​Lavt-Stofskifte -  Hashimoto's Sygdom - Årsag -  behandling - Kost og Kosttilskud - Forebyggelse - Medicinering

Dette er Del 2 af 2  ==>  ​Tilbage til første side  -  Del 1 

Årsagen til Hashimoto's

Specifikt om årsagen til Hashimoto's
Slutningen af part 1 omhandlede generelle betragninger over årsagen til en auto-immun sygdom. Når det gælder specifikt Hashimoto's sygdom, så skyldes de fleste tilfælde, 90%, Gluten Intolerans, overfølsom-hed overfor dele af Gluten proteinet, fordi dette protein kemisk ligner proteiner på dine hvide blodceller. Så hvis du danner antistoffer mod gluten, vil antistofferne ikke bare angribe gluten men også dig selv.

(Dele af Gluten proteinet ligner vævstype faktorerne anti-generne HLA-DR3 og HLA-DR5 som sidder på kroppens hvide blodceller. De ligner hinanden kemisk "molecular mimicry" og krydsreagerer derfor immunologisk).

Hvis tarmslimhinden er irriteret eller betændt, slipper gluten proteiner gennem slimhinden og til blodet og der dannes antistoffer overfor gluten, man kan sige du bliver "vaccineret" mod gluten og danner antistoffer mod gluten.

Men da Gluten proteinet og proteinerne på dine hvide blodlegemer ligner hinanden, vil antistofferne også reagerer med kroppens egne celler og hæfte sig på de hvide blodlegemer som bærer antigenerne HLA-DR3 og HLA-DR5. De hvide blodlegemer vil derefter hæfte sig på tyroidea cellerne og starte en inflammation.    

Nogle har rapporteret at bakterien Yersinia i tarmen også kemisk ligner de nævnte antigener og hvis man laver antistoffer mod denne bakteries proteiner, vil antistofferne også angribe kroppens celler. Der kan formentlig være andre faktorer i kosten, der ligner kroppens antigener og hvis der dannes antistoffer mod disse andre faktorer vil antistofferne angribe kroppen på samme måde.   

Lavt Stofskifte - hypo-tyroidea  -  Hashimoto
Alternativ behandling med Kost & Kost tilskud

Alternativ behandling af Hashimoto's
De fleste kroniske sygdomme og auto-immune sygdomme af "ukendt årsag", kan helbredes ved at fjerne de elementer der er årsagen til sygdommen, de elementer der provokerer produktionen af anti-stoffer, som angriber kroppens celler.

Alternativ behandling af Lavt Stofskifte, Starter her på tallerkenen - Men hvad skal der på?

Stort set alle kroniske sygdomme inklusiv auto-immune sygdomme, hvor man ikke kender årsagen, kan helbredes med rigtig kost, fordi de er kost relateret.

Men hvad er rigtig kost? - Der er ikke kun én sandhed, der er flere forskellige former for rigtig kost. Men rigtig kost er IKKE det der bliver markedsført af levnedsmiddelstyrelsen, kost pyramiden, hjerte foreningen og andre lægelige foreninger støttet af medicinal firmaer og heller ikke patientforeninger. 

Fibromyalgi alternativ helbredelse.

Alternativ behandling af Lavt Stofskifte Starter Her - men hvad skal der på tallerkenen?

Man er nødt til at fjerne de elementer du ikke kan tåle og som holder den lave stofskifte fastlåst og tilføre de ting man mangler i form af vitaminer, mineraler, anti-oxidanter og specielle kosttilskud, der understøtter og forbedrer funktion af muskler, thyroidea, binyrer og tarmen. Fjerne stress og forbedre søvnen, energi niveauet og hæve stofskiftet og dermed hæve temperaturen.

Man skal genoprette kroppens indre balance på celleniveau. Man skal have en anti-inflammatorisk kost, der modvirker betændelses tilstand i kroppen, man skal have de rigtige fedtstoffer, som IKKE er det du tror og bliver markedsført af levneds middelstyrelsen og hjerte-foreningen og alle andre!.

​Som noget helt essentielt ved alle kroniske sygdomme, så skal tarmens funktion genoprettes, ellers kommer man ingen vejne. De fleste kroniske sygdomme har tarmen som udgangspunkt.


Lavt stofskifte har mange mange symptomer, det kan ikke nytte noget at tage ét symptom ad gangen og behandle det med medicin, så gå til næste symptom og give noget andet medicin til det osv, som lægerne gør, uden at rette den grundlæggende årsag til alle symptomerne, uden at helbrede, uden at kende årsagen. Det er en fuldstændig forfejlet måde at se på sygdom på og "behandle" sygdom. Det er den metode hele det etablerede sundheds system bruger og derfor kan de ikke helbrede dig for sådan en sygdom.

Den eneste rigtige måde at behandle sygdom på, er at se på helheden, på hele kroppen, finde ud af hvor det går galt og så rette på årsagen, så retter kroppen selv på hele rækken af symptomer automatisk. Kroppen har en enestående evne til at hele sig selv, hvis man fjerner årsagen og giver de rette betingelser for heling, dvs kosten. 

​Du må være lidt tålmodig når du skal helbredes alternativt for lavt stofskifte.
Lavtstofskifte, er et kompliceret symptom kompleks, der involverer mange elementer, skjoldbrusk kirtel hormonerne, sandsynligvis binyre hormonerne, tarmsystemet, betændelses faktorer, ernærings mæssige faktorer, fødemiddel intolerans, måske nogle auto-immune faktorer. De forskellige systemer hænger sammen og påvirker hinanden.

Nedsat produktion af binyre hormonet cortisol, påvirker thyroidea hormonet negativt, det samme gør for meget cortisol. Forøget produktion af Insulin, som ved type 2 diabetes, hæmmer også hormonet. Tarmen er involveret i thyroidea hormon omsætningen, herunder omdannelsen af T4 til det aktive T3 hormon. Der er en hel kæde af ting, der skal bringes tilbage i balance, for at du kan blive helbredt for fibromyalgi.

Du er nødt til at være tålmodig og være indstillet på at det kan tage et par måneder at komme på ret køl. Kroppen og tarmen skal trænes til en anden kost. Du har formentlig haft fibromyalgi i mange år og kroppen har "lidt" med dig. Det vil tage noget tid at få kroppen tilbage på ret spor.

Så er der spørgsmålet om du kan få thyroidea hormonet og stofskiftet igang igen eller om du er nødt til at starte på thyroidea erstatnings hormon. I så fald bør du involvere lægen til udskrivning af recept, hvilket ikke bliver let. Lægen vil ihvertfald se positive blodprøver på lavt stofskifte, men da blodprøver sjældent afspejler symptomer og lægen iøvrigt ikke tager de rigtige blodprøver, kan du ikke forvente lægen vil hjælpe dig.

Hvis lægen vil hjælpe dig, udskriver de kun en slags erstatnings hormon (T4), som i mange tilfælde ikke er optimalt eller endog virkningsløst for nogle patienter. 

Du må nok selv tage afære, gå efter symptomerne og temperaturen og være din egen læge og skaffe det rigtige hormon fra udlandet. Mere om det i Del 2.    
  

Søvnen - er ekstrem vigtig
Vi bor på planeten Jorden, som har en døgnrytme med lys og mørke. Stort set alle levende organismer følger denne døgnrytme og sover når det er mørkt. Selv insekter sover. I de mørke timer skal kroppen restituere.

Hvis du har svært ved at sove, mangler søvn, er det meget skadeligt for kroppen, for kroppen er designet til at vi skal have en hvileperiode hvor cellerne kan restituere. 6-7-8 timers hvile hver dag er meget vigtigt. Så en vigtig øvelse for stofskifte patienter, er at få denne hvile, og lære at slappe af og afstresse.  

Tarmens tilstand er essentiel
Tarmen er vigtig for helbred og almen velbefindende. Der findes flere nervetråde i tarmkanalen end i hjernen, tarmen er vores anden hjerne og tarmen kommunikerer med hjernen via disse nervetråde. Hvis tarmen ikke fungerer ordentligt, føler vi os ikke godt tilpas.

Tarmen er vores største immun organ og vigtig for immunsystemet. Næsten alle auto-immune sygdomme har sit udgangspunkt i en dårligt fungerende tarm, en tarm der er utæt, så den optager ting som ikke er meningen. For at helbrede en kronisk sygdom, er det vigtigt at sørge for at tarmen fungerer korrekt og er tæt, så den ikke optager ting der skader kroppen. Så optimering af tarmmiljøet og bakterierne i tarmen er essentielt for helbredet og for helbredelse af fibromyalgi. 

Tarm Flora
Indtagelse af meget sukker og store mængder andet letoptageligt kulhydrat, er stærkt skadeligt for tarmen og dermed helbredet. Det kan forårsage "Leakey Gut" (utæt tarm). Meget kulhydrat kan forrykke tarmflora og favoriserer uønskede bakterier og candida svampe. En antibiotika kur vil også forårsage en forrykkelse af tarmflora og favorisere svampe (som ikke påvirkes af antibiotika) og bakterier, som er resistente overfor det pågældende antibiotika. Korrigering af tarm flora er vigtig hvis du skal helbredes for fibromyalgi.

​Hashimoto's er en autoimmun sygdom og derfor er angrebsvinklen at:

A.  Forbedre kroppens immun system og fjerne ting der giver generel inflammation i kroppen
B.  At genoprette kroppens indre balance på celleniveau med rigtig kost, de rigtige fedtstoffer, antioxidanter, vitaminer og mineraler.
C.  At tætne tarmen og optimere tarmmiljøet. Tarmens tilstand er essentiel
D.  Fjerne de faktorer, der er medvirkende til inflammationen i tarmen og antistof dannelsen

Ovennævnte punkter A-D er vanskeligt at opdele så skarpt, fordi de er overlappende, så jeg vælger nedenfor at beskrive nogle af elementerne og principperne og samler det hele i en samlet anbefaling omkring kost og kosttilskud.


I første omgang vil jeg foreslå at du korrigere kosten, så du får en sund kost din krop behøver, en kost der nedsætter inflammations processerne i kroppen, en kost der nedsætter irritation i tarmen og beskytter tarmen.

Jeg vil ikke i første omgang foreslå at droppe gluten, for det et større projekt og vanskeligt at udelukke gluten i kosten, for hele vores kost er baseret på gluten og du finder det overalt.
Mere om Gluten intolerans i Info Box nederst på siden.

Hvis du IKKE er medicineret, men har lige opdaget du har hypo-tyreoidea, starter du med kost korrigering for at se om du få det bedre på rigtig kost. Hvis du først starter på medicin, kan det være vanskeligt at komme ud af det igen, for kroppen vænner sig til at du får hormonet udefra og din egen produktion stimuleres ikke.

Man kan forsøge at rette op på tingene ved en kostændring som i bedste fald vil standse betændelses reaktionerne og dermed sygdommens videre udvikling og håbe på at man kan vække tyroida op helt eller delvis. Under alle omstændigheder vil man få en bedre krop og almen befindende ved at rette op på kosten.

Jeg må desværre sige at I tilfældet "Hashimoto" kan man ikke altid helbrede sygdommen ved kostkorrigering på kort tid og hvis du har det rigtigt elendigt uden forbedringer, er du nødt til en periode at køre på medicin.

Hvis du er medicineret. Har du været på tyroid medicin i længere tid, har du nedsat din tyroidea kirtels egen funktion hvis der var nogen, den er sat ud af funktion og det kan tage måneder at komme op til overfladen igen med en kost korrigering. Efter en måned på rigtig kost, kan du langsomt prøve at reducere medicinering, for at se hvordan du reagerer.

​Sådan bliver du rask. Strategi for helbredelse

3 Ugers eliminations kost - Testperiode

Jeg foreslår du tager en 3 ugers test periode Uden Gluten - Mælk - Sukker. Disse 3 elementer er de helt store problemer for mange kroniske sygdomme. Uanset om du har lavt stofskifte, fibromyalgi, auto-immune sygdomme eller andre kroniske sygdomme, er dette vejen frem for at test disse 3 kostelementer.

Du kan vælge bare at udelade disse ting, iøvrigt spise de sunde ting og olier som beskrives på denne side, eller du kan lægge lidt mere hårdt ud med 9 ugers grøntsags kur eller med en periode med grøntsags juicing.

Tarmen skal naturligvis i orden også, alt går gennem tarmen og den har kæmpe betydning for alt. 80% af immunsystemet er lokalisert i tarmen, Tarmen producerer neurosignalstoffer som serotonin og dopamin. Tarmen og hjernen kommunikerer direkte via nervetråde i det sympatiske og parasympatiske nervesystem, og indirekte via signalstoffer. Tarmen SKAL i orden.

Omega-6 og Omega-3 en del af Immunsystemet

Omega-6 og Omega-3 en del af Immunsystemet
Omega-6 og omega-3 olier er afgørende faktorer i immunsystemet, der skal være et bestemt forhold imellem de to, sådan at man skal have ca 2-3 gange mere omega-6 end omega-3. De anbefalede mængder er 6-9 gram omega-6 og 3 gram omega-3 daglig.

Omega-6 er betændelses fremmende, mens omega-3 er betændelses hæmmende, de indgår simpelhen direkte i immun reaktionerne og immun mediatorer overalt i kroppen og dermed også i en auto-immun sygdom. Da Omega-6 er betændelses fremmende er det vigtigt du ikke får for meget af det.

Så første punkt er at få disse olier i rette mængder. Dvs drop alt hvad der har med omega-6 olier at gøre, du får rigeligt i en alm. kost. Drop alt der indeholder omega-6, undtagen et par valnødde kerner.

Omega-3, ekstrem vigtig for alm. sundhed og bekæmpelse af enhver betændelses tilstand
Tag fiskeolie kaplser fx. 6-9 stk af de billige fra Netto og spis fed fisk som laks og sild. IKKE tun, der indholder kviksølv. Møllers tran også godt. Krill olie omega-3 er det bedste, men også dyrt.

Omega-6 fler u-mættet fedt er USUNDT
Det usunde skadelige Omege-6 fler u-mættede fedt findes overalt, det værste er solsikke olie med 65% i. Majsolie, sojaolie, madolie, becel, faste og flydende margariner. Raps olie har mindre indhold men stadig 20% Omega-6. Rapsolie har intet at gøre i kosten.
Solsikke frø og valnødder har stort indhold af omega-6, Mandler har mindre indhold.

De vegetabliske omega-6 olier bruges overalt i færdigmad fx. dressing, majonaise, brød, kager, slik, chips, men ofte ødelagt ved hydrogenering og går under betegnelsen hærdet vegetabilsk olie eller fast margarine (læs gift). Se f.eks på deklararationen på færdig kager.

En anden ting er at disse Omega-6 olier, inklusiv BECEL, kan IKKE tåle opvarmning (stegning, bagning), så bliver det harskt og endnu mere giftigt.

Som sagt vi skal have 9 g. pr. dag af omega-6 og IKKE MERE. Alle får meget mere, fordi det er overalt. derfor drop alt hvad der har med ovenstående olier at gøre. Hvis du har diesel bil, så hæld det i tanken, den kører bedre på det end din krop. Levnedsmiddel styrelsen og andre siger fejlagtigt at vi skal erstatte mættet fedt med fler-umættet fedt, de aner ikke hvad de taler om.
Se også min blog post om Omega-6/3 hvor der også er referencer.

Om Kulhydrater og Sygdom
Blodsukker og Insulin svingninger skadeligt for alt inkl. immunsystem og Tyroidea

Om Kulhydrater og Sygdom
Blodsukker og Insulin svingninger skadeligt for alt inkl. immunsystem og Tyroidea

Sukker og hurtige kulhydrater er skadelige
Sukker og hurtige kulhydrater i store mængder er skadeligt, især hvis man indtager det konstant over dagen. Giver høje blodsukker og insulin niveauer. Det feder, mætter ikke og giver sult efter kort tid. Giver hjertekar, blod-prop, diabetes 2, kræft og alskens sygdomme. Giver generel inflammation i kroppen, det høje blodsukker og Insulin påvirker Tyroidea negativt.

Sukker og hurtige kulhydrater er en stærk skadelig faktor for kroppen og noget, der er stærkt medvirkende til kroppens betændelses reaktioner og ubalance. Højt blodsukker og insulin og svingende niveauer, er simpelthen en meget vigtig skadelig faktor i enhver kronisk sygdom inklusiv auto-immun sygdom og det der er årsagen til at diabetes 2, hjertekar og kræft mm. på verdensplan eksploderer.

Disse svingninger og høje værdier af blodsukker og insulin (= diabetes 2) er inflammatorisk og skadelig for hele kroppen.

En anden vigtig skadevirkning af høj sukker og kulhydrat indtagelse, er at tarm flora forskydes til fordel for visse bakterier og svampe som trives godt med sukker og kulhydrater, endvidere at tarmslimhinden kan blive irriteret og betændt.


Så hvad er det der gør at du får højt blodsukker og højt insulin niveau? - det er overdreven og konstant (over dagen) indtagelse af hurtige kulhydrater i form af: Sukker, slik, sodavand, juice, kage, tørret frugt (rosiner, dadler), hvidt brød, pizza, pasta, popcorn, kartofler, chips, hvide ris. Alt dette får dit blodsukker til at skyde i vejret som en raket, og kort tid efter kommer der et insulin respons, en stigning i blodets indhold af insulin, som prøver at få sukkeret væk fra blodet.

Lige en ting omkring sukker: alt sukker er naturligt sukker, mange tror at sukker i frugt, tørret frugt, honning og juice er bedre end det naturlige sukker fra sukkerroer og sukkerrør, det er det ikke. Alt sukker uanset om det er hvidt sukker, sukker i frugt, juice, cola og honning indeholder ca. 50% glucose (druesukker) og 50% fruktose (frugtsukker). 


Hvad skal du spise af kulhydrat for at holde et sundt helbred?
Du skal spise langsomme kulhydrater i moderate mængder og holde dig fra de hurtige kulhydrater. Og du skal begrænse indtagelse af kulhydrater generelt og ikke spise kulhydrater ustandseligt, heller ikke de grove. Spis få måltider med et par mellem måltider. Moderat mængder af kulhydrater og uden de hurtige kulhydrater.  

De Langsomme kulhydrater er de der nedbrydes langsomt og derfor giver mere jævn tilførsel af blodsukker, bedre mæthed over længere tid, mere stabilt blodsukker og insulin, uden de høje niveauer.
De langsomme kulhydrater er: Groft brød som rugbrød, havregrød, brune ris og kartofler.  

Lav Kulhydrat Kost - LCHF = Low Carb High Fat

Lav Kulhydrat Kost  -  LCHF = Low Carb High Fat
Du kan med fordel lade dig inspirere af LCHF livs stilen (Low carb high fat), Lav Kulhydrat, Højt Fedt indhold, som er en helt bevægelse i Sverige og Danmark er også begyndt, hvor man spiser en kost med lavt indhold af kulhydrat og høj fedtindhold. Se mere her i min blog post LCHF

Om LCHF og Lavt Stofskifte
LCHF er sund kost for alle, men at nedsætte sin kulhydrat indtagelse drastisk, kan være svært for mange, uanset om man er syg eller ej, fordi vores gennensnitlige kost indeholder kolosale mængder af kulhydrater, som vi har vænnet os til hele livet. Nedsættelse af kulhydrater giver i starten lavere energi, indtil man har trænet kroppen til at forbrænde fedt bedre. 

Man kan træne alt også kroppens evne til at forbrænde fedt, som er en naturlig ting, men hvis man har fyldt sig med kulhydrater hele livet, har man en dårlig fedtforbrænding. Kulhydrater, i overskud  omdannes normalt til fedt som aflejrer sig som fedt i kroppen, så det er faktisk det modsatte end at forbrænde fedt. Indtagelse af fedt øger kroppens evne til at forbrænde fedt også kropsfedt.

Alle der har svært ved at gå LCHF, kan bare vælge at gøre det langsommere over flere uger, i stedet for at starte hårdt ud. Man kan også vælge ikke at gå helt LCHF, men bare lade sig inspirerer og gå ned til f.eks 100 eller 200 g kulhydrat daglig.

Hårdkogte LCHF folk går helt ned til 30 g. kulhydrat dagligt, det er hårdt for mange og umuligt for nogle  og kræver tilvænning af kroppens fedtforbrændings system som skal op i omdrejninger. Jeg vil ikke anbefale at gå helt LCHF.   

For patienter med lavt stofskifte, kan det være særligt svært, fordi de i forvejen har lavt energi niveau. Dertil vil jeg sige, du behøver ikke gå fuldt LCHF, lad dig blot inspirere af denne kost og livsstil og nøjes med at nedsætte indtagelse af kulhydrater til et rimeligt niveau f.eks. 100-200 g kulhydrat daglig svarende til 400-800 Cal. Sænk indtagelse af kulhydrater langsomt og øg indtagelse af fedt tilsvarende langsomt.

NB om fedt:
Fedt er sundt, giver IKKE hjertekar, blodprop og kolesterol, så vær ikke bange for fedt, det skal blot IKKE være de usunde Omega-6 olier.

Det der er usundt i en kost er store mængder kulhydrater og Omega-6 olier, ikke det gode fedt. 

Fedt-Sammensætningen i Kosten
Vigtig for normal Cellefunktion

Fedtsammensætningen i kosten meget vigtig for normal cellefunktion
Fedtsammensætningen i kosten er afgørende for normal cellefunktion. Hver enkelt celle er omgivet af en cellemembran, hvor fedtsammensætningen er vigtig. Den normale fedtsammensætning i  celle-membranen er: 50% mættet fedt, 35% enkelt-umættet fedt (oliven oliens oleinsyre), samt diverse andre fedtstoffer som omega-6, omega-3 og kolesterol.

Sammensætningen af disse fedtstoffer er kritisk for normal celle funktion, tæthed, stabilitet og fleksibilitet og dermed afgørende for en sund sygdomsfri krop.

Mættet fedt, smør, kokos olie, kolesterol, oliven og avocado olier er sundt. Alle prøver at bilde dig noget andet ind når det gælder mættet fedt og kolesterol, og når det drejer sig om fler-umættet fedt omega-6 så prøver de at bilde dig ind at DET er sundt. Som nævnt alle får for meget omega-6 og vi skal ikke hælde mere på os selv af det skadelige Omega-6

De der vildleder, er selv blevet vildledt gennem 50 års fejlinformation og har ikke læst den tilgængelige forskning. Se også min blog post om fedtstoffer med referencer. 

Smør er en super food
Det optimale fedt for et menneske er SMØR, som er mælkefedt af samme sammensætning som mælkefedtet i modermælk - og samme sammensætning som fedtet i cellernes cellemembran. Der er vel ingen der kan benægte at modermælk er den optimale ernæring for et spædbarn, vi er simpelthen som pattedyr designet til at få det som spæd. Derfor er det logisk at fedtet er optimalt (komælk fedt fx. smør og modermælk fedt er stort set ens). Mere om smør i Info Box nederst.

Kokos fedt en anden super food
En anden super food og super fedtstof, som indeholder ca. 90% mættet fedt er kokos fedt, dette er en super food og en gave til dit helbred og dine celler. Særlig godt til lavt stofskifte. Forøger stofskiftet og fedtforbrændingen og er en superfood for hele kroppen. Brug det i madlavning, til at stege i og spis det direkte med ske 2-3 gange daglig.

NB Fedt er Sundt
Fedt er sundt, giver IKKE hjertekar, blodprop og kolesterol, så vær ikke bange for fedt, det skal selvfølgelig være det sunde fedt, som kroppen behøver, IKKE de usunde Omega-6 olier.

Fedt giver mæthed, man bliver ikke sulten efter kort tid. Giver stabilt blodsukker og insulin niveauer og fjerner trang til sukker.

Man kan spise ubegrænset mængde fedt, det eneste af de 3 kost grund elementer (kulhydrat, protein, fedt), der ikke er skadeligt i større mængder (og ja, jeg ved alle siger noget andet!).

Probiotika - Sørg for God Tarm Flora
Tarmen og dens Flora er essentiel for Sundhed

​Efter denne artikel har jeg lavet en artikel om tarmen, som er værd at tjekke: Forstoppelse, Irritabel Tyktarm, Utæt Tarm, Crohns, Cøliaki, ikke-Cøliakisk Glutensensitivitet, Auto-immunitet og allergi, Probiotika lav egen Yoghurt

Probiotika - Sørg for God Tarm Flora - Tarmen essentiel for Sundhed
Probiotika er bakterier der gavner sundheden. Sørg for at få nogle gode bakterier. Tarmens flora er ekstrem vigtig for sundheden i hele kroppen. Der findes hundredvis af forskellige bakterie arter i tarmen, nogle gode andre dårlige, dertil kommer gærsvampe.

Bakterierne i tarmflora og deres betydning for almen sundhed og specifikke sygdomme, bliver et stort emne i fremtiden. Jeg kan ikke understrege tilstrækkeligt hvor super vigtigt dette er.

En stor del af immunforsvaret sidder i tarmen, tarmen er kroppens største immun organ. Prøv at tænke over tarmen og dens funktion: Der er billiarder af bakterier der, hundredvis af arter og det skal der være. Tarmslimhinden er kroppens barriere ind til tarmindholdet og bakterierne. Tarmen er nødt til at have en kraftig beskyttelse overfor bakterierne, de må ikke slippe forbi tarmslimhinden og ind i kroppen.

Nogle bakterier og visse ting du spiser, kan irritere og lædere tarmvæggen, så den får forøget permeabilitet og bliver utæt ( leakey gut syndrom), så du optager ting til blodbanen, du ikke burde, hvilket kan give stor ravage i kroppen og diverse immun reaktioner.

Leakey Gut begrebet er et faktum, men ikke overraskende anerkendes fakta ikke af lægeverdenen, ligesom så meget andet fornuftigt, afvises også dette. Se her på Wiki hvad der står om Leakey Gut Syndrom: "Leaky gut syndrome is a hypothetical, medically unrecognized condition which some alternative health practitioners claim is the cause of a wide range of serious chronic diseases." Dybt chokerende!

Opretholdelsen af en god sundhed afhænger af tarmflora'ens sammensætning og at undgå diverse skadelige kost elementer i at komme ned i tarmen. Et væsentligt element i mange sundheds problemer er leakey gut syndrom, som kan skyldes gluten intolerans. Hvis du er sensitiv over for gluten og får utæt tarm, kan det afstedkomme talrige helbredsproblemer udover selve gluten. Lidt mere om gluten intolerans længere nede, men jeg må nok lave en særskilt post om dette.    

Man skal sørge for at skadelige bakterier og svampe holdes nede og ikke tager overhånd. At man får de gode og gavnlige bakterier. At man ikke fodrer bakterierne og svampene med masser af kulhydrater. At være god ved tarmslimhinden, så den ikke er utæt og der ikke produceres antistoffer mod stoffer der optages til blodbanen. At fjerne ting der irriterer tarmslimhinden og her tænker jeg både på kulhydrater generelt, men især på Gluten, hvis man er gluten sensitiv.


Vedligeholdelse af en god tarmflora
Undgå store mængder kulhydrater og især tørret frugt, som er meget sukkerholdigt og gærer videre i tarmen fordi det ikke bliver fordøjet lige med det samme. Gærsvampe er vilde med sukker og de holder party, når du fylder dig med kulhydrater. Men bakterier ernærer sig også af sukker og du kan fremelske nogle bakterier på bekostning af andre.

For at få nogle gode bakterier, der kan udkonkurrere de dårlige, så tag lidt syrnet mælkeprodukt: yoghurt, A38, Cultura, som indeholder mælkesyrebakterier af typen Lactobacillus og Bifidobakterium, som er gavnlige til etablering af en god tarmflora. Alternativt mælkesyre bakterie kapsler fra matas eller Paragurt tabletter fra apoteket. Gerne alle samme, for det er forskellige bakterier. 

De syrnede mælkeprodukter indeholder kun et par forskellige bakterie arter med lidt forskel i hvilke arter, yoghurt 2 forskellige, "Cultura" 4 forskellige. Du kan også få mælkesyre bakterierne i kapsler f.eks denne som fås i Helsam butikker: Symbiotic Pure Tarm. 30 kapsler. Tag 1 daglig indtil tarmen er i orden, derefter kan du tage 1 kapsel hver 3.dag for at spare lidt på dem. De er dyre men gode, den indeholder 10 forskellige bakterier arter i stort antal og kapslerne er beskyttet så bakterierne når tarmen uden at blive dræbt i mavesyren. 

Måske får du uro i tarmen med yoghurt eller cultura og 1-2 gange 2 daglig mælkesyre bakterie kapsler, men tag et par dage for at få nogle gode bakterier til at udkonkurrere de dårlige. På længere sigt kan du nøjes med en lille skefuld yoghurt/cultura daglig, hvis du ikke kan tåle en alm. portion, eller nøjes med 1 mælkesyre kapsel.

Spis noget smør
Smør indeholder faktorer, der er gavnlige for tarmen og beskyttende for tarmslimhinden. Ikke overraskende, for vi er designet til at spise mælkefedt lige fra fødslen. Mere om Smør i Info Box nederst.  

Vær god ved tarmen - fibre der danner slim og beskytter tarmen
Tag 1 spiseskefuld hørfrø opblødt i vand (5 min). 1-2 x daglig. Den slim der dannes fra hørfrø beskytter slimhinden og giver fibre og fylde.

Tag Loppefrø (Husk) 1-2 x daglig. Danner slim og en slags gelé. Beskytter slimhinden og giver fylde. Loppefrø kan man putte i vand og dreje vandet rundt og drikke med det samme, evt som drys på yoghurt.

Bakterie overvækst i tyndtarmen - Overvækst af gær - Parasitter

​Lavt stofskifte og binyre træthed, medfører nedsat tarmfunktion og nedsat fordøjelse.

En følge af dette er som regel bakterie overvækst i tyndtarmen, evt tilllige gær overvækst og Blastocystis som er en encellet parasit i tarmen. Blastocystis parasitten regnes normalt for apatogen, men den kan være årsag til tarmforstyrrelser og fødevare intolerance og forstyrrelse af thyroidea.

En case story beskriver hvordan udryddelse af Blastocystis normaliserede fødevare intolerance og thyroid anti-stoffer. Noget Izabella også har registreret hos sig selv og sine patienter.

​Izabella wentz, som har skrevet bogen Hashimotos Protecol, har denne artikel hvor hun skriver om SIBO, small intestinal bacterial overgrowth (bakterie overvækst i tyndtarmen), gær og Blastocystis.

Til dette anbefaler hun:
• CandiBactin-BR
• Oil of Oregano
• garlic extract (hvidløg ekstrakt)

Jeg vil foreslå at følge den alternative behandling som Izabella anfører.

CandiBactin-BR findes ikke i DK, jeg har ledt efter den i EU og du kan få den her fra England på Amazon.uk.co
Candibactin-BR - 180 Soft Gels

Oil of oregano, her vil jeg foreslå Oregano olie fra urtegården, som du kan få i helsemin og helsam butikker og i større matas. Urtegaarden oregano olie 10 ml til kr 69 (fås hos matas)

Forslag til dosering af oregano olie
NOTE: må ikke bruges ufortyndet Oregano olie er meget stærkt Jeg har lige købt en olie og prøvet. 1 dråbe ren olie i vand duer ikke, det flyder ovenpå og er for stærkt, det brænder.
Madlavning: 1 dråbe i en ret, ikke mere

Hvis man kan putte en dråbe i en kapsel, 3 gange daglig så kan man gøre det, eller skjule dråben i noget. Jeg har prøvet med en dråbe i en kapsel, det kan man godt.

Ellers må jeg foreslå den Izabella anbefaler, som fås fra England fra amazon: Designs for Health - Oil of Oregano 60 gels
2 kapsler x 3 daglig. Den koster £28 for 60 stk, så den rækker kun 10 dage.

Fordøjelsen skal rettes

​Efter denne artikel har jeg lavet en artikel om tarmen, som er værd at tjekke: Forstoppelse, Irritabel Tyktarm, Utæt Tarm, Crohns, Cøliaki, ikke-Cøliakisk Glutensensitivitet, Auto-immunitet og allergi, Probiotika lav egen Yoghurt


Alle med lavt stofskifte har nedsat fordøjelse og binyre træthed. Binyrerne er stressede, laver for meget cortisol, eller senere laver for lidt cortisol. Cortisol indvirker på stofskiftet og for meget kan alene give lavt stofskifte. Stress og Cortisol nedsætter fordøjelsen.

Den nedsatte fordøjelse giver mindre tarm bevægelser, forstoppelse, mindre produktion af fordøjelses enzymer, mindre spytsekretion og mindre mavesyre produktion.

Artikel om Binyrer og lavt stofskifte
ARE YOUR ADRENALS SABOTAGING YOUR HEALTH?


Mavesyre
Alle med lavt stofskifte har for lidt mavesyre, som medfører syreopstød og brændende fornemmelse i spiserøret. JA!

Der er sensorer for syre i lukkemusklen mellem spiserør og mavesækken. Er der tilstrækkeligt syre holdes musklen lukket og der er ikke opstød. Er der for lidt syre i mavesækken stimuleres musklen ikke tilstrækkeligt til at lukke helt.

Alle med lavt stofskifte har problemer med dette - og alle får fejlagtigt udskrevet syremedicin (syrehæmmer). Læger kender tilsyneladende ikke denne mekanisme og behandler fejlagtigt syreopstød med syrehæmmer pr. recept, hvilket naturligvis forværrer tilstanden.


For lidt syre medfører ufuldstændig fordøjelse og overlevelse af bakterier, som normalt dræbes i stort antal af en normal mavesyre som har en surhedsgrad på 2-3 pH. Mavens fordøjelses enzym peptin kan kun arbejde ved de lave surhedsgrader.

Uafhængigt af dette kan man have gastritis, irritation i maveslimhinden.

Er der for lidt syre, eller du kunstigt producerer for lidt, via et lægemiddel, medfører det ufuldstændig nedbrydning af proteiner, som kombineret med utæt tarm, betyder at man optager for store dele af proteinerne (peptider, kæde af aminosyrer) og ikke de enkelte aminosyrer, som det er meningen man skal optage.

Protein nedbrydning er en to-trins process som involverer pepsin enzymet i mavesækken og trypsin og chymotrypsin fra bugspytkirtlen, som munder ud i tolv-finger tarmen lige efter mavesækken.

P.g.a. for lidt syre er pepsin enzymet i mavesækken ikke fuldt aktivt og proteinerne er ikke præpareret tilstrækkeligt til næste trin i processen, når maveindholdet tømmes ud i tolv-finger tarmen.Resultatet af den ufuldstændige fordøjelse er for mange bakterier i tyndtarmen (dræbes ikke af mavesyren), utilstrækkeligt fordøjet proteiner, overvækst af bakterier i tyndtarmen, peptider (kæder af aminosyrer) istedet for enkelt aminosyrer.

Tarmenes langsomme bevægelser, betyder at det hele flyder langsommere, så det opholder sig længere tid i tyndtarmen, hvilket betyder mulighed for bakterier at formere sig i tyndtarmen.

Normalt er tyndtarmen bakterie fattig, fordi det er meningen bakterierne skal dræbes af mavesyren.


Er det kombineret med utæt tarm, kan det utilstrækkeligt fordøjede protein optages til blodet og lave ballade. Der optages små kæder af aminosyrer, i stedet for enkelt aminosyrer.

Den utætte tarm kan skyldes både u-venlige bakterier, gær, måske parasitter, gluten (som ikke kan fordøjes fuldt), eller andre fødevarer elementer som ikke er fordøjet helt. Der dannes reaktioner, inflammation og væske i kroppen fra disse unormalt optaget partikler.

Visse fødevarer får dig til at føle dig elendig dagen efter, det er fødevare intolerance. En unøjagtig størrelse som er vanskelig at forklare eller måle, er ikke anerkendt af det officielle sundheds system. Men ikke desto mindre, er meget reel for nogle.

Typisk forsvinder disse reaktioner, hvis man eliminerer fødemidlet eller f.eks. hvis man går på en grøntsags kur eller eliminations kost. Man kan opleve man får det super godt lige pludseligt.

Stress nedsætter fordøjelsen kraftigt
Stress nedsætter fordøjelsen. Er du nervøs, standser fordøjelsen. Det demonstreres fornemt, ved at du bliver tør i munden. Spyt sekretionen standser. Den er en del af fordøjelsen, det kan man registrere, men resten lægger man ikke mærke til, men det standser også.

Det er det sympatiske autonome nervesystem der bliver stimuleret ved stress. Det er vores flugt eller fight nervesystem som både har direkte nerveforsyning til alle indre organer, men også stress hormonerne cortisol, adrenalin og nor-adrenalin.

Vi har ikke brug for at fordøje, når vi skal løbe eller kæmpe. Puls og blodtryk og blodsukker stiger. Blodet koncentreres i muskler og hjerte, løber væk fra huden og du bliver bleg.

Omvendt ser du en dejlig steg, altså mad, løber tænderne i vand, det para-sympatiske nervesystem stimulerer fordøjelsen og forbereder kroppen på fordøjelse.
Stress alene, kan give lavt stofskifte, idet cortisol hæmmer thyroidea.

​Mavens enzymer:  Gastric Secretions
Bugspytkirtlens enzymer: Exocrine Secretions of the Pancreas


B12
Der er endnu en ting vedr. lavt syre i mavesækken. Der er en Intrinsic factor, som frigives når der er tilstrækkelig syre. Denne faktor er nødvendig for at vi kan optage B12. Er der for lavt syre niveau, er man måske også i B12 mangel.

​Fordøjelses enzymer som kosttilskud

I denne artikel anbefaler Izabella Betain med pepsin: Betaine with pepsin

Betaine, also known as trimethylglycine, is a naturally occurring amino acid derivative that is isolated from beets (rødbeder), and the acidic HCl version of it promotes gastric lumen acidity. Studies done in 2014 find that betaine HCl can re-acidify gastric pH.

​Pepsin
Artikel: Hvad er pepsin?
Her kan man købe betain med pepsin. Det sendes fra England. Dosering 1-2-3 kapsler pr. måltid. Man må prøve sig frem.
BioCare Betaine HCI & Pepsin


Probiotika
THE FOUR BEST PROBIOTICS FOR HASHIMOTO’S

Vi har 500-1000 forskellige bakterie arter i tarmen. "Pure biotic tarm" har 10 arter. Den er god, der er et stort antal og den er coated så bakterierne først frigives længere nede i tarmen og ikke i mavesækken, hvor de fleste burde dræbes.

Man må ikke forestille sig at kapslernes bakterier erstatter tarmflora, men de baner vej for et bedre miljø, laver nogle gode stoffer og for at andre gavnlige bakterier har bedre muligheder.

Prebiotika
Mad til de dårlige bakterier er masser af sukker og masser af protein, så ved at reducere det gives der bedre muligheder for de gode bakterier. Mad til de gode bakterier er fibre, herunder også fibre fra hørfrø og loppefrø.

Korn arterne (fuldkorn) er også god mad til de gode bakterier, men hvis du er glutenfri, får du ikke det. Havre, som er glutenfri, kan være en erstatning.

Glutenfri folk kan komme til at mangle mad til de gode bakterier. Derfor kan du tilføje mad til dem.
En jordskok daglig, bare en lille en. Kogt eller rå. Man kan rive den og bruge i salat. Er den dansk, behøver du ikke vaske den, så du får nogle gode jordbakterier med også.

½ helt grøn banan, så grøn som muligt, er også godt mad til bakterierne. Hvis du kan tåle det. Prøv dig frem. Jeg har altid haft problemer med bananer, jeg får luftproduktion. En moden banan er meget sukkerholdig, så det er ikke godt. Når den er grøn er der meget resistent stivelse som er mad til bakterierne.

Jod og Tang - Jod kost tilskud

Vedr JOD og TANG
Jod er et essentielt mineral vi skal bruge til vores thyroidea hormon produktion. 1 Multi Vit tab indeholder 150 mikrogram Jod, som er anbefalet daglig indtagelse af jod, som vel nærmest er et minimum.  Derudover får vi jod fra bordsalt (hvor det er tilsat pr. lov) og salt i levnedsmidler (brød og andet) 100+ mikrogram dagligt, derudover får vi lidt jod fra fisk og andre havdyr. Så du får omkring 300 mikrogram jod daglig, hvis du tager en multivitamin tabl

150 mikrogram Jod er anbefalet dosis (WHO) for at undgå struma (goiter på engelsk), men ingen fortæller hvor meget jod man skal have for optimal sundhed og det er formentlig noget højere.

​Blæretang kan du finde på sten overalt på de danske kyster. Indhold  ca 40 mikrogram Jod pr. gram frisk tang eller 300 mikrogram /g tørret

Samtidig skriger mange op om at vi må endelig ikke få for meget jod - men det er pjat. Meget Jod nedregulerer skjoldbrusk kirtlen til at optage mindre jod og producere mindre hormon, det er rigtigt, men det sker først ved 14.000 mikrogram Jod indtagelse dagligt.

Der er ingen der siger, at de 2-300 mikrogram vi får dagligt er optimalt! Japanerne får betydeligt mere Jod, 10-100 gange mere end det anbefalede, de har i tusinder af år har brugt tang i kosten. Når du får sushi er der Nori-Tang omkring noget af det. Tang har vildt meget jod indhold, men stor forskel hvilken art. Nori er der hvor der er mindst Jod nemlig 36 mikrogram pr. gram frisk. Det er IKKE en anbefaling til at spise sushi, det er ikke sundt med alt den kulhydrat fra hvide ris. Alt for meget kulhydrat, for lidt grøntsager, kød og fedt.

Det danske blæretang har 300 mikrogram Jod pr. gram tørret.

Kelp (Laminaria), Kombu på japansk, de store lange tang planter der laver hele undervands skove, har stort jod indhold: op til 4.900 mikrogram Jod pr. gram tørret tang.
(jfr. artikel: Analysis of iodine content in seaweed)

Du bør tage Jod tilskud
Har du lavt stofskifte (mål temperatur), bør du have ekstra jod tilskud. Tang er der hvor man naturligt finder mest jod og du kan plukke lidt blæretang ved stranden og tørre det, pulverisere det og lade det indgå i kosten som krydderi. Ikke store mængder, men 1-2 gram tørret tang dagligt.

Dansk blæretang indeholder 300-600 mikrogram Jod pr gram tørret tang (jfr datablad fra "LæsøTang"), så hvis du tager 1-2 gram tørret tang om dagen, har du fået et godt jod tilskud og det er absolut ikke for meget. Du også købe tørret blæretang i supermarked. Husk der er forskel på frisk og tørret. Hvis du plukker det selv og det kan du gøre helt gratis, så det bør du gøre, og tørrer det og pulveriserer det, er der kun 15% tørstof tilbage og 7 gram frisk tang svarer til 1 gram tørret.


​Jeg vil foreslå 1-2 gram tørret blæretang per dag og ca 300-600 mikrogram Jod. Det behøver ikke være hver dag, Jod opmagasineres i skjoldbrusk kirtlen, så du kan også tage et par gram tørret tang et par gange ugentlig og få samme gavnlige effekt.

WHO har en øvre sikker grænse for indtagelse af Jod på 1.100 mikrogram/dag og den grænse holder du dig under, så du kan roligt tage et par gram tørret blæretang daglig. Japans sundheds ministerium har en grænse på 3.000 mikrogram/dag, måske er japanerne mere generisk tilpassede at få Jod, så de har højere grænse.

Du kan også bare købe en tang tablet i matas 1 tang tabl.

Derudover Alm sund kost

Derudover Alm sund kost
Ud over ovenstående, så spis alm. sund kost, her er det især vigtigt med masser af grøntsager af forskellig farve. Spis regnbuen. Broccoli, blomkål, rosenkål, alle former for kål, bladgrøntsager, spinat, gulerødder, rødbeder, salater, tomat, agurk, pepperfrugt, bælgfrugter, ærter, bønner, linser, avocado, et par valnødder og mandler, kokos, Oliven.

Masser af krydderier. Krydderier er super antioxidanter og de essentielle olier og andet, de indholder, har mange gode egenskaber.

Æg (en superfood), ost, mælkeprodukter, fisk, skaldyr, fjerkræ, rødt kød i mindre mængder.

De gode fedtstoffer:
oliven, avocado, smør, kokos fedt. Du kan spise så meget fedt som du har lyst til, det er IKKE skadeligt, uanset hvad andre siger. Kokos fedt og smør særlig godt til lavt stofskifte.

Reducer kulhydrater og nøjes med groft brød som rugbrød, havregrød, kartofler og brune ris. Vi har ikke brug for mange kulhydrater. Især kartofler har meget stivelse som bliver nedbrudt til glucose og giver stor blodsukker-stigning.


Note vedr Kors-Blomstrede planter: Broccoli, blomkål, kål. De bremser i nogen grad for jod optagelsen. Kog dem og spis moderate mængder, så skulle der ikke være problemer. Mandler og valnødder angives også at hæmme tyroidea, så nøjes med et par stykker.

Note vedr Natskygge: Tomater er superfood og supersundt, men enkelte kan være intolerante overfor natskygge planter, som er tomater og kartofler, auberginer.

Note vedr Mælke og Æg: De kan give anledning til levnedsmiddel intorerans og dermed problemer med utæt tarm. Æg er en superfood.

Ting at undgå - specielt for lav-tyroid patient
Soja produkter i alle afskygninger er IKKE kost til mennesker eller baby'er (soja mælke erstatning). Det er giftigt, det hæmmer tyroidea og er skadelige på andre områder, indeholder f.eks. østrogen lignende stoffer, trypsin hæmmere og stoffer der hæmmer optagelse af mineraler. Fermenteret soja kan du spise lidt af.

Fluor holdige ting: Fluor hæmmer Jod optagelsen og hæmmer dermed tyroidea. Sort og grøn te indeholder meget fluor 3,6 mg/liter eller mere.
Betydeligt lavere i kaffe. Urte te formentlig 0 eller det der er i vandhanen hvor du bor og det kan være op til 1,5 mg/liter

Samlet anbefaling omkring Hashimoto
Kost / kosttilskud  -  Alternativ behandling

TING AT UNDGÅ
•  Minus Omega-6
olier, undgå helt disse grimme giftige olier. Inkl raps olie.
•  Minus Sukker / hurtige Kulhydrater. Drop sukker og hurtige kulhydrater, som er: hvidt brød, hvide ris, pasta, pizza, kage, slik, popcorn, tørret frugt = slik (rosin, dadle, figen, abrikos).
•  Minus Soja produkter (giftigt, ikke velegnet som menneskeføde, eller baby mad: soja mælk, soja olie, sofa mel, tofu). Fermenteret sofa (miso) er OK.
•  Undgå Fluor (sort og grøn te meget indhold)
•  Minus kalk hvis du spiser mælkeprodukter, især ost, får du nok kalk. I 100 g. ost er der 700 mg kalk. For meget kalk (over anbefalet 800 mg til voksne kvinder og mænd), er skadeligt, inflammatorisk og afkalker knogler, aflejrer kalk i blød dels vævet inklusiv indvendigt i blodårer (forkalkning). .
•  Undgå kviksølv, som findes i tun og sværdfisk, Vacciner, tandplumber. Minus Tun
•  Undgå pesticider & herbicider. Brug helst Økologisk grøntsager, frugt og øvrigt mad.
•  Ungå alt det andet gift, industrien fylder os med: MSG, mono natrium glutamat = det 3rd. krydderi, smagsforstærker (=cancer fremmer), aspartam sukker erstatning. Stevia er den eneste acceptable sukker erstatning, men hvad skal du med sukker?
•  Undgå Lithium (nervemedicin)
•  Undgå Stress

•  Gluten ?? - som nævnt er 90% af Hashimoto's sygdom forårsaget af Gluten intolerans. Det nemmeste vil være bare at sige til dig: undgå Gluten og du er rask på et par uger. Men det er ikke nemt at undgå Gluten, for det er overalt.

Derfor vil jeg i første omgang foreslå at du korrigere kosten som beskrevet, så du får en sund kost din krop behøver, en kost der nedsætter inflammations processerne i kroppen, en kost der nedsætter irritation i tarmen og beskytter og tætner tarmen. Og se hvor langt du kan nå med det. Nedsættelse af de hurtige kulhydrater med gluten: hvidt brød, kage, pizza og pasta reducerer automatisk gluten indtagelsen.

Derefter håbe på at tætning af tarmen kan fjerne reaktionerne fra Gluten og dannelse af antistoffer over for gluten. For det et større projekt og vanskeligt at udelukke gluten i kosten, for hele vores kost er baseret på gluten og du finder det overalt.

Alternativt er at køre en gluten eliminations kost, hvor man udelukker Gluten fuldstændigt i 2-3 uger for at se om der kommer bedring. Mere om Gluten intolerans i Info Box nederst på siden.

•  Mælke Protein Intolerans - er også en mulighed

DE GODE TING
•  Kost Generelt. Rigeligt med grøntsager af forskelllig farve. En Rå gulerod (A-vit og andet godt). Æg, fisk, fjerkræ, små mængder rødt kød, Lever (A-vit og andet godt). Gerne rigeligt af det gode fedt.  Mælkeprodukter, ost, smør, yoghurt hvis du kan tåle mælkeprodukter. Moderate mængder langsommen kulhydrater. Små mængder frugt (indeholder sukker).
•  Det Gode Fedt: smør, kokos, oliven, avocado olier, svine, okse fedt
•  KokosFedt og Olie til madlavning, super at stege i. Derudover tag 2-3 spiseskefuld direkte. Og på fx. knækbrød. Kokos fedt er Superfood og godt til tyroidea Se artikel: Thyroid Health and The Coconut Diet
•  Drik rigeligt vand
•  Omega-3. Fiskeolie kapsler fx. 6-9 stk af de billige fra Netto, Møllers tran, eller Krill omega-3

VITAMINER & MINERALER

Multi-vitamin med B-vitaminer UDEN det kunstige B9 Folinsyre/folsyre, f.eks Omnimin Pure 1x2 tabl dgl (se matas mm.). Denne indeholder også Selen/Zink E-vit, Jod, Jern og en god mængde af de forskellige B-vit, A-vit, K1+K2 vitamin.

Dette er den ENESTE multi-vitamin tabl jeg vil anbefale. Hvorfor: Den indeholder IKKE den kunstige B9, som nogle har problemer med p.g.a. mutation i MTHFR genet. Fås uden Jern den hedder OmniX.
Den indeholder Calcium-L-Metylfolat (den rigtige aktive B9) som der står i parentes på etiketten, selvom der står folsyre først.

Selen er super vigtigt for Tyroidea. Indgår i enzymer der omdanner T4 til T3 + binder kviksølv og modvirker kræft.
A-Vit Booster immunsystemet.

B12-Vitamin. Særskilt ud over det der er i Omnimin Pure. B12 vitamin underskud er den mest alm. vitamin mangel tilstand. Især vigtig til hypo-thyroid og fibromyalgi for at mindske træthed, smerter og forbedre søvn. Støtter binyrer, giver bedre mental klarhed. 1.000 µg er stor dosis, men anbefalet dosis er latterlig lav. Ingen øvre grænse er fastsat, nogle læger giver et par tusind mikrogram B12. Se artikel B12 Mangel af Dr. Axe: Draxe.com

I starten kan du tage Veg B12 som Methylcobalamin. Smeltetablet 1.000 µg. 1 dgl. (Helsam kr.159 for 120 tabl). Metyl-cobalamin formen som er den aktive form, hvis du har en mutation i MTHFR genet skal du måske have denne og ikke cobalamin. Du kan måske droppe den når du er kommet i orden og nøjes med de 50 mcg B12 Metyl-cobalamin der er Omnimin Pure.  

•  D-Vit. Meget vigtig, stærkt undervurderet. Ekstra tilskud ud over de 20 der er i Omnimin Pure (2 tabl). f.eks Matas D-vit 85 mcg 

C-Vitamin tag 3x500 mg daglig. Stærkt undervurderet. Vigtig anti-oxidant og for alm. sundhed, ISÆR vigtig ved hypo-thyroidea og binyre udmattelse (binyrerne har største C-vit konc i kroppen). NB hvis du er på T4 erstatnings hormon (eltroxin og eutryrox) og har dårlig effekt, så tag 2 C-vit tabletter (1 gram) SAMTIDIG med Eltroxin for bedre effekt og bedre T3 omdannelse. Ingen har nogensinde fortalt dig det, se senere.

•  Magnesium 2-3 tabl 125 mg Magnesium citrat, som er det der optages bedst. På Mecindo.dk  

Vedr JOD. Omnimin Pure 2 tabl, indeholder 150 mikrogram Jod, som er anbefalet daglig indtagelse af jod. Derudover får vi jod fra bordsalt og salt i levnedsmidler (brød og andet) 100+ mikrogram dagligt, derudover får vi lidt jod fra fisk og andre havdyr. Det virker som om nogle ikke kan tåle ekstra Jod, andre er måske i Jod underskud.

Er du på hormon medicin og føler du ikke kan tåle jod, du bliver hyper, så prøv at sætte medicin dosis ned. Hvis du har hyper-tyroidea skal du måske have mindre jod. Du kan eksperimenter med mere eller mindre Jod. Tang indeholder meget Jod, se mere om jod ovenfor i Jod og Tang afsnittet. Du kan også bare købe en Tang tablet i Matas.

TARMSUNDHED & FORDØJELSE

•  Mælkesyrebakterier, yoghurt / Cultura blandet sammen giver 5 gode bakterier. I starten denne Pure Biotic Tarm - 30 KAPSLER. Fås i Helsam butikker.

•  Loppefrø skaller "HUSK". 1-2x daglig. I et halvt glas vand, drej rundt og drik straks. Start småt med 1/4 teske, for meget giver tynd mave. Beskytter tarm slimhinde, giver fylde, fibre og modvirker forstoppelse og giver ernæring til de gode bakterier. Drik rigeligt vand. Gerne også hørfrø opblødt i vand 1 spske 1x2 daglig, men bland ikke oveni loppefrø.

Fordøjelses enzymer Betain med pepsin: Dosering 1-2-3 kapsler pr. måltid. Man må prøve sig frem. BioCare Betaine HCI & Pepsin

Mod overvækst af bakterier, gær, blastocystis
Candibactin-BR - 180 Soft Gels
Oregano kapsler eller olie
Designs for Health - Oil of Oregano kapsler

Reparation af tarmepitel ved utæt tarm. Glutamin pulver til heling af tarm epitel. Fås her på BulkPowders. 4-10 gram daglig fordelt over 3 gange

ANDET

•  Ingefær Gave til menneskeheden. Anti-inflammatorisk. 2-3 gram eller mere. Syltet, krydderi, ingefær te (kog ingefær og drik som te) eller tabl. Se info box nederst.
• Gurkemeje. Gave til menneskeheden, i familie med ingefær. Anti-inflammatorisk, smertestillende. Organic India Gurkemeje Kapsler
• evt. Grøntsags Juice kur, for at reset'e hele kroppen, som en start på det hele. Det er ikke nødvendigt, men jeg vil meget anbefale at starte med det. Dermed udlukker du brød, mel, kød, mælk fuldstændigt i 9 dage, så kan du på egen krop mærke hvor fantastisk forbedret dine symptomer bliver. Det vil overbevise dig hvor meget kosten betyder og give dig inspiration, tro og moral til at ændre din kost. For patienter med lavt stofskifte kan det være vanskeligt at udelukke kulhydtrater til at give energi her og nu.  
Grøntsags Juice kur er beskrevet i min post: 9 dages grøntsags juice kur
• evt. hop på LCHF vognen eller lad dig inspirere af den. Det er en Low Carb High Fat måde at spise på. Jeg har beskrevet LCHF i denne Blog Post

Specielt for Lavt Stofskifte og Hashimoto
Motion ½ times gåtur daglig, start evt med 15 min, hvis 30 er for meget. Få Sollys og Dagslys.
Varme bade, sauna, dampbad
Melatonin (vores "sovehormon") 3 mg 1 time før sengetid. Melatonin på Vitanetshop (fås ikke i DK, de sender fra Holland, så ingen told problemer).

Tyrosin (L-tyrosine) aminosyre nødvendig for dannelse af thyroidea hormonet thyroxin, dopamin, nor-epinephrin og nor-adrenalin. Dopamin og nor-epinephrin er nogle af de vigtigste neuro-transmitters signal stoffer i hjernen. Tyrosin øger mental klarhed, hukommelse og forbedrer stress håndtering. Tyrosine (efter Tyros=ost på græsk) findes især i ost som har højt indhold ca. 1 g/100g. I mindre mængde i Kød,  fjerkræ, æg, mælk. Hvis du ikke spiser ost, er det fornuftigt med tilskud på 1 g daglig. Tyrosine på Wiki

Uanset om du spiser ost, bør du tage et tilskud, den form der har bedst optagelse er N-acetyl-Tyrosin og du kan få det på Bulkpowders.dk (sendt fra England). ½-1 gram daglig. Prøv dig frem.


• 1 Mucolysin brusetabl 600 mg daglig (håndkøb apotek). Slimløsnende hostemiddel. Indeholder acetyl cystein som gør slimen tyndere. Det er samtidig et meget god anti-oxidant, et forstadie til en af vores vigtigste naturlige anti-oxidanter: Glutation.

Cystein er en svovlholdig aminosyre og det er vigtig vi får tilstrækkeligt med svovl. Desuden binder det tungmetaller: Kviksølv, bly, cadmium. Istedet for de dyre Mucolysin, kan du få acetyl cystein som kosttilskud både kapsler eller ren pulver, så bliver det billigere. Betegnes også N-Acetyl-cystein eller blot NAC. Du kan få NAC "N-Acetyl Cysteine" kapsler 600 mg på vitanetshop 
Jeg køber NAC som pulver på BulkPowders.dk  69 kr for 100g + forsendelse. Du bør putte det i kapsler for det er ret surt. Du får kapsler samme sted, du kan nemt gøre det i hånden. Køb de største kapsler 00. Gelatine kapsler på BulkPowders.

​Vedr binyre træthed og støtte for binyrer se del 1

Video:  Are You Sick and Tired? Maybe It's Your Thyroid

Funktionel medicin helbreder kroniske sygdomme
Helbredelse af hypo-tyroid uden medicin, kun med kost korrigering = funktionel medicin. Mark Hyman er læge, og har arbejdet i 20 år med funktionel medicin, i videoen nedenfor omtaler han hypo-tyroidea.

Funktionel medicin betyder at man istedet for at ordinere medicin (som kun dæmper symptomer, unden at fjerne grundlæggende årsag), kigger på hvad er årsagen til sygdommen og retter op og fjerner årsagen, hvorefter kroppen retter sig selv op. Det er jo logik, hvad ellers?

Når det gælder hypo-tyroid er man dog nogle gange nødt til at anvende hormon erstatnings medicin, hvis man ikke kan få gang i tyroidea.

Are You Sick and Tired? Maybe It's Your Thyroid - Dr. Mark Hyman 

Medicinering af Hypo-tyroidea og Hashimoto's

Medicinering
Hvis du er medicineret. Har du været på tyroid medicin i længere tid, har du nedsat din tyroidea kirtels egen funktion, den er sat ud af funktion og det kan tage måneder at komme op til overfladen igen med en kost korrigering. Efter 2-3 uger på rigtig kost, kan du langsomt prøve at reducere medicinering, for at se hvordan du reagerer.

Hvis du IKKE er medicineret, men har lige opdaget du har hypo-tyreoidea, starter du med kost korrigering for at se om du få det bedre på rigtig kost. Hvis du først starter på medicin, kan det være vanskeligt at komme ud af det igen, for kroppen vænner sig til at du får hormonet udefra og din egen produktion stimuleres ikke.

Hvis normal tyroidea funktion ikke kan genoprettes, hvis den er i en tilstand hvor den ikke kan reddes eller "vækkes", så er det medicin vejen man må gå. Her er det vigtigt at man får medicin som faktisk virker og gavner een. I nogle  tilfælde er eltroxin og eutryrox, som er kunstigt erstatnings T4 hormon, ikke tilstrækkelig, men du starter altid med de registrerede lægemidler og kun hvis de ikke hjælper dig tilstrækkeligt, skal du gå over til et alternativt lægemiddel.

Lægerne har kun lært at udskrive T4 erstatnings hormon (eltroxin og eutryrox), det er det eneste de kan og det eneste de er instrueret i af medicinal firmaerne (lægerne er jo salgs agenter og nikke-dukker for medicinal firmaer, ikke andet og kan kun gøre det de får besked på og er hjenevasket til ikke at tænke selvstændigt).

Men som nævnt er T4 et pro-hormon og ikke særlig aktivt (der er nogen aktivitet). T4 skal omdannes til det aktige T3 hormon, men en del patienter kan ikke omdanne T4 til det aktive T3, og derfor er T4 uden virkning. Jeg går ud fra du har prøvet at hæve dosis uden den store virkning.

Jamen, "dine blodtal ser pæne ud, du er velkontrolleret", får du at vide - og samtidig har du det ad H.. til. Igen gider lægen ikke sætte sig ind i tingene og patienternes situation og hjælpe patienterne til en normal og tålelig hverdag.

NB! Hvis du har dårlig effekt af Eltroxin / Eutryrox.
Er du på T4 erstatnings hormon (eltroxin og eutryrox) og har dårlig effekt, så tag 2 C-vit tabl (a 500mg)  SAMTIDIG med Eltroxin for bedre effekt og bedre T3 omdannelse. Ingen har nogensinde fortalt dig det! Se denne artikel: Effect of C-Vit on the Absorption of Levothyroxine in Hypothyroidism

Alternativ Medicin til behandling af Hypo-tyroid

Alternativ Medicin til behandling af Hypo-tyroid
Hvis du ikke kan opnå tilfredsstillende resultat med T4 eltroxin lægemidlet og har prøvet med C-vitamin samtidig og forøgelse af dosis, så fortvivl ikke, der findes medicin som kan hjælpe dig. Det er ikke ny medicin, det har været kendt i 125 år og det er den gode gamle kendte medicin mod hypo-tyroidea, som blev opdaget i 1891 af George Murray og et af de grundlæggende skridt inden for endokrinologi.
Se artikel fra 1891 i Brit Med J som pdf   

Det drejer sig om "Naturlig Thyroid" som er tørret pulveriseret tyroidea kirtler fra svin, får eller kvæg, i tablet form, fremstillet efter apoteks standarder efter foreskrift fra den amerikanske pharmacopé USP (U.S. Pharmacopeia). Det har været brugt i 100 år uden problemer, men blev næsten helt overtaget af det syntetiske T4 lægemiddel som kom i 60-70'erne. Men Naturligt tyroid ekstrakt bruges stadig af patienter, der ikke har tilstrækkelig effekt af ren T4 medicin og nægter at leve et usselt liv på det officielle lægemiddel.

Tørret pulveriseret tyreoidea har været konventionel medicin gennem næsten 100 år, idag er det blevet til alternativ medicin, fordi det nu er erstattet af profit hungrende medicinal firmaer patenteret medicin. Men den oprindelige medicin, som man ikke kan patentere (kan man patentere en gris's tyroidea) er bedre end de tilgængelige registrede lægemidler, ret morsomt, men det er jo sådan den moderne medicin er, styret af penge og ikke hensyntagen til patienter.

En del af hele den profit hungrende medicinal industri's arbejdsmetoder, er at lægerne er indoktrineret til at fornægte alt der ikke er patenteret og registreret lægemiddel. Det gælder også det gamle præparat og tidligere accepterede præparat, nu alternativ medicin.

Naturlig Thyroid er et rent Naturpræparat, som virker
Tørret tyreoidea, Naturlig Thyroid, er altså et rent naturpræparat og fremstilles idag fra svin, fremstilles bl.a. i Canada, og går under forskellige navne: "desiccated porcine thyroid powder", "desiccated thyroid", "thyroid extract", "natural thyroid", "natural thyroid hormones", "pork thyroid", thyroid USP eller dens kommercielle navn: "Armour Thyroid", "Nature-Throid" og "Westhroid".

I Danmark fremstilles det som et "Magistrelt lægemiddel", det vil sige det er ikke et registreret lægemiddel fra de gængse medicinal firmaer, men fremstilles lokalt på stedet af apoteket efter forskrift fra en pharmacopé (apotekerne opskrift bog). Det var sådan medicin blev fremstillet i gamle dage.

Naturligt tyroid bliver kun fremstille på ét apotek, nemlig Glostrup Apotek

Thyreoid tabl   60 mg  no 100  (kr 260)  (36 µg T4 + 9 µg T3)
Thyreoid tabl 125 mg  no 100  (kr 550)

Dagsdosis tages på een gang. Tabletterne bør indtages på tom mave og ½-1 time får måltid.

Dosering:
60 mg Thyreoid fra Glostrup svarer nogenlunde til 50 mikrogram Eltroxin. Du bør starte med en lav dosis og langsomt gå op afhængig af symptomer. Du skal nok op på 125 mg Thyreoid eller mere som daglig slut dosering.

Start med en lav daglig dosering i 2 uger og følg symptomer: Almen befindende, temp, hvile puls og blodtryk og vægt. Hvis symptomerne ikke har rettet sig tilfredstillende efter 2 uger, kan du øge med 1 tabl og følge symptomerne.

TSH og thyroid hormon blodprøve
NB blodprøve test for TSH og thyroid hormon er værdiløse og kan ikke bruges til fastlæggelse af korrekt dosering. Følg symptomerne.

Hvordan ved du om du er overdoseret:
Høj temp, puls, blodtryk, muskel sitren, varme, tynd mave. Uregelmæssig bankende hjerte. Hvis du allerede er på T4 kunstigt præparat og trives dårligt med det og går over til Naturlig Thyroid, bør du skifte langsomt over et par uger. Trap T4 langsomt ned samtidigt med at du øger Natural Thyroid.

Tilskud til Naturligt Tyroid
Naturlig tyroid er ikke automatisk tilskud berettiget, men lægen må søge sundhedsstyrelsen om tilskud til dig.


Naturlig Tyroid er Recept Pligtig
Naturlig tørret tyroid er ligesom T4 hormon lægemidlerne, Recept Pligtigt og du skal have en læge til at udskrive det til dig fra Glostrup, så kan du hente det der, eller de kan sende til andre apoteker, så du kan hente på dit eget apotek. Lægen kan udskrive til et hvilket som helst apotek, hvorefter ordren går til Glostrup, som sender det til dit eget apotek.  

Jeg er klar over at lægerne siger at der findes registrerede lægemidler med T4 (eltroxin og eutryrox), som er lige så gode og derfor kun vil udskrive det istedet for et magistrelt lægemiddel. Det er noget ævl, det er ikke det samme. Eltroxin indeholder kun T4, mens det naturlige thyroid fra grise indeholder T4 (80%) og T3 (20%), desuden små mængder T0, T1, T2 og calcitonin.

I tilfældene hvor en patient ikke kan omdanne T4 til T3 (som er det aktive hormon), er det ikke ligegyldig hvilken medicin de får. Hvis man læser på diverse hypo-tyroida fora, er der en del patienter der siger de har gavn af det naturlige tyroid, det samme siger nogle læger i udlandet, med erfaring med hypo-tyroidea.

Det fremgår også af forum diskussioner, at patienter i danmark møder uvilje fra læger til at udskrive det naturlige tyroid præparat og folk er nødt til at shoppe efter læger, der vil udskrive det. "Er der nogen der kender en villig endokrinolog?" spørger folk! 

Jeg har hørt at Læge Søren Flytlie i Århus er villige til at udskrive naturlig thyroid.

Naturligt Tyroid ved at være slut i Danmark
& i flere andre lande

Naturligt Tyroid ved at være slut i Danmark & i flere andre lande.
Desværre ser det ud til at behandling med Naturligt Tyroid er ved at være slut. Læger, endokrinologer og hele syndheds væsenet, med endokrinologisk forening som primus motor, er ved at blokkere fuldstændigt for at at læger kan udskrive tyroid i Danmark. Samme historie i flere andre lande.
Se artikel: Snarligt forbud i DK mod Thyreoid og Liothyronin (T3)

Morsomt at USA tidligere præsident kandidat, bliver behandlet med Natural Tyroid for hypo-tyroidea. Ja, det er rigtigt hvad hun sagde fornylig "I love Denmark, but we are not Denmark".

Så vidt jeg kan se så har USA også lukket, men USA's FDA (lægemiddel styrelsen) accepterer at folk bestiller fra Canada.
Se artikel:  Hillary Clinton Takes Natural Desiccated Thyroid

OPROB  -  Sundheds Minister Ellen Trane Nørby
Giv os Livet tilbage - Giv os Vores Medicin

I er velkommen til at kopiere oprop banneret ovenfor.

Ellen Trane Nørby, Sundheds Menister
Giv os Vores Liv tilbage - Giv os Vores medicin!
Giv os Naturlig Thyroid til behandling af Lavt Stofskifte

Skriv, Ring, email til Ellen Trane Nørby og kræv Vores Medicin tilbage. Hendes Facebook Side

Hvorfor får Hillary Clinton Naturlig Thyroid til behandling af Lavt Stofskifte? - Hvorfor må Danske patienter ikke få det samme?
I er velkommen til at kopiere oprop banneret ovenfor.

Du kan få Naturligt Tyroid fra udlandet
Med eller uden Recept

MED RECEPT
Du kan få Naturligt Tyroid fra udlandet - Alternativt Apotek (recept nødvendigt)
Hvis du tænker at man kan få naturligt tyroid fra et apotek i udlandet, det man man, men det bliver ikke meget anderledes, der kræves fortsat recept fra en dansk læge eller udenlandsk læge.

Du kan få "Armour Thyroid" Naturligt Tyroid fra Pharmacy2u.co.uk som er et registreret Engelsk apotek, der fremstiller naturligt tyroid magistrelt på samme måde som Glostrup. Det er bekrevet her thyroiduk.org.uk hvor der også nævnes andre muligheder. Der kræves fortsat recept fra dansk eller udenlandsk læge, recepten sender du med posten.
NB de tilbyder online konsultation med en læge, men IKKE vedr. Armour Thyroid.

UDEN RECEPT - Naturlig Thyroid
Når hele sundheds systemet kun vil ordinere et registreret lægemiddel kun med T4, så må du selv tage erfære og være din egen læge. Der er masser af mennesker der ikke har tilstrækkelig effekt af T4 og er nødt til af få Naturlig Thyroid, noget der har virket tilfredsstillende i 100 år. Det er udelukkende de grådige medicinal firmaers og uvillige lægers skyld, at du ikke kan mere kan få ordineret Naturlig Thyroid. Der er intet fagligt belæg for at det ikke er godt.

Jeg har kigget på udenlandske fora - og der er også, lige som i Danmark, stor desperation over at man ikke mere kan få ordineret Naturlig Thyroid fra lægen. Det gælder USA og England. Jeg har fundet 2 præparater Naturlig Thyroid, som du kan bestille og få sendt til Danmark. Det er fra USA og Thailand og derfor bliver det automatisk toldbehandlet af postvæsenet og det koster 150 kr + moms på det hele.

Dette skal ikke ses som en anbefaling eller fra-rådning. Dette er kun til orientering, jeg tager ikke stillling til hvorvidt du bør bestille Naturlig Thyroid uden recept og hvorvidt det er lovligt at indføre til eget forbrug. Under alle omstændigheder bør du orientere din egen læge om at du tager Naturlig Thyroid.

Her er en oversigt over alle Naturlig Tyroid muligheder, med eller uden recept:
StopTheThyroidmadness.com

Oversigt sammenligning af indholds stoffer i forskellige Naturlig Thydoid:
StopTheThyroidMadness.com

 

Thyro-Gold
Thyrogold sælges af Tammy Lowe, enke efter of Dr. John Lowe, som er død. Jeg har set video af ham og ved han var thyroxin resistent og han sagde han tog 10 gange normal dosis. Han sværgede også for natural thyroid. Det var ham som siger at fibromyalgi er en hypo-tyroid tilstand, han har skrevet artikler om det.

Thyrogold kan Købes her: NaturalThyroidSolutions.com
90 kapsler a 150 mg $32.94  -  90 kapsler a 300 mg $54.95

Man kan kombinere 300 og 150 mg kapsler, man kan åbne og dele indholdet. Prisen er ca 15 kr. pr. dag med forsendelse og moms mm.

Ifølge siden bør man starte med en lav dosering 1-2 kapsler daglig som engangs dosis. Dette gør man 2 uger, mens man følger sine symptomer: Almen befindende, temp, hvile puls og blodtryk og vægt.

Hvis symptomerne ikke har rettet sig tilfredstillende efter 2 uger, kan du øge med 1 kapsel og følge symptomerne.
NB blodprøve test for TSH og thyroid hormon er værdiløse og kan ikke bruges til fastlæggelse af korrekt dosering.

Hvordan ved du om du er overdoseret: Høj temp, puls, blodtryk, muskel sitren, varme, tynd mave.  Uregelmæssig bankende hjerte.

 

Hvis man allerede er på T4 kunstigt præparat og trives dårligt med det og går over til Naturlig Thyroid, bør du skifte langsomt over et par uger. Trap T4 langsomt ned samtidigt med at du øger Natural Thyroid.

Thyro-Gold ser ud til at virke som natural thyroid og det ser ud til de sender internationalt... men de sender fra USA og så ryger det i tolden, dvs toldbehandling 150 kr + moms oveni det hele.

Jeg hverken anbefaler eller fraråder Thyro-Gold. Dette er kun til orientering, jeg tager ikke stilling til hvorvidt du bør bestille Thyro-Gold uden recept og hvorvidt det er lovligt at indføre til eget forbrug. Under alle omstændigheder bør du orientere og søge råd hos din egen læge om Thyro-Gold.

Kapslerne indeholder tørret pulveriseret skjoldbrusk kirtel fra New Zealand's Kvæg. Det's indhold af T4 og T3 er ikke deklareret og det er meningen, fordi det er et kosttilskud. Som det fremgår af websiden og dåsen, er det "Dietary Supplement" kosttilskud og må ikke bruges til at diagnostisere, helbrede eller forebygge nogen sygdom.

Jeg kender T4 og T3 indholdet men undlader at skrive det for ikke at kompromitere dets status som kosttilskud (Thyro-Gold Kapslen 150 mg svarer ca. til Thyreoid 60 mg tabl fra Glostrup).

 

Naturlig Thyroid fra Thailand
Der er et par steder fra Thailand man kan få naturlig Thyroid: Thyroid-S, T.R. og Thiroyd.
Thiroyd synes at være den bedste, har fået god kritik forskellige steder og synes at virke lige så godt som andet "natural thyroid" og så er den uden Aluminium farvestoffer.
Thiroyd kan købes fra the7dayshopping.com, se nedenfor om Thiroyd. (den sælges også fra amazon, men ikke til DK)

THIROYD
THIROYD af Greater Pharma Ltd., et førende Thailand medicinal firma (Greaterpharma.com), men man kan ikke købe direkte derfra.

Thiroyd 60 mg 1.000 Tabl - $94.53 (Thailand bat 3.298 )
Kan købes fra: the7dayshopping.com

Thiroyd 60 mg indeholder 33 mcg Levothyroxine (thyroxine T4) og 8,3 mcg T3

Her er en vejledning vedr Thiroyd på et forum  Patienter tager 5-6 Tabl daglig, så prisen bliver rimelig 6-7 kr. pr. dag (incl forsendelse og moms mm).

Her regner jeg med at 1 dåse koster 1.150 kr med forsendelse ($20), toldbehandling (150 kr) + moms på det hele (25%). I tabl koster derfor ca 1,15 kr. Du kan købe 2 dåser ad gangen til $154.71, så bliver det billigere, omkring kr. 1.700 total med det hele for 2000 tabl

Dosering:
Start med en lav daglig dosering som engangs dosis. Dette gør man 2 uger, mens man følger sine symptomer: Almen befindende, temp, hvile puls og blodtryk og vægt.
Hvis symptomerne ikke har rettet sig tilfredstillende efter 2 uger, kan du øge med 1 tabl og følge symptomerne.

NB blodprøve test for TSH og thyroid hormon er værdiløse og kan ikke bruges til fastlæggelse af korrekt dosering.

Hvordan ved du om du er overdoseret: Høj temp, puls, blodtryk, muskel sitren, varme, tynd mave. Uregelmæssig bankende hjerte.

Hvis du allerede er på T4 kunstigt præparat og trives dårligt med det og går over til Naturlig Thyroid, bør du skifte langsomt over et par uger. Trap T4 langsomt ned samtidigt med at du øger Natural Thyroid.

Thiroyd ser ud til at virke som natural thyroid og det ser ud til de sender internationalt... men de sender fra Thailand så det ryger i tolden, dvs toldbehandling 150 kr + moms oveni det hele.

Jeg hverken anbefaler eller fraråder Thiroyd. Dette er kun til orientering, jeg tager ikke stilling til hvorvidt du bør bestille Thiroyd uden recept og hvorvidt det er lovligt at indføre til eget forbrug. Under alle omstændigheder bør du orientere og søge råd hos din egen læge om Thiroyd.

Tabletterne indeholder tørret pulveriseret skjoldbrusk kirtel fra Kvæg/Svin (fremgår ikke hvilket dyr). Det er "Dietary Supplement" kosttilskud og må ikke bruges til at diagnostisere, helbrede eller forebygge nogen sygdom.

 

Grise Thyroidea i Danmark - 300 tons smides væk

Grise Tyroidea i Danmark
Danmark slagter 15+ mil grise årligt. 15 mill Tyroidea kirtler a gennemsnitlig 20 g = 300 tons Tyroidea kirtler, friske = 100 tons tørret tyroidea. 1 mand på linien kan samle 4 kg i timen. De bliver ikke indsamlet i øjeblikket, men bliver smidt væk.

Skal nok købes af en slagter og sælges som delikatesse, at sælge som lægemiddel er håbløst. Ved aftale med et slagteri om fast aftagelse kan man nok købe fra slagteriet til 200 kr/ kilo. Er der nogen der er friske, på at fremstille specialiteter? - Nå, det går nok ikke med levneds-middel styrelsen.
 

Supplerende information - info boxe

INFO BOX OM Kalk og Magnesium

Kalk og Magnesium er 2 væsentlige faktorer for normal kropsfunktion, nerveimpuls, muskel funktion og for normal knogle dannelse. Der skal være en balance mellem Kalk og magnesium, du må IKKE få for meget kalk og hvis du spiser mælkeprodukter især ost får du rigeligt med kalk OG MÅ IKKE TAGE KALKTILSKUD.

For meget kalk giver også afkalkning af knoglerne, ja det er rigtigt + blodprop og aflejring af kalk uden for knoglerne. Kalken kan ikke finde ud af hvor den skal gøre af sig selv når der er for meget, eller der mangle magnesium, D-vit og K2-Vit som er nødvendig for knogleopbyging og kalken aflejrer sig andre steder end knogler.
Grunden til jeg gerne vil have kalk/magnesium balancen i orden, specielt ved denne sygdom, er at der netop sker knogle nydannelse omkring leddene. Magnesium er også anti-inflammatorisk, mens Kalcium er inflammatorisk.

Du skal have 800 mg. kalk daglig, ikke mere. De fleste får for meget kalk og for lidt magnesium. Når lægerne siger, især til kvinder, tag kalktilskud, uden at snakke om magnesium, så er det direkte fejl information og den direkte vej til afkalkning af knogler og det er også hvad vi ser, alle kvinder bliver afkalket. Se også min blog post om Kalk og Magnesium 

INFO BOX OM Gluten intolerans og Gluten sensitivitet
Det er muligt det er gluten intolerans der vedligeholder inflammationen. Gluten er er et protein der findes i hvede, rug, byg.

Glutenfrie produkter:
Havregryn (special pakkede), ris. kartofler, boghvede, majs, majsmel, rismel, quinoa gryn er gluten fri.

Gluten intolerans, er et kæmpe problem på verdensplan. Hvede kornsorten blev i 60'erne ændret genetisk, så strået blev kortere, udbyttet større, flere kerner, flere kromosomer. Men proteinet blev også ændret, uden det var hensigten, og blev til et giftigt monster protein, med lighedspunkter med kolera toxinet. Kolera skyldes den vandoverførte Bakterie Vibrio Cholerae, hvis toxin er ansvarlig for en kraftig tarmbetændelses sygdom med voldsom diarre.

Dette nye kunstigt ændret hvede protein (gluten) kan give Gluten intolerans og leakey gut syndrom (utæt tarm) hos sensitive personer og efterfølgende en lang række problemer, alle mulige sygdomme, inklusiv auto-immune sygdomme.

Når først folk er blevet sensitive over for dette kunstigt produceret monster hvede protein, er der krydsreaktion til det naturlige og oprindelige gluten protein i de andre kornsorter, som man efterfølgende heller ikke kan tåle.

At køre på Gluten-fri Kost
Det er et større projekt at køre gluten fri, for der er gluten overalt. Men start med at fjerne sukker og de hurtige kulhydrater og de andre ting og se hvor langt du kommer.

Vi er en del af et kæmpe eksperiment
Industrien bruger befolkningen i kæmpe eksperimenter. Også denne gang var vi taberne i industriens spil. Det er langt fra første gang og bliver ikke sidste gang. Bare for at nævne et par ting hvor levnedsmiddel industrien har introduceret skadelige ting i kæmpe skala uden overhovedet at undersøge om det kan være skadeligt: margarine og transfedt, omega-6 vegetabilsk olie, tobak, sukker, aspartam sødemiddel, roundup ukrudts middel (ender i planterne), alle mulige tilsætnings stoffer i hundredvis eller tusinder f.eks giften Mono natrium glutamat (smagsforstærker, det 3.-krydderi). 

Derudover er der alle lægemidlerne og det er en endeløs række, som jeg vil undlade her.  
 
NOTE vedr. Mælkeprodukter
Der er en mulighed for at der kan være intolerans over for mælke produkter og at det er det der vedligeholder betændelses tilstanden.

INFO BOX OM Ingefær
En gave til menneskeheden. Indeholder en række forskellige bio-aktive stoffer og har været brugt i østens medicin i årtusinder mod f.eks. kvalme, søsyge, feber, inflammation og gigt. Er også aktivt mod kræft.

Syltet ingefær: Du kan købe ingefær til ingen penge, kog roden 20 min, skrab skallen af med kniv, skrær i små stykker og kog i sukker vand og lad stå og trække. Skal koges f.eks totalt en time, det er ret sejt og trådet. Kan overtrækkes med mørk chokolade, det rene slik.

Normalt anbefaler jeg ikke sukker, men ingefær er så skarpt, at der kræves lidt sukker. Tag et par gram ingefær daglig eller så meget du har lyst og brug ingefær i madlavning.

INFO BOX OM D-Vitamin og K2-Vitamin

D-Vitamin
D-vitamin er stærkt UNDERVURDERET i kroppens normale funktion, som forsvar mod sygdom og kræft og knogleopbygning. Man kan ikke danne normale knogler uden D-vitamin. Generelt får alle for lidt D-vit. Jeg foreslår 85 Mikrogram daglig (se Matas). Det er 10 gange mere end anbefalet dosis, men anbefalet dosis bliver sikkert opjusteret (flere artikler om det) og du kan roligt tage det.

​K-2 vitamin (ikke K1)
K-2 vitamin er totalt undervurderet og ikke eksisterende i debatten. K-2 vitamin er vigtig sammen med D-vitamin i opbygning af normale knogler og i forebyggelse af osteporose. (fås hos matas)
Som nævnt ovenfor må vi heller ikke få for meget Kalk i forhold til Magnesium.

Se artikel her:  K2-vitaminmangel giver osteoporose, kræft og hjertesygdom

 

INFO BOX OM SMØR
Smør er en super Food med følgende indhold af helsebringende faktorer (udover 16% vand)
• Fedt 81% hvoraf de dominerende fedtsyrer er: Mættet fedt (flere forskellige fedtsyrer) ca 50%, 35% oleinsyre (som i oliven olie), omega-6, omega-3, vaseinsyre, CLA
• Glycospingolipids, specielle former for fedtsyrer, der beskytter tarmslimhinden mod infektion
• Conjugated Linoleic Acid (CLA), en række forskellige former. Naturligt produceret, unikt for mælkefedt Vigtig som anti-cancer og boost af immun system
• Smørsyre, kolesterol, A-vit, carotenoider fremmer alle tarmslimhindens helse
• Kort og mellem kædede fedtsyrer, beskytter slimhinden mod patogener og mod gærsvamp overvækst
• Vitaminer: A, D, E, endvidere Rig på Selen
• Lecithin, vigtig for kolesterol omsætningen
• Laurin syre, vigtig mod gær svamp infektion
• Wulzen anti-stiffness factor, vigtig imod forkalkning af led, forhærdning af arterier og grå stær. NB Desværre skal det være u-pasteuriseret mælkefedt, så i alm. smør er denne inaktiv
• Kolesterol, arakidon syre vigtig for cellemembran og for normal hjerne og nerve udvikling hos spædbørn
• Activator X, vigtig for normal optagelse af mineraler og for normal udvikling af spædbørn

Smør er kort fortalt en super food, super sundt og tilbage til en oprindelige fedt, som vi er designet til. For mange år siden blev smør nedgjort og nærmest bandlyst af en industri der skulle sælge giftigt margarine, som erstatning for smør. De skulle sættes fast, de har gjort så meget skade.

INFOBOX OM VACCINER
Vacciner
har i 80 år været tilsat Aluminium for at "forstærke" deres immuniserende effekt, uden man overhovedet har vidst hvad der egentligt skete i kroppen. Vi har været forsøgsdyr, lige som med så mange andre ting. Først nu er man ved at skrabe lidt i overfladen og forstår hvad der sker og det er ikke noget kønt syn. Det ser ud til at vacciner er et kæmpe helbredsmæssigt problem generelt og specifikt med auto-immunitet. Medicinal firmaer prøver naturligvis at skjule ting og sager.

Siger HPV vaccine dig noget? Se hvor mange piger der klager over bivirkninger i Danmark, nogle har fået ødelagt livet, nogle kæmper med ulidelig træthed (thyroidea?). De der skal undersøge bivirkninger, er de samme som har godkendt vaccinen og de er købt og betalt af producenten.

Derudover er Aluminium neurotoksisk og vaccination giver f.eks øget risiko for autisme hos børn hvis de vaccineres med MFR før 3 år (mæslinger, fåresyge, rødehunde). Dette har medicinal firmaer også skjult, men en forsker der var med i undersøgelserne har afsløret at de har fusket. ...og øhe ...hvornår er det lige børn bliver påduttet et kæmpe vaccinations skema i Danmark? de starter ved 15 måneder! 
Artikel: Reality Check: CDC Scientist Admits Data of Vaccines and Autism Was Trashed     

Nåja, så er mange vacciner også tilsat Kviksølv (konserverings middel), som også er neurotoksisk. 

Det er helt absurt hvad der foregår i den medicinske verden, især set i lyset af at al form for alternativ behandling bliver afvist med begrundelse manglende undersøgelse.

 

 

 

Del 2 af 2  ==>  ​Tilbage til første side  -  Del 1

• Om Lavt Stofskifte - Tyroidea-hypofunktion
• Hypo-Thyroidea Hashimoto's Sygdom
• Symptomer og Diagnostisering af Hashimoto

 

REFERENCER VEDR LAVT STOFSKIFTE - HYPO-TYROIDEA - HASHIMOTO

• Thyroid gland på Wiki
• Struma og Jod. på Wiki
• Thyroid hormone på Wiki
• Thyrotropin-releasing hormone på Wiki
• Thyroid-stimulating hormone på Wiki
• T3 og T4 på Wiki
• Goitre (struma) på Wiki
• Thyroid peroxidase på Wiki
• Anti-thyroid autoantibodies. Anti-TPO antistoffer på Wiki
• HLA-DR antigener på Wiki   •   HLA-DR3 antigen på Wiki    •   HLA-DR5 antigen på Wiki
• Hashimoto's thyroiditis på Wiki
• Thyroideahormoner lægemiddelkataloget   •  Eltroxin i lægemiddel kataloget
• For lavt stofskifte på Netdoktor.dk
• sonjas-stoffskifteforum  sonjas-stoffskifteforum.info
• efter 29 pinefulde år med Eltroxin, "Natur-thyroid" gav mig livet tilbage. Sonjas-stoffskifteforum.info
Meretes tyreoidea-side
• Desiccated thyroid extract på Wiki
• George Murray artikel i Brit Med J fra 1891. PDF: treatment of myxoedema by extract of thyroid
• Fat, Tired and Inflamed – Could it be your Thyroid? Dr. Hyman's blog
• 6-Steps to Heal Your Thyroid. Dr. Hyman's blog
• Stress, binyretræthed og udbrændthed på Sund-Kost.dk
• Natural Remedies for Thyroid Health.  Dr. Axe's blog
• 8 Natural Hypothyroidism Treatments That Work - Dr. Axe's blog
• Thyroid medicin til lavt stofskifte. Stofskiftesupport.dk 
• Thyreoid fra Glostrup Apotek. Hvad og hvordan. mivi.dk/mivi/stofskiftet/
•  Glostrup Apotek dialog med ministeriet om Thyreoid. Lavtstofskifteblog.wordpress.com
• Thyroid UK better thyroid health. Thyroiduk.org.uk/
• Thyroid replacement hormone. "Armour Thyroid"  Armourthyroid.com
• Hvad er en skjoldbruskkirtel?  Skjoldbruskkirtel.dk
• Armour Thyroid. Pharmacy2u.co.uk
• The Whole Soy Story: The Dark Side of America's Favorite Health Food. Dr. Mercola's blog
• Stofskifte – for lavt. Læge Carsten Vagn Hansen.  Radiodoktoren.dk
• Hashimoto’s sygdom – betændelse i tyroidea. Læge Carsten Vagn Hansen. Radiodoktoren.dk
• Stofskifte-problemer, træthed, stædigt fedt, hårtab og hormon-problemer Ninkas detox blog
• T4-only meds do NOT work, exclaim many patients. StopTheThyroidMadness.com
• Stofskifte syge skal genoptrænes! OvergangsAlderen.net 
• Hvordan får vi læger til at forstå vores stofskiftesygdom? OvergangsAlderen.net
• om Armour Thyroid - Lavt stofskifte. OvergangsAlderen.net 
• Tea, Fluoride & the Thyroid  Poisonfluoride.com
• Should You Be Concerned Over Fluoride In Green Tea   Acneeinstein.com
• Thyroid Health and The Coconut Diet  Coconutdiet.com
• What You Need to Know About Your Thyroid Health. Dr Mercola's blog 
• Autoimmune Hypothyroidism: A Mind-Body Exploration Dr. Mercola's blog
• Effective Treatments for Hypothyroid and Hyperthyroid Disease. Dr. Mercola's blog

 

Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk