B1 Vitamin Mangel, Thiamin mangel, kronisk træthed syndrom, uspecifikke symptomer, uforklarlig sygdom

B1 vitamin mangel har så mange og uspecifikke symptomer, at det fuldstændigt overses som B1 vitamin mangel og varer ved i årevis

B1 vitamin, (thiamin), er et vandopløseligt essentielt vitamin, med en karakteristisk stærk grim gærlugt. B1 spiller en afgørende rolle i energi produktionen i samtlige af dine 80 billioner celler. Vi kan ikke selv syntetisere det, derfor skal vi have det via kosten... men...

B Vitaminerne er Vitale
B-vitaminerne er vitale for alle kroppens reaktioner, enten direkte (B1, B2, B3, B6) eller indirekte via kroppens metylerings processer (B9, B12). B-vitaminerne indgår i energi produktionen og er også hjerne vitaminer, idet neurotransmitter stofferne's produktion er afhængig af B-vitaminerne. B6 er en afgørende faktor i produktion af dopamin, serotonin og GABA (vores vigtigste dæmpende neurotransmitter). Er der for lidt B6 er det en begrænsende faktor.

Mangel på et af B-vitaminerne eller andre vitaminer, giver alvorlig sygdom som ender dødeligt, det ligger i navnet, at det er vitalt. Mangel symptomer ved B vitaminerne omfatter i stort omfang symptomer fra energi mangel, nerve, hjerne og mentalt, hvilket giver et fingerpeg hvor det virker.


​Vitamin B1 (Thiamine) Deficiency: the "Great Imitator" of Other Illnesses. Dr. Eric Berg, DC, kiropraktor
Flere videoer nedenfor af Berg og B1B1-vitamin - Thiamin - Det Første B-vitamin der blev beskrevet
Det første B vitamin, der blev beskrevet B1 (Thiamin), indgår i energi processen og forbrænding af glucose og særligt følsomme er højenergi celler som muskel, hjerte og hjerne og nerver. B1 mangel sygdommen BeriBeri har været kendt i østen i hundredvis af år og toppede i 1920'erne i Japan hvor folk med ensidig kost med polerede ris, fik sygdommen.

Ris skallen indholder B-vitaminer, men ikke det indvendige kulhydrat rige indre, det hvide riskorn. Sygdommen er nærmest glemt, men er ved at få en renæssance i USA jfr Derrick Lonsdale, MD, som har interesseret sig for B1 i mange år. Han nævner at ADHD symptomer ligner nogle af B1 mangel symptomer og mener at mangel er udbredt både hos unge og ældre f.eks. demente.

En høj kulhydratrig kost udløser symptomer hos folk der er på grænsen af B1 indtagelse og netop unge svømmer i kulhydrater dagen lang. Vi kan kalde det subklinisk Beri-Beri.

Formentlig findes B1 vitamin mangel også i Danmark, som følger godt med USA i dårlig sundhed.


B1 - Vitamin afgørende for din energi produktion
B1 vitamin er afgørende for opretholdelse af normal stofomsætning og energiproduktion i form af energi rige ATP molekyler ved forbrænding af glucose (druesukker, blodsukker) til energi og hjælper med i nedbrydning og opbygning af proteiner og fedtstoffer.
B1 er co-faktor for mindst fem enzymer involveret i energi produktionen.


Energiproduktionen sker inde i cellernes mitokondrier som er vores små kraftværker, der ligger inde i alle celler. De meget energikrævende celler som hjerte, lever og hjerne celler, har op til et par tusinde mitokondrier pr. celle.

Er der for lidt B1 vitamin, forløber energi produktionen med nedsat hastighed og er der for lidt B1 vitamin i længere tid, vil enzymsystemerne ændres og cellerne indstille sig på mindre energi og det kan tage flere måneder at få dem op i gear igen med ekstra B1 vitamin som kosttilskud.


Eksperimentelt fremkaldt thiamin mangel laver reversible skader på mitochondrier og kliniske symptomer, som kan fjernes med ekstra tilskud af B1-vitamin, hvis manglen konstateres tidligt.

Har du ikke nok thiamin, vil hjernen, hjertet og andre væv og organer lide under lave thiamin niveauer. Høje koncentrationer af thiamin findes normalt i knogle, muskler, hjerte, lever, nyrer og hjerne.

Thiaminmangel forårsager degeneration af perifere nerver og dele af hjernen, Mangel kan også reducere blodgennem strømningen, forårsager øget modstand i karsystemet, væske-hævelser (ødem) og forstørret hjerte.Symptomer på klassisk klinisk Beri-Beri.  B1 Thiamin mangel

Klassisk Fulminant Beri-Beri, B1 Thiamin mangel, har voldsomme symptomer, med omfattende symptomer overalt, med udbredt muskelsvind, kredsløbsforstyrrelser og forstyrrelser i det perifere nervesystem og centralnerve systemet med mentale forstyrrelser og bevægelses forstyrrelser.

Symptomer på subklinisk B1 Thiamin mangel - subklinisk Beri-Beri
Der er ikke total B1 manglen, men for lidt i forhold til optimal sundhed. Symptomerne på for lidt B1 vitamin, er mange, men også u-specifikke og svært erkendelige som B1 vitamin mangel.

De tidligste symptomer på thiaminmangel omfatter træthed, irritation, dårlig hukommelse, søvnforstyrrelser, bryst-hjerte smerte, anoreksi, ubehag i maven og forstoppelse.

Øvrige symptomer:
• Vægttab • Dårlig appetit og anden appetit forstyrrelse • Fordøjelsesproblemer, såsom diarré og irritabel tyktarm • Brændende fornemmelse i fødderne (især om natten) • Nerveskader, Nervebetændelse (neuritis), snurren, prikken • Træthed og lav energi • dårlig korttids hukommelse • Forvirring • Irritabilitet • Muskelsvaghed, muskel svind, kramper, smerter i benene og stivhed • Psykiske ændringer, apati, depression • hjertekar forandringer, som forstørret hjerte, ødem

Thiamin til hjernesygdomme og Nerve forstyrrelse
Hjernecellerne er højenergi rige celler, de skal bruge B1 vitamin til energi produktion. Derfor bør enhver med kronisk degenerativ hjernesygdom have ekstra thiamin B1, desuden B2 og Magnesium.

Thiamin er endvidere involveret i myelinskede produktion, det er nervecellernes isolerende fedtlag. Derfor er thiamin særlig vigtig ved Periferal Neuropati og Multipel Sklerose, som netop er karakteriseret ved forstyrrelse i myelinskederne.Hvorfor er Thiamin Mangel ikke anerkendt?
Thiamin mangel eksisterer for det medicinske personale åbenbart kun som historien om Beri-Beri, som en sygdom der engang plagede befolkninger i Asien, men som nu er overvundet af det "moderne" sundhedsvæsen og "moderne kost" og opfattelsen er, at det ikke er relevant mere.

Beri-Beri har været kendt i Asien da man begyndte at polere ris, fjernede skallen, så man kun havde det kulhydrat rige indre tilbage i form af hvide ris. Man var ikke klar over at netop i skallen sidder vigtige vitaminer og mineraler og altså også B1. (Brune ris har skallen på).

Beri-Beri thiamin mangel på Wiki.

Sundheds systemet erkender kun 2 tilstande af Thiamin mangel: Alkoholisme induceret thiamin mangel Korsakoff syndrome eller tilstanden Wernicke encephalopathy med neurologiske symptomer som følge af udtømning af B1 lagre, eller fulminant Beri-Beri.

Jeg finder lægers tankegang meget besynderlig og biologisk totalt ulogisk. Hvis man ikke kan puttes i en af disse 2 kasser er alt fint. Sådan er det med alt, alt er sort eller hvidt og der er ingen mellem nuancer.

Men sådan virker naturen ikke. Helt logisk vil der være mange mellem nuancer, mellem fulminant Beri-Beri og 100% fuldt B1 dækket, fuldstændig som alle andre ernæringsfaktorer, må der nødvendigvis være alle afskygninger af mellem-tilstande mellem yderpunkterne.


Subklinisk Beri-Beri ER her
Sandheden er at Beri-Beri i høj grad er relevant, og stadig tilstede overalt på tværs af lande og befolkninger i subklinisk form, og uden at det kan puttes i ovenstående 2 kasser eller i kassen fulminant Beri-Beri. Subklinisk Beri-Beri, er tilstede i den vestlige verden på grund af den såkaldte "moderne" næringsfattige kost, som giver underernæring på flere punkter.

Især den udbredte indtagelse af kulhydrater i overflod uden anden næringsindhold end kulhydrat, trigger en B1 vitamin mangel, hvis indtagelsen af B1 i forvejen er marginal, fordi omsætningen af kulhydrat er særlig B1 krævende.


Hvem er i risiko for at få B1 Mangel?

• Alkoholikere og Diabetikere er automatisk i B1 mangel, med mindre de får B1 tilskud. Får du diabetes 2 medicinen "Metformin", har du B1 mangel, for det hæmmer B1.

• Alle der spiser store mængder hurtige kulhydrater uden kerner: pizza, pasta, kage, slik, sukker, chips, popcorn, sodavand, juice

• Mange ældre er formentlig underernæret med mange ernærings faktorer. Man foretrækker at fylde dem med medicin og bedøve dem, så de bliver demente eller fremtræder som demente. Hæld medicinen i toilettet og giv dem næring og se de liver op. Man kan ikke være i medicin mangel, men man kan være i vitaminmangel. Stor dosis B1, B2 vitamin, magnesium, B-complex, multi-vitamin, naturligvis C-vitamin 2 gram, som alle har behov for. Hjernen skal bruge B-vitaminer, magnesium og omega-3 plus andet.

• Kronisk syge, infektioner, kronisk trætheds syndrom, hypo-thyroidisme, fibromyalgi, cancer patienter, vaccine skadede (Vaccination kan stresse kroppen og give B1 mangel). Folk på Syrehæmmer.

• Akut syge. Pludselig opstået stress fra psykisk / fysisk traume. Infektioner anden alvorlig pludselig opstået sygdom. Det stresser kroppen og udmagrer B1 ressourcer.

• Folk med leversygdomme, fedtlever, skrumpelever, hepatitis, Alfa1-Antitrypsin mangel

• efter Medicin: kemo-terapi, antibiotika, vaccination, syrehæmmer, diuretica, cipro, flagy, metronidazol og andet medicin.

• Spædbørn hvis mor har B1 mangel. Sudden infant death syndrom = vuggedød er B1 mangel, undertrykker respirations centret.

Ting der hæmmer thiamin:
• konserverings stoffet sulfitter
• Kaffe, te indeholder tanniner, som inaktiverer thiamin
• visse rå ferskvands fisk som karpe, indeholder thiaminase, som nedbryder thiamin


Er Indtagelse af Vitaminer Optimalt?
Anbefalet daglig indtagelse af vitaminer, er sat lidt over, hvor det giver dens karakteristiske mangel sygdom, men er det optimalt for alle funktioner? Næppe. Der er også nogle der har en vitamin afhængighed, en nedsat følsomhed for et vitamin og kræver højere niveau. Måske en slags resistens.

Ovennævnte B1 vitamin har anbefalet daglig indtagelse på ca 1 mg pr. 1.000 kalorier, nogle kræver mere og en kulhydratrig kost er særlig krævende.Referencer B1:
• Artikel på wiki: Thiamine
• Artikel på wiki: Thiamine deficiency
Bog som pdf: Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia, and High Calorie Malnutrition af Derrick Lonsdale, Chandler Marrs
• Artikel:  Neurological, Psychiatric, and Biochemical Aspects of Thiamine Deficiency in Children and Adults. "The brain is highly vulnerable to thiamine deficiency due to its heavy reliance on mitochondrial ATP production"
• Artikel som pdf: High-dose thiamine as initial treatment for Parkinson’s disease.
• Artikel: The beneficial role of thiamine in Parkinson’s disease: preliminary report
• Artikel: Is there a role for thiamine in the myelination process?
• Artikel: Thiamine Biochemistry. "Thiamine (vitamin B1) is essential to the health of all living generating cellular energy and downstream production of amino acids, nucleic acids, and fatty acids"
• Artikel: Beriberi is Alive and Well in America
• Artikel: thiamine deficiency
• Artikel: Energy Loss as a Cause of Disease
• Artikel: Dementia and Thiamine Deficiency
• Artikel: An Incredible Story of Illness: Longstanding Energy Deficiency in a Child
• Artikel: The Sugar – Thiamine Connection in Adverse Reactions
• Artikel: Beriberi, the Great Imitator
• Artikel: Thiamine deficiency - Beriberi – A forgotten disease
• Artikel: Thiamine Deficiency Symptoms & Dangers You Don’t Want to Ignore
• Artikel som pdf: About Thiamine (B1) and Thiamine Deficiency
Artikel: 11 Signs and Symptoms of Thiamine (Vitamin B1) Deficiency
• Artikel: Long-Term Treatment with High-Dose Thiamine in Parkinson Disease: An Open-Label Pilot Study
• Artikel:
• Artikel:

Lægen Antonio Costantini Bruger B1 Injektion til patienter
Lægen Antonio Costantini i Italien har behandlet 2500 Parkinson patienter med B1 vitamin injektion 100-200 mg intra-muskulært ca 2 x ugentligt og ser:

• generelt 50% forbedring af symptomer, især side symptomer andet end bevægelses forstyrrelse.
• Parkinson patienter kan nedsætte medicinering
• B1 vitamin injektionerne synes at bremse sygdommen

Han har desuden behandlet mange andre sygdomme med B1.
Han bruger kun B1, men jeg foreslår en lang række andre tiltag mod parkinson sygdommen og andre sygdomme: B1, B2 i højdosis, Mg, anti-oxidanter som NAC, Glutathion, anti-inflammatorisk kost.

Du kan nok ikke få din læge til at give dig B1 vitamin injektion 2x ugentlig, så skal du til en funktionel mediciner læge f.eks Orthomolekylær læge, der er ikke mange af disse måske 20 stk klinikker i hele landet, bare et gæt. De tager typisk 3.000 pr konsultation og hvis du efterfølgende bare skal have en injektion vil jeg gætte på 500 pr. gang.

I stedet for injektion kan du tage tabletter, men det optages dårligere, så du skal tage mere mg for samme effekt og han siger man skal op på 1-2-3 gram daglig. Men start småt med 150mg x 2 daglig første uge. 300 mg x 2 dgl anden uge, 450 x 2 dgl 3. uge. Det er individuelt hvor meget man skal bruge indtil symptom forbedring... og kan tåle uden at man får det dårligere.

Bliver du lidt dårlig af det, så gå ned i dosis 1 uge og op igen. Dine mitokondrier skal op i gear og det tager noget tid, desuden skal du samtidig sørge for at få de andre B-vitaminer: B2, B3 og omni-B-Active (B-combi), fordi B-vitaminerne arbejder sammen.

Jeg vil også meget anbefale at tage Allithiamine samtidig, den er særlig god til at nå hjernen, en B1-vitamin form, der er særlig god til at nå hjernen. Allithiamin 50 mg x 2 dgl, se længere nede.


• Hans webside: HIGH-D0SE THIAMINE (HDT) THERAPY for Parkinson's Disease.

• Facebook gruppe omkring B1 vitamin og Parkinson baseret på denne læge. Parkinson's thiamine hcl (hcl står for hydro-clorid).

• Artikel: Long-Term Treatment with High-Dose Thiamine in Parkinson Disease: An Open-Label Pilot Study.
"Thiamine treatment led to significant improvement of motor and nonmotor symptoms"
• Artikel: high-dose thiamine as initial treatment for parkinson's disease.
• Artikel: An open-label pilot study with high-dose thiamine in Parkinson's disease.
 

​Video Dr. Antonio Costantini. High Dose Thiamine Therapy

Hvis mangel på B1 og andre B Vitaminer kan forstyrre energi produktionen - hvor produceres energien i kroppen?

90% af al energi i kroppen produceres inde i vores mitokondrier, som er vores små kraftværker inde i vores celler, oprindeligt tidligt i livets opståen, fremmede encellede organismer, men som vi nu lever i symbiose med, hvor de leverer energi til os ved forbrænding af makro-nærings stofferne, kulhydrat, protein, fedt og vi giver husly til dem.

Mitokondrierne udgør ca. 10% af vores kropsvægt og de er særlig talrige, et par tusinde stykker, i vores mest aktive celler: hjerne, hjerte, lever, muskler. De har fortsat sin egen "cellemembran", deler sig selvstændigt, har sit eget RNA i ribosomer og sit eget DNA materiale med 37 gener, hvor 13 gener koder for enzymer til dens energiproduktion og 24 gener involveret i rRNA og tRNA. Dette mitokondrial DNA har du har arvet kun fra din mor (ikke far). Selvom du selv har ca 20.000 gener, er du helt afhængig af disse 37 mitokondrie gener til din energi og dit liv.


Du kender en lignende symbiose fra koraller (polypdyr), som huser encellede alger, der udnytter sollyset til at producere næringstoffer til korallen, de lever i symbiose med hinanden og kan ikke leve selvstændigt. Uden algen dør korallen og uden sollys kan algen ikke leve, derfor vokser korallen kun så langt sollyset rækker.

I disse tider er der meget tale om udryddelse af koralrev, men vores egne "alger", mitokondriernes tilstand, er der ingen der taler om, til trods for de er livsvigtige og har afgørende betydning for alle sygdomme og nemt bliver skadet af miljøgifte, lægemidler, vacciner, forkert kost, fejlernæring i form af høj kalorie indtag, men med underskud af mikro-næringsstoffer.

Uden mitokondrier dør du på få sekunder, men der er ingen der interesser sig for det vigtigste i dit liv og om dine mitokondrier mistrives. Ingen lægemidler eller vacciner bliver testet for mitokondrie skader og sundheds systemet er helt uden interesse.

 
Mitokondrierne har, udover at levere det meste af vores energi, i stor udstrækning overtaget kontrollen med vores celler og kontrollere dine cellers livscyklus og aflæsning af dine gener, de kontrollerer en stor del af dit liv.

Cancer er en mitokondrie dysfunktion, hvor deres energi produktion næsten er sat ud af funktion og hvor de har misten kontrollen med cellerne, så cellerne deler sig uhæmmet.

Cellen får nu hovedsaglig kun energi fra de sidste 10% af energiproduktionen, nemlig det der foregår uden for mitokondriet, en forbrænding af glucose, til pyrovat som normalt, men herefter transporteres det ikke ind i mitokondriet, som normalt til en iltforbrugende fuldstændig forbrænding, men bliver ufuldstændigt forbrændt som en fermentering, uden brug af ilt, til laktat (mælkesyre) som er slutproduktet, hvorfor cancer celler er mere sure end normal og med lav energi.

Otto Heinrich Warburg, nobelpris vinder 1931. "A cell which has low ATP energy is the very definition of a "cancer cell". Cancer growth is caused by tumor cells generating energy (ATP) mainly by anaerobic breakdown of glucose (known as fermentation, or anaerobic respiration)".


CitronSyre Cyklen I Mitokondrierne
Inde i mitokondrierne foregår Citron Syre Cyklen, en kæde af biokemiske reaktioner, som er en kontrolleret forbrænding af kulhydrat, protein og fedt, som producerer 90% af vores energi og for at den kan køre optimalt, kræves en lang række co-faktorer, mikro-næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Er de ikke til stede kører energi produktionen nedsat.

Mitokondrierne er følsomme for udefra kommende fremmede stoffer og især er deres DNA følsomt, for det er ikke beskyttet af proteiner, som vore eget DNA, som ligger inde i cellens cellekerne (nucleus i tegningen nedenfor).

Vi har "lovet" mitokondrierne at huse dem og passe på dem, mod at de laver energi til os. Men vi passer ikke på dem, vi sviner dem til med miljøgifte, lægemidler og fremmede stoffer i vacciner.

En Celles Stofskifte - Energi Produktion
Her er din motor og forbrændings anlæg - 90% af din energi produktion sker i cellens mitokondrier

​Energi produktionen i kroppens celler sker i cellens mitokondrier, som er bakterie lignende celle strukturer med membraner, eget DNA og RNA. Der kan være hundreder og op til et par tusind mitokondrier i hver celle i de mest aktive celler: hjerte og hjerne.

Citronsyre cyklus også kaldet Krebs cyklus sker i mitokondrierne title=


90% af din energi produktion sker inde i mitokondrierne, som en kæde af biokemiske reaktioner, kaldet citron syre cyklen, med tilknyttet elektron transport kæde i mitokondrie membranen, der forbrænder makro-næringsstofferne: kulhydrat, protein og fedt, i en kontrolleret forbrænding og producerer energi i form af energi rige molekyler ATP.

En lang række mikro-nærings stoffer, er co-faktorer, katalysatorer, for processerne og nødvendige for at forbrændingen og energi produktionen, kan forløbe optimalt. Om mitokondrier på Wiki.

​Nedbrydning af 1 glucose blodsukker molekyler, sker først i cytoplasma uden for mitokondrierne, til 2 molekyler pyrodruesyre og dannelse af 2 ATP, uden forbrug af ilt (an-aerob uden brug af ilt)

De 2 Pyrodruesyre molekyler transporteres derefter over mitokondrie membranen ind i mitokondrierne og ved forbrug af ilt indgår de i det man biokemisk kalder "Citron Syre Cyklus" eller Krebs' Cyklus, en biokemisk cykel proces inde i mitokondrierne, hvor de 2 molekyler forbrændes i en kontrolleret forbrænding, med brug af ilt, så der dannes yderligere netto ca 30 ATP molekyler fra disse 2 pyrodruesyre molekyler.

Den iltforbrugende process er derfor langt mere energi givende end den an-aerobe process, hvor der blot dannes 2 ATP molekyler.

Cancer cellers energi produktion anderledes, kun an-aerob forbrænding uden ilt

En lille oplysning kunne være på sin plads her: cancer celler har en mitokondrie dysfunktion og kan ikke udføre energi produktionen udover de 2 første ATP, den kan ikke lide ilt, som er gift for cellen.
I stedet bliver pyrodruesyren omdannet til mælkesyre, hvilket gør cellen mere sur, lavere pH end normale celler.
Dette er karakteristisk for cancer celler.

Kan man normalisere mitokondrierne, bliver cancer cellen omdannet til en normal celle. Altså få energien op med B1 og mere ilt (motion).

Man skal nok op på 100 mg B1 (thiamin) dagligt for at hæmme cancer jfr. denne artikel: High Dose Vitamin B1 Reduces Proliferation in Cancer Cell Lines Analogous to Dichloroacetate

..måske skal man op på den dosering for alle og anbefalet dosering er måske alt for lav... ligesom for mange andre vitaminer.

Otto Heinrich Warburg, nobelpris vinder 1931 "cancer growth is caused by tumor cells generating energy (ATP) mainly by anaerobic breakdown of glucose (known as fermentation, or anaerobic respiration).Hvordan foregår denne energi produktion og hvilke mikro-nærings stoffer indgår?

Biokemiske reaktioner i mitokondrierne som producerer 90% af din energi

Din energiproduktion er ikke kun afhængig af makro næringstofferne: Kulhydrat, fedt og protein som brændsel. En lang række co-faktorer er nødvendig for at forbrændingen og energiproduktionen sker i det hele taget, og kører optimalt.

Energiproduktionen i denne cyklus, er hele grundlaget for dit liv og helt fundamentalt. Afbrydes denne cyklus dør du på få sekunder, hvilket ses ved cyanid forgiftning, som hæmmer et mitokondrie enzym og afbryder energi produktionen.

Der er biologisk logisk set, talrige mellemstadier fra normal optimal energi produktion og til helt stoppet energiproduktion

Til trods for at denne energiproduktion er helt fundamental for dit liv, er ingen læge interesseret i eller har kendskab til dette og misser fuldstændigt alle mellem stadier mellem normal og død.


Tegning Cellens Respiration - Forbrænding af det du spiser
Det du spiser bliver nedbrudt i tarmen til enkelt elementerne og går over i blodet: glucose (blodsukker), aminosyrer, fedtsyrer. Disse elementer forbrændes i en iltforbrugende kontrolleret forbrænding inde i celle, som laver din energi, plus lidt varme og affaldsstofferne Co2 som du udånder og vand som du tisser ud eller fordamper.

Der sker en lille energi produktion i cellen uden for mitokondrierne: fra glucose til pyrovat, som herefter går ind i mitokondrierne og bliver forbrændt der fuldstændigt i citron syre cyklen som føder elektron transport kæden og det er i mitokondrierne at langt den største energiproduktion foregår.

Tegning nedenfor - din mad er dit brændstof
1. Din mad er dit brændstof og det starter med at glucose (blodsukker) omdannes til Pyrovate (pyrodruesyre) uden for mitokondriet, hvilket producerer 10% af din energi
2. Pyrovate går derefter ind i mitokondrierne og bliver forbrændt i en kontrolleret forbrænding i citron syre cyklus og elektron transport kæden, som producerer 90% af al din energi. Affaldsstofferne fra forbrændingen er vand og CO2.

 

Cellerespiration - Citronsyre cyklus og elektron transport kædenNedenstående to tegninger
Nedenestående to tegninger er Citron syre Cyklus og elektron transport kæden, to biokemiske reaktioner kæder, som er koblet sammen og producerer energi. Begge sker i mitokondrierne.

Citronsyre cyklus er starten på energiproduktioen. Den aller første reaktion i energi produktionen er fra pyrovat til Acetyl-CoA katalyseret af enzymet pyrovat dehydrogenase som har B1, B2, B3 vitamin og Magnesium som co-faktor.

Allerede her kan det gå galt. Ved stress på kroppen og høj indtagelse af kulhydrat, kræves mere B1 (som også hedder thiamin) og er man marginalt inddækket, kommer man i B1 mangel og mangel på energi, som påvirker hele det autonome nervesystem, som består af det para-sympatiske nervesystem (hvile, rest-and digest system) og det sympatiske nervesystem (stress, fight-or flight).

Energikrisen og forstyrrelse at det autonome nervesystem påvirker samtlige systemer i kroppen og hjernen og nerver, som er meget energi krævende, er særlig følsom for denne energi krise.

Se min artikel om ubalance i det Autonome Nervesystem og hvordan du kan rette det

==> Gå til artikel


Enzymet "Pyrovat Dehydrogenase" er det første enzym i energi produktionen og B1 er katalysator for dette enzym og andre enzymer.  Det er i starten af hele energi processen og hvis B1 er i mangel, er hele energi produktionen nedsat, den kommer ikke i gang.

Det er præcis det der kan sker ved stress, sygdom, et traume, idet B1 vitamin ofte er marginalt dækket og stress på kroppen og især samtidig med stor indtagelse af kulhydrater, vil udmagre kroppens B1 vitamin lagre (som kun er 30 mg totalt) og bringe kroppen i B1 vitamin mangel og subklinisk Beri-Beri, som er den klassiske B1 vitamin Mangel sygdom, som man har kendt hundredvis af år i østen med indtagelse af polerede ris (uden B vitaminer).

B1 mangelsymptomer er mange og i starten uspecifikke og den subkliniske beri-beri, flyver fuldstændig under radaren og opdages ikke, for man interesserer sig ikke for mikronærings stoffer og kender det ikke. Beri-Beri på Wiki.


Test for B1 mangel
B1 mangel er heller ikke noget man normalt undersøger for og hvis man gør, er det for B1 vitamin, som kun vil vise sig unormal i ekstreme tilfælde. Den korrekte undersøgelse for B-vitamin mangel er røde blodlegemers transketolase enzym aktivitet, men det bliver ikke lavet.

• Artikel: Thiamine Deficiency Testing: Understanding the Labs. "Erythrocyte Transketolase measuring is the only way of showing that the activity of thiamine is normal. --- Transketolase requires two cofactors, thiamine and magnesium, Because thiamine is vital to cellular energy production, its deficiency affects first the tissues that are the most active oxygen using tissues, the brain, nervous system and heart."


Tegning under
Citronsyre cyklus også kaldet Krebs cyklus, sker i mitokondrierne. Denne biokemiske tegning nedenfor er fokuseret på forbrænding af kulhydrat, men forbrænding af protein og fedtstoffer er også koblet på.

Læg mærke til de mange mikro-næringstoffer, co-faktorer og katalysatorer i energiproduktionen. Du ser at B vitaminerne er repræsenteret som en hel serie af forskellige B-vitaminer, derfor kaldes B-vitaminer også B-complex

Mikronæringstoffer til Citron syre cyklen:
B1(thiamin), B2(riboflavin), B3(nicotin amid), B5(pantothensyre), B6(pyridoxin), B7(biotin), B9(folat), Magnesium, Mangan, C-vit, Jern, cystein (aminosyre), glutathion (vigtigste anti-oxidant), carnitin, Q10


Citronsyre cyklus også kaldet Krebs cyklus sker i mitokondrierne title=


Citron syre cyklen sker inde i mitokondriernes indre, Matrix og den føder Elektransport kæden, som sker i mitokondriernes indre membran og der produceres den meste ATP = energi. Mitokondrie membranen svarer til cellens membran: en dobbelt laget fosforlipid membran. Tegning nedenfor.

Tegning under - Elektron transport kæden
Elektron transport kæden, er et kompliceret enzymsystem, startende med Complex 1 enzym systemet, som fødes af citron syre cyklen. Complex 1, 3 og 4 pumper protoner = H+ brint ud fra matrix til intermembran området, der oparbejdes en højere koncentration af H+ uden for matrix og negativ ladning i matrix. Koncentrations gradienten udnyttes af ATP-pumpen (den blå på tegningen), som pumber H+ tilbage til matrix og producerer samtidig ATP med udgangspunkt i denne H+ - en fosfat gruppe (PO4) og ADP.

Produktion af energi rige ATP molekyler, med din mad som brændstof, er hele formålet med denne kæde: energi som ATP som du skal bruge til resten af kroppens reaktioner. Der produceres også lidt varme som ved alle forbrændinger.


elektron transport kæden i mitokondrium


Kulhydrat forbrænding fra Glucose (blodsukker) til Pyrovat sker uden for mitokondrierne (se øverst i citronsyre cyklen ovenfor), herefter transporteres Pyrovat ind i Mitokondrierne og bliver fuldstændig forbrændt i citron syre cyklus til Energi, Vand og CO2, ligesom når du brænder benzin, men man kan ikke have en levende flamme i dette anlæg, i stedet produceres energi som energi rige molekyler: ATP som kan betragtes som små batterier, der kan give energi til kroppens andre biokemiske processer.

Det første trin i energi produktionen, starten på Citron Syre Cyklen, er omdannelse af Pyrovat til acetyl-CoenzymA, hvor B1 + Magnesium er katalysatorer for processens enzym pyrovat dehydrogenase. Høj indtagelse af kulhydrat - sukker og store mængder brød, chips, kage, slik, sodavand, popcorn kræver ekstra meget B1 og Mg og mangel på især B1 vitamin giver subklinisk Beri-Beri og dysfunktion af det autonome nervesystem.

Beri-Beri har været kendt især i østen i hundredvis af år ved ensidig kulhydrat kost med polerede ris hvor den vitamin rige skal er fjernet. MEN denne sygdom er i høj grad aktuel i et moderne samfund, men mest som subklinisk beri-beri.


​Video: How Mitochondria Produce Energy


Protein og Fedt forbrænding
Protein og Fedt forbrænding - indgår også i cyklen Nedbrydning af protein til aminosyrer & fedt til fedtsyrer, bliver til Acetyl-CoA og er koblet på citronsyre cyklus derfra. Se øverst til venstre i tegningen.

Aminosyrer kan dog også gå til opbygning af nye proteiner uden at blive forbrændt og Fedtsyrer kan gå direkte til kroppen og indlejre sig i cellemembraner eller i fedtlagre, uden først at blive nedbrudt.

Elektron transport kæden
Elektron transport kæden - danner det meste ATP
Langt det meste ATP dannes i elektron transport kæden, som citron syre cyklen føder. Se neders til højre i tegningen.

Elektron transport kæden er et enzym system lokaliseret i mitokondriets membran og NADH og FADH2 er nøgle faktorer samt en lang række co-faktorer, som jeg har angivet i tegningen.

NADH er Nicotin-Amid-Dinucleotid-H. Hov! - kig lige på dit vitamin glas og find nicotin amid under B3 vitamin. B3 vitamin indgår i denne nøglefaktor. NADH på Wiki. Nicotin-Amid (B3) på Wiki. Jeg anbefaler B3 i højdosis sammen med B1 og B2 + B-combi.

FADH2 er Flavin-Adenin-Dinucleotid-HH. Kig på dit vitamin glas og find Flavin (riboflavin), det er B2 vitamin, som indgår i denne nøglefaktor. FADH2 på Wiki. Flavin (B2) på Wiki.


Oxidativt stress
Forbrændingen danner også forurenende stoffer i form af frie radikaler som giver oxidativt stress, som oxiderer ting, der ikke skal tilføres ilt. Du kender det fra når din bil ruster eller når et halvt æble bliver brunt.

Oxidativt stress i kroppen er når dit væv "ruster" og det skyldes frie radikaler, høj-reaktive molekyler som er parat til at forbinde sig med hvad som helst, hvorfor det skal deaktiveres hurtigst muligt. Du kender et af dem: brint-over-ilte, når du dupper det på et sår reagerer det og bruser op og frigiver ilt = oxidativt stress.

Til at håndtere oxidativt stress har vi et helt system af anti-oxidanter med C-vitamin, Glutathion som er hoved anti-oxidanten, lipon-syre og E-vitamin. Du kan skrabe lidt af en C-vit tablet og komme på æblet - det beskytter mod at det bliver brunt.

Er vi i underskud med dette anti-oxidant system, som forværres yderligere ved stress, sygdom, infektion, fysisk eller psykisk traume... eller vaccination, tager det oxidative stress overhånd og forårsager skader og inflammation og mere skade.... og det er oven i energi krisen.Støt mitkondriernes energi produktion med mikro-næringstoffer - B1, B2, B3 vitamin og Magnesium

Det er oplagt at støtte mitokondriernes energi produktion med de co-faktorer, der indgår i energiproduktionens enzymsystemer og her vil jeg foreslå, som de vigtigste:

B1 og Magnesium som indgår i starten af energi produktionen i citronsyre syklen samt B2 og B3 som indgår i de vigtige FADH2 (B2) og NADH (B3) i henholdsvis Complex II og Complex I, de første 2 biokemiske complekser i elektron transport kæden.

B1, B2, B3 som højdosis og Magnesium som normaldosis.

B-vitaminerne er vandopløselige og overskud udskilles via urin og de fleste kan man tage i stor dosis uden negativ effekt. De eneste B-vit som er direkte skadelig i stor dosis er B6, som kan give nerve skader, der skal man holde sig til max 50 mg som højeste dosis, samt B3 som der kan være problemer med stor dosis, lidt varierende artikler om det, derfor anbefaler jeg blot B3 i normal dosis.


B-vitaminer og C-vitamin er vandopløselige, der er ingen større opmagasinering i depoter og det udskilles hurtigt via urinen det der ikke optages til cellerne og det bør derfor tilføres konstant... og som kosttilskud fordeles over dagen.
Når det drejer sig om de fedtopløselige vitaminer: D, E og A er 1 gang dagligt fint.

For B vitaminerne fordel på 2 doser dagligt. C-vitamin her anbefaler jeg 500 mg x 4 til alle og tager det selv, altså 2 gram fordelt over 4 gange.
Der bør suppleres med multi-vitamin tablet og B-combi tablet.


Dosering af B1 - B2 - B3  Vitaminer

Kroppen kan kun opmagasinere 30 mg Thiamin, det er et vandopløseligt vitamin og som sådan er der ikke meget opmagasinering. B1 vitamin udskilles via urin. Halverings tiden for thiamin er ca 2 uger.

Det kan tage flere måneder at få dækket B1 mangel hvis du har opbygget B1 mangel gennem mange år og det skal gå langsomt så systemet kan følge med, dvs mitokondriernes enzymer skal op i gear.

Forslag til B1 dosering
• Start med ½ tablet x 2 daglig 1. uge (150 mg x 2 daglig)
• 2. uge 1 tablet x 2 daglig. 300 mg (300 mg x 2 daglig)

Bliver det værre når du tager en hel B1 300 mg tablet, gå ned i dosis og vent lidt med at gå op igen. Op til 1-2-3 gram B1 dagligt kan være nødvendigt, hvis du har degenerativ hjerne sygdom, der har varet i mange år -  indtil du har fået dækket dit behov i løbet af op til ½ år og enzym systemerne er kommet op i gear efter de har kørt på lavt blus, lav energi i mange år.

Du kan gå ned på mere normal dosis når du er rask f.eks de 50 mg som der er tilsammen i den alm multi-vitamin Omnimin (2 tabl) og Omni-B-Active og suppleret med en 150 mg B1 (½ tabl af 300mg)

Du kan også bare fortsætte med 2x 150 mg daglig for at være på den sikre side, det tager jeg selv som alm forebyggelse.

Får du Diabetes 2 medicin Metformin er du i B1 mangel, for det hæmmer B1. Drikker du alkohol er du i B1 mangel.

Noget så simpelt som B1 Vitamin kan væsentligt forbedre symptomer for mange sygdomme, fordi B1 indgår i cellers energi produktion og mange er i B1 mangel og mange af hjernesygdommmene er en Mitokondrie dysfunktion og følgende celle energi krise.

Tag B1 Stærk 300 mg tablet. Start med ½ tablet x2 første uge og se om det giver bedring. Næste uge 1 tabl x2 daglig.

B1 Stærk 300 mg tablet, fås håndkøb på apotek. Du skal have 1 til flere tabletter dagligt indtil bedring. B1 hedder også Thiamin. B1 mangel sygdommen Beri-Beri, giver massive neurologiske problemer.


En kort oversigt for B1, B2, B3 og Mg

B1 Thiamin (*se nedenfor): 150 mg x 2 daglig. 150 mg er ½ tablet af B1 Stærk 300 mg (kun apotek i håndkøb). Hvis der ikke er bedring i energi gå op til 2x 300 mg daglig. Du kan også få denne 100 mg tablet i nogle helsekost men ikke Matas.

• B1 som Allithiamine sammen med alm B1 hvis du har degenerativ hjernesygdom eller stærke hjernesymptomer f.eks Kronisk Trætheds Syndrom, POTS og besvimelser som vaccine skadede har.  En særlig form der optages meget bedrem - og bedre til hjernen. Fås i 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England. 50 mg x 2 daglig.

• B2 Riboflavin: 200 mg x 2 daglig. Jeg finder kun en 100 mg tablet f.eks her på helsebixen, du kan også få den i Helsam butikker og sikkert andre helse butikker, men ikke Helsemin og Matas. Apotek har kun en 20 mg . NB B2 vitamin er gult og urinen bliver gul hvis du tager ekstra meget B2.

• B3 Vitamin: Fås i forskellige former. Den mest alm. B3 er nicotin-amid. Jeg vil foreslå 200 mg x 2 daglig. Du kan få denne 200 mg i Helsebixen og Matas mm. Jeg anbefaler sammen med højdosis B1,B2,B3 denne B-combi: Omni-B-active som indeholder 50 mg B3 som inositol-hexa-nicotinate, en anden form for B3.

Til degenerative hjernesygdomme anbefaler jeg i stedet for nicotin-amid denne: B3 Vitamin som Nicotinamide-Riboside. Fordi det ser ud som om Parkinson's har problemer med nicotin-amid og riboside formen følger en anden vej og mere direkte boost af NAD. Se min artikel om degenerative hjernesygdomme.
• B3 som nicotinamid-ribosid: Tru Niagen 150 mg kapsler, 60 stk.1 x 2 dgl. altså til 1 md. På amazon.co.uk fra England £37.94

• Magnesium+Kalk: Cal-Mag 1 tabl x 3 daglig, svarende til 500 mg Kalk og 500 mg Magnesium som citrat, som optages godt, mens Mg-oxid, som du finder i de fleste præparater, optages dårlig. Cal-Mag tab. med D-vit og K2-vit. Se Matas mm.

• B-Combi vitamin. Omni-B-Active som indeholder alle B-vitaminer. Det er vigtigt du får alle vitaminer, idet de spiller sammen i en symfoni. 1 tabl (kapsel) daglig er normal dosis. (se Matas mm). Dette er den eneste B-vit complex jeg anbefaler. Indeholder gode doseringer og de aktive B9 og B12, som er metyl-formen.


* Vedr. B1 vitamin og dosering af B1
Den almindelige B1 er thiamin-hydrochlorid, optages ikke så godt fra tarmkanalen. Desuden kræver den thiamin transporter molekyle for at trænge ind i cellerne, måske har du problemer med disse thiamin transporter f.eks en genmutaion i de 2 gener der er ansvarlig for de 2 thiamin transporter molekyler.

Jeg foreslår du starter med den almindelige, men hvis der ikke er forbedring af energien, vil jeg foreslå at supplere med en anden B1 vitamin, som optages bedre og bedre til hjernen og som ikke kræver thiamin transporter molekyle, nemlig Allithiamin, som du kan få fra England.

Den alm B1 når til hjernen, men den kræver to transporter molekyler for at nå ind til cellernes indre hvor den skal virke, så hvis man har problemer i disse transport mekanismer, bør man tage denne allithiamin i stedet, eller hvad jeg foreslår tage begge. Allithiamin optages bedre, så man behøver mindre dosis af den.

Til Hjernesygdomme, anbefaler jeg både Allithiamin og alm. B1 samtidig

Er du helt elendig, vil jeg foreslå du starter med det samme med denne sammen med den almindelige B1, men start småt, det kan være enzymsystemerne er så belastede, at du får det værre i starten, så start småt og øg dosis langsomt, så dine enzymer, kan følge med, de skal op i gear. Langsomt kunne være 1/4 tabl af 300 mg daglig altså 75 mg af den alm. B1 og en tablet af af allithiamin 50 mg. Og øg langsomt efter 1 uge og igen efter 2 uger.

Allithiamine (Vitamin B1) 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England

TruNiagen. B3-vitamin som Nicotinamide Ribosid

Alt i alt, vil jeg konkludere, at der kan være problemer med omsætningen af nicotin-amid som B3 vitamin kosttilskud hos Parkinson's personer og samtidig er de i B3 vitamin mangel og nervecellerne lider under energi mangel og man bør tilføje B3 vitamin som andet end nicotin-amid, det der normalt er i vitamin-tabletter og her foreslår jeg den form for B3-vitamin som øger NAD direkte og mest, nemlig B3-vitamin som Nicotin-amid-ribosid og som har en anden omsætnings vej end nicotin-amid.

B3 Vitamin som Nicotinamide Riboside. Tru Niagen 150 mg kapsler, 60 stk.1 x 2 dgl. altså til 1 md. På amazon.co.uk  fra England £37.94

​• Mere om B3 vitamin, Energi & NAD i min artikel om: Kost og Kost tilskud. Fælles artikel for alle Degenerative Hjernesygdomme

Videoer om B1-Vitamin mangel. B2, B3 og Magnesium

​Video: 12 Ways You Can Be Vitamin B1 Deficient. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Video: Vitamin B1 Deficiency Symptoms. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

Video: Top 9 Signs of Vitamin B1 Deficiency. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Video: Parkinson og B1 + B2 - Can Parkinson's Disease Be Reversed? Dr. Eric Berg DC, kiropraktor. Han nævner i slutningen at "benfothiamin" er bedre til hjerne symptomer, fordi det optages over blod-hjerne barrieren, det er en fejl, det gør det ikke, det skal være Allithiamin.

​Video: Subclinical Pellagra (Vitamin B3 Deficiency) Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

Video: Amazing Magnesium Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Bog: Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia, and High Calorie Malnutrition. af Derrick Lonsdale, Chandler Marrs

Om bogen:
Omhandler thiamin-mangel sygdom, dysautonomi og underernæring ved højt kalorieindtag. Bogen  undersøger hvordan thiamin mangel, påvirker funktionerne i hjernestammen og det autonome nervesystem ved hjælp af metabolske ændringer på mitokondrie niveau.

Thiamin mangel afsporer mitokondrie oxidativ metabolisme og giver anledning til den klassiske sygdom beriberi, som i sine tidlige stadier kan betragtes som prototypen for en række forstyrrelser, som vi nu anerkender som dysautonomi.

Download bogen som PDF

Denne bog repræsenterer et livs arbejde for hovedforfatteren, Dr. Derrick Lonsdale (MD), og et samarbejde med hans medforfatter Dr. Chandler Marrs (phd), som administrerer websiden: hormonesmatter.com  (se video nedenfor med Chandler Marrs)

​Video: Dr. Chandler Marrs on Vitamin B1 (Thiamine) - Mitochondria's Gateway to Energy. Det er en længere mere dybdegående video, af en af forfatterne til bogen ovenfor.

Mitokondrie Sygdomme - mutation i Mitokondriernes DNA - Mitokondrier har 37 gener

Dysautonomi og andre sygdomme kan være arvelige som følge af en mitokondrie DNA mutation. Mitokondrier har sit eget DNA material og deler sig selvstændigt. Oprindeligt i tidernes morgen var det bakterie lignende organismer der invaderede celler og nu lever vi symbiotisk med dem, hvor vi yder husly til dem og de sørger for forbrænding af din mad og de leverer 90% af al din energi. De har 37 gener som koder for enzymer og andre proteiner involveret i din energi produktion.

Der er en række kendte sygdomme, mitokondrie sygdomme, som skyldes mitokondrie DNA gen mutation, nogle ret alvorlige og de ytrer sig alle ved fejl i energi produktionen og dysfunktion af det autonome nervesystem. Man må antage at der er en del mitokondrie genmutationer, som er mindre alvorlige og uden diagnose, men som kan give dysautonomi.

Der er det særlige ved mitokondrier og deres DNA, at de kun nedarves fra din mor, der er en lige linie gennem din families mødre, tusinder af år tilbage, så det kendte nedarvnings mønster gælder ikke her.

Dog indgår 1000+ gener fra din cellekerne i dannelse af mitokondrierne og nogle af deres energisystemer, så der kan også være alm arvelighed involveret. Tegning nedenfor viser at det er kun noget af mitokondriernes elektron transportkæde's proteiner der kodes af mitokondrie DNA, mens andre proteiner kodes af cellens DNA.

Mitokondrie skader kan også ske spontant i et foster, og hvis det overlever og er en pige kan en mitokondrie DNA mutation nedarves til følgende generationer. 
Der er også det specielle ved mitokondrier at ægget, som fører mitokondrierne videre, har måske 500 mitokondrier, og kan indeholde både normalt og muteret mitokondrie DNA.

​foto credit fra artiklen: Somatic mitochondrial DNA mutations in mammalian aging

Tegning ovenfor
Kun nogle af mitokondriernes proteiner inklusiv enzymer, kodes af mitokondrie DNA. Mange af mitokondriernes proteiner kodes af cellens DNA.
Complex I–IV udgør elektron transport kæden, mens complex V er ATP syntetase, som producerer ATP.

Complex I (NADH dehydrogenase) complex II (succinate dehydrogenase). De gule stjerner ROS er "reaktive oxidative Partikler" superoxide O2-. Som er skadelige oxidativt stress partikler, som skal fjernes hurtigs muligt og der har vi vores naturlige anti-oxidanter til at fjerne dem: Glutathion, C-vit, E-vit, alfa-lipoin syre.


​Nedenfor tegning af Mitokondrie DNA, som er ringformet og 16.569 basepar stort med 37 gener. Til sammenligning har vi 20.000 gener, men du er helt afhængig af dine mitokondrierns 37 gener. Der er flere tusind kendte forskellige genvariationer (mutationer) for de 37 gener. Enkelte mutationer giver veldefinerede sygdomme, som anført i tegningen.

Man må formode der ud af tusinder af gen mutationer, som ikke har en veldefineret sygdom, vil være nogle, som på en eller anden måde påvirker helbredet ved at påvirke mitokondriernes energiproduktion og dermed også det autonome nervesystem, idet nerver er særlig energikrævende. 

​foto fra artiklen: Mitochondrial Respiratory-Chain Diseases

​Dysautonomia dysfunktion af autonome nervesystem - mitokondrie dysfunktion
​Mitokondrierne og deres enzym systemer er meget følsomme for påvirkninger og kan let skades. Dysautonomia er en dysfunktion af det autonome nervesystem med årsag i mitokondrie dysfunktion, derfor kan du afhjælpe tilstanden ved at støtte mitokondriernes energiproduktion og støtte det para-sympatiske nervesystem.

Kendte dysautonomier er: kronisk trætheds Syndrom (CFS), ME (myalgisk encephalomyelit) og POTS, som alle 3 kendes fra vaccine skadede unge kvinder (HPV-vaccine skader). De samme skader kan ses efter diverse virus infektioner og efter miljøgife som tungmetaller f.eks kviksølv eller kraftig psykisk påvirkning PTST (post traumatisk stress syndrom).

Fibromyalgi er en dysautonomi, som følge af skader eller påvirkning af halsregionen hvor nervus vagus og den forlængede rygmarv (hvor vagus udspringer) er.

Mange sygdomme, hvis ikke alle, har elementer af forstyrrelse af det autonome nervesystem: Parkinson's, auto-immune sygdomme. 

Video: Introduction to mitochondrial disease

​Artikler
• om Mitochondrial disease på Wikipedia
• Artikel: MITOCHONDRIAL DNA MUTATIONS IN HUMAN DISEASE
• Artikel: Mitochondrial diseases caused by mtDNA mutations: a mini-review
• Artikel: Recent Advances in Mitochondrial Disease
• Artikel: Human mitochondrial genetics på wikipedia
• Artikel: Mitochondrial disease på wikipedia
• Artikel:
• Artikel:

Referencer - B1 - B2 - B3

​Se oppe i teksten

,

​TAGS
#xxxxxxxxxxx
#xxxxxxxxxx
#xxxxxxxxxxxxx
#xxxxxxxxxxxxx

Hyppigt søgte vendinger

xxxxxxx

Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk