Nakke - Hoved - Skulder-Smerter - Migræne - Piskesmæld - Gigt i Halshvirvler, Rygsmerter,  hold i Ryggen

Nakkehvirvler og Nakkens naturlige krumning (Kurvatur)
Problemer i halshvirvlerne kan give utallige forstyrrelser, smerter forskellige steder, migræne og ondt i hovedet, påvirkning af hele kroppen, skæv rygsøjle, ryg- og lændeproblemer, forstyrrelse af det autonome nervesystem, stress i hele kroppen og påvirkning af alt, jeg mener ALT bogstavelig talt.

En hyppig årsag til nakkeproblemer, er for meget foroverbøjet arbejde, kontor og computer arbejde, mobil kigning, skæve arbejdsstillinger, som giver forkert hovedstilling, ændring af halsen, så halshvirvlerne bøjer forkert fremover, i forhold til den svage S-form, som hele rygsøjlen skal antage.

De unge er i høj risiko for udvikling af problemer senere som følge af megen foroverbøjning med mobil telefon, computer og spil.

Med tiden giver den forkerte stilling af hovedet, overbelastning af nakke hvivler og gigt i halshvirvlerne (ledbetændelse), infiltration i halsmusklerne, låste facet led (små led mellem hvirvlerne), knoglenydannelse, indeklemte nerver.Fysisk, psykisk, kemisk traume som årsag til nakkehvirvler ude af justering
Fysisk traume, f.eks piskesmæld, kan give akut forskudte hvirvler, som straks eller med tiden giver de samme forandringer og påvirkning af alt i kroppen. Især hvis den første hvirvel "Atlas" kommer ud af justering, kan det give store problemer.

Stress, både psykisk, emotionel, infektioner og kemisk som tungmetal og vaccination, kan give stress og muskel spændinger og skævtrækning af halvhvirvler.


Syg i 10-20-30-40 år - og ingen læge kan hjælpe dig
Påvirkning af kroppen og kroniske lidelser p.g.a. forkert stillede halshvirvler, især den øverste halshvirvel, kan give personen lidelser i mange mange år, 10-20-30-40 år og lægerne har ingen forudsætning for at konstatere dette og hjælpe dig, de har aldrig hørt om det og slet ikke for at rette det.

Det er måske først indtil du læser dette eller tilfældigvis hører om kiropraktik og får en konsultation hos kiropraktor, at du opdager, at du muligvis kan blive hjulpet. 

Denne artikel er for at du kan få øjnene op for at hvis du er i denne gruppe, så ER DER ER HJÆLP AF FÅ!

​De 7 halshvirvler har et naturligt svaj bagud

Rygsøjlens naturlige S-krumning
Rygsøjlens svage S-form, giver den en fjeder virkning. De 7 halshvirvler bøjer svagt bagud, de går fra ca. niveau med kraveben op til under øret.

Løb på hårdt underlag uden tilstrækkelig affjedring, dunker disk'ene hver gang du træder ned. Affjedrende sko, rigtig teknik, opret hoved kan mindske skaden. Ved løb bør hælen ikke være det første der rammer, men forfoden, så der er en fjedervirkning, ligesom de andre dyr som er tågængere, dvs der er en fjeder i foden.

​Video Halsens anatomi. Cervical Anatomy 3D

Træning eller kiropraktor
​Måske kan man klare gigten ved øvelser af nakke, hals, ellers må man finde en kiropraktiker, til at rette på hvirvlerne. Massage af nakkens muskler, er ikke nok, halshvirvlerne skal også trænes, eller nærmere bestemt, deres bevægelighed og musklerne omkring. Det SKAL være øvelser anbefalet af kiropraktorer, der har forstand på det, nogle der er eksperter i halshvirvler. Hvirvlerne er hele deres ekspertise. Længere nede er nogle øvelser.

Dårlig holdning af hovedet, foroverbøjet hoved, overbelaster nakkehvirvlerne og giver med tiden gigt i halshvirvlerne. Lad være at sidde og hænge med hovedet, træk hagen ind og ret nakken op. Normal holdning er hvor ørerne er ud for skulderen.


Røntgen af normale halshvirvler
Fremad er til højre. Kraniet øverst med nakkeben til venstre. Normal perfekt kurve og flotte hvirvler med angivelse af de 7 hvirvler: C1-C7. Hvirvlen under C7 er T1 den første thoracal hvirvel som er ca. i niveau med kraveben. (foto credit drpaulose.com)


Gigt i halshvirvler (det samme gælder lændehvirvler)
Cervical Spondylosis = en rodekasse, som man kan kalde gigt i halshvirvler, omfattende knogle nydannelse, affladning af disks, ledbetændelse omkring hvirvler, afkalkning af hvirvler, udposning af disk (diskusprolaps), indeklemte nerver hvor enten disk udposning eller knoglenydannelse mindsker nervens åbning i siden mellem 2 hvirvler, så den blive klemt, får mindre blodtilførsel og gør ondt. Nerve impulsen til dens forsyningsområde hæmmes.

Årsagen er forkert stilling af hvirvlernes forløb, foroverbøjet hoved, forskudte hvirvler og dermed overbelastning. Årsagen kan også være en tidligere fysisk skade.

Røntgen af halshvirvler med Gigt
Degenerative forandringer i 4. 5. og 6. halshvirvel markeret med pilene med bone spurs (knogle nydannelse langs kanten af hvirvlerne). Afstanden mellem 5. og 6. hvirvel er formindsket som tegn på sammenpresning af disken. Der er sandsynligvis indeklemning af nerverne der går ud til armen i mellemrummet 5-6 hvirvel, måske også i den ovenover. Det er ofte hvirvel C5 og C6 der er problemer med.

Note: denne gigt skyldes IKKE personens alder, fordi hvirvel 2 og 7 er normale og de er formentlig samme alder som de andre. Nr. 3 har lidt begyndende knoglenydannelse. Det er ALENE forkert belastning af hvirvlerne. Forkert hovedholdning er hyppigste årsag. Dette X-ray viser en lige hals, uden den naturlige krumning. (foto credit pivonkahealth.com)


​Halshvirvler med gigt og degeneration af disk (sammenpresning). Fremad er til venstre. Der ses knoglenydannelse langs kanten af hvirvlerne. Den midterste disk er trykket sammen og buler ud bagtil (diskus prolaps) hvor den trykker på en nerve der går ud fra rygmarven i mellemrummet mellem 2 hvirvler. Det er ofte de nederste halshvirvler særligt 5. og 6. hvirvel der rammes af degeneration. Nerverne i dette område går ud til armene, så man kan mærke en forandring i armen, måske en snurren, samtidig har man ondt i nakken.

Første halshvirvel "Atlas" - Rygsøjlens vigtigste hvirvel - kroppens vigtigste knogle

​Atlas Første Halshvirvel

Atlas er første halshvirvel også betegnet C1. En ringformet hvirvel hvorpå hovedet hviler på 2 ledflader, der giver bevægelse i een retning: hoved ned / op.

Hvis atlas er lidt forskudt og hovedet hviler skævt på atlas, eller atlas sidder skævt i forhold til den 2. halshvirvel, kan rygmarv og hjernebasis trykkes hvilket kan påvirke hele kroppen på utallige måder, idet hjernens kommunikation med resten af kroppen bliver forstyrret, inklusiv det autonome (automatiske) nervesystem.

atlas

Atlas, øverste halshvirvel, er kroppens vigtigste knogle. Markeret rød.

Et traume, fald, sportskade, bil-uheld, kan give en forskydning af atlas: Atlas sub-luxasation (atlas gået lidt af led). Bunden af hjernestammen når ned til atlas og rygsøjlens forlængede marv går ned igennem atlas og fortsætter som rygmarven ned til bækkenet. En lille forskydning af atlas kan påvirke hjernen, rygmarven og hele kroppen.

Vi kender når en skulder er gået af led, armen er hoppet ud af skulderbladets ledskål. Når det gælder atlas, så er det små ændringer, en lille forskydning. 

atlas

​Atlas hvirvlen er den øverste på tegningen, en ringformet hvirvel som bærer hovedet, mens den grønne er C2 (2.halshvirvel = Axis). Hovedet hviler på atlas på to ledflader.

Atlas er navngivet efter den græske mytologi. Atlas var en kæmpe, som blev straffet til at bære verdenen på sine skuldre til evig tid. Atlas's hav er atlanterhavet (atlantic ocean).

atlas

Atlas på Napoli's Museum

Nedenfor et par videoer om atlas hvirvlen

Kort video visende atlas' placering.

Gentle Upper Cervical "Atlas" Spinal Correction

Atlas sub-luxation - Betydning for dit helbred

Stor bevægelighed mellem første og anden halshvirvel - prisen er stor følsomhed for forstyrrelse

Leddet 1.-2. halshvirvel (atlas-axis leddet)
Der er meget bevægelighed i leddene mellem kraniet, 1. og 2. hvirvel. 50% af hovedbøjning sker (ja-nik) i Kranie-Atlas leddet og 50% af hovedets rotation, sidedrejning (nej-side drejning), sker i næste led, leddet mellem atlas og axis.

Der er ingen diskus mellem kranie og atlas og mellem atlas og axis, der er ingen facet-led (små side-led), det hele "flyder" i muskler og selvfølgelig holdt på plads af ligamenter.

Mellem 2 og 3 halshvirvel og nedad i resten af rygsøjlen, er der diskus og facetled, hvorfor resten af rygsøjlen er meget mere stiv og med mindre bevægelighed. Den store bevægelighed er mellem kranie og atlas og mellem atlas og axis.


Prisen for den øgede bevægelighed mellem 1.-2. led
Prisen for denne øgede bevægelighed, er at hele denne mekanik er meget følsom for påvirkninger udefra (traume, uheld) og for påvirkning hvis musklerne bliver spændte.

Kommer musklerne der fastholder hoved, 1. og 2. hvirvel i uorden, og trækker hvirvlerne skævt, kommer der problemer.

Kiropraktorerne skubber atlas på plads, det skal gøres flere gange, fordi musklerne trækker den tilbage til den gamle placering. Den skal justeres indtil stillingen holdes, i starten flere gange med kort tids mellemrum, derefter med længere og længere tid imellem.

Kiropraktor dr. Mandel
Atlas Axis Self-Mobilization (Neck Pain, Headache, Dizziness, Fatigue, Vision, TMJ) - Dr Mandell

Kiropraktor Dr Mandell's Atlas Technique - The Miracle Bone that Can Help Spinal Pain, Muscles, Body Organs

​​Atlas sub-luxation giver ubalance i kroppen
Atlas sub-luxation (lidt ude af led) giver ubalance i kroppen og kan påvirke hjernebasis som rækker ned igennem atlas og dermed påvirke ALT i hele kroppen, inkl. det autonome nervesystem, det sympatiske og det para-sympatiske nervesystem (se længere nede).

Talrige sygdomme kan skyldes atlas sub-luxation, hvor atlas er ude af justering i forhold til hovedet som sidder ovenpå. Atlas er vippet lidt eller drejet lidt i forhold til horisontal plan - hovedet er nødt til at følge med, hvorfor hovedet også får en forkert placering.

En kiropraktor specialiseret i korrektion af øverste 2 halshvirler (upper cervical care), kan rette hvirvlerne, hvorved kroppen heler sig selv for.


Hovedet skal sidde lige
Hjernen er designet til altid at være vandret og sidde lige ovenpå den øverste halshvirvel. Er hvirvlen forrykket en smule, er der sensorer, der prøver at rette hovedet, så vidt det er muligt, så det altid er lige, det er det indre øre og øjne, der styrer det.

Men hovedet er nødt til at følge atlas og for at få hovedet rettet ind, er det kroppen, der kompenserer og retter sig ind for at hovedet sidder korrekt. Mere præcist er det resten af rygsøjlen der retter sig ind og bliver skæv. 

En anden helt afgørende ting, er at når hovedet, atlas og 2. hvirvel ikke er i perfekt forløb, så påvirkes hjernebasis, som rækker ned til 2. hvirvel. Dette kan påvirke alt i hele kroppen.

Atlas

Atlas, øverste halshvirvel, er kroppens vigtigste knogle. Markeret rød.

​Atlas hvirvlen kan også sidde drejet skævt, i horisontal plan, så den forstyrrer nerve og blodforsyning til og fra hjernen, eller trækker i hjernehinder eller hjernebasis, hvorved al nerveforsyning til og fra kroppen påvirkes.

Hjernen er det overordnede kontrol-center, som modtager og sender nerve-signaler til hele kroppen, og fortæller kroppen at den skal kompensere for at hovedet sidder lidt skævt. f.eks trække skulderen ned i den ene side, trække hoften ned i den anden side, hvorfor det ene ben bliver lidt "kortere" og rygsøjlen bliver skæv.

​Med tiden giver disse kompensatoriske forandringer i kroppen svage ømme punkter, nakke-skulder smerter, smerter i lænden, benene, nerverne til arm og ben påvirkes.

8 små muskler, med stor betydning

Der er også mange stillings sensorer i musklerne fra kraniet til 1. og 2. hvirvel, som mærker efter hvordan hovedet er placeret. Det er især 4 sæt små muskler tilsammen benævnt: Suboccipital muscles , De har meget stor betydning for kroppens balance, krops holdning og hovedets korrekte placering. De har direkte nerve-forbindelse til øjnene.

8 små muskler, med stor betydning

8 små muskler, med stor betydning


Hjernebasis rækker ned i 1.halshvirvel, der kan ske træk i hjernehinder og hjerne og påvirkning af sovecenteret, som sidder i hjernebasis. Fibromyalgi patienter har altid dårlig søvn. Kroppen og musklerne, restituerer i den dybe søvn og hvis man ikke sover ordentligt, når man aldrig at restituere fuldt ud og kroppen og musklerne bliver kronisk udmattede og opbygger kronisk mælkesyre, så de smerter permanent.

Hjernesignaler går også til alle indre organer via vagus nerven, som løber henover atlas, ned langs halshvirvlerne på ydersiden, men indlejret i muskler. Nerven styrer det para-sympatiske autonome nervesystem til kroppen (Rest and Digest system). Atlas kan trykke på denne vagus nerve, eller den er klemt af spændte muskler, så "Rest and Digest" systemet undertrykkes.

Illustration, der viser kraniets/hjernens relation til atlas. Fra uppercervicalillustrations.com

​De kroniske smerter fra kroppen, stimulerer adrenalin og cortisol, stress-hormonerne og det sympatiske nervesystem bliver dominerende, det er "Fight or Flight" systemet. Samtidig bliver det para-sympatiske nervesystem hæmmet.

Denne ubalance i de 2 autonome nervesystemer, påvirker ALT i hele kroppen. Fordøjelsesforstyrrelser, acid reflux (opstød), irriteret tyktarm, forstoppelse eller diarre, undertrykkelse af thyreoidea giver lavt stofskifte, nedsat immunsystem. Den kroniske stress giver med tiden udmattede binyrer

Ved korrigering af øverste halshvirvel ved kiropraktik, kan man normalisere tilstanden og bedre alle symptomer. Alt sammen på grund af en lille knogle øverst i halsen.

What is Body Imbalance? af Kiropraktor dr. Drury. Flere videoer på Drury's webside her

Gratis Bog om Upper Cervical Care
Gratis Bog af Kiropraktor Drury (fra videoen ovenfor): "The Best-Kept Secret in Health Care: No Drugs or Surgeries Required". Hent som pdf (højreklik for at gemme)

Kort Upper Cervical Care info video Kiropraktor dr. Drury. Flere videoer på Drury's webside her

Kort Upper Cervical Care info video Kiropraktor dr. Drury. Flere videoer på Drury's Webside her

Kiropraktor justering af atlas - Upper Cervical Care

Hvorfor er der ingen kiropraktor i Danmark, der kan Upper Cervical Care?

Kiropraktorer siger ikke de kan helbrede det og det. De retter på tingene og lader kroppen hele sig selv, uanset hvad sygdommen måtte hedde. Dette er filosofien.

Når det er sagt, så kræver helbredelse af nogle specielle sygdomme som, som er relateret til Atlas sub-luxation, som fibromyalgi, Multiple Sclerose, Parkinsons og andet, at det er en kiropraktor med special kendskab til "Upper Cervical Care", en der kan rette på atlas, så din krop kan hele sig selv.

Find en Kiropraktor - i Udlandet

​Er der nogle kiropraktorer i Danmark, der kan denne teknik? Jeg har ikke fundet nogle. Har du klinik og har speciel uddannelse i upper cervical care, kontakt mig. Jeg vil gerne have nogle at henvise til.

​Efter som der ingen kiropraktor er i Danmark, der udøver "Upper Cervical Care", vil jeg foreslå at starte med øvelser af nakkens muskler og prøve at få atlas på plads på den måde. Alternativt finde en kiropraktor i Udlandet


Jfr. Dr. Drury' bog, er kun 2% af samtlige kiropraktorer i USA (ca. 1.000 af 60.000), uddannet til Upper Cervical Care, så der er altså ikke mange som kan denne kunst-art. Jeg ved ikke om der er nogle i Danmark, indtil videre har jeg ikke fundet nogen.

Jeg kan ikke få ind i mit hoved, hvorfor nutidens kiropraktorer er gået tilbage til den ældgamle metode med hel-rygsøjle kiropraktik, i stedet for at anvende den forfinede kiropraktik som B.J. Palmer udviklede indtil sin død i 1961. Palmer kom frem til at næsten alle tilstande kan føres tilbage til de øverste 2 hvirvler i nakken. Sønnen videreførte kiropraktikken og skolerne, men på grund af jalousi, forkastede sønnen D.D. Palmer sin fars viden og gik tilbage til den helt gamle teknik som hans farfar havde udviklet.

Fra tidlig 1960'erne har kiropraktik skoler brugt en ældgammel metode og ønsker ikke at bruge en nyere bedre teknik. 

Hvorfor bruger nutidens kiropraktorer ikke den nyere og bedre teknik som i USA betegnes "Upper Cercical Care"? Det er mig en gåde. Jeg har ikke fundet nogle i Danmark der kan denne teknik, hvorfor folk må tage til udlandet.


Denne info side om upper cervical care, er lavet af en tidligere patient af Dr. Drury og på siden har "Greg" som han hedder, en oversigt over kiropraktorer der praktiserer denne specielle teknik. Der er ikke mange udover USA. De nærmeste er Sverige ved Stokholm og i Tyskland i Køln. 2 i England, 2 i Spanien. Dr. Drury har etableret mange klinikker i USA og 4 i Italien, som han omtaler i sin bog.

Websiden upcspine oversigt over klinikker i Europa der beskæftiger sig med upper cervical care

Kiropraktorer med special kendskab til upper Cervicial Care

Danmark: Ingen
Sverige: Upplands Vaesby (ved Stockholm)
England: London og Newport
Italien: Firenze og Reggio Emilia og Rom
Tyskland: KölnVælg IKKE teknikken "AtlasProfilax"
Jeg har set der er nogle i Danmark (2 stk), der praktiserer Atlaxprofilax, med korrigering af atlas uden røntgen, uden måling, uden at være kiropraktor. Jeg kan ikke gå ind for dette. Det er lidt tilfældigt, om atlas bliver korrigeret rigtigt og nogle gange bliver det værre. Det er uacceptabelt. Det samme gør sig gældende for teknikken "AtlantoTec" som jeg har set nogle i Sverige praktiserer.

Dette er jfr massiv kritik af teknikken på denne side, som advarer mod specielle teknikker: Warning about Atlasprofilax, Atlantotec and Atlas Evolution

Teknikker, de siger god for er: Grostic - NUCCA - Atlas Orthogonal - Orthospinology techniques. Jeg finder ingen af disse teknikker i Danmark.

Her er en liste fra upcspine.com, over Upper Cervical Care teknikker

Video viser forholdet mellem atlas og hjernen og påvirkning af hjernestammen hvis atlas er sub-luxeret, dvs vippet eller drejet lidt i forhold til normal position.

Du kan lege med denne animation hvis du går til dette link: Chirocorrection.com/atlasspinalcare


What is NUCCA? Upper Cervical Care kiropraktik. Dette er en af de "nye" teknikker som altså i virkeligheden er tilbage fra 50'erne. Nucca "National Upper Cervical Chiropractic Association"

San Diego NUCCA - NUCCA Adjustment
Nucca teknik demonstreret af Dr. Aaron Kenna fra San Diego Spinal Care  Der tages røntgen, skulder, hofte, benlængde, vægtfordeling måles før og efter justering. Justeringen er uden knæk og bræk, men særligt tryk på atlas retter dens placering op. Videoen viser benlængde forskel på knap 1 tomme før og lige lange ben efter justering. Hvorfor er der ingen i Danmark der kan dette?

Det Autonome Nervesystem - Automatisk uden vores kontrol

​Det Autonome nervesystem
Styrer ubevidst automatiske funktioner i kroppen og består af det Sympatiske Nervesystem (Fight or Flight, stress systemet) og det Para-Sympatiske Nervesystem (Rest and Digest). De to systemer virker modsat rettede. De styrer alt det der foregår automatisk, som vi ikke selv kan styre. Hjertefrekvens, blodtryk, pupil størrelse, fordøjelse, spytkirtler.

Bliver du udsat for pludselig stress, stiger pulsen, blodtrykket stiger, åndedræt øges, tør i munden, fordøjelsen går i stå, blodsukker stiger, stress hormonerne cortisol og adrenalin frigives. Er du udsat for akut stress er det overlevelse her og nu og det er det sympatiske nervesystem der sørger for det.

Er det kronisk stress, er fordøjelsen permanent lukket ned (forstoppelse), cortisol hæmmer thyroidea og stofskiftet falder, immunsystemet hæmmes, øget risiko for kræft, kolesterol stiger for at prøve at helbrede dig.

Det para-sympatiske nervesystem til kroppen (Nervus Vagus 10.hjernenerve), udspringer fra den forlængede marv lige før foramin magnum (kraniets åbning til rygmarv) og går ud gennem forarmen jugularis i bunden af kraniet og løber derefter henover atlas sidevinge, ned langs halsen udvendigt på hvirvlerne, men indlejret i musklerne. Via brystindgangen til alle indvolde i kroppen.

Klemning af Nerven
Har du problemer med halsen i form af muskel infiltration, kan det klemme på nervus vagus og hæmme det parasympatiske nervesystem, hvorved det sympatiske bliver dominerende = STRESS. Det samme gælder hvis 1. halshvirvel, Atlas, er ude af justering, så der trækkes i ligamenter, ledkapsel og hjernehinder, så kan det påvirke Nervus vagus og dermed hæmme det para-sympatiske nervesystem.


Klemning af Nerve og Arterie
Nervus Vagus gren til krop og indvolde (det para-sympatiske) samt arterien (a. carotis interna) til hjernen, sidder lige foran atlas's side vinger. Hvis atlas sidder lidt drejet i horisontal retning, lidt længere fremme i den ene side og lidt længere tilbage i den anden side, kan den presse på nerven og på arterien (og venen) til hjernen, medførende nedsat blodforsyning til hjernen og hæmning af nerven til og fra kroppen.

Find Atlas
Du kan mærke pulsen på siden af halsen, i furen bag kæbevinklen. Følg pulsen opad, det først hårde du kommer til, ca. 5 cm. under øret er Atlas's sidevinge. Den er svær at finde. Den er lidt øm hvis du trykker. Atlas følger med hovedet når du drejer det. Du drejer i leddet mellem atlas og 2. hvirvel. Man kan hvis man ligger ned afslappet prøve at skubbe atlas's vinger fra side til side for at løsne op i musklerne og ligamenter. Man kan fornemme man kan skubbe en lille smule.Det Sympatiske nervesystem udspringer fra rygmarven i brystkasse regionen, dog er der grene til hoved, hjerte, lunger der udspringer i halsregionen.

Er du stresset, eller har du halsproblemer så para-sympaticus er hæmmet og stress systemet blevet dominerende, kan du stimulere det para-sympatiske system, "Rest and digest" systemet.Afstress - Stimulering af parasympatiske nervesystem:
Sang, gurglen hals, åndedræts øvelse dyb indånding, stimulerer nervus vagus (10.hjerne nerve), som fører det parasympatiske nervesystem til kroppen.

Afslapnings musik, let motion, ud i naturen, meditation, yoga, et godt afslappet måltid med et glas og social aktivitet. Sov godt. SLUK MOBILEN.

Sang og gurglen hals stimulerer det parasympatiske system, fordi det har grene til svælget via hjerne nerver.
Dufte stimulerer parasympaticus. Feks Essentielle olier, udtræk af planter.

Lavendel olie (aroma terapi). Find disse olier i Matas og helsekost. Koster omkring 40 kr. for 10 ml. koncentreret duft. 

Ansigtet forsynes af grene af det parasympatiske nervesystem, dvs massage af ansigtet og smil, vil stimulere det afslappende nervesystem.

Først nu giver det mening for mig når nogen snakker om kranio-sacral terapi. Det er jo simpelthen det parasympatiske nervesystem der stimuleres.


Nedenfor det Para-sympatiske nervesystem. Fra Wiki 

Nedenfor det Sympatiske nervesystem. Fra Wiki 

Træning af musklerne omkring Atlas, Nakken, Skulder

​Følgende muskler er vigtige at træne for at stabilisere Atlas og de 6 andre halshvirvler og rette nakken op
Longus capitis, Longus colli, sub occipital muskler. De er nogle af de vigtigste for et stabilt atlas led. De modvirker nakkebøjning midt på nakken, fremad skridning af atlas, bagud glidning af kraniet, synkronisering af Atlas-Kranie leddet, Atlas-Axis leddet (led 1-2 halshvirvel). 

Andre Vigtige muskler at træne, er også: scalenes, trapezius, levator scapulae, splenius cervicis og Longissimus cervicis.


​Video Halsens anatomi med gennemgang af halsens muskler

​Her er musklerne vi skal træne - Nakkens Muskler på bagsiden, på siden og foran

Nakkens muskler fra siden
Vi skal træne Scalene muscles anterior, middle, posterior (for, midterste, bageste). Sterno-cleido-mastoideus (går fra kraniet bag øret til kraveben), Trapezius muscle skulderens store muskel. Levator scapulae muscle skulderbladets løftemuskel.

Læg mærke til "Brachial plexus" det er nervebundtet til armen, det løber sammen med arterie og vene. Nerverne udspringer fra siden af 5-6-7 halshvirvel, løber i mellem musklerne, løber under kravebenet som her er skåret over, og løber ud til armhulen og armen. Netop i området 5-6-7 halshvirvel er der ofte gigt forandringer hvis du har dårlig foroverbøjet hoved. Det betyder du kan have indeklemte nerver til armen. Indeklemte nerver kan også opstå, hvis du har spændt halsmuskler.

Problemer med brachial plexus og indeklemte nerver eller kompromiteret blodforsyning, også kaldet "thoracic outlet syndrome", kan ytre sig på utallige måder, med smerter, snurrende fornemmelse i fingre, carpal tunnel syndrom, muskel atrofi, nedsat muskel kraft, kolde hvide fingre (Raynaud syndrom).


Nakkens Dybe Bøje muskler - Nakkens forside
Nakkens forside, med de dybe bøje muskler (bøjer hovedet ned): Longus capitis og longus colli, endvidere vises nakkens sidemuskler: Scalene muskler, forreste, midterste og bageste.
Der vises ribbenene, men kravebenet er ikke vist, skal sidde oven over 1. ribben og over nervebundtet (brachial complex), så nervebundet går under kraveben og over 1. ribben

Nakkens dybe strække muskler
Sub-occipetalis musklerne er nakkens dybe strække muskler (hovedet ser op) 4 par små korte muskler, som hæfter fra kraniet til atlas og axis.
Vigtige for at holde hovedet i position og holde atlas på plads. Musklerne har mange positions sensorer, der føler hvordan hovedet er placeret og med nerveforbindelse til øjnene. Øjnene hjælper til med at holde hovedet vandret.
Læg mærke til "Transverse process of atlas" det er atlas' sidevinge hvor nogle af musklerne hæfter.

Nakkens bagside, med de dybe strække muskler (løfter hovedet op): sub-occipetalis. Musklerne i næste lag: Semispinalis capitis, Splenius capitis, Longisimus capitis.
Musklerne yderst: Sterno-Cleido-Mastoideus og skulderens store muskel Trapezius, som hæfter i nakken af kraniet og hele vejen ned langs halshvirvlernes torntappe. 

Genopretning af normal hals kurvatur

Hvis du har foroverbøjet hoved, dårlig hoved holdning, SKAL halsens normale kurvatur genoprettes.

Hvis du ikke har problemer får du det. Du kan lige så godt starte før du får problemer. Sørg for ikke at sidde med hovedet forover, ikke sidde og hænge med hovedet.

Træk hagen ind, Ret nakken op, lav nogle øvelser for at styrke musklerne.

Hvis du HAR fået problemer: ondt i hovedet, migræne, nakken, skulder, ryg eller lænd, gigt i halshvirvler eller lændehvirvler,: SKAL halsens normale kurvatur genoprettes. Det er forudsætning for at tingene kan normaliseres.


Nakkens kurvatur
Musklerne omkring halshvirvlerne skal trænes. Det SKAL være øvelser anbefalet af kiropraktorer, der har forstand på det, nogle der er eksperter i halshvirvler. Hele deres ekspertise er hvirvlerne.

​Jeg har set træning på et par danske kiropraktor sider som jeg vurderer ikke er velegnet hvis man har gigt. Det drejer sig om sidebøjning af hovedet direkte til den ene eller anden side. Herved trykkes nerven endnu mere sammen som netop går ud i siden på bagsiden af hvirvlerne. Hvorimod Skråt frem eller lige ned vil lette på nerverne.

Det skal være øvelser som er velegnet hvis man har problemer i:
• nakkehvirvler inkl. deres kurve forløb
• gigt (ledbetændelse i hvirvlerne)
• knogle nydannelse (bone spurs)
• sammenpressede disks
• indeklemte nerver

​Øvelserne skal genetablere hvirvlernes kurve forløb, løsne stramme muskler, løsne op i ubevægelige små led mellem hvirvlerne (facet-led), så der opnås øget bevægelighed, aflastning af sammenpressede disks, åbning af klemte nerver. Fjernelse af knoglenydannelse.

Diskene mellem hvirvlerne har meget dårlig blodforsyning og ernæring, de skal holdes i bevægelse for at forblive sunde og velhydrerede. Øvelserne er med til at re-hydrere diskene og re-generere dårlige disks.

Ja, øvelser kan regenerere hvirvlerne og fjerne knoglenydannelser, hvis det tages før hvirvlerne er vokset sammen.

Øvelser til at gendanne halsens normale kurvatur - Styrkelse af nakkens muskler og musklerne omkring atlas

Note: Øvelser er kun til kroniske problemer, der har varet mere end et par mdr. Gå MEGET langsomt frem, kun små bevægelser og kort tid i starten. Du bliver garanteret øm i muskler. De skal vænne sig til andre bevægelser og stillinger. Hvis det smerter udover alm. muskel ømhed, så stop.

Har du fået akut smerte, nylig traume eller ulykke, skal du først forhøre dig hos en professionel.

Øvelse 1

træk hagen ind 2 cm, uden at vippe hovedet op eller ned. Herved rettes halshvirvlernes forløb op.

Demonstreret i nedenstående video ved min 3.45. "13 Best Postural Exercises for Forward Head Posture & Rounded  Shoulders - Kiropraktor Dr. Alan Mandell, DC"

Øvelse 2

Håndklæde om nakken ca midtpå nakken og hold et træk på 1-2 kg. Vip hovedet med håndklædet som omdrejningspunkt.

Øvelse 3

Hold hovedet stille. Anbring hånden på siden af hovedet. Spænd musklerne imod hånden i 5 sek. Derefter den anden side. Det samme med hånden på panden og i nakken. Styrker musklerne omkring halshvirvlerne og sender signaler til hjernen vedr. musklerne.

Øvelse 2 og 3 demonstreres i nedenstående video af kiropraktor Dr. Alan Mandell, fra hans video: Restore Your Bad Neck Curve With a Simple Towel - Kiropraktor Dr. Alan Mandell

Øvelse 4

TV-kigger stilling. Typisk stilling når børn ligger på gulvet og ser TV. God øvelse til at strække nakken bagud. Kan du ikke dette eller gør det ondt, skal du ikke gøre det.

Demonstreret af Kiropraktor Dr. John Bergman på denne youtube video: "How to Improve a cervical curve Kiropraktor"

TV-kigger stilling

Øvelse 5

Strækning af sub-occipetal muskler. De små muskler i nakken, der forbinder kraniet, atlas og axis (1.og 2. halshvirvel). Musklerne er meget vigtige for atlas position og hovedets position.
Stæk bagsiden af nakken, hovedet ned, dernæst til hver side. Hold stillingen i 5 sek.

Demonstreret af Kiropraktor Dr Mandell i nedenstående video "Superb Suboccipital Stretch For Neck Pain, Spasm & Headache"

Strækning af sub-occipetal muskler

Øvelse 6

Scalenus musklerne: forreste midterste og bageste.

Sidder på siden af halsen og kan give masser af problemer med ømhed og indeklemning af nerver i brachial plexus, nerverne til armen.

Vi skal massere trigger-points på scalenus musklerne, strække dem og styrke dem.

Du ved hvor man kan føle pulsen på halsen? lige bag pulsen sidder en lang muskel sterno-cleido-mastoid, fra under øret til brystbenet. Den er tydelig på billedet foran den røde trekant.

Du skal bag den muskel og i den røde trekant ned til kravebenet sidder scalenus musklerne og nederst lige over kravebenet dukker nervebundtet til armen frem og går under kravebenet (nerverne gul på tegningen). Kravebenet markeret grå

Øvelse 6 a

Trigger points på Scalenus musklerne

Trigger punkter, er en muskel infiltration, en lille hård øm knude af kontraherede muskelfibre, i en muskel. Punktet her lavere surheds grad (pH 5), som tegn på minder iltforsyning, der er øget mængde inflammations faktorer. Man trykker eller masserer punktet ½-1 minut, for at få det opløst, inaktiveret.

Find området med tommelfingeren, (samme side), masser området igennem og når du finder et ømt punkt, det er et trigger point. Ved tryk kan der opstå smerte andet sted, såkaldt referred smerte, som viser at tingene er i forbindelse via nerver. Se videoen nedenfor.

Øvelse 6 b

Stræk Scalenus musklerne

xxx


Videoen nedenfor "Scalenus Stretch Release Exercise - The Hidden Cause to Neck Pain and Pinched Nerve - Dr Mandell"

Øvelse 6 b

motioner, styrk musklerne


Øvelser Skulder

Skulderen og nakken hører uløseligt sammen - når du træner en del træner du også den anden, så man kan ikke hel adskille muskeltræningerne. Men her er overvejende øvelser til skulderens muskler

Øvelse 7

strækning af Brystmusklerne, Pectoralis

TV-kigger stilling

Øvelse 8

Skulder rul
Lav store bevægelser, prøv at putte skulderbladene ned i baglommen.

TV-kigger stilling

Øvelse 9

TV-kigger stilling

Øvelse 10

Rhomboideus musklen. Den eneste muskel der bringer skulderbladene sammen.

TV-kigger stilling
TV-kigger stilling

Øvelse 11

​Stræk Levator Scapulae, musklen der løfter skulderbladet

The Killer Stretch! LEVATOR SCAPULAE - Try This For Quick Neck Pain Relief - Dr Mandell, DC

Øvelse 12

Træning af Trapezius
skulderens store muskel. Løft skuldrene så højt du kan og hold 10 sek.

Træning af Trapezius - skulder muskler. Upper Trap Release Exercise for  Instant Neck Pain Relief - Dr Mandell

Øvelser du IKKE skal gøre

Gigt i halshvirvler - Øvelser du IKKE skal gøre
Cervical Spondylosis Exercises You Should Never Do (Correct Exercises) - Kiropraktor Dr. Alan Mandell

Piskesmæld - Whiplash

Piskesmæld er ikke kun ved bil ulykke - det samme kan ske ved fald eller sports skader

​Hovedet bliver pisket frem og tilbage ved en ulykke eller under sport. Først bliver nakken overstrakt (hovedet bagover), dernæst bliver nakken overbøjet (hovedet fremad). Enhver kraftig hurtig påvirkning af hoved og hals, kan fremkalde skader. Skaderne består i strækning af muskler, ligamenter, nerver, hjernehinder, hjernebasis som rækker ned i gennem 1. og 2. halshvirvel.

En typisk reaktion fra en muskel, der pludselig bliver overstrakt, er at den trækker sig sammen. Der er MANGE små muskler omkring halshvirvlerne og fra de øverste halshvirvler til hovedet. Efter denne overstrækning, kan musklen blive permanent kontraheret og forkrampet og smertende. Typisk ved piskesmæld, er at der er atrofi af nogle af de små muskler fra øverste halshvirvler til kraniet (sub-occipital muskler).

Ligamenter og ledkapsler omkring halshvirvlerne kan bliver overstrakte og slappe, hvilket giver ustabilitet og dermed bane vejen til yderligere forværring. Altlas kan kommer ud af justering, enten straks eller som følge af efterfølgende muskel spændinger.

En atlas ude af justering kan det give alle slags symptomer afhængig af hvordan hjernebasis er forstyrret. Ondt i hovedet, depression, træthed, fibromyalgi.


Piskesmæld og Røntgen
Ofte er der intet at se på røntgen for en læge, som ikke kigger efter en lille atlas afvigelse, det samme med MR. Når læger efterfølgende konkluderer at piskesmæld er rent pjat, det er simpelthen noget svineri, men det er den samme historie som altid, med lægers arrogance og manglende kompetence. Som f.eks. fibromyalgi, her kan man intet se, derfor må det være pjat.

Whiplash Animation

​Behandling af piskesmæld skader
Du kan forsøge dig med øvelser til styrkning af musklerne omkring halshvirvler, som beskrevet nedenfor. Hvis du ikke kommer nogen vegne, vil jeg anbefale kiropraktor, med speciale i "upper cervical care"

Whiplash Injury Animation

Ondt i hovedet - Migræne


Årsag til ondt i hovedet og migræne kan skyldes at atlas eller andre nakkehvirvler er ude af justering eller at der er spændinger i nakkemuskulaturen.

Vær også opmærksom på at gluten sensitivitet, eller andre levnedsmidler også kan være årsagen, som aspartam (kunstig sukker), MSG (E621, mono-natrium glutamat, 3.krydderi, smagsforstærker, gær-ekstrakt).

Karpal Tunnel Syndrom

​Karpal tunnel syndrom (Se fra minut 22 til 27)
Karpal tunnel syndrom (Carpal tunnel), er smerter i håndleds roden, hvor sener, nerver og blodkar bliver indeklemt. Hovedårsagen er problemer i halshvirvlerne (5., 6. og 7. hvirvel), hvor nerver til arm, underarm og hånden træder ud i siden.

En supplerende årsag, er at vi hovedsaglig bruger underarmens bøjemuskler til at bøje håndled og fingre, mens underarmens strækkemuskler bliver brugt mindre.

I videoen ovenfor af kiropraktor John Bergman (USA - drjohnbergman.com ) demonstreres hvordan man dels selv kan afhjælpe smerter med elektriker tape rundt om håndleds roden og dels kan træne underarmens strækkemuskler for at få balance i bøje/strække musklerne. Se fra minut 22 til 27.

I øvrigt bør du se hele videoen for den handler om nakke og skulder.

Fibromyalgi - problemer i øverste 1. halshvirvel

​Dr Ray Drury explains Fibromyalgia condition. The Upper Cervical Spine Center. http://uppercervicalspinecenter.com/

FIBROMYALGIA has lots of symptoms BUT one NECK ADJUSTMENT changes it all

Kiropraktor Dr John Bergman 100% success rate for removing fibromyaliga. Taler om Fibromyalgi, symptomer årsag og behandling. I denne video siger han ikke præcist at fibromyalgi skyldes halshvirvlerne, men i en anden video fra klinikken snakkes om halshvirvlerne. Om Fibromyalgi på deres klinik side

Parkinson og Multiple Sklerose helbredt ved kiropraktor korrigering af halshvirvler

I James Parkinsons original bog (An Essay on the Shaking Palsy) fra 1817, 200 år siden, siger han at Shaking Palsy (senere betegnet Parkinson's) er en af følgende:

• Spændinger i nakkemuskulaturen
• Forskubbelse af halshvirvler
• Permanent sænket hoved
• Forkert stilling af hals hvirvlernes krumning

Alle disse ting betyder, spændte nakkemuskler, nedsat blodforsyning til nerver, eller indeklemning af nerver. Det forkerte forløb af halsen, betyder strækning af den forlængede rygmarv og træk i hjernebasis, noget Parkinsons konstaterede ved opduktioner. Hent bogen fra 1817 "An Essay on the Shaking Palsy" her som indskannet i PDF format, højreklik og gem.

Det har lægerne tilsyneladende ikke læst, eller også er de ligeglade med at helbrede folk. Som altid er det medicin-medicin-medicin, der er lægernes løsning, som ikke er en løsning for medicin helbreder aldrig noget.

​Parkinson's sygdommen har ingen helbredelse med lægers hjælp, men Kiropraktorer har taget Parkinsons oprindelige 200 år gamle optegnelser op og helbreder Parkinsons og Multiple Sklerose patienter med massage af nakke og korrigering af halshvirvler og halshvirvlernes kurvatur. Jeg ved ikke om de kan helbrede alle Parkinsons.

​Denne kiropraktor (Noel Batten) har mange videoer hvor han demonstrerer resultatet. Han beskæftiger sig kun med Parkinsons Og Multiple Sklerose.

​Parkinson's i 30 år og bliver normal på 5 dage med kiropraktik
Denne video er om Parkinsons og MS. Se de første 13 min, der er 4 parkinsons patienter. Se især ham ved minut 10.30. Han har fået Parkinson diagnosen for 30 år siden og kan næsten ikke gå. Det er chokkerende hvad der sker med ham på 5 dage. Parkinson's i 30 år og bliver normal på 5 dage! Dette er for sindsygt - og samtidig sørgeligt at læger ikke gider lære om kroppens funktioner!

​Parkinson's Disease (PD) and Multiple Sclerose (MS) Overcome By A New Treatment Created By Noel Batten

Her har han endnu et eksempel på, at en patient bliver helbredt på 3 dage. Patienten har haft parkinsons i mange år, patienten er læge fra Sydamerika, som ikke kan engelsk, så det er lidt træls at høre det første, men spring til minut 8 og se derfra. Han droppede sin medicin på dag 2.

Medical Surgeon Denounces Medical Treatment Of Parkinson's Disease

​Jeg har lyttet til dette radio show med Noel Batten (video nedenfor), vedr. Parkinsons og MS. Han siger at det ofte er problemer med spændte nakkemuskler og problem med at halshvirvel 1 og 2 er lidt forskudte i forhold til hinanden eller i forhold til kraniet. Han nævner en øvelse for at mærke hvor man evt har problemer og at det kan bedre symptomer.

Man drejer hovedet til den ene side og sætter hagen på skulderen, dernæst til den anden side. Dernæst sætter hagen ned på brystet.

Robert Rogers Parkinson's Recovery Radio Show, med interview af kiropraktor Noel Batten.

14 år med Multiple Sklerose (MS) ude af stand til at gå. Går efter 8 dage med støttestativ, efter massage og stimulering af nerver. Følge af forkert epidural anæstesi, ikke MS som lægerne siger. Derefter yderligere ødelæggelse af nerver og balance med lægeordineret injektioner.

Patient Sherry Regains Walking Ability On Noel Batten's BA10 Treatment.
  kiropraktor Noel Batten

Parkinson's Disease Case Study

Parkinson's Disease Overcome by patient. Kiropraktor Noel Batten

The Solutions for Parkinson's Disease. Kiropraktor Dr. John Bergman

Eksempler på kiropraktor korrigering af halshvirvler

​Det ser ud og lyder voldsomt af få vredet halsen om, men kiropraktor justering er meget sikkert.

Ashley BREAKs DOWN CRYING when she realizes PAIN is GONE with single Chiropractic Adjustment

Patient has 18 Years of PAIN erased in 5 minutes and BREAKs Down Crying

MRI af halshvirvler

​Røntgen er kiropraktorernes værktøj. På hospitaler bruges også MRI skanning, hvor man "skærer" halsen i små skiver og tager et billede af hver skive, både vertikalt og horisontalt og når man stykker alle billederne sammen kan man bladre imellem billederne og se hvad der sker i halsen. Nedenfor videoer hvordan man tolker et MRI billede. MRI = Magnetic Resonance Imaging


Der er et stort problem med MR
Patienten ligger ned og man kan ikke vurdere halsens kurvatur, kun resultatet efter den dårlige hovedholdning: Gigt i halshvirvlerne.

Jeg er ret sikker på lægerne ikke gider beskæftige sig med forkert hovedholdning og under ingen omstændigheder kiropraktik. De har kun en eneste løsning: medicin. Panodil? OK, panodil ødelægger heling og ødelægger ledbrusk, hæver blodtrykket, øger dødsrisiko, hæmmer para-sympatiske nervesystem som i forvejen er nedsat. Panodil helbreder ikke, gør kun tingene værre. Panodil tager nogle af smerterne, mens tingene bliver værre og halsen degenererer yderligere. 

Medicin kan ikke helbrede halsgigt. Man kan kun helbrede ved at fjerne årsagen. Kun øvelser, træning og evt kiropraktor korrektion kan helbrede halsgigt og selvfølgelig anti-inflammatorisk kost som man altid bør køre med.

​How to Read a MRI of the Normal Cervical Spine (Neck) | Colorado Spine Expert

​How to Read a MRI of Cervical Stenosis with Spinal Cord Injury | Spine Surgeon in Colorado

Referencer - Atlas - Nakke

​•  C1 Vertebra – Atlas and Accompanying Structures
•  Atlas joint instability: Causes, consequences and solutions


• 

Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk