer andet end bevægelse.

Patienterne fortsætter med medicinen som hidtil. Mærkeligt han kun bruger B1, når der er mange andre ting man kunne tilføje: C-vit, Glutathion og andet

Hans Webside. HIGH-D0SE THIAMINE (HDT) THERAPY for Parkinson's Disease. Official Site for Dr. Antonio Costantini's: https://highdosethiamine.org/

Her facebook gruppe omkring B1 og Parkinson
Facebook group - Parkinson's thiamine hcl (det står for hydro-clorid)

B1 vitamin artikler og Parkinson
• Thiamin på wiki. Vitamin B1 mangel: "Beriberi affects the nervous system resulting in numbness of the hands and feet, confusion, trouble moving the legs, and pain"

• Artikel: Long-Term Treatment with High-Dose Thiamine in Parkinson Disease: An Open-Label Pilot Study. "100mg of thiamine administered intramuscularly twice a week"

• Artikel som pdf: High-dose thiamine as initial treatment for Parkinson’s disease. En Pdf. "100 mg of thiamine parenterally (injektion) twice a week. The therapy led to a considerable improvement in the motor part of the Parkinson’s Disease Rating Scale"

• Artikel: The beneficial role of thiamine in Parkinson’s disease: preliminary report. "100 - 200 mg daily doses of parenteral (injektion) thiamine. Within days of thiamine treatment, the patients had smiles on their faces, walked normally with longer steps, increased their arm swings, and experienced no tremors. Three patients did not require carbidopa and levodopa without effects on their movements" NB NB

.

•  Tyrosin aminosyre. (L-tyrosine) nødvendig for dannelse af thyroidea hormonet thyroxin, dopamin, nor-epinephrin og nor-adrenalin og hud/hår pigmentet melanin. Dopamin og nor-epinephrin er nogle af de vigtigste neuro-transmitter signal stoffer i hjernen. Tyrosin øger mental klarhed, hukommelse og forbedrer stress håndtering.

Tyrosin (efter Tyros=ost på græsk) findes især i ost som har højt indhold ca. 1-1,5 g/100g. I mindre mængde i Kød, fjerkræ, æg, mælk.
Valle protein nedenfor indeholder tyrosin 2,6 g/100g, så hvis du tager 30 g daglig valle protein, får du 780 mg Tyrosin daglig og det er fint. 

Hvis du ikke spiser ost eller valle protein, bør du tage et tilskud, den form der har bedst optagelse er N-acetyl-Tyrosin og du kan få det her: BulkPowders.dk, du kan tage 2-3 x 400 mg, sendes fra EU land, hurtigt med lav forsendelse.

Tyrosin på Wiki. Se også denne artikel om Tyrosin: Limitlessmindset.com

Glutathion - kroppens vigtigste anti-Oxidant - (fortsat fra del 1)

Et væsentligt element i dæmpning af inflammation og oxidativt stress er kroppens egne anti-oxidanter og anti-oxidanter vi får via kosten. Det mest betydende naturlige anti-oxidant produceret i kroppen, moderen til alle anti-oxidanter, er GLUTATHION (Glutathion på Wiki)

Der findes 80.000 videnskabelige artikler om glutathion, men menneskets væsentligste anti-oxidant er fuldstændigt ignoreret af lægerne, ligesom alt andet der ikke kan patenteres og sælges som et lægemiddel. Hvis en ting ikke kan patenteres og der ikke er penge i det og vi ikke kan udskrive recept på det, så eksisterer det ikke! - dette er det offentlige sundheds system's måde at se tingene på.

​Start med Videoen nedenfor.  Glutathione: The "mother" of all antioxidants...

Glutathione: The "mother" of all antioxidants... Dr. Mark Hyman. En af de få fornuftige læger i verden, han har i 20 år arbejdet med "Funktionel Medicin" den eneste rigtige måde at se på sygdom på. Han nævner svovl holdige grøntsager (løg, broccoli, kål), Multivitamin, Omega-3 fiske-olie, whey protein (valle protein), NAC (N-Acetyl-Cystein), Alfa-Lipon syre, motion, B6, B9 og B12, Selen, mælke tidsel til at booste Glutahtion niveauet.

Glutathion fjerner Parkinson's symptomer på 30 minutter
Det er vist at Parkinson's patienter har nedsat mængde af det naturlige anti-oxidant glutathion i Substantia Nigra og i blodet og det er vist at hævning af glutathion niveauet afhjælper Parkinson's symptomer.
 
Videoen nedenfor: Dr. Perlmutter, læge og neurolog har givet 3.000 mg glutathion intravenøst til en Parkinson's patient. Efter 30 min er patienten symptom fri (videoen er gentagelse fra Del 1).

Patienten på videoen er 66 år, pakinson's patient som i Vietnam var udsat for agent orange (ukrudts middel, som amerikanerne brugte til at fjerne bladene fra træerne for at afsløre "fjenden"). Han er på pramipexol og Sinemet (levodopa+carpidopa), den traditionelle Parkinson medicin.

Karakteristisk for parkinson: små trippende skridt, unden sving på armene, dårlig balance, især vanskeligt at vende om, dårlig tale.
Han får derefter intravenøst Glutathion og efter 30 min er han symptom fri, går med normale skridt, svinger med armene og kan vende om uden problemer og kan tale normalt.

I et studie med ikke medicinerede parkinson's patienter fik de intravenøst Glutathion 600 mg x 2 daglig i 30 dage, hvorefter de blev fulgt yderligere 4 mdr. uden glutathion og symptomerne blev registreret.

Derefter blev de samme personer behandlet med levodopa i 30 dage og fuldt yderligere 4 mdr.
Resultat: Glutathion behandlingen gav samme effekt som Levodopa behandlingen plus at glutathion behandlingen holdt et par mdr. efter ophør.   

Artikel: Intravenous glutathione in the treatment of early Parkinson's disease
Artiklens ord "reduced" betyder den reducerede form for glutathion, som er den aktive form, i modsætning til oxideret form. Hele artiklen er her som pdf (åbner i nyt vindue eller højreklik for at gemme). 

I Videoer nedenfor er der flere oplysninger om Glutathion til behandling af Parkinson's.

Glutathione for Parkinson's Disease. Learn why it helps symptoms like tremors.

Glutathione Therapy for Parkinson's Part 1 from David Perlmutter Videoen kan ikke afspilles direkte - gå til youtube for at se den der (åbner nyt vindue). Part 2 nedenfor.

Glutathione Therapy for Parkinson's Part 2 from David Perlmutter
Videoen kan ikke afspilles direkte - gå til youtube for at se den her (åbner nyt vindue)

Kost tilskud til at Booste Kroppens
Egen Produktion af Glutathion

Glutathion som kost tilskud
Som det fremgår af ovenstående videoer og artiklen vedr. intravenøst Glutathion, virker Glutathion ved at fjerne Parkinson's symptomer. En meget interessant og vigtig detalje i dette studie, var at Glutathion virkede op til et par mdr. efter ophør af Glutathion.

Glutathion er vores vigtigste naturlige anti-oxidant og det kunne tyde på at der er sket en vis grad af reparation eller "oprydning" og fjernelse af nogle skadelige stoffer. Er det en begyndende reversering af sygdommen? Jeg prøver om jeg kan finde noget om det.

Glutathion er naturligvis oplagt at tage med i en alternativ parkingson's disease behandling, men glutathion som intravenøs 2x daglig er ikke realistisk, det er ikke standard behandling og dermed må du selv betale, hvis der skulle være en enkelt alternativ læge i Danmark, der vil foretage det.

Men der er altså nogle læger i udlandet som gør det f.eks ovennævnte Dr. Perlmutter (Læge, Neurolog), startede Glutathion behandling i 1998. Se videoer ovenfor. 


Glutathion kan ikke tages oralt
Desværre kan man ikke tage glutathion som tabletter, selvom man kan få glutathion kosttilskud i tabletform. Det nedbrydes i mave-tarmen, så det er uvirksomt og ingen god ide. Man kan i udlandet få glutathion som sugetabl, stikpille eller som liposomalt Glutathion.

Jeg har kigget lidt på det og vil foreslå, at man i stedet booster sit glutathion niveau via kosten. Man kan forøge kroppens mængde af Glutathion ved at tilføje særlige kost elementer og undgå de ting der reducerer kroppens Glutathion som er: toksiner, højt blodsukker og andre ting der er inflammatoriske og giver oxidativt stress.

Glutathion - syntese og dens forløbere

Glutathion er kroppens vigtigste anti-oxidant, det findes også hos dyr og planter. Det er i stand til at neutralisere skadelige frie radikaler internt i cellerne.

Kroppen syntetiserer selv Glutathion ud fra de 3 aminosyrer: glutamin, cystein og glycin, men med alderen falder kroppens egen produktion af Glutathion.

Glutathion = ​L-Glutamyl-L-Cysteinyl-Glycine

Ved inflammation i kroppen og ved oxidativt stress forårsaget af frie radikaler, forbruges kroppens anti-oxidanter og vi kan godt bruge mere til at neutralisere de skadelige stoffer. Andre anti-oxidanter fra kosten er afhængig af tilstedeværelsen af Glutation.

Af de 3 aminosyrer som indgår i syntesen af Glutathion er cystein en begrænsende aminosyrer. Den er særlig vigtig fordi det er en af de få svovlholdige aminosyrer og svovl og svovlholdige aminosyrer er essentiel for normal cellefunktion.

Glutathion, spaltes i tarmen til sine 3 aminosyrer, derfor kan man ikke tage Glutathion som oralt kosttilskud og Glutathion i frugt og grøntsager bliver også spaltet.

B-vitaminerne: Folinsyre+ B6 + B12 er kritisk for at kroppen kan lave gluthation, mere om det nedenfor under B-Vitaminer.


Kosttilskud der kan Booste kroppens Glutathion

Cystein - bedst i form af N-acetyl-Cystein
Cystein er en ikke essentiel aminosyre, men kan dannes ud fra den essentielle aminosyre methionin, som også er svovlholdig. Så methionin eller cystein er begrænsende faktorer for syntesen af Glutathion. Derfor kan kosttilskud med en af disse aminosyrer booste syntesen af Glutathion. Bedste form for Cystein kosttilskud er som N-Acetyl-cystein også betegnet NAC.

​Artikel: Effects of N-acetylcysteine of GSH on oxidative stress markers

N-Acetyl-cystein fås som Mucolysin brusetabl 600 mg daglig (håndkøb apotek). Det er et slimløsnende hostemiddel. Indeholder acetyl cystein som gør slimen tyndere. Slim bliver tyndere og NAC bør derfor ikke tages ved mavesår og alvorlig tarm betændelse. (NB Øger effekten af Nitroglycerin, så forsigtighed der).

Det er et salt af eddikesyre og det rene pulver lugter surt af eddike og svovl.
Cystein delen er et forstadie til Glutation.

Cystein er en svovlholdig aminosyre og det er vigtig vi får tilstrækkeligt med svovl. Desuden binder det tungmetaller: Kviksølv, bly, cadmium.

N-Acetyl-Cystein modvirker leverskader og fedtlever fra alkohol og det er det eneste stof der bruges mod Paracetamol forgiftning. Og hvad er Paracetamol - det er det alle læger pådutter dig til alt muligt: Tag en Panodil (Pamol, Pinex). Har du spængt blindtarm: tag en panodil (jeg kender en der døde af overset blindtarm, så ikke for at være morsomt). Er du ved at dø og ringer til aktuttelefonen, "tag en panodil". Panodil er verdens hyppigste forgiftnings årsag.  

I stedet for de dyre Mucolysin, kan du få acetyl cystein som kosttilskud både kapsler eller ren pulver, så bliver det billigere. Det hedder NAC eller "N-Acetyl Cysteine"

• Acetyl-Cystein 600 mg daglig. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

Det er surt, så put det i GelatineKapsler, kan nemt gøres i hånden. Gelatinekapsler - vælg den største size 00. Fås også hos Bulkpowders.dk

Methionin til boost af Glutathion niveauet
Methionin er en essentiel aminosyre som vi skal have via kosten i størrelses orden 1 gram daglig. Methionin er udgangspunkt for dannelsen af aminosyren Cystein som indgår i Glutathion og som er en begrænsende faktor.

Methionin findes hovedsaglig i animalske fødevarer, æg, kød, mælk, ost, mens planter har ringe indhold. Vegetarer og især veganere kan derfor komme i underskud, hvis man ikke er opmærksom. I planter har paranød højest indhold på 1 g/100, sojaprotein koncentrat 0,8 g/100, havre 0,3g/100 g.  

Anbefalet daglig indtagelse som supplerende kosttilskud: 500 mg eller 1.000 mg hvis du er veganer.

Glutamyl-Cystein - i Valle protein (whey protein)
En anden vigtig forløber for Glutathion er Glutamyl-Cystein, som udgør 2/3 af Glutathion'et molekylet. Det kan tages som oralt tilskud hvis det er bundet til protein, det spaltes ikke men optages godt. Tarmen har en aktiv mekanisme til optagelsen af glutamyl-cystein, hvorefter det nemt omdannes til Glutathion i kroppen.

Og hvorfor har tarmen sådan en aktiv mekanisme?  Vi er pattedyr og den første føde vi får er mælk og glutamyl-cystein findes bundet til proteiner i mælken. Det er naturens måde at booste Glutathion niveauet hos spædbørn. Det findes desuden i æggehvide til at booste Glutathion hos kyllingen.

Note: Ved opvarmning af mælk og æg ødelægges glutamyl-cystein protein bindingen, så det ikke kan optages direkte, men spaltes istedet i tarmen til de 2 aminosyrer, som optages enkeltvis.


Glutamyl-Cystein er ikke bundet til mælkeproteinet kasein (som udgør 80% af komælks protein), men til andre mindre proteiner i mælken. Ved oste produktion koaguleres kaseinet med osteløbe, det udfældes og bliver til ost. Det flydende overskuds produkt fra osteproduktionen er Valle som indeholder mindre proteiner og glutamyl-cystein bundet til disse proteiner.

Man kan få opkoncentreret valle protein (whey protein) som er skånsomt behandlet så måske 50% af Glutamyl-Cystein er i behold og det kan du kan tage som kosttilskud for at booste kroppens egen produktion af Glutathion. Valle protein indeholder desuden alle nødvendige aminosyrer til kroppens funktion. Det indeholder desuden dipeptidet Cystein-Cystein som også booster Glutathion produktionen.

Ikke-denatureret, biologisk aktivt valle protein fremmer intracellulær glutathion produktion, ved at levere dipeptid cystein og glutamyl-cystein til cellerne.

Valle protein er det bedste levnedsmiddel til at booste kroppens egenproduktion af Glutathion.

​​Hippokrates ”Medicinens Fader” den græske læge fra det 5. århundrede før kristus, sagde, at kroppen har en indre tilpasningsevne eller helbredende kraft. For at styrke denne helbredende kraft ordinerede han flydende valle til sine patienter. Dette er 2.500 år siden, så det er blot gammel viden bragt til live.  


Valle Protein Pulver
En fin Valle protein pulver, som er skånsomt behandlet, kan du finde i denne danske webshop:
Bodylab Whey 100 Extra Pure (1 kg) kr. 249. Matas har også dette mærke men ikke denne "Extra Pure" valle protein.
Anbefalet dosering er 1 spiseskefuld (10-15 gram) x 2 daglig omrørt i vand og drukket direkte uden blending for at beholde så meget som muligt af de følsomme dipeptid cystein og glutamyl-cystein intakte.  •  Valle Protein Pulver. Protein tilskud. Bodylab Whey 100 Extra Pure (1 kg) kr. 249. Dansk webshop. En fin Valle protein pulver, som er skånsomt behandlet. Matas har også dette mærke men ikke denne "Extra Pure" valle protein. Anbefalet dosering er 1 spiseskefuld (10-15 gram) x 2 daglig omrørt i vand og drukket direkte uden blending for at beholde så meget som muligt af de følsomme dipeptid cystein og glutamyl-cystein intakte. Du kan røre kakaopulver i, eller blende noget separat og blande.

​Liposomal Glutathion - Oralt kosttilskud
Man kan få et kosttilskud med ren Glutathion som er beregnet til at tage oralt. Glutathionet er præpareret på en særlig måde, idet det er skjult inde i en lille bitte fedt dråbe med en ydre afgrænsning af fosforlipid, samme sammensætning som vores cellers membran.

Denne særlige form har høj bio-tilgængelighed, op til 98% optages fra tarmen uden at blive nedbrudt først, optages til blodet som leverer Glutathion direkte til cellerne i kroppen og det passerer blod-hjerne barrieren. Dette er en meget effektiv form for Glutathion til at forøge kroppens glutathion og formentlig lige så god eller mere end Intravenøst Glutathion. Sandsynligvis bedre, fordi det let afleveres til cellerne.

Altrient GSH liposomal Glutathion findes som breve med 450 mg Glutation og ligger i en æske med 30 stk. Man åbner brevet og kommer indholdet i et glas vand og drikker direkte uden omrøring. Det er et tykt halvflydende gulligt indhold lidt ligesom en æggeblomme. Anbefalet dosis 1-2 brev daglig. Til Parkinson's vil jeg foreslå at starte med 2 breve og hvis der ses god effekt, altså symptomerne er væk, kan man prøve at gå ned til 1 brev daglig.

Altrient GSH Liposomalt Glutathion på: GoodHealthNaturally fra England og koster ca £71, for 30 breve. Desværre er det dyrt.

Hvad er et Liposome?
Det er en lille boble med en dobbelt fedtlag's membran yderst og i midten en vandig fase indeholdende Glutathion (eller et lægemiddel). Det er en relativ ny måde at levere et aktivt stof direkte til cellens indre.

Fedt membranen består af fosfor lipid, samme struktur som vores cellers cellemembran er opbygget af.

Disse små fedt bobler optages nemt fra tarm slimhinden og går direkte over i blodet, hvor de nemt kan optages af kroppens celler, de smelter sammen med cellerne og afgiver Glutathion til cellens indre.

Der findes flere forskellige lægemidler, som er præpareret på denne måde. Og liposomer kan altså også bruges til at levere Glutathion direkte ind i cellerne. Liposom lægemidler bliver meget udbredt i fremtiden. Om liposomer på Wiki

Skematisk tegning af et liposome. Det er omgivet af en dobbelt fedt lags membran og indvendigt er vand opløselige stoffer, det kan være Glutathion eller et lægemiddel.
De grønne kugler er molekyler af et vandopløseligt stof som f.eks. Glutathion eller et lægemiddel og udgør fedt blærens indhold.

Alfa Lipon Syre - Kosttilskud
alfa-lipon syre er det tætteste man kan komme på gluthation, men er ikke Glutathion og det booster Glutathion, ved at re-aktiverer Glutathion, Q10, C-vit og E-vit. Forøger kroppens evne til at udnytte cystein til at danne Glutathion.

Alfa Lipon passerer nemt blod-hjerne barrieren. Den er i sig selv en af de mest effektive anti-oxidanter og frie radikal "oprydere". Vi laver selv lidt Alfa Lipon og noget får vi via kosten, især fra rødt kød og lidt fra frugt og grønt. Spinat og brocculi har højeste indhold af noget levnedsmiddel. Men alfa lipon fra kost kan højst komme op på et nogle mg pr dag.   

Alfa-lipon syre bruges især ved diabetisk neuropati, nervebetændelse hos diabetes patienter. Bedrer diabetes 2 ved at forøge insulin sensitivitet. Forbedrer hepatitis C. Forbedrer autoimmun sygdomme som f.eks gigt ledbetændelse. Alfa Lipon reducerer inflammation i cellerne og forbedrer derved alle tilstande hvor inflammation indgår.

Alfa Lipon mindsker skader efter hjerneskade f.eks. blodprop i hjernen. Indgår i energi omsætningen og forbedrer energi hos idræts udøvere og bruges af vægtløftere og bodybuildere. Alfa Lipon er desuden en af de bedste tungmetal chelatorer. 
 
Artikel: Alpha Lipoic Acid: This Antioxidant Can Smash Insulin Resistance and Autoimmune Disease

• Alfa Lipoinsyre 1 kapsel 500mg. Et vitaminlignende næringsstof, der er afgørende for cellulær energiproduktion, hjælper mitokondrier til at generere energi. Det er også en potent antioxidant, særligt godt til hjernen. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.Alfa-Lion syre er et kostilskud og må ikke erstatte alm. varieret kost.
 
NB! går godt sammen med Acetyl-L-Carnitin og Q10, idet de virker synergistisk (se længere nede)


​Alm ​Kost til boost af Glutathion niveauet
Udover bio-aktivt valle protein (skånsomt behandlet) er de væsentligste levnedsmidler til boost af kroppens egen Glutathion indhold, svovlholdige grøntsager og det er: løg, grøntsager af korsblomstrede familie: broccoli, blomkål, alle former for kål og rosenkål. De svovlholdige aminosyrer methionin og cystein er begrænsende faktorer for syntesen af Glutathion. Se videoen øverst med Mark Hyman.

Artikel: What is Glutathione and How Do I Get More of It? af Dr. Mark Hyman
Artikel: Glutathione Foods What Foods Promote the Highest Glutathione Levels
Artikel: Glutathione: This ONE Antioxidant Keeps All Other Antioxidants Performing at Peak Levels

​Dr. Jacob TeitelBaum gennemgår vigtige elementer i en alternativ Parkinson's behandling. Webinar se video nedenfor.

Dr. Jacob Teitelbaum - Natural treatment of Parkinson's (alternativ terapi)

Nedenfor de ting han snakker om i videoen.

​​Gurkemeje & Ingefær

​Gurkemeje & ingefær er gaver til menneskeheden og indeholder en række forskellige aktive stoffer der hjælper kroppens celler til heling, inklusiv aktive stoffer mod kræft.

Gurkemeje
Gurkemeje (engelsk Turmeric på Wiki) er en plante, der vokser under varmere himmelstrøg. Plantens aktive indholdstoffer, curcuminoider, er helt uskadelige og planten indgår i en normal kost.

Gurkemeje er et krydderi brugt i tusinder af år i madlavning og som farvestof især i Indien og som dyrkes der i stor stil. Gurkemeje er det gule i karry, som er en blanding af forskellige krydderier.

Gurkemeje er beslægtet med ingefær, de er i samme familie og rødderne som man bruger, ligner hinanden. Du kan dyrke dem i vindueskarmen. Planten skal have varme og må ikke stå for koldt.

Gurkemeje dyrkning i Indien

Lige nu har jeg både gurkemeje og ingefær voksende i vindueskarmen. Find økologiske rødder og læg dem i jord, som skal holdes fugtigt.

Indien har en af verdens laveste forekomster af Alzheimers og Parkinson's. Årsagen er formentlig brug af Gurkemeje i indiske retter. ​


Gurkemejes aktive indholdstoffer
Gurkemejes aktive indholdstoffer, er kraftige anti-oxidanter lige som andre krydderier. Der er flere forskellige aktive stoffer i rødderne, Curcuminoider, hvor Curcumin er en af dem. De aktive stoffer optages til kroppen og kan passere blod hjerne barrieren. Der er lavet tusindvis af videnskabelige artikler om Curcumin.

Gurkemeje virker godt mod Parkinson's symptomer og bør indgå i enhver form for alternativ behandling ved degenerative hjerne sygdomme.

De aktive indholdstoffer "Curcuminoider" neutraliserer frie radikaler og modvirker de betændelses reaktioner som sker i og omkring nervecellerne og som nedbryder nervecellerne. Stofferne er anti-oxidanter, anti-inflammatoriske, neuroprotektive, fremmer etablering af nye nerveceller (neurogenesis), beskytter mod toksin induceret neurodegeneration, beskytter mod toxin induceret frie radikaler, forebygger neurodegeneration, chelerer tungmetaller, bevarer motoriske egenskaber.

De aktive stoffer påvirker aflæsningen af 700 gener i gunstig retning.


Artikel: Neurodegenerative Shielding by Curcumin on Brain Lesions - Parkinson's Disease in Rats
Artikel: Turmeric: The Spice That Can Potentially Help Your Health in 150 Different Ways
Artikel: Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin
Artikel: Curcumin induces glutathione biosynthesis. Mechanism of free radical scavenging activity 
Artikel: Curcumin Enhances Neurogenesis and Cognition in Aged Rats
Artikel: Anticancer potential of curcumin: preclinical and clinical studies
Artikel: Curcumin and cancer: an "old-age" disease with an "age-old" solution


Roden, hvorfra gurkemeje pulveret fås. Det er et vidunder krydderi, som kan bruges til at hjælpe kroppens egen heling ved mange helbreds problemer.

Gurkemeje er tæt beslægtet med ingefær og ligner ingefær planten og rødderne ligner hinanden. Det er rødderne som tørres og pulveriseres som er gurkemeje pulver.

gurkemeje Alternativ behandling

Det gule gurkemejepulver griser (farver) meget, så det er lidt besværligt at have med at gøre. Kan bruges i retter, som i Indien eller i smoothies.
Biogan Gurkemeje Pulver (200 gr) kr. 69

Gurkemeje som Kosttilskud
Du kan få gurkemeje i 3 forskellige former: pulveriseret rod som kapsler eller i pose. Derudover kan du få gurkemeje ekstrakt i kapsler, og som særlige formuleringer.

Vigtigt er at gurkemeje og de aktive stoffer er uopløseligt i vand, men opløseligt i fedt. Når det bruges i mad hvor der er fedt i opløses gurkemejen så du bedre optager de gode stoffer. Hvis man tager gurkemeje pulver som kapsler skal man samtidig indtage noget fedt.

Nogle kosttilskud er præpareret på særlig måde, så du optager de aktive stoffer fra gurkemeje meget bedre, som f.eks Curcuminx4000 som du ser til højre.

gurkemeje Alternativ behandling

CurcuminX4000 180 kapsler på engelsk webshop. £34.95. Tag 1x3 daglig første måned og derefter 1x2 dgl.

Andre artikler om Gurkemeje:

Turmeric på Wikipedia
Super Food: Let’s Talk Turmeric
The effect of curcumin (turmeric) on Alzheimer's disease: An overview
Therapeutic Potential of Turmeric in Alzheimer's Disease: Curcumin or Curcuminoids
Can Turmeric Cure Alzheimer’s Disease?
Turmeric Benefits for Parkinson’s
Benefits of Turmeric for Multiple Sclerosis
Curcumin Inhibits Experimental Allergic Encephalomyelitis. Suggest its use in the treatment of MS and other Th1 cell-mediated inflammatory diseases.

Ingefær
Ingefær (ingefær på Wiki), som er beslægtet med gurkemeje, er også en super food og måske mindst lige så aktivt over for en række sygdomme som gurkemeje, inklusiv kræft og helt uden bivirkninger. Ingefær bruges som krydderi, men også i stor stil i folkemedicin i Indien og østen mod kvalme, søsyge, gigt, smertestillende og betændelses hæmmende, er nogle af de alm. kendte virkninger.

Ingefær indeholder en række bioaktive stoffer i grupperne zingerone, shogaols, og gingerols. Især 6-shagaol, et af indholds stofferne, synes at være særlig interessant.

Ingefær Alternativ behandling

Syltet ingefær: Du kan købe ingefær til ingen penge, kog roden 20 min, skrab skallen af med kniv, skrær i små stykker og kog i sukker vand og lad stå og trække. Skal koges f.eks totalt en time, det er ret sejt og trådet. Kan overtrækkes med mørk chokolade, det rene slik. Normalt anbefaler jeg ikke sukker, men ingefær er så skarpt, at der kræves lidt sukker. Tag et par gram ingefær daglig eller så meget du har lyst og brug ingefær i madlavning.

Du kan også bruge Ingefær som krydderi i maden, som shot (afkog) eller i smoothies. Du kan også få ingefær kapsler med pulveriseret ingefær.

Q 10  -  Coenzym Q10

​Q10, også kaldet CoQ10 og Coenzym Q10, er kritisk i produktion af energi i cellernes mitokondrier. Vigtig anti-oxidant og indgår i cellens normale energi omsætning (ATP i mitokondrier). Dannes naturligt i kroppen, men produktionen falder væsentligt efter de 50 år og mange kronisk syge har nedsat produktion. Q10 på Wiki.

Q10 niveauet er reduceret hos Parkinsons patienter og ved at tilføre Q10 reduceres symptomer hos parkinson's patienter, hvor medicinen var begyndt at miste effekt.

Vigtigt vedr. Q10
Skal være som det aktive Ubiquinol som er den aktive og reducerede form for Q10 (ikke Ubiquinone som er i de fleste Q10 kosttilskud), den reducerede form er ca. 5 gange mere effektfuldt. Især vigtigt hvis man er op i årene, fordi så er man dårligere til at omdanne den inaktive Ubiquinone til det aktive Ubiquinol.

Q10 er en vigtig anti-oxidant, som kan bruges til at hjælpe kroppen med at hele mange forskellige tilstande. kræft, hjertekar sygdom, AMD (Øjet, alders relateret macula degeneration), hud aldring, fibromyalgi, neurodegenerative sygdomme, migræne, cronic fatigue, asthma, diabetes.

I rotte forsøg beskytter Q10 mod neuron død efter Paraquat indsprøjtning og beskyttede 20% af neuroner fra tidlig død (parqauat herbicid bruges til at inducere parkinsons i dyremodeller).

Optages kun sammen med fedtstof. Er tilsat lecithin for at fremme optagelsen, men tag det sammen med lidt fedt for at lette optagelsen. F.eks lidt sødmælk, fløde, ost, eller hørfrøolie, fiskeolie kapsler.

Q10 Alternativ behandling

Q10 som Ubiquinol 100 mg kapsler fra Amazon i England. 3x1 kapsel daglig i en måned, derefter 2x1 daglig.   

Q10 med Bio-PQQ
Mens Q10 er et enzym der medvirker i ATP energi produktionen i mitokondrierne, så stimulerer
Bio-PQQ (PyrroloQuinoline Quinone) fornyelse og antal mitokondrier, så kombinationen er et mitokondrie boost.

Q10 som Ubiquinol 100 mg kapsler i kombination med PQQ (10mg) fra Amazon i England. 1 kapsel daglig + supplér med 1 kapsel Ubiquinol 100 mg uden PQQ (se ovenfor), så du får 200 mg Q10 daglig.    

Q10 Alternativ behandling

​​L-Carnitin - til nerve cellernes energi
Beskytter mod neurodegeneration

​L-Carnitin, er en naturlig forekommende aminosyrer, kroppen selv producerer. Det er ren energi til kroppens celler, idet det øger transporten af fedt ind i mitokondrierne for at blive forbrændt og øger dermed fedt-forbrændingen. L-carnitin beskytter mitokondrierne og deres energi produktion og dermed beskytter mod neurodegeneration. Det er en anti-oxidant der modvirker jern-induceret oxidativt stress.

Den form der optages bedst er Acetyl-L-carnitine, den passerer nemmere blod-hjerne barrieren og bliver omdannet til carnitin intracellulært i neuronerne.

I et studie fra 1995 blev vist at Carnitin fuldstændig kan forhindre udvikling af Parkinson's hos alle rotter i forsøget, hvis de inden Parkinson inducering fik Acetyl-L-carnitine.

I et studie beskyttede Acetyl-L-Carnitine mod induceret Parkinson hos aber.
Acetyl-levo-carnitine protects against MPTP-induced parkinsonism in primates.

Her er et review over Acetyl-L-Carnitin benyttelse hos Parkinsons. Acetyl-L-Carnitine in Parkinson’s Disease Det er en Pdf (åbner i nyt vindue, eller højreklik og gem som). Der står: In summary, the protection provided by acetyl-L-carnitine offers the possibility of new therapeutic strategies for neuro-degenerative diseases (including PD)
Artikel: Parkinson’s Disease, Acetyl-L-Carnitine, Alpha Lipoic Acid, CoQ10 and Melatonin


• Acetyl-Carnitin. 2 x 400 mg. Denne aminosyre produceres naturligt i kroppen og har grundlæggende betydning i energiproduktionen såvel som for gen-, enzym- og neurotransmitterfunktioner. Kan passere blod-hjerne barrieren, det kan L-Carnitin ikke. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

NB! går godt sammen med Alfa-Lipon syre og Q10, idet de virker synergistisk

​​VIGTIGT
B-VITAMINER - til normal hjernefunktion

B-vitaminerne B9, B6 og B12 er kritisk for at kroppen kan lave gluthation og er vigtige til normal funktion af hjernen og produktion af Dopamin.

Mangel på B12 giver en række neurologiske symptomer som usikkerhed, neurologiske, sitrende og snurrende fornemmelser og kognitive forstyrrelser. Det er vist at B12 niveauet er lavt hos Parkinson's patienter og falder yderligere med sygdommens udvikling. B12 mangel er sandsynligvis medvirkende til generel forværring hos nogle Parkinson's patienter.

Høj homocystein (er skadeligt) niveau er almindelig hos Parkinson's patienter. Brug af Levodopa mindsker B12 og B9 niveauet yderligere, 2 vitaminer som er kendt for at nedsætte homocystein niveauet. Forøget mængde af homocystein accelererer dopaminerg neuron død hos parkinsons patienter ved en toksisk effekt.
Artikel: Relationship of Vitamin B12 Status and Parkinson's Disease


B9 er nødvendig for tyrosin hydroxylase enzymet, som omdanner L-DOPA til dopamin. Ved at tage B9 som kosttilskud, kan man forbedre dopamin niveauet.
Artikel: Benefit of folic acid supplementation in parkinsonian patients treated with levodopa  (som Pdf åbner nyt vindue eller højreklik for at gemme).


B6 Vitamin
Sørg for et tilstrækkeligt niveau af B6 for at hjælpe DOPA decarboxylase at udføre sit arbejde: nemlig omdannelse af L-DOPA til dopamin. B6 Vitamin på Wiki.

B6 er nødvendig for at producere dopamin og for at minimere L-DOPA bivirkninger, men for meget B6 reducerer L-DOPA's virkning, så det er en balance. Hvis man kun tager L-DOPA uden carbidopa, må du ikke få for meget B6. I Danmark bruges L-DOPA kun i kombination med carbidopa og så SKAL du have B6 (se nedenfor).

NB. Forøget dødsrate ved brug af kombination: Levodopa + Carbidopa
Hvad lægen sikkert ikke har fortalt dig er, at der er 3 gange så stor risiko for at dø hurtigere ved kombineret medicinering med L-DOPA og Carbidopa end ved Levodopa alene. L-DOPA blev introduceret i 60'erne og der sås bedring af symptomer og nedsat dødsrate.

Efter introduktion af Carbidopa (Dopa decarboxyl hæmmer) i 1976, godkendt af FDA i USA, øgedes dødsraten med 3 gange.

Årsag: både L-DOPA og Carbidopa binder og inaktiverer B6 vitaminet, som indgår i 300 forskellige enzymatiske processer. Medicineringen får dig i B6 mangel (elefant i glasbutik). Det har lægen nok heller ikke fortalt dig.

I danmark bruges ikke Levodopa alene, men altid i kombination med en decarboxyl hæmmer = altså du dør hurtigere med denne kombi medicinering.

Artikel: The Parkinson’s disease death rate: carbidopa and vitamin B6


Du skal selvfølgelig tage B6 + B9 + B12 vitamin som kosttilskud

Vigtig Vedr B9 + B12
Parkinsons kan muligvis være associeret med en mutation i MTHFR genet, som koder for enzymet der indgår i B9 Folat Cyklus og dermed metylering i kroppen.

Metylering, som er donation af en metylgruppe, er en helt basal funktion i kroppens biokemi, den indgår i utroligt mange processer, DNA syntese, omsætningen af en række aminosyrer og neurotransmitters som serotonin, epinephrin, dopamin. Envidere for eliminering af tungmetaller, produktion af Gluthation, menneskets vigtigste anti-oxidant og for energiomsætningen via ATP.

Det vides at Parkinsons patienter har forhøjet HomoCystein i blodet. Hæmning i B9 omsætningen medfører præcis en stigning i homocystein, hvilket indikerer at Parkinsons kunne være associeret med denne mutation.

Folk med en mutation, kan i varierende grader ikke nedbryde, udnytte, metabolisere det kunstige B9 (folin-syre, folsyre) som er i næsten alle vitamin tabletter inklusiv Gerimax, B-complex og alm. multi-vitamin tabletter, hvorfor de har B9 mangel, med mindre de spiser godt med grønne grøntsager, som hjælper på alle sygdomme.
Værre er det at den kunstige B9 i mere eller mindre grad blokkerer for metyleringen.

Det er nemt at imødekomme denne mutation: undgå det kunstige B9 og tag det rigtige B9 i den aktive form som hedder metyl-folat, eller calcium-Metyl-Folat.

Desuden skal du have B12 i metyl-formen (den aktive form), for den indgår sammen med metyl-folat i metyleringsprocesserne.Jeg foreslår følgende vedr. B-Vitaminer:

1. Undgå al form for kunstig B9, det er folin-syre eller folsyre

2. Vælg en multi-vitamin som indeholder den rigtige og aktive B9 som er metyl-folat eller calcium-metyl-folat. Samt den aktive B12 som hedder metyl-cobalamin.
Jeg kender kun en multi-vitamin, som opfylder dette og det er "Omnimin Pure", som fås hos matas, helsemin eller helsam butikker. Den fås også uden jern OmniX.
Note: selvom der står folsyre på etiketten og calcium-metyl-folat i parantes, så er det den rigtige.

3. Du bør have ekstra B12 dosis 1.000 mikrogram særskilt, som metyl-folat. Det optages bedst som sugetablet.
Veg B12 som Methylcobalamin. Smeltetablet 1000 µg. 1 dgl. (Helsam kr.159 for 120 tabl). Find en Helsam butik.

4). Du bør have ekstra B6 særskilt. 50 mg daglig, fås matas mm. eller f.eks i Helsebixen til 50 kr. for 50 tabl 

​Andre Vitaminer & Mineraler

Selen + Zink + E-Vitamin
Zink, E-Vitamin Selen er vigtige for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme. Zink underskud er involveret i udviklingen af Parkinsons.
Selen og E-vitamin virker i samarbejde som vigtige anti-oxidanter tll at oprydde frie radikaler. Selen+Zink+E-vit er indeholdt i Omnimin Pure multi-vitamin tabl.

Artikel: 4 Reasons to Take a Zinc Supplement for Parkinson’s Disease Treatment
Artikel: Evidence of functional zinc deficiency in Parkinson's disease
Artikel: Zinc discovery may shed light on Parkinson’s, Alzheimers


K-2 vitamin (ikke K1)
K-2 vitamin er totalt undervurderet og ikke eksisterende i debatten. K-2 vitamin er vigtig sammen med D-vitamin i opbygning af normale knogler og i forebyggelse af osteporose og forebyggelse af kræft. Undersøgelser kunne tyde på at K2 også er vigtig i forebyggelse af Parkinsons. Er indeholdt i Omnimin Pure multi-vitamin tabl.

Artikel: Vitamin K2: New hope for Parkinson's patients?
Artikel: Early-Onset Parkinson's Disease, Will Vitamin K2 Help?
Artikel: K2-vitaminmangel giver osteoporose, kræft og hjertesygdom


Tarmen - vær god ved den - essentiel for helbred

Vedligeholdelse af en god tarmflora
Undgå store mængder kulhydrater og især tørret frugt, som er meget sukkerholdigt (=slik) og gærer videre i tarmen, fordi det ikke bliver fordøjet lige med det samme. Gærsvampe er vilde med sukker og de holder party, når du fylder dig med kulhydrater. Men bakterier ernærer sig også af sukker og du kan fremelske nogle bakterier på bekostning af andre.

Parkinson's patienter har tendens til forstoppelse, nedsat tarm bevægelse, og nedsat produktion af fordøjelses safter og tarmsafter fordi medicinering (dopa decarboxyl hæmmere) hæmmer lokale signalstoffer i tarmen, serotonin, dopamin og andre signalstoffer.


Som følge af nedsat bevægelse og forstoppelse, kan bakterier vandre op i tyndtarmen, hvor der normalt ikke er mange bakterier og give anledning til unormal stor bakterie vækst i tyndtarmen, hvilket giver ubehag, smerter og luftudvikling, så snart man har spist noget, fordi tyndtarmen er irriteret. I virkeligheden er dette det centrale i irritabel tyktarm, det er ikke tyktarmen, men overvækst i tyndtarmen.

For at få nogle gode bakterier, der kan udkonkurrere de dårlige bakterier og candida svampe, så tag lidt syrnet mælkeprodukt: yoghurt, A38, Cultura, som indeholder mælkesyrebakterier af typen Lactobacillus og Bifidobakterium, som er gavnlige til etablering af en god tarmflora. Du kan nøjes med en skefuld, hvis du ikke kan tåle mælkeprodukter.

Alternativt mælkesyre bakterie kapsler fra matas f.eks denne: Symbioflor Matas, som indeholder 3 forskellige bakterier.

​Fibre der danner slim, beskytter tarmen og modvirker Forstoppelse
Du skal have nogle fibre der danner slim og får tarmindholdet til at glide nemmere og modvirker forstoppelse, dårlig fordøjelse og irritabel tyktarm. Fibre fra grøntsager er også godt og vigtigt, men danner ikke meget slim.

NB Undgå Klid og Klidbrød. Klid danner ikke slim og bliver tørt og hårdt som cement i tarmen.

HørFrø. Tag 1 spiseskefuld hørfrø opblødt i vand (5 min). 1-2 x daglig. Den slim der dannes fra hørfrø beskytter slimhinden og giver fibre, fylde og modvirker forstoppelse og irritabel tyktarm.

LoppeFrø HUSK. Tag Loppefrø 1-2 x daglig. Danner slim og en slags gelé. Beskytter slimhinden og giver fibre, fylde og modvirker forstoppelse og irritabel tyktarm. Loppefrø kan man putte i vand og dreje vandet rundt og drikke med det samme, evt som drys på yoghurt.

​Magnesium modvirker forstoppelse
Magnesium er et ekstremt vigtigt mineral, som de fleste får for lidt af, du må simpelthen tage magnesium som kosttilskud, som supplement til en god kost, som indeholder magnesium fra grøntsager.
Jeg anbefaler altid magnesium citrat som kosttilskud, som er det der optages bedst.

Men magnesium er også let laxativt (afførende) pga. det magnesium der ikke optages, så holder det på lidt vand ind i tarmen. Det er helt uskadeligt. Hvis du fortsat har forstoppelse kan du oven i magnesium citrat tage det billige magnesium du får overalt, nemlig magnesium oxid, hvor kun 4% optages, resten virker som afføringsmiddel.

Spis Smør
Smør indeholder faktorer, der er gavnlige for tarmen og beskyttende for tarmslimhinden. Ikke overraskende, for vi er designet til at spise mælkefedt lige fra fødslen, det første fedt i dit liv. Derudover er fedtsammensætningen i smør optimalt.

Kostens betydning for
Inflammation & Immunsystemet
Omega-6 / Omega-3

​Immunsystemet - Inflammation
Omega-6 og omega-3 olier er afgørende faktorer i immunsystemet og de 2 olier indbygges i cellerne cellemembran. Der skal være et bestemt forhold imellem de to, sådan at man skal have ca 2-3 gange mere omega-6 end omega-3. De anbefalede mængder er 6-9 gram omega-6 og 3 gram omega-3 daglig.

Omega-6 er betændelsesfremmende, mens omega-3 er betændelseshæmmende, de indgår simpelthen direkte i immun reaktionerne og immun mediatorer overalt i kroppen inklusiv i hjernecellernes cellemembran hvor de kan sidde og enten fremme eller hæmme inflammation. Omega-6 er betændelses fremmende og det er vigtigt du ikke får for meget af det  -  NB Alle for for meget Omege-6.

Så første punkt er at få disse olier i rette mængder. Dvs drop alt hvad der har med omega-6 olier at gøre, du får rigeligt i en alm. kost. Drop alt der indeholder omega-6, undtagen et par valnødde kerner.

Omega-3 fiskeolie, ekstrem vigtig for alm. sundhed og bekæmpelse af enhver betændelses tilstand.
Tag fiskeolie kaplser fx. 6-9 stk af de billige fra Netto og spis fed fisk som laks og sild. IKKE tun, der indholder kviksølv. Møllers tran også godt. Kril olie omega-3 er det bedste, men også dyrt.
Omega-3 fra Hørfrø olie 2 x 1 spiseskefuld daglig (se længere nede under Budwig kost)

​Vedr. Omega-6 fler u-mættet fedt
Det usunde skadelige Omege-6 fler u-mættede fedt findes overalt, det værste er solsikke olie med 65% i. Majsolie, sojaolie, madolie, becel, faste og flydende margariner. Raps olie har mindre indhold men stadig 20% Omega-6. Solsikke frø og valnødder har stort indhold af omega-6, Mandler er bedre.

Disse vegetabliske olier bruges overalt i færdigmad fx. dressing, mayonnaise, brød, kager, slik, chips men ofte ødelagt ved hydrogenering og går under betegnelsen hærdet vegetabilsk olie (læs gift). Se fx på deklararationen på færdig kager.

En anden ting er at disse Omega-6 olier, inklusiv BECEL, kan IKKE tåle opvarmning (stegning, bagning), så bliver det harskt og endnu mere giftigt.

Som sagt vi skal have 9 g. pr. dag af omega-6 og IKKE MERE. Alle får meget mere, derfor drop alt hvad der har med ovenstående olier at gøre. Hvis du har diesel bil, så hæld det i tanken, den kører bedre på det end din krop.

Se også min blog post om Omega-6/3 hvor der også er referencer.

Kostens betydning for
Inflammation & Immunsystemet
Kulhydrater & Blodsukker

​Blodsukker og Insulin svingninger
En stærk skadelig faktor for kroppen og noget, der er stærkt medvirkende til kroppens betændelses reaktioner er HØJT BLODSUKKER og forhøjet insulin. Forhøjet blodsukker og insulin og svingende niveauer, er simpelthen en meget vigtig faktor i enhver kronisk sygdom også kræft, fordi det er inflammatorisk.

Det er også det der giver diabetes 2, den moderne verdens ny pest og som er ved at eksplodere i USA, men Danmark er godt med. Det er også årsagen til at hjertekar, kræft, diabetes 2, fedme mm. på verdensplan eksploderer. Disse svingninger og høje niveauer af blodsukker og insulin er inflammatorisk og skadelig for hele kroppen.


Så hvad er det der gør at du får højt blodsukker og højt insulin niveau?
det er overdreven og konstant (over dagen) indtagelse af kulhydrater i form af:
Sukker, slik, sodavand, juice, kage, tørret frugt (rosiner, dadler som er slik), hvidt brød, pizza, pasta, popcorn, kartofler, chips, hvide ris. Alt dette får dit blodsukker til at skyde i vejret som en raket, og kort tid efter kommer der et insulin respons, en stigning i blodets indhold af insulin, som prøver at få sukkeret væk fra blodet og ind i cellerne.

Lige en ting omkring sukker: alt sukker er naturligt sukker, mange tror at sukker i frugt, honning og juice er bedre end det naturlige sukker fra sukkerroer og sukkerrør = hvid sukker, det er det ikke. Alt dette sukker uanset om det er hvidt sukker, sukker i frugt, juice og honning indeholder ca. 50% glucose (druesukker) og 50% fruktose (frugtsukker). Det er glucose delen der give blodsukker stigningen, mens frugtsukker delen har en anden uheldig virkning, det er en gift lige som alkohol og bliver til fedt i leveren og på maven.

Vedr Sukker i Frugt: Det er en misforståelse at sukker i frugt er frugtsukker og at det skulle være bedre end hvidt sukker. Sukker i frugt er en blanding af Sukrose (=Hvidt sukker som består af halvt glucose, halvt frugtsukker), glucose (druesukker) og frugtsukker (fruktose), i lidt variende mængder afhængig af frugten, men slutresultatet er, at sukker i frugt er ca 50% druesukker og 50% frugtsukker (fruktose). 

Stivelse som i hvidt brød, pasta, pizza, kartofler består kun af glucose i kæde og det nedbrydes til glucose og indtagelse af disse ting giver højere blodsukker end hvis du indtager samme kaloriemængde som hvidt sukker! NB. Altså en pose bolcher giver mindre blodsukker stigning, end en pizza for at sætte det lidt på spidsen.

Sukker findes her: Juice (10% sukker), cola, sodavand (10,5% sukker), tørret frugt (rosiner, dadler er ren slik med op til 80% sukker, mere end matador mix), frugt særlig sød frugt, slik, kage, hvidt sukker, brun sukker, sirup, honning.

De hurtige kulhydrater: Det der giver højt blodsukker hurtigt: Alle former for sukker, kage, slik, sodavand, hvidt brød, hvide ris, pasta, pizza, chips, cornflakes, popcorn, kartofler, tørret frugt.

​Kulhydrater i store mængder er skadeligt, giver høje blodsukker og insulin niveauer og feder og giver sult efter kort tid. Fedt i maden giver mæthed, stabilt blodsukker og insulin niveauer og fjerner trang til sukker. Det skal selvfølgelig være det sunde fedt, som kroppen behøver, mere om hvad der er sundt fedt nedenfor. Man kan spise ubegrænset mængde fedt, det eneste af de 3 kost grund elementer (kulhydrat, protein, fedt), der ikke er skadeligt i større mængder.


Kunstig Sukker - Stevia
Den eneste acceptable form for kunstig sukker er ren Stevia sødemiddel. Ikke såkaldt "stevia sukker" med 95% sukker i og 5% stevia, eller andre blandings produkter. Er der kalorier i er det ikke ren stevia. Nogle har allergiske reaktioner af stevia.   

Se min artikel Om sukker den hvide dræber

Low Carb High Fat Kost - LCHF
For at holde blodsukkeret stabilt og så lavt som muligt uden svingninger og høje toppe kan man vælge at på på High Fat Low Carb, LCHF kost trenden, eller blot lade sig inspirere af den.

LCHF (Low carb high fat), er en hel bevægelse i Sverige og Danmark er begyndt, hvor man spiser en kost med lavt indhold af kulhydrat og højt fedtindhold, det skal selvfølgelig være det sunde fedt og ikke margarine, becel og omega-6 holdige olier.  

LCHF er også perfekt til at komme ud af diabetes 2 og undgå insulin medicin.
Se mere her i min blog post om LCHF

​​Fedtsammensætningen

Fedtsammensætningen i kosten
Fedtsammensætningen i kosten er afgørende for normal cellefunktion. Hver enkelt celle er omgivet af en cellemembran, hvor fedtsammensætningen er vigtig. Fedtsammensætning i celle-membranen er: 50% mættet fedt, 35% enkelt-umættet fedt (oliven oliens oleinsyre), samt diverse andre fedtstoffer som omega-6, omega-3 og kolesterol. Sammensætningen af disse fedtstoffer er kritisk for normal celle funktion, tæthed, stabilitet og fleksibilitet og dermed afgørende for en sund sygdomsfri krop.

Mættet fedt, smør, Kokos, kolesterol, oliven og avocado olier er sunde olier + fiskeolie. Alle prøver at bilde dig noget andet ind, når det gælder mættet fedt og kolesterol, og når det drejer sig om fler-umættet fedt omega-6, så prøver de at bilde dig ind at DET er sundt. Alle får for meget omega-6 og vi skal ikke hælde mere på os selv. De der vildleder, er selv blevet vildledt og har ikke læst den tilgængelige forskning.


Smør: Smør er en super Food
Det optimale fedt for et menneske er SMØR, som er mælkefedt af samme sammensætning som mælkefedtet i modermælk - og samme sammensætning som fedtet i cellernes cellemembran. Der er vel ingen der kan benægte at modermælk er den optimale ernæring for et spædbarn, vi er simpelthen som pattedyr designet til at få det som spæd. Derfor er det logisk at mælke fedt er optimalt (komælk fedt fx. smør og modermælk fedt er stort set ens).

Kokos fedt en anden super food
Kokos olie er en superfood, en gave til dit helbred, dine celler og super god næring til hjernen. Alle mennesker med hjerne symptomer -og sygdomme burde have kokosfedt i kosten: blodprop, ADHD, depression, alzheimers, parkinson, sklerose (MS).

Det er et super fedtstof, som indeholder ca. 90% mættet fedt. Brug det i madlavning, til at stege i og spis det direkte med ske. Det meget specielle ved kokosolie, er at det består af mellem kædede mættede fedtsyrer (små fedtsyrer), som nemt bliver omdannet til keton stoffer, som er glimrende næring for hjernecellerne, som kan leve af 75% keton stoffer og 25% glukose.

Glem alt hvad du har hørt om at mættet fedt skulle være usundt, vrøvl - Læger og hele sundheds systemet fremfører at mættet fedt er usundt, uden videnskabelig dokumentation.

Koldpresset Kokos fedt, eller jomfru Kokos fedt (kokos olie). Tag et par spise skefulde daglig.

Artikel: Coconut oil has improved my life
Artikel: Coconut oil miraculously helps Parkinson's patient regain quality of life
Artikel: på Videnskab.dk, som taler om at Fedtrig kost, især kokosolie, bremser aldring af hjernen
Artikel: Kokos Olie's gode egenskaber: Coconut Research Center
Artikel: Alzheimer's Disease: What If There Was a Cure?

Hørfrø olie​ - levnedsmiddel med højst Omega-3 indhold
Hørfrø olie er det levnedsmiddel der indeholder mest omega-3 og er med til at skabe balance i cellerne inklusiv hjernecellerne. Husk at 1/3 af hjernes fedt er omega-3. Hvis din hjerne er blevet fyldt op med masser af skadelig Omega-6 olier (solsikke, majs, "madolie", becel, raps ), så har du brug for at få skiftet olie.

Omega-3 og omega-6 konkurrerer om pladsen i cellernes cellemembran og ved at tilføje ekstra omega-3 driver du noget af Omega-6 væk. Hele sundheds systemet fortæller dig fejlagtigt og stik imod videnskabelig dokumentation, at du skal have rigeligt med fler-umættet fedt og udskifte det mættede fedt. Og disse omega-6 holdige skadelige olier bliver fremført som sunde.

Sandheden er at alle får alt for meget omega-6 og for lidt omega-3, fordi hele vores madkultur er fedtet ind i omega-6 fedtstof, inklusiv fodertilskud til dyr (sojaskrå, solsikke kager), så du får det via kød, mælk og æg. Der skal være en balance mellem de 2 olier på ca 2:1  (2 del Omega-6 og 1 del Omega-3) og ikke 20-30 gange så meget Omega-6 som omega-3, som mange får.


Hørfrø olie er det centrale i den såkaldte Budwig kost som blev "opfundet" i 50'erne af en tysk forsker Johanne Budwig. Teorien er at Omega-3 sammen med hytteost bringer elektrisk balance i celle-membranen.  
Her bruger vi bare hørfrø alene, men du kan også vælge at følge Budwig kosten fuldstændigt. Se nederst på siden.

Hørfrø olie er både for raske, kræftsyge og kronisk syge. Det kan ikke erstatte fiskeolie, som indeholder de vigtige DHA og EPA former af Omega-3, det gør vegetabilske olier ikke, så du skal stadig tage fiskeolie.
Artikel: Omega 3's Protects Against Parkinson's


Koldpresset Hørfrø olie, 1 spise skefulde x 2 daglig.  Hørfrø olie skal stå i køleskab og i seriøse matas og helsekost, står den i køleskab.

Jeg tager selv en lille slurk direkte af flasken 2x daglig uden at måle, som forebyggende mod sygdom. Det er beskt og skarpt i smagen, men betragt det som medicin. Fint at tage sammen med de fedtopløselige kosttilskud: vitaminer D-vit, E-Vit samt Q10 og gurkemeje.

Hvilken Kost skal du spise for at bedre Parkinson's

​Årsagen til Parkinson's er oxidativt stress og en inflammations tilstand i hjernen og uanset hvilke faktorer der udløser det, så skal kosten støtte kroppens håndtering af sygdommen og om muligt hjælpe den til at bedre eller helbrede tilstanden, i kombination med vitaminer, mineraler og specielle kosttilskud.

Alternativ forbedring eller helbredelse af Parkinson's, må rette sig mod hele kroppens balance og særligt balancen i hjernen og prøve at hjælpe hjernecellerne til at regenerere sig og fungere optimalt.

Det gør vi ved at forbedre immun systemet og fjerne ting der giver inflammation i kroppen med en Anti-inflammatorisk kost og med særlig vægt på inflammationen i hjernen suppleres der med vitaminer, mineraler og særlige kosttilskud. Dette afsnit omhandler kun kosten.


Drik Vand
Som tilbehør til kosten er:
Vand, Vand, Vand. Drik rigeligt vand, det er vigtigt at cellerne er velhydreret for at de kan fungere optimalt. Tag gerne lidt ekstra salt, det er livsvigtigt, med mindre du har højt blodtryk.Hvilke levnedsmidler er skadelige for kroppen og immunsystemet og forøger kroppens inflammation?
Det er de skadelige levnedsmidler, som hele denne blog handler om. Sukker, masser af hurtige kulhydrater og Omega-6 olier. Overdreven brug af alkohol. Forkert olie sammensætning, transfedt i margariner og hærdet vegetabilsk fedt også kaldet hydrogeneret fedt.

Tilsætningsstoffer (gifte) i maden, aspartam sødemiddel, smagsforstærker (MSG mononatrium glutamat), emballagen og gifte fra miljøet, for meget rødt kød, brankning af maden, medicin og meget andet.

Underskud af omega-3, underskud af forskellige vitaminer (D-vit, C-vit) og mineraler.

Spis økologisk så vidt muligt, kroppen har ikke brug for flere giftstoffer som f.eks sprøjtemidler.En god anti-inflammatorisk kost er:

•  En kost med reduceret kulhydrat indtagelse, der giver stabilt blodsukker og insulin niveau
•  En kost hvor du udelukker de skadelige Omega-6 olier (du får rigeligt det du skal bruge)
•  En kost med de rigtige fedtstoffer, gerne rigeligt: smør, kokosolie, oliven olie, avocado olie, fede fisk og eller Omega-3 fiske olie kapsler
•  En kost med gode protein kilder
•  En kost med masser af Grøntsager
•  En kost med Krydderier


Kulhydrater
Reducer kulhydrater og nøjes med groft brød som rugbrød, havregrød, kartofler, søde kartofler og brune ris. De grove kulhydrater, tager tid at fordøje og giver derfor mere stabilt blodsukker, uden de kraftige svingninger i blodsukker og insulin.
Reducer de hurtige kulhydrater, der der får blodsukkeret højt op meget hurtigt. Vi har ikke brug for mange kulhydrater.

Du kan godt spise en god portion groft kulhydrat til et måltid, hvis du får en god portion proteiner, fedt og grøntsager samtidig.

Et måltid kun med kulhydrat som fx pizza som alle skal have i dag, det er ikke smart for helbredet, hverken for raske eller syge. Blodsukkeret stiger voldsomt -  og falder efter 1-2 timer, hvorefter du er sulten og skal have kage og slik.  

Det er ikke hovedmåltiderne hvor der indgår andet end kulhydrat, der er problemet, men det er et problem hvis du over hele dagen og mange gange skal have kulhydrat og kulhydrat alene i form af fx. kage, slik, chips og sodavand og lignende. Hver gang stiger blodsukkeret for højt og så bliver du forresten sulten kort tid efter når blodsukkeret falder under normalt.

  
Fedtstoffer
Er behandlet ovenfor: Oliven, avocado olie, smør, mættet fedt, kokos olie og kolesterol. Vigtigste olie er Omega-3 fra fisk f.eks som Omega-3 kapsler. Hørfrø olie 2x spise ske.

Undgå de dårlige fedtstoffer: Omega-6 holdige olier, solsikke, majs, soja, becel, rapsolie, margarine, hærdet vegetabilsk fedt, hydrogeneret olie. Levnedsmidler med disse olier bør begrænset: mayonnaise, dressing, færdiglavet mad, kage, brød.


ProteinKilder
Det er vigtigt for alle, at vi spiser gode protein kilder, der dækker kroppens behov for nødvendige aminosyrer. Det er særligt vigtigt for Parkinson's for der indgår aminosyrer i dannelsen af signalstoffer som dopamin (tyrosin aminosyre) og serotonin (tryptofan aminosyre). Der indgår aminosyrer som forløber for anti-oxidanten Glutathion.

Super gode protein kilder er æg og rogn, det indeholder stort set alt, for der skal være nok til at en færdig kylling eller fisk kan træde ud af ægget. Ost, syrnede mælkeprodukter, kød, fisk, ærter, bønner, linser.
Valle protein som er omtalt øverst på siden.


Grøntsager
Planteverdenen er et skatkammer af tusindvis af bio-aktive stoffer, der beskytter vores krop på forskellig måde. Det er vigtigt med masser af grøntsager af forskellig farve, sådan som vi er designet til og har arvet fra vores forfædre.

De bio-aktive naturlige stoffer indeholdt i planter er fytokemikalier: carotenoider, polyphenoler, tanniner (garvesyre lignende stoffer), anthocyaniner, alkaloider, svovl forbindelser, olier og specielle stoffer specifikt for hver plante, som giver planten dens særlige smag, men ofte har en plante en række forskellige stoffer udover de der giver smagen.

Vi har gigantisk underskud af en bred vifte af grøntsager, som ellers skulle beskytte kroppen med masser af gode stoffer med 1000-vis af antioxidanter, fibre og andre gode stoffer der beskytter os. Alene af carotenoider (de røde orange farvestoffer f.eks i gulerød) er der 600 forskellige. Tanniner er garvesyre agtige bitterstoffer, der er tusindvis forskellige af dem.  

Spis masser af grøntsager af forskellig farve (spis regnbuen) enten rå, letkogte, eller som grøntsags juice eller i blender til smoothie.

Spis regnbuen af grøntsager:
Broccoli, blomkål, rosenkål, alle former for kål, bladgrøntsager, spinat, gulerødder, rødbeder, salater, tomat, agurk, pebberfrugt, bælgfrugter, ærter, bønner, linser, et par valnødder og mandler, bær, 1-2 stk frugt, kokos, avocado, Oliven.

De gule farvestoffer
Indeholder beta-caroten, som du kender fra det gule i gulerødder. findes i andre gule og orange frugter og grøntsager, som f.eks. fersken, mango og melon. Findes også i grønne grøntsager som kål, spinat, grønkål og salat. Avocado især det grønne lige under skallen.

De røde farvestoffer
Lycopen er et kraftigt anti-oxidant som findes i tomat, rød grape, blod appelsin, vandmelon, papaya. Tomat langt den vigtigste.

De grønne farvestoffer
Lutein er et vigtigt anti-oxidant, som findes i bladgrøntsager, som spinat, salat og kål.


Note vedr. bær og frugt:
Indeholder sukker, så ikke så meget af dem, på den anden side er de super sunde, så spis bær og 1-2 stk frugt.

Tørret frugt er SLIK og skal undgås: indeholder op til 80% sukker (f.eks dadler), som er mere end det meste slik. Vi har ikke brug for al den sukker, du får også dårlig mave af sukkeret som ender langt nede i tarmen, hvor det bliver frigivet, så du fodre tarmbakterierne, det giver irritation af tarmen og luftproduktion. Gær indholdet i tørret frugt gør det endnu værre.

Rosiner er tørrede vindruer og vindruer har store mængder gær på overfladen, det er det naturlige gær, der gærer druesaften til vin. Dette gær ender i din tyktarm, ikke særlig smart, at det kommer der ned og gærer. Rosiner indeholder 65% sukker, altså rent slik og super næring til de gærceller, der er på overfladen. Hvis du vil have rosiner kan du lige koge rosinerne 10 sec, for at pasteurisere dem og dræbe gæren.Krydderier er super antioxidanter og de indeholder essentielle olier og andet med mange gode egenskaber. Nedenfor en liste over hvor anti-oxidanter efter deres ORAC værdi. ORAC er en anti-oxidant skala. Kraftige anti-oxidanter som Kanel, kakao pulver, gurkemeje og ingefær er med på listen og du kan bruge det direkte i smoothies eller i madlavning. Mørk chokolade (70+ % kakao) 25 gram daglig hjælper lidt på humøret.


Anti-oxidant

Nelliker, stødt
oregano, tørret
rosmarin, tørret
timian, tørret
kanel
Gurkemeje
vanilje stænger
salvie, tørret
kakao pulver
mørk chokolade
karry pulver
Pebber, hvid
Ingefær, stødt
chilli pulver
paprika
cayenne pebber
brombær, friske
ingefær frisk
rosiner
blåbær, trane, solbær
artiskok kogt
bønner, mørke, røde
rødvin Cabernet
mandler, jordbær
æbler skræl. Delicious
Granny Smith skræl
rødvin, alm
rosiner
Broccoli rå
æbler golden delicious

ORAC

290,283
175,295
165,280
157,380
131,420
127,068
122,400
119,929
55,653
50.000
48,504
40,700
39,041
23,636
21,932
19,671
19,220
14,840
10,450
9,000
9,416
8,606
4,523
4,454
4,275
3,898
3,607
3,406
3,083
2,670Grøntsags juice eller smoothie
Sunde Grøntsager i rå tilstand kan du bruge til at juice i en grøntsags "juicer" eller som smoothie i en blender. Ved juicing og blending får man frigivet alle de gode stoffer som indeholdes i grøntsager. Juicing har den fordel at man kan indtage mere, fordi tørstoffet centrifugeres fra, så man får den rene saft og flere af de gode stoffer.

Grøntsags Juicing er beskrevet i min blog post: 9 dages grøntsags juice kur

​Grøntsager du kan spise, juice eller blende: alle former for kål, blomkål, brocculi, hvidkål, rosenkål, spidskål, rødkål. Radisser, rødbeder, gulerødder, bladselleri, knoldselleri. Salater, tomal, agurk, asparges. Bønner og ærter. Avocado, kokos. Et par valnød kerner og mandler. Lidt hindbær, brombær, blåbær, jordbær. Undgå frugt, på grund af sukkeret. Bærrene er relativt mere værdifulde.

Ingefær er super at komme i blender og lave smoothie af. Ikke god til juicing, der er for lidt saft i.

Særligt godt er juicing af gulerødder, det bør du have meget af hver dag. Tilsæt noget rødbede. Gulerødder og rødbeder er superfood. Du kan også lave smoothie af gulerødder og rødbede.


​Budwig Diet  - Budwig Kost plan mod
Kræft og Kroniske Sygdomme

​For fuldstændighedens skyld følger her Budwig kosten
I ovenstående forslag til kost og kosttilskud har jeg tilføjet Hørfrø olie 1x2 spiseske fuld daglig og den ide kommer fra Budwig

Budwig Kost plan til Kroniske sygdomme

Budwig anti-cancer kost planen er en af de mest effektive og mest vel dokumenterede alternative metoder til helbredelse af kræft. Jeg har suppleret den op med ovenstående alm. kost principper, vitaminer og mineraler og tilføjet gurkemeje og ingefær, to meget potente anti-cancer urter.

Den såkaldte Budwig anti-cancer Diet går kort ud på: 1-2 spiseske koldpresset hørfrø olie blandet
(i blender) sammen med dobbelt mængde kvark eller hytteost. Friskmalet hørfrø samt bær og nødder drysset ovenpå. 3x daglig.
Hørfrø kan males i en lille kaffemølle og skal bruges straks.

Derudover en lav-kulhydrat kost minus sukker, minus hvidt brød og hurtige kulhydrater. Rigeligt med grøntsager af forskellig farve, grøntsags smoothie og grøntsags juice, oprindeligt en vegetar plan bortset fra hytteost, men jfr. Budwig Centret, er det OK med lidt kød som kylling og fisk samt æg. Det hele suppleret med vitaminer og mineraler.  


Om Johanna Budwig
Johanna Budwig var en tysk forsker, biokemiker, lavede denne kostplan i 1952, som en cancer kur og kur mod kroniske sygdomme: Se budwigcenter.com  Budwig Centret er en alternativ kræft behandlings klinik, som holder til i Spanien. Hun har helbredt et par tusind kræft patienter med denne kur, patienter som var opgivet af lægerne.

Kuren bliver stadig brugt af nogle alternative klinikker og er selvfølgelig ignoreret og chikaneret af læger, vi kan da ikke acceptere en kur, der helbreder folk!
hørfrø olie come on!, det er der jo ingen penge i, vel? - nej det er der ikke, men det er en super olie med stort indhold af Omega-3.

Hørfrø olie har iøvrigt være brugt i århundreder eller tusinder som maling og træbehandling (linolie) og fibre fra planten (Linum) blev brugt til tekstil produktion og har givet navn til Linned, sengetøj.

Hørfrø olie er det levnedsmiddel, der indeholder mest omega-3 nemlig over 50%. Teorien er at denne olie giver balance i kroppens celler (cellemembranen) og deres elektriske ladning, sådan at cellerne helbreder sig selv. I vegetabilsk olie er der ikke den samme gode omega-3 (DHA, EPA), som der er i fiskeolie, så det kan ikke erstatte fiskeolie.  

Hørfrø planten Linum, blomster, frø og olie

Matas sælger en økologisk koldpresset hørfrø olie 250 ml for ca. 40kr (den på billedet ovenfor), også en 500 ml og Føtex en 250 ml økologisk koldpresset hørfrøolie til ca. 40. Hørfrø olie bør opbevares i køleskab, fordi omega-3 er meget sart, det harsker hurtigt. De seriøse Matas og helsekost, har hørfrø olie stående i køleskab.

Jeg går lige nu og tager lidt hørfrø olie forebyggende, en lille slurk direkte fra flasken et par gange om dagen, det er besk af H til, men det er OK.


• Hørfrø olie, Koldpresset. Skal stå i køleskb. 1 spiseske fuld x 2 daglig. Det levnedsmiddel med mest Omega-3, men kan ikke erstatte fiskeolie som indeholder de vigtige DHA og EPA former af Omega-3, det gør vegetabilske olier ikke. Koldpresset Hørfrø Olie Matas  250 ml kr. 40


Gennemgang af Budwig kost planen

På Budwig Centret finder du en kort gennemgang af principperne i Budwig kost planen:
Dr Johanna Budwig Anti-Cancer Diet. The Budwig Diet

Der kan du også downloade en omfattende report om Budwig kost planen. Du kan også hente den direkte her som pdf dokument: højreklik og gem som

Budwig Diet Testimonials, Reviews and Case Studies. (Patient historier)


Hytte ost / Hørfrø blandingen er centralt i Budwig kost planen
Sådan laves det: 2 spise ske koldpresset hørfrø olie blandet (i blender) sammen med dobbelt mængde Hytteost. Friskmalet hørfrø samt bær og nødder drysset ovenpå. Tages 3x daglig. Du kan tilsætte kanel, kakao pulver og stevia sødemiddel for at korrigere smagen. Selvfølgelig IKKE sukker.  

Du kan starte med 1 spiseske hørfrø x 3 daglig, til du har vænnet dig til det.

(NB Pancreas cancer patienter og patienter med lever eller galdeblære problemer, skal starte endnu langsommere, de kan ikke tåle så meget olie i starten)

Hørfrøene kan males i en lille kaffemølle og skal bruges straks, ellers harsker de. Hørfrø olien skal stå i køleskab, det harsker med varme, ilt og lys.  

Det skal være hytteost, fordi det er det relativt høje indhold på 13% protein der er centralt. Kvark og skyr indeholder mindre protein. Desværre er alle den slags special mælkeprodukter varmebehandlet efter syrning, så man får ikke de meget gavnlige mælkesyre bakterier.

Jeg vil foreslå at du derudover dagligt tager noget yoghurt naturel (NB ikke frugt yoghurt med 12% sukker!!!) og nogle mælkesyre bakterie kapsler for at få en god tarmflora. Mælkesyre bakterier laver sammen med mælkeprodukter nogle meget gavnlige stoffer, der styrker immun forsvaret og beskytter tarmen og kroppen. Desuden sørger de for en god tarm flora balance til gavn for hele din sundhed og udkonkurrerer dårlige bakterier.
Se symbioflor mælkesyre bakterie kapsler fra Matas


​Sådan tilberedes Hørfrø olie og Hytteost.
Se denne Youtube video: Budwig Diet Flaxseed Oil & Cottage Cheese

Øvrig kost i Budwig kost planen

Rigeligt med Grøntsager
Rigeligt med grøntsager i alle farver enten letkogte, eller som grøntsags juice lavet i en grøntsags "juicer" eller som smoothie lavet i en blender. Ved juicing og blending får man frigivet alle de gode stoffer som indholdes i grøntsager. Juicing har den fordel at man kan indtage mere, fordi tørstoffet centrifugeres fra, så man får den rene saft og flere af de gode stoffer
  
Grøntsags Juicing er beskrevet i min blog post: 9 dages grøntsags juice kur

​Grøntsager du kan spise, juice eller blende: alle former for kål, blomkål, broccoli, hvidkål, rosenkål, spidskål, rødkål. Radisser, rødbeder, gulerødder, bladselleri, knoldselleri. Salater, tomal, agurk, asparges. Bønner og ærter. Avocado, kokos. Et par valnød kerner og mandler. Lidt hindbær, brombær, blåbær, jordbær. Undgå frugt, på grund af sukkeret. Bærrene er relativt mere værdifulde. Ingefær er super at komme i blender og lave smoothie af. Ikke god til juicing, der er for lidt saft i.  

Særligt godt er juicing af gulerødder, det bør du have meget af hver dag. Tilsæt noget rødbede. Gulerødder og rødbeder er superfood. Du kan også lave smoothie af gulerødder.

Kulhydrater
Skal begrænses til et minimum: Rugbrød, brune ris, havregrød, lidt kartofler, søde kartofler.

​Proteiner
Hårde oste, feta, creme fraiche, kvark, yoghurt. Mindre mængde lyst kød som kylling og fisk. Æg. Ingen rødt kød. OK med Bønner og ærter. 

​Vitaminer, mineraler og kosttilskud
som anført længere oppe på siden


Dette er Del 2 af 2 af Parkinsons Alternativ Behandling
Gå tilbage til Del 1  ==>  Del 1

​Tags:
Ofte søgte ord
• Essential Familiær Tremor alternativ helbredelse
• parkinson's alternativ helbredelse
• multipel sklerose alternativ helbredelse
• alzheimers alternativ helbredelse
• huntington's alternativ helbredelse
• ALS amyotrofisk lateral sklerose alternativ helbredelse
• kost til Essential Familiær Tremor
• kost til parkinson's
• kost til multipel sklerose
• kost til til alzheimers
• kost til til huntington's
• kost til ALS amyotrofisk lateral sklerose


Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk