Vaccineskader efter - HPV-Vaccine - Gardasil Vaccine - H5N1 Vaccine (svineinfluenza)


Gardasil HPV Vaccineskader, POTS, Kronisk Trætheds Syndrom, Narkolepsi. Årsag og Helbredelse

​Det mest markante fælles symptom for alle vaccineskadede efter HPV vaccinen Gardasil og andre vacciner som H5N1 (svineinfluenza vaccine), er kronisk trætheds syndrom. Hos nogle diagnosticeres desuden POTS (stor stigning i puls når man rejser sig med svimmelhed) og Narkolepsi (ubændig trang til at sove).

Kronisk trætheds syndrom er reelt som vaccine skade og er et vink med en gigantisk stor vognstang om at disse vaccineskader drejer sig om skader på systemet, der producerer energi.

Kort om Vaccineskader, årsag og helbredelse
Vacciner, lægemidler og miljøgifte, kan stresse og skade vores mitokondriernes enzymsystemer, som producerer 90% af vores energi ved forbrænding af vores makro-nærings stoffer: kulhydrat, protein og fedt, og trigge en energi krise i mitokondriernes energiproduktion.

Energikrisen starter en dysautonomi, dysfunktion af det autonome nervesystem, som kan give symptomer fra alle kroppens systemer og rammer især de meget energi krævende celler: hjernecellerne.

Forbrændingen af vores næring til energi, kræver en lang række mikro-næringsstoffer som co-faktorer: vitaminer og mineraler, som ved stress kommer i mangel, hvis de i forvejen er marginalt dækket ind.

Første trin i energiproduktionen har B1, B2, B3 vitamin + Magnesium som co-faktorer og er B1 lige akkurat dækket ind, vil stress tilstanden udløst af vaccinen, skade mitokondrierne og bringe kroppen i en mangel tilstand og udløse utallige symptomer, som kan samles i betegnelsen: Dysfunktion af det autonome nervesystem også benævnt Subklinisk Beri-Beri (den klassiske B1 mangel sygdom).


Behandling af vaccineskader vil omfatte
at støtte og tilføre de faktorer, mikro-nærings stoffer, der indgår i energiproduktionen i mitokondriernes enzym systemer: vitaminer og mineraler, nogle i ekstra stor tilførsel. Først og fremmest B1, B2, B3 vitamin i høj dosis samt Magnesium i normal dosis, som alle indgår i første trin af energiproduktionen.

Endvidere bør man tilføre anti-oxidanter, idet stress tilstanden på kroppen og i hjernen producerer masser af oxidativt stress på systemerne, som skal håndteres med de kendte anti-oxidanter: C-vit, N-Acetyl-Cystein (mucolysin), Glutathion, alfa-lipon syre og E-vit og meget gerne masser af anti-oxidanter i kosten.

Dette er den eneste, korrekte og logiske behandling af vaccineskader, kronisk trætheds syndrom, POTS og narkolepsi og er viden baseret viden og IKKE alternativ behandling.


Sundhedsvæsenet optaget af sygdoms diagnoser
Det "moderne" sundheds system er mest optaget af at kunne putte symptomer i kasser med diagnose numre, så man kan slå op og se hvilket lægemiddel man kan forgifte kroppen med, fremfor at finde ud af hvad det hele er og hvad man kan gøre.

Kronisk trætheds syndrom har ingen sygdoms kode, ingen kasse, derfor "eksisterer det ikke" og man får at vide det er noget man bilder sig ind - "tag dig sammen" er det bedste råd.

Noget uden sygdoms kode "kan ikke eksistere" og bliver derfor heller ikke registreret som bivirkning til vaccination.

... men kronisk trætheds syndrom er reelt som vaccine skade og er et vink med en gigantisk stor vognstang om at disse vaccineskader drejer sig om skader på systemet, der producerer energi.


Alt er Biokemi

Alt er Biokemi
Hver en lille muskelbevægelse, nerveimpuls og tanke, grunden til du kan se og læse dette, er i sidste ende biokemi. Alt hvad der sker i kroppen, alle livsytringer er biokemi. Og biokemien sker i samtlige 80 billioner celler i kroppen. Hver en celle er en lille kemisk fabrik.

Vores 3 makro næringsstoffer er kulhydrat, protein og fedt og forbrændingen og nedbrydning af dem er dit livsgrundlag, det der giver energi til kroppens funktioner og byggestene til opbygning af nyt væv, hormoner og signalstoffer mm.

Men disse processer kan ikke forløbe uden en række livsvigtige mikro-næringsstoffer, som vi alle kender, men meget få gider beskæftige sig med: mineraler og vitaminer.

Kroppen er en helhed
Kroppen er en helhed og man kan ikke se isoleret på et enkelt organ eller organsystem, fordi alle ting påvirker hinanden.

Hvis man skal gøre sig håb om at forbedre tilstanden for de vaccine skadede, er man nødt til at betragte det ud fra synsvinklen "Funktionel Medicin", dvs man ser på hele kroppen, identificerer årsagen og behandler derud fra.

Og det aller aller første man er nødt til at se på ved enhver kronisk sygdom, er kosten og mikro-nærings stofferne, vitaminer og mineraler, for de er afgørende for kroppens funktion, hele energi produktionen og for alle kroniske sygdomme.

Dette er den korrekte og logiske måde at betragte sygdomme.Dysautonomi - Dysfunktion af det autonome nervesystem

​fra internationale organisation for dysautonimi: DysAutonomiaInternational.org .


Dysautonomi er en rodekasse med alle former for forstyrrelse i det autonome nervesystem, ofte underfunktion af det para-sympatiske nervesystem. Det autonome nervesystem indvirker på alle kroppens funktioner, hvorfor alle tænkeligt mulige symptomer kan ses fra alle organer.
Om dysautonomi på Wikipedia.

Nogle tilstande og symptom komplekser, har en diagnose, andre er uspecifikke hvor man ikke kan sætte en diagnose på.

Mange tilstande er en følge af visse begivenheder, uheld, infektion, fysisk, psykisk traume, eller lægepåført som vaccination, eller operation.


Andre kan være arveligt som en mitokondrie DNA mutation. Mitokondrier har sit eget DNA material og deler sig selvstændigt. Oprindeligt i tidernes morgen var det bakterie lignende organismer der invaderede celler og nu lever vi symbiotisk med dem, hvor vi yder husly til dem og de sørger for forbrænding af din mad og de leverer 90% af al din energi. De har 37 gener som koder for enzymer og andre proteiner involveret i din energi produktion.

Der er en række kendte sygdomme, mitokondrie sygdomme, som skyldes mitokondrie DNA gen mutation, nogle ret alvorlige og de ytrer sig alle ved fejl i energi produktionen og dysfunktion af det autonome nervesystem. Man må antage at der er en del mitokondrie genmutationer, som er mindre alvorlige og uden diagnose, men som kan give dysautonomi.

• Artikel: What is Mitochondrial Disease? fra UMDF: United Mitochondrial Disease Foundation.
• Artikel: Too Hot, Too Cold, Too High, Too Low - Blame it on Dysautonomia! fra mitoaction.org
• Min artikel: om B1 vitamin og mitokondriernes energiproduktion.

Der er det særlige ved mitokondrier og deres DNA, at de kun nedarves fra din mor, der er en lige linie gennem din families mødre, tusinder af år tilbage, så det kendte nedarvnings mønster gælder ikke her. Dog indgår 1000+ gener fra din cellekerne i dannelse af mitokondrierne og nogle af deres energisystemer, så der kan også være alm arvelighed involveret.

Mitokondrie skader kan også ske spontant i et foster, og hvis det overlever og er en pige kan en mitokondrie DNA mutation nedarves til følgende generationer. 
Der er også det specielle ved mitokondrier at ægget, som fører mitokondrierne, har måske 500 mitokondrier, og kan indeholde både normalt og muteret mitokondrie DNA.


​Dysautonomia dysfunktion af autonome nervesystem - mitokondrie dysfunktion
​Dysautonomia er en dysfunktion af det autonome nervesystem med årsag i mitokondrie dysfunktion, derfor kan du afhjælpe tilstanden ved at støtte mitokondriernes energiproduktion og støtte det para-sympatiske nervesystem.

Kendte dysautonomier er: kronisk trætheds Syndrom (CFS), ME (myalgisk encephalomyelit) og POTS (Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome), som kendes fra vaccine skadede unge kvinder (HPV-vaccine skader). De samme skader kan ses efter diverse virus infektioner.
Fibromyalgi er en dysautonomi, som følge af skader eller påvirkning af halsregionen hvor nervus vagus og den forlængede rygmarv (hvor vagus udspringer) er.

Mange sygdomme, hvis ikke alle, har elementer af forstyrrelse af det autonome nervesystem: Parkinson's, auto-immune sygdomme. 


Video: What is Dysautonomia? - fra dysautonomia information network: Dinet.org


Video: Dysautonomia tilstanden POTS - Living with Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. fra dysautonomia information network: Dinet.org interessant, men drugs drugs drug... hvad med en lille bitte tiny bitte lille vitamin!!!!!! - tag aldrig serotonin reuptake inhibitors, der er forfærdelige bivirkninger og flere ved udtrapning. Alm kosttilskud som 5HTP som er forløber, er lige så effektiv - og Magnesium, B1, B2, B3. Vand og salt for at forøge blodvolumen, Aswhaganda & Gensing, adaptogen urter


Video: Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome (POTS). Dr John Bergmann, kiropraktor


• Internationale Organisation for Dysautonimi: DysAutonomiaInternational.org
• Dysautonomia information network: Dinet.org
• artikel: The Postural Tachycardia Syndrome (POTS): Pathophysiology, Diagnosis & Management


Vaccineskaderne er forstyrrelse af energi produktionen - så hvor produceres energien i kroppen?

90% af al energi i kroppen produceres inde i vores mitokondrier, som er vores små kraftværker inde i vores celler, oprindeligt tidligt i livets opståen, fremmede encellede organismer, men som vi nu lever i symbiose med, hvor de leverer energi til os ved forbrænding af makro-nærings stofferne, kulhydrat, protein, fedt og vi giver husly til dem.

Mitokondrierne udgør ca. 10% af vores kropsvægt og de er særlig talrige, et par tusinde stykker, i vores mest aktive celler: hjerne, hjerte, lever, muskler. De har fortsat sin egen "cellemembran", sit eget RNA i ribosomer og sit helt eget DNA materiale, som du har arvet fra din mor (ikke far) og de deler sig selvstændigt.


Du kender en lignende symbiose fra koraller (polypdyr), som huser encellede alger, der udnytter sollyset til at producere næringstoffer til korallen, de lever i symbiose med hinanden og kan ikke leve selvstændigt. Uden algen dør korallen og uden sollys kan algen ikke leve, derfor vokser korallen kun så langt sollyset rækker.

I disse tider er der meget tale om udryddelse af koralrev, men vores egne "alger", mitokondriernes tilstand, er der ingen der taler om, til trods for de er livsvigtige og har afgørende betydning for alle sygdomme og nemt bliver skadet af miljøgifte, lægemidler, vacciner, forkert kost, fejlernæring i form af høj kalorie indtag, men med underskud af mikro-næringsstoffer.

Uden mitokondrier dør du på få sekunder, men der er ingen der interesser sig for det vigtigste i dit liv og om dine mitokondrier mistrives. Ingen lægemidler eller vacciner bliver testet for mitokondrie skader og sundheds systemet er helt uden interesse.

 
Mitokondrierne har, udover at levere det meste af vores energi, i stor udstrækning overtaget kontrollen med vores celler og kontrollere dine cellers livscyklus og aflæsning af dine gener, de kontrollerer en stor del af dit liv.

Cancer er en mitokondrie dysfunktion, hvor deres energi produktion næsten er sat ud af funktion og hvor de har misten kontrollen med cellerne, så cellerne deler sig uhæmmet.

Cellen får nu hovedsaglig kun energi fra de sidste 10% af energiproduktionen, nemlig det der foregår uden for mitokondriet, en forbrænding af glucose, til pyrovat som normalt, men herefter transporteres det ikke ind i mitokondriet, som normalt til en iltforbrugende fuldstændig forbrænding, men bliver ufuldstændigt forbrændt som en fermentering, uden brug af ilt, til laktat (mælkesyre) som er slutproduktet, hvorfor cancer celler er mere sure end normal og med lav energi.

Otto Heinrich Warburg, nobelpris vinder 1931. "A cell which has low ATP energy is the very definition of a "cancer cell". Cancer growth is caused by tumor cells generating energy (ATP) mainly by anaerobic breakdown of glucose (known as fermentation, or anaerobic respiration)".


CitronSyre Cyklen I Mitokondrierne
Inde i mitokondrierne foregår Citron Syre Cyklen, en kæde af biokemiske reaktioner, som er en kontrolleret forbrænding af kulhydrat, protein og fedt, som producerer 90% af vores energi og for at den kan køre optimalt, kræves en lang række co-faktorer, mikro-næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Er de ikke til stede kører energi produktionen nedsat.

Mitokondrierne er følsomme for udefra kommende fremmede stoffer og især er deres DNA følsomt, for det er ikke beskyttet af proteiner, som vore eget DNA, som ligger inde i cellens cellekerne (nucleus i tegningen nedenfor).

Vi har "lovet" mitokondrierne at huse dem og passe på dem, mod at de laver energi til os. Men vi passer ikke på dem, vi sviner dem til med miljøgifte, lægemidler og fremmede stoffer i vacciner.Her er din motor og forbrændings anlæg - 90% af din energi produktion sker i cellens mitokondrier


90% af din energi produktion sker inde i mitokondrierne

90% af din energi produktion sker inde i mitokondrierne, som en kæde af biokemiske reaktioner, kaldet citron syre cyklen, med tilknyttet elektron transport kæde i mitokondrie membranen, der forbrænder makro-næringsstofferne: kulhydrat, protein og fedt, i en kontrolleret forbrænding og producerer energi i form af energi rige molekyler ATP.

En lang række mikro-nærings stoffer, er co-faktorer, katalysatorer, for processerne og nødvendige for at forbrændingen og energi produktionen, kan forløbe optimalt. Om mitokondrier på Wiki.Lægemidler, Vacciner, miljøgifte, mikrobølge stråling (din mobil) skader mitokondrierne

Stort set ALLE lægemidler og alle vacciner påvirker mitokondrierne negativt. De fremmede giftstoffer i Vacciner er aldrig testet, men man ved de er skadelige: Aluminium, Polysorbat 80 (tween 80), og kviksølv (i svineinfluenza vaccine), dertil kommer hele eller dele af virus, det man skal immuniseres for, men også protein fragmenter fra gærceller eller bakterier fra vækstmediet, som virus er dyrket i. (Gardasil indlægs seddel).

Det er en hel suppe du får sprøjtet ind og du bør krydse fingre for at det går godt og du overlever nogenlunde indtakt.

Men det er ikke kun vaccinens tilsætnings stoffer, der kan skade, det kan immunreaktionerne fra virus delen og gærcelle proteiner også (Gardasil vaccinen dyrket på gær) og immun reaktionerne forstærkes af tilsætnings stofferne, det er meningen, men man ved ikke hvilke mekanismer. 

Dertil kommer at det hele kan trigge en auto-immun reaktion og forstyrre tarmen og tarmflora og give utæt tarm. 


​Lægemidler og Vacciner er som en elefant i en glasbutik - man ved ikke på forhånd, hvilke skader de laver

Stort set samtlige lægemidler og miljøgifte, tungmetaller, pesticider, påvirker mitokondrierne negativt. De virker som en elefant i en glasbutik - man ved ikke på forhånd hvilke skader der sker.

Vacciner har talrige fremmed elementer og gifte som indsprøjtes i dig, som kan påvirke mitokondriernes energi produktion, dertil kommer effekt og skade og oxidativt stress fra immunreaktionerne.

Vaccine skaderne har trigget en kæmpe energi krise i mitokondrierne og dermed i vores energi. De kan sige tak for sidst, du passede ikke på os og nu er det payback time.

Vi ved godt du ikke mente det ondt, men du stolede på lægemiddelindustrien, og nu er det altså dig der må lide.


De mest ramte vaccine skadede Piger, er atleter
Naturligvis må det være sådan, de har trænet hårdt, haft stor energi omsætning, især med høj indtagelse af kulhydrater og når energi produktionen rammes med de skadelige stoffer i vaccinerne, rammes energiproduktionen ekstra hårdt.

Citronsyre cyklen er især fokuseret på energiproduktion fra kulhydrater og hvis nogle af mikronærings stofferne er marginalt dækkede, skrider hele energi produktionen under stresspåvirkningen fra hård træning og følge efter vaccinens skadelige stoffer og immun reaktionerne, der følger, påvirker energi produktionen, som kollapser. Skaderne sker typisk ikke efter første injektion, men efter 2. eller 3. injektion, hvor en yderligere "boost" immunreaktion også sætter ind.Hvordan foregår denne energi produktion og hvilke mikro-nærings stoffer indgår?

​Biokemiske reaktioner i mitokondrierne som producerer 90% af din energi

​Din energiproduktion er ikke kun afhængig af makro næringstofferne: Kulhydrat, fedt og protein som brændsel. En lang række co-faktorer er nødvendig for at forbrændingen og energiproduktionen sker i det hele taget, og kører optimalt. 


Energiproduktionen i denne cyklus, er hele grundlaget for dit liv og helt fundamentalt. Afbrydes denne cyklus dør du på få sekunder, hvilket ses ved cyanid forgiftning, som hæmmer et mitokondrie enzym og afbryder energi produktionen.

Der er biologisk logisk set, talrige mellemstadier fra normal optimal energi produktion og til helt stoppet energiproduktion

Til trods for at denne energiproduktion er helt fundamental for dit liv, er ingen læge interesseret i eller har kendskab til dette og misser fuldstændigt alle mellem stadier mellem normal og død.

Vaccinationen skader mitokondrierne
Vaccinationen kan direkte skade mitokondriernes membraner og enzymsystemer, men kan også stresse mitokondriernes så meget at hvis en af elementerne i energi produktionen i forvejen er sparsom, vil det udløse en energi krise i mitokondriernes energi produktion og særligt hjerneceller er meget energi krævende.

Jeg refererer til nedenestående tegning. Den aller første reaktion i energi produktionen er fra pyrovat til Acetyl-CoA katalyseret af enzymet pyrovat dehydrogenase som har B1 vitamin og Magnesium som co-faktor.

Allerede her går det galt. Ved stress på kroppen efter vaccinationen og høj indtagelse af kulhydrat, kræves mere B1 (som også hedder thiamin) og er man marginalt inddækket, kommer man i B1 mangel, som påvirker hele det autonome nervesystem, som består af det para-sympatiske nervesystem (hvile, rest-and digest system) og det sympatiske nervesystem (stress, fight-or flight).

Energikrisen og forstyrrelse at det autonome nervesystem påvirker samtlige systemer i kroppen og hjernen, som er meget energi krævende, og særlig følsom for denne energi krise, dertil kommer oxidativt stress på hjernen hjulpet til af vaccinens Polysorbat 80, som åbner blod-hjernebarrieren så flere skadende stoffer kan komme ind i hjernen. 


​Det er præcis det der sker ved vaccineskade, idet B1 vitamin ofte er marginalt dækket og stress på kroppen og især samtidig med stor indtagelse af kulhydrater, vil udmagre kroppens B1 vitamin lagre (som kun er 30 mg totalt) og bringe kroppen i B1 vitamin mangel og subklinisk Beri-Beri, som er den klassiske B1 vitamin Mangel sygdom, som man har kendt hundredvis af år i østen med indtagelse af polerede ris (uden B vitaminer).

​B1 mangelsymptomer er mange og i starten uspecifikke og den subkliniske beri-beri, flyver fuldstændig under radaren og opdages ikke, for man interesserer sig ikke for mikronærings stoffer og kender det ikke. Beri-Beri på Wiki.


Test for B1 mangel
B1 mangel er heller ikke noget man normalt undersøger for og hvis man gør, er det for B1 vitamin, som kun vil vise sig unormal i ekstreme tilfælde. Den korrekte undersøgelse for B-vitamin mangel er røde blodlegemers transketolase enzym aktivitet, men det bliver ikke lavet.

Artikel: Thiamine Deficiency Testing: Understanding the Labs. "Erythrocyte Transketolase measuring is the only way of showing that the activity of thiamine is normal. Transketolase requires two cofactors, thiamine and magnesium, Because thiamine is vital to cellular energy production, its deficiency affects first the tissues that are the most active oxygen using tissues, the brain, nervous system and heart."


Citronsyre cyklus også kaldet Krebs cyklus sker i mitokondrierne title=

​Citronsyre cyklus også kaldet Krebs cyklus, sker i mitokondrierne. Denne tegning er fokuseret på forbrænding af kulhydrat, men forbrænding af protein og fedtstoffer er også koblet på. Se øverst t. venstre: fedtsyre, aminosyre, kulhydrat.

Læg mærke til de mange mikro-næringstoffer, co-faktorer og katalysatorer i energiproduktionen. Du ser at B vitaminerne er repræsenteret som en hel serie af forskellige B-vitaminer, derfor kaldes B-vitaminer også B-complex

Mikronæringstoffer til Citron syre cyklen:
B1(thiamin), B2(riboflavin), B3(nicotin amid), B5(pantothensyre), B6(pyridoxin), B7(biotin), B9(folat), Magnesium, Mangan, C-vit, Jern, cystein (aminosyre), glutathion(vigtigste anti-oxidant), carnitin, Q10


Kulhydrat forbrænding fra Glucose (blodsukker) til Pyrovat sker uden for mitokondrierne (øverst), herefter transporteres Pyrovat ind i Mitokondrierne og bliver fuldstændig forbrændt i citron syre cyklus til Energi, Vand og CO2, ligesom når du brænder benzin, men man kan ikke have en levende flamme i dette anlæg, i stedet produceres energi som energi rige molekyler: ATP som kan betragtes som små batterier, der kan give energi til kroppens andre biokemiske processer.

Det første trin i energi produktionen, starten på citron syre cyklen, er omdannelse af Pyrovat til acetyl-CoenzymA, hvor B1 + Magnesium er katalysatorer for processens enzym pyrovat dehydrogenase. Høj indtagelse af kulhydrat - sukker og store mængder brød, chips, kage, slik, sodavand, popcorn kræver ekstra meget B1 og Mg og mangel på især B1 vitamin giver subklinisk Beri-Beri og dysfunktion af det autonome nervesystem.
Beri-Beri har været kendt især i østen i hundredvis af år ved ensidig kulhydrat kost med polerede ris hvor den vitamin rige skal er fjernet. MEN denne sygdom er i høj grad aktuel i et moderne samfund, men mest som subklinisk beri-beri.  


Protein og Fedt forbrænding - indgår også i cyklen
Nedbrydning af protein til aminosyrer & fedt til fedtsyrer, bliver til Acetyl-CoA og er koblet på citronsyre cyklus derfra. Se øverst til venstre i tegningen.
Aminosyrer kan dog også gå til opbygning af nye proteiner uden at blive forbrændt og Fedtsyrer kan gå direkte til kroppen og indlejre sig i cellemembraner eller i fedtlagre, uden først at blive nedbrudt.

Elektron transport kæden - danner det meste ATP
Langt det meste ATP dannes i elektron transport kæden, som citron syre cyklen føder. Se nederst til højre i tegningen.

Elektron transport kæden er et enzym system lokaliseret i mitokondriets membran og NADH og FADH2 er nøgle faktorer samt en lang række co-faktorer, som jeg har angivet i tegningen.

NADH er Nicotin-Amid-Dinucleotid-H. Hov! - kig lige på dit vitamin glas og find nicotin amid under B3 vitamin. B3 vitamin indgår i denne nøglefaktor. NADH på Wiki. Nicotin-Amid (B3) på Wiki. Jeg anbefaler kun B3 i normal dosis.

FADH2 er Flavin-Adenin-Dinucleotid-HH. Kig på dit vitamin glas og find Flavin (riboflavin), det er B2 vitamin, som indgår i denne nøglefaktor. FADH2 på Wiki. Flavin (B2) på Wiki.


Oxidativt stress
Forbrændingen danner også forurenende stoffer i form af frie radikaler som giver oxidativt stress, som oxiderer ting, der ikke skal tilføres ilt. Du kender det fra når din bil ruster eller når et halvt æble bliver brunt.

Oxidativt stress i kroppen er når dit væv "ruster" og det skyldes frie radikaler, høj-reaktive molekyler som er parat til at forbinde sig med hvad som helst, hvorfor det skal deaktiveres hurtigst muligt. Du kender et af dem: brint-over-ilte, når du dupper det på et sår reagerer det og bruser op og frigiver ilt = oxidativt stress.


Til at håndtere oxidativt stress har vi et helt system af anti-oxidanter med C-vitamin, Glutathion som er hoved anti-oxidanten, lipon-syre og E-vitamin. Du kan skrabe lidt af en C-vit tablet og komme på æblet - det beskytter mod at det bliver brunt.

Er vi i underskud med dette anti-oxidant system, som forværres yderligere ved stress, sygdom, infektion, fysisk eller psykisk traume... eller vaccination, tager det oxidative stress overhånd og forårsager skader og inflammation og mere skade.... og det er oven i energi krisen.Støt mitkondriernes energi produktion med mikro-næringstoffer

Det er oplagt at støtte mitokondriernes energi produktion med de co-faktorer, der indgår i energiproduktionens enzymsystemer og her vil jeg foreslå, som de vigtigste: B1 og Magnesium som indgår i starten af energi produktionen samt B2 og B3 som indgår i de vigtige NADH (B3) og FADH2 (B2) de to første trin i elektron transport kæden.

B1, B2, B3 som højdosis og Magnesium som normaldosis. B-vitaminerne er vandopløselige og overskud udskilles via urin og de fleste kan man tage i stor dosis uden negativ effekt. Den eneste B-vit som er direkte skadelig i stor dosis er B6, som kan give nerve skader, der skal man holde sig til max 50 mg som højeste dosis.

B-vitaminer og C-vitamin er vandopløselige, der er ingen større opmagasinering i depoter og det udskilles hurtigt via urinen det der ikke optages til cellerne og det bør derfor tilføres konstant... og som kosttilskud fordeles over dagen. B2 vitamin er gult og urinen bliver gul hvis du tager ekstra meget B2.

For B vitaminerne fordel på 2 doser dagligt. C-vitamin her anbefaler jeg 500 mg x 4 til alle og tager det selv, altså 2 gram fordelt over 4 gange.
Der bør suppleres med multi-vitamin tablet og B-combi tablet samt de kendte anti-oxidanter. Længere nede på siden vejledning hvad man kan tage. ....

En kort oversigt for B1, B2, B3 og Mg
• B1 Thiamin (*se også nedenfor): 150-450 mg x 2 daglig. 150 mg er ½ tablet af B1 Stærk 300 mg (kun apotek i håndkøb). Du kan også få denne 1 00 mg tablet i nogle helsekost men ikke Matas.
• B1 som Allithiamine 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England

• B2 Riboflavin: 200 mg x 2 daglig. Jeg finder kun en 100 mg tablet f.eks her på helsebixen, du kan også få den i Helsam butikker, men ikke helsemin og Matas. Apoteket her kun en 20 mg og matas kun en 25 mg.
NB B2 vitamin er gult og urinen bliver gul hvis du tager ekstra meget B2.

• B3 Vitamin: Fås i forskellige former. Den mest alm. B3 er nicotin-amid. Jeg vil foreslå 200 mg x 2 daglig. Du kan få denne 200 mg i Helsebixen og Matas mm. Jeg anbefaler sammen med højdosis B1,B2,B3 denne B-combi: Omni-B-active som indeholder 50 mg B3 som inositol-hexa-nicotinate, en anden form for B3.

Til degenerative hjernesygdomme anbefaler jeg i stedet for nicotin-amid denne: B3 Vitamin som Nicotinamide-Riboside. Fordi det ser ud som om Parkinson's har problemer med nicotin-amid og riboside formen følger en anden vej og en mere direkte boost af NAD. Se min artikel om degenerative hjernesygdomme.
• B3 som nicotinamid-ribosid: Tru Niagen 150 mg kapsler, 60 stk.1 x 2 dgl. altså til 1 md. På amazon.co.uk fra England £37.94

• Magnesium+Kalk: Cal-Mag med D-vit og K2.vit. 1 tabl x 3 daglig, svarende til 500 mg Kalk og 500 mg Magnesium. Magnesium som citrat, som optages godt, mens Mg-oxid, som du finder i de fleste præparater, optages dårlig. Cal-Mag med D og K2 vit. Se Matas mm.


* Vedr. B1 vitamin og dosering af B1
Den almindelige B1 er thiamin-hydrochlorid, optages ikke så godt fra tarmkanalen. Desuden kræver den thiamin transporter molekyle for at trænge ind i cellerne, måske har du problemer med disse thiamin transporter f.eks en genmutaion i de 2 gener der er ansvarlig for de 2 thiamin transporter molekyler.

Jeg foreslår du starter med den almindelige, men hvis der ikke er forbedring af energien, vil jeg foreslå at supplere med en anden B1 vitamin, som optages bedre og bedre til hjernen og som ikke kræver thiamin transporter molekyle, nemlig Allithiamin, som du kan få fra England.

Den alm B1 når til hjernen, men den kræver to transporter molekyler for at nå ind til cellernes indre hvor den skal virke, så hvis man har problemer i disse transport mekanismer, bør man tage denne allithiamin i stedet eller hvad jeg foreslår tage begge. Allithiamin optages bedre, så man behøver mindre dosis af den.

Er du helt elendig, vil jeg foreslå du starter med det samme med denne sammen med den almindelige B1, men start småt, det kan være enzymsystemerne er så belastede, at du får det værre i starten, så start småt og øg dosis langsomt, så dine enzymer, kan følge med, de skal op i gear. Langsomt kunne være 1/4 tabl af 300 mg daglig altså 75 mg af den alm. B1 og en tablet af af allithiamin 50 mg. Og øg langsomt efter 1 uge og igen efter 2 uger.
• Allithiamine (Vitamin B1) 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England

Videoer om B1, B2, B3 og Magnesium

​Video: Vitamin B1 (Thiamine) Deficiency: the "Great Imitator" of Other Illnesses. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Video: Parkinson og B1 + B2 - Can Parkinson's Disease Be Reversed? Dr. Eric Berg DC, kiropraktor. Han nævner i slutningen at "benfothiamin" er bedre til hjerne symptomer, fordi det optages over blod-hjerne barrieren, det er en fejl, det gør det ikke, det skal være Allithiamin.

​Video: Subclinical Pellagra (Vitamin B3 Deficiency) Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

​Video: Amazing Magnesium + B1. Dr. Eric Berg DC, kiropraktor

Referencer B1, Gardasil vaccineskader og pots:
• Min artikel på denne blog om B1 Mangel.
• Bog som PDF download
(se også nedenfor):Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia, and High Calorie Malnutrition. af Derrick Lonsdale, Chandler Marrs
• Artikel
på wiki: Thiamine
• Artikel på wiki: Thiamine deficiency
Artikel: Neurological, Psychiatric, and Biochemical Aspects of Thiamine Deficiency in Children and Adults. "The brain is highly vulnerable to thiamine deficiency due to its heavy reliance on mitochondrial ATP production"
• Artikel som pdf: High-dose thiamine as initial treatment for Parkinson’s disease.
• Artikel: The beneficial role of thiamine in Parkinson’s disease: preliminary report
• Artikel: Is there a role for thiamine in the myelination process?
• Artikel: Thiamine Biochemistry. "Thiamine (vitamin B1) is essential to the health of all living generating cellular energy and downstream production of amino acids, nucleic acids, and fatty acids"
• Artikel: Beriberi is Alive and Well in America
• Artikel: thiamine deficiency
• Artikel: Energy Loss as a Cause of Disease
• Artikel: Dementia and Thiamine Deficiency
• Artikel: An Incredible Story of Illness: Longstanding Energy Deficiency in a Child
• Artikel: The Sugar – Thiamine Connection in Adverse Reactions
• Artikel: Beriberi, the Great Imitator
• Artikel: Thiamine deficiency - Beriberi – A forgotten disease
• Artikel: Thiamine Deficiency Symptoms & Dangers You Don’t Want to Ignore
• Artikel som pdf: About Thiamine (B1) and Thiamine Deficiency
Artikel: 11 Signs and Symptoms of Thiamine (Vitamin B1) Deficiency
• Artikel: Long-Term Treatment with High-Dose Thiamine in Parkinson Disease: An Open-Label Pilot Study
• Artikel: Post Gardasil POTS and Thiamine Deficiency
• Artikel: Cerebellar Ataxia and the HPV Vaccine – Connection and Treatment
• Artikel: Five Years After Gardasil: Nursing my Mitochondria
• Artikel: Solving the Medically Unsolvable: Gene, Nutrient, and Diet Interactions with Dysautonomia
• Artikel: Pellagra - niacin deficiency B3 i Wiki
• Artikel: How Can Something As Simple As Thiamine Cause So Many Problems?
• Artikel: Thiamine Deficiency Testing: Understanding the Labs
• Artikel: What's to know about dysautonomia? on medicalnewstoday
• Artikel: Thiamine transporter på Wiki
• Artikel: Thiamine transporter 1 SLC19A2 chromosome 1
• Artikel: Thiamine transporter 2 SLC19A3
• Artikel: Thiamine Metabolism Dysfunction Syndrome 2
Artikel:   Disease - Thiamine metabolism dysfunction syndrome 2, biotin- or thiamine-responsive type
• Artikel: An open-label pilot study with high-dose thiamine in Parkinson's disease
• Artikel: The Beneficial Role of Thiamine in Parkinson Disease
• Artikel: Navigating Thiamine Supplements
• Artikel: The Effects of Thiamine Tetrahydrofurfuryl Disulfide on Physiological Adaption and Exercise Performance Improvement
• Artikel som PDF: Peripheral Sympathetic Nerve Dysfunction in Adolescent Japanese Girls Following Immunization with the Human Papillomavirus Vaccine
• Artikel som pdf: Peripheral Sympathetic Nerve Dysfunction in Adolescent Japanese Girls Following Immunization with the Human Papillomavirus Vaccine.
• Artikel som pdf: Acute Disseminated Encephalomyelitis Following Immunization with Human Papillomavirus Vaccines
• Artikel som pdf: HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway
Artikel som pdf: Thiamine and magnesium deficiencies: keys to disease. Med Hypotheses
• Artikel:

Bog: Thiamine Deficiency Disease, Dysautonomia, and High Calorie Malnutrition. af Derrick Lonsdale, Chandler Marrs

Om bogen:
Omhandler thiamin-mangel sygdom, dysautonomi og underernæring ved højt kalorieindtag. Bogen  undersøger hvordan thiamin mangel, påvirker funktionerne i hjernestammen og det autonome nervesystem ved hjælp af metabolske ændringer på mitokondrie niveau.

Thiamin mangel afsporer mitokondrie oxidativ metabolisme og giver anledning til den klassiske sygdom beriberi, som i sine tidlige stadier kan betragtes som prototypen for en række forstyrrelser, som vi nu anerkender som dysautonomi.

Download bogen som PDF

​Denne bog repræsenterer et livs arbejde for hovedforfatteren, Dr. Derrick Lonsdale (MD), og et samarbejde med hans medforfatter Dr. Chandler Marrs (phd), som administrerer websiden: hormonesmatter.com

Om gardasil og Pots i bogen
• side 43: Case Example 1.3 Pharmaceutically Triggered Dysautonomia
• side 88. Postural Orthostatic Tachycardia
• side 89. Case Example 2.2 POTS and Thiamine Deficiency Post-Gardasil Vaccine
• side 309. Post-Gardasil With Thiamine Deficiency, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome, Hashimoto’s, and Other Dysautonomias
• side 418. Case Example 7.11 Vaccine-Induced Hypersomnia, Hashimoto’s, POTS, and Cerebral Salt Wasting

Se min artikel om ubalance i det Autonome Nervesystem og hvordan du kan rette det ved at stimulere nervus vagus og det parasympatiske nervesystem

==> Gå til artikel

Vaccine Industrien er Big Beskidt Business

​Vaccine industrien er big big business, beskidt og med korruption

CDC i USA (center for disease control and prevention), tjener penge ved at sælge vacciner, modtager betaling for at godkende vacciner og har medicinal industri tilknyttede ansatte eller tidligere industri ansatte medarbejdere. Der er mange svingdøre.

USA's regering holder hånden over medicinal industrien. Profit er det vigtigste, mens befolkningens sundhed blot er noget man kan udnytte som en guldgrube og grundlaget for profitten. Medicinal firmaerne har fået ansvarsfrihed af USA regering, så man ikke kan stille dem til ansvar for vaccineskader. De vred armen om på regeringen og forlangte det.

Nu er Google og Youtube (som ejes af Google), begyndt at censurere videoer og fjerne kritiske vaccine videoer. Amazon som er verdens største boghandel og verdens 2. største firma, er begyndt at censurere og fjerne kritiske bøger om vaccine og alternativ sundhed. Sandsynligvis efter pres fra medicinal firmaer, som ikke vil have kritik af vacciner eller information om alternativ sundhed.


Præsident Bush, som har interesser i medicinal industrien, gav industrien fri for ansvar og indførte i stedet en skat på vacciner, som betaler et vaccine råd, som yder erstatning for vaccine skadede. Men det offentlige stritter meget imod at erkende skader og give erstatning, for "vacciner kan da ikke gøre skade", de er jo testet og absolut sikre. NOT.

Det gælder også Danmark, folk må kæmpe i årevis og prøve at overbevise det offentlige at det er vaccinen der er årsag til deres elendighed og det tager år at få en evt erstatning og få for det, for der er ingen diagnose kode og bevis for at vaccine kan give skade, suk.

Og de som skal indrømme at vaccine kan give skade, er de samme som lige har godkendt det til brug i Danmark.


Herefter er vejen banet for industrien til at fylde befolkningen med vacciner, der er dårligt undersøgte - og der kommer mange i fremtiden, de fleste helt unødvendige.

De er ikke blot dårligt undersøgte, med mangelfuld dokumentation, små forsøg som de selv kan udvælge. F.eks de kan lave så mange forsøg de har lyst til, lad os sige de laver 10 og kun den ene viser 20% beskyttelse. Herefter tager de denne ene undersøgelse og pludselig er der en vaccine som bliver markedsført som effektivt mod XXX.

Sådan er det iøvrigt med alle lægemidler, de kan selv udvælge forsøg som har en statistisk signifikant effekt, selvom det kun er 10% bedre end placebo. Så markedsføres det som den store åbenbaring og virksomt mod.... De fortæller ikke om de forsøg der ikke viste noget og hvor lidt forskel der var fra placebo - og uønskede virkninger, som vacciner og lægemidler ALTID har forbigås og betegnes som "bivirkninger". Man glemmer også at fortælle at bivirkninger indrapporters meget sparsomt.

Der er også helt bevidst svindel, Merck en af de helt store i vaccine produktion er taget 2 gange i vaccine svindel med forfalskning af resultater:  Merck Fighting Fraud Lawsuits in U.S. Courts on MMR and Gardasil Vaccines.


Ved Vaccine kliniske forsøg følges symptomer kun et par uger. Men lokal irritation og rødme er helt uinteressant. Selvom nogle børn dør samme dag som vaccinen og andre går i coma eller bliver meget dårlige, hvorefter det hele går ned ad bakke med deres helbred, er det langtids skadevirkning, der er mest interessant og her de største skader viser sig.

Og det gælder også Gardasil HPV vaccine skaderne. De begynder først efter 2. eller 3. injektion, hvorefter skaderne accelererer til personen er helt ødelagt.

Vacciners tilsætnings stoffer
En anden ting med vaccine er, at tilsætnings stofferne "adjuvants" slet ikke er undersøgt for skadelig virkning og når de tester måles de ikke overfor saltvand som kontrol, men en kontrol med disse adjuvantia i. Så får man mindre forskel i bivirkninger og det er jo formålet, at vise at vaccinen er helt harmløs, mener de! og hvis bivirkninger fremkommer i adjuvantia gruppen, kan det jo ikke være vaccinen - øhh! - men det er måske adjuvantia indholdet der giver bivirkninger, ikke?


En alm. brugt tilsætning er aluminium, det er standard i dræbte vacciner. Man ved det er neurotoksisk. Man har brugt det i 80 år og regner så som sikkert, men det er aldrig testet.

Man ved at det forøger immunrespons, men ved ikke hvordan det virker. Man finder f.eks. aluminium i lang tid hos vaccinerede personer. Det forsvinder ikke lige med det samme, men bliver i kroppen og laver problemer.
Aluminium er en kraftig inducer for oxidativt stress.

• Artikel: High Aluminum Found in Autism Brain Tissue

Derfor er aluminium farligt i en vaccine

Endnu en adjuvans er Polysorbat og tween 80 som tilsættes for at øge immunrespons, det er også skadeligt og man ved ikke hvordan det virker. De bryder begge blodhjerne barrieren, hvilket medicinal firmaer godt er klar over, for de bruger det i chemo midler til hjerne tumor, netop for at åbne til hjernen.

Polysorbat og tween 80 forårsager microglia aktivering, en kronisk aktivering af hjernens immunsystem. hvis du får det i ung alder får du autisme, i en senere alder kronisk træthedssyndrom.

Men naturligvis er de ligeglade med at det er skadeligt og når man bruger det i kontrollen registreres skader ikke som bivirkning og de fleste skader er alligevel langtids skader, som slet ikke registreres. 

I nogle vacciner bruges kviksølv som konservering. Det er en kendt neurotoksisk substans.


Når det drejer sig om Virus vacciner, så kan man ikke dyrke virus uden det dyrkes i nogle levende celler. I gamle dage levende hønseæg, i dag bakterier, gær eller cellekulturer. Man kan ikke isolere virus fra sådan en suppe uden at få andre ting med, protein fragmenter fra dyrknings mediet, som også vil være med i vaccinen og lave en immun respons, fuldstændig ukendt og gambling med folks sundhed.

Børn i USA er de mest syge i den vestlige verden - og de børn i verden der bliver vaccineret mest, startende med Hepatitis vaccination dag 0, den dag de bliver født. Ikke en joke, men sandt. Hallo, det er en seksuelt eller narkoman overført sygdom, hvor er fornuften at give til et spædbarn? - og hvor hjernen er langt fra udviklet. Sindsygt.


​Vacciners bivirkninger
Kan være alt fra død til alle mulige immunologiske, inflammatoriske og auto-immune ting og milde til alvorlige hjerneskader.

Immunologiske ting sker, som følge af deres natur, ikke straks og meget bekvemt for medicinal firmaerne, efter det kliniske forsøg er overstået, for forsøgsperson følges kun kort tid, så det bliver aldrig registreret som en bivirkning.

I den milde ende er at tarmflora og tarmepitelet bliver skadet og tarmen utæt, hvilket indirekte kan give en række følgeskader, som umiddelbart ikke sættes i forbindelse med en vaccination og som igen, sker efter det kliniske forsøg er overstået.

Gardasil - HPV vaccine, en af de største vaccine katastrofer

​Gardasil - HPV vaccine, en af de største vaccine katastrofer
Gardasil, vaccinen mod HPV virus (livmoderhals kræft), som også har være brugt i Danmark i flere år, er en af de største vaccine katastrofer. Hundredvis af danske piger og unge kvinder er skadede, har fået smadret sin tilværelse og kan ikke få livet til at hænge sammen.

Samtidig kan de ikke blive anerkendt som vaccine skadede, for "vacciner er jo sikre" og det kan absolut ikke være vaccinen og det er iøvrigt noget pjat. Det sædvanlige ævl fra det offentlige sundhedssystem, når man står over for noget man ikke forstår. De samme som har godkendt vaccinen til Danmark, er de samme som vurderer at det er noget pjat.

Resultatet af HPV vaccine taler sit tydelige sprog i Danmark
Men resultatet af HPV vaccinen taler sit helt eget tydelige sprog. Se disse support grupper og sider om HPV skadede i Danmark og se videoen "de vaccinerede piger" nedenfor, som er en dokumentar fra TV2 om 47 danske HPV skadede piger.
Beskrivelse af de enkelte piger. Fra TV2 udsendelse

Desværre bliver video'en fjernet igen og igen, men jeg har tidligere downloaded den og har sat den på min egen Vimeo som er en alternativ videoplatform.

• Gardasil indlægs seddel som pdf.
• Vaccine info side om HPV skadede: Vaccineinfo.dk
• Facebook side om de danske HPV skadede: HPV vaccine info
Deres webside: hpv-vaccine-info.org
• Facebook side Landsforeningen Hpv-bivirkningsramte
Facebook side: UK Association of HPV Vaccine Injured Daughters
• En dansk families historie om HPV: The Gardasil Experience in Denmark: One Family’s Story
• Beskrivelse for de enkelte piger. Fra TV2 udsendelse
• HPV pigerne er desværre ikke forsvundet, de er stadig syge og nye kommer til
• May Days dækning af HPV-skandalen med fokus på Sundhedsstyrelsens trusler mod læge Stig Gerdes
• Læge Stig Gerdens Behandlingsmanual for HPV som pdf
• Glutathion-niveauet er vigtigt
"Professor Emeritus i kemi, Boyd E. Haley, er dybt bekymret m.h.t. det øgede antal vaccinationer, der anbefales for at forhindre svineinfluenza og andre influenza-sygdomme"
FDA Approves Dangerous Gardasil Vaccine for Adults in the U.S
•  “Vaccines are Not for Public Health, It’s Really About Profit” — Former Merck Sales Rep Reveals


Pigerne lider af kronisk trætheds syndrom og man har vanskelighed med at putte deres symptomer i en kasse som man kender. Hallo kroppen er ligeglad med kasser og betegnelser. Kroppen er i vildt oprør og der er noget helt galt.

Den eneste kendte ting man kan putte en betegnelse på er: POTS, Postural orthostatic tachycardia syndrome, pulsen stiger når man rejser sig og så har de mange symptomer, som hver skal ses af hver sin læge. Man kan da ikke have at én ser på det hele og på helheden - suk!
 
Symptomer er uforståelige og dermed kan det ikke være vaccinen, er det offentliges udgangspunkt.

Kronisk Trætsyndromet får af alternative læger betegnelsen: ME-CFS (myalgisk encephalomyelit - kronisk træthedssyndrom). Chronic fatigue syndrome på Wiki.


Document: Om ME for den praktiserende læge: ME – en kronisk overset sygdom som pdf.

Document: Om POTS. Det kan også være værd at kigge i folderen om POTS, en lidelse som mange ME-patienter lider af. Hent folder om POTS som pdf.

Document: Om ME - Norsk udredningsprotokol for ME på Oslo Universitetssygehus som pdf


Man har påvist at noget af virus anti-gen passere blodhjerne barrieren. Jeg gætter på blodhjerne barrieren er brudt og fragmenter af antigenet og de neurotoksiske ting når ind til hjernen og laver ballade, påvirkning af hele systemet, inflammation. Jeg gætter på at nogle af disse kronisk trætte har lavt stofskifte. I videoen taler 2 piger sammen og den ene siger har du egentig også problemer med kolde hænder og fødder, ja siger den anden. Et typisk tegn på lavt stofskifte.

"de vaccinerede piger" som er en dokumentar fra TV2 om 47 danske HPV skadede piger

 
Gardasil vaccinen er godkendt til piger/kvinder op til 26 år, fordi dødeligheden i kliniske forsøg over 26 var for høj, really? Det er altså OK nogle dør, bare det ikke er så mange. Gardasil markedsføres ikke mere i Danmark, men er erstattet af det andet mærke, som måske ikke er så slemt, det ved jeg ikke.

HPV-vaccinens mange ansigter


Nu vil jeg ikke komme ind på at HPV vaccine i virkeligheden giver øget kræfttilfælde. Den dækker langt fra 100%, men kvinden føler sig sikker og får ikke foretaget svaber af livmoderhalsen, som ellers er en god forebyggende ting. Og tages prøven i god tid er der ingen problemer. Altså falsk sikkerhed ved vaccinen.

Der er andre ting, som typer og tidspunkt, om man har virus i forvejen, som synes at have indvirkning på om der efter en vaccination kan opstå kræft. Nogle rapporter viser øget kræft tilfælde efter vaccination.

Naturligvis presser industrien på for at få solgt så mange vacciner som muligt. 
 
• Artikel: Gardasil May Cause Cancer
• Artikel: Study: Increased Rates of Cervical Cancer in Sweden Linked to Increase in HPV Vaccinations
.

​Det er klart for enhver at det danske sundhedssystem ikke har mulighed, viden og indsigt i at hjælpe de vaccine skadede, fordi man aldrig ser på helheden på kroppen, altid tænker hvilket lægemiddel kan vi bruge her. Men man kan ikke slå denne sygdom op, for de kan ikke putte et navn på det. Man er nødt til at være åbne for nye muligheder og tænke andet end et lægemiddel.

De der prøver at hjælp alternativt bliver slagtet, som denne læge Stig Gerdes, der prøver at hjælpe alternativt ved at give C-vitamin og Glutathion og får sin autorisation frataget af sundheds styrelsen: https://www.mayday-info.dk/daekning-af-hpv-skandalen/

De piger der i videoen "De vaccinerede piger", tager til London, får IV C-vitamin og andet, der ikke nævnes.

Men hvad er alternativt, når man ikke ved hvad det er eller har nogen som helst fornuftigt forklaring eller behandling for de vaccine skadede?
At tænke selvstændigt og ud af boxen, er vejen frem.

Glutathion er vores vigtigste naturlige anti-oxidant, det kan man slå op alle steder, Her på Wiki og vigtig i bekæmpelse af oxidativt stress. C-vitamin er også en vigtig anti-oxidant, vigtig for immunsystemet og meget andet, dokumenteret i tusindvis af artikler.

Der er ikke noget hokus pokus ved Stig Gerdes behandling, det er videnbaseret, men man kan naturligvis ikke have en læge, der ikke bruger et registreret lægemiddel, men i stedet bruger midler som kan købes af alle og fuldstændig uskadelige og uden bivirkninger.

Man ved at C-vitamin er vigtig i opretholdelse af normal immunsystem:
Artikel: the Link Between Vitamin C and optimal Immunity
• Artikel: Om C-vitamin og sygdom.

Bog: Vaccines and Autoimmunity
af Yehuda Shoenfeld. Den største kapacitet inden for autoimmunitet.

I lyset af opdagelsen af Autoimmune Syndrome induceret af Adjuvants, undersøger bogen adjuvansers rolle - specifikt aluminium i forskellige vacciner - og hvordan de kan inducere forskellige autoimmune kliniske manifestationer.

Bogen er opdelt i tre sektioner:
1. Adjuvansers rolle inden for autoimmunitet, der dækker virkningsmekanismen for adjuvanser, eksperimentelle modeller af adjuvansinducerede autoimmune sygdomme, infektioner som adjuvanser, Golfkrigssyndromet, Sick building syndrome (SBS), sikre vacciner, toll-like receptorer, TLRS i vacciner, pesticider som

• Download bogen som pdf

​hjælpestoffer, olie som adjuvans, kviksølv, aluminium og autoimmunitet.
2. gennemgang af litteratur om vacciner, der har induceret autoimmune tilstande såsom MMR og HBV, blandt andre.
3. dækker sygdomme, hvor vacciner blev kendt for at være udløser - for eksempel systemisk lupus erythematosus - og om det kan induceres af vacciner mod MMR, HBV, HCV og andre.

Svine influenza vaccine

Svine influenza vaccine
Du har fået Svine influenza vaccinen H1N1 og ikke Gardasil, men grunden til jeg gjorde lidt ud af Gardasil, er at det viser hvor galt det kan gå med en vaccine og hvor store skader det kan give.

Jeg mener du har en "Gardasil Vaccine Skade Light", fra din Svine infuenza vaccination.
 
Svine influenza Vaccinen kan hos nogle give Narkolepsi og Katapleksi, som tegn på at hjernen er påvirket. Vaccinen indeholder kviksølv som konservering, men jeg tror skader skyldes andre komponenter, det kan være dele af virus antigenet, eller mediet det er dyrket i, eller tilsætning stofferne, der samlet set har lavet en immunreaktion.

Narkolepsi: hjernen har en nedsat eller manglende evne til at regulere søvncykluser normalt. Narkolepsi på Wiki
Katapleksi, kataplektiske anfald, kortvarige tab af kontrol med musklerne.
"Narkolepsi behandles ofte med Ritalin. Ritalin har en række bivirkninger, og virkningen varer kun 3-4 timer"

Denne svenske avis artikel om en 16 årig teenager, opsummerer problemerne:
• Avis artikel: André, 16, har inte varit i skolan sedan han var tolv år. Efter sprutan mot svin­influensa lider han av hypersomni och kroniskt trötthetssymptom.


• Artikel: Hundreds of children brain damaged by the swine flu vaccine to receive $90 million in financial compensation from UK government
"narcolepsy and cataplexy in hundreds of children. Both are signs of neurological damage caused by vaccine additives which include mercury, aluminum, MSG, antibiotics and even formaldehyde"


Læge Claus Hancke oplyser om kviksølv i kommende Influenza A (H1N1) vaccine

​Læge Claus Hancke har klinik i Lyngby hvor han behandler med intravenøs C-vitamin, han har forladt klinikken, men den er der stadig.

Artikler H1N1 vaccine:

• Artikel: Den svenske avisartikel som også er nævnt ovenfor
André, 16, har inte varit i skolan sedan han var tolv år. Efter sprutan mot svin­influensa lider han av hypersomni och kroniskt trötthetssymptom.

• Artikel: Glutathion-niveauet er vigtigt
"Professor Emeritus i kemi, Boyd E. Haley, siger, at han er dybt bekymret m.h.t. det øgede antal vaccinationer, der anbefales for at forhindre svineinfluenza og andre influenza-sygdomme"

• Artikel: Svineinfluenzaen set i bakspejlet
"den ekspertgruppe, som rådgiver WHO i pandemispørgsmål, og som var den direkte årsag til, at WHO opgraderede trusselsniveauet til pandemiske højder, stort set alle var udsendt af medicinalindustrien. Resultatet blev, at alle lande under FN/WHO blev pålagt at opkøbe vacciner hos medicinalproducenterne. En vaccine, der ikke var testet sikkerhedsmæssigt, men indeholdt både kviksølv og andre skadelige og tvivlsomme komponenter. Dette gjorde også, at regeringer måtte afstå retten til at sagsøge producenten i tilfælde af dødsfald og invalidering som følge af vaccinationerne"
Hvorfor er man ikke overrasket?

• Artikel: Norge: European children suffer narcolepsy after swine-flu vaccinations

• Artikel: New Swedish Registry study confirms increased risk of narcolepsy in children and adolescents after vaccination with Pandemrix

• Artikel: Narcolepsy after swine influenza pandemic. A new Norwegian study confirms that the risk of narcolepsy was increased after vaccination with Pandemrix (H1N1 vaccine)

• Info Sundheds styrelsen: Diagnosen narkolepsi har fået særlig bevågenhed efter den i 2009 i Sverige og Finland blev opfattet som bivirkning til Pandemrix (vaccinen mod H1N1 influenza) specielt hos personer med vævstype HLA DQB1*0602. Dokument sundheds styrelsen som pdf

• Artikel: Debatmøde om svineinfluenza-vaccinen

• Artikel: Carsten Vagn Hansen (radiodoktoren). Indlæg på oplysnings- og debatmøde om svineinfluenza-vaccinen, mandag den 28. september 2009 på Borups Højskole

• Artikel: H1N1 influenza Responsum. 1. sept 2009, Claus Hancke, Speciallæge

• Artikel: Infektionsutlöst autoimmunitet vid ME/CFS. En förklaringsmodell

• Artikel som pdf: Myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS). download Som PDF

Vaccine forum. diskussion: Vaccination - Pandemrix. Forum


Afhjælpning af Vaccine Skader - Kost og kosttilskud

​Generalle betragtninger om kost og kosttilskud til vaccine skadede

Afhjælpning af Vaccine Skader
Det der kan hjælpe på de vaccine skadede personer, er at understøtte energikrisen i hjernens mitokondrier, støtte hjerne inflammation der er i gang og støtte immun systemet og detox'e systemet ved at hjælpe med at fjerne de skadelige ting der er i systemet.

D.v.s. vitaminer, mineraler og store doser C-vitamin, intravenøst i starten og ting der øger Glutathion, vores vigtigste naturlig anti-oxidant, enten som Glutathion mundspray eller forløber for glutathion N-Acetyl Cystein som fås i håndkøb som slimløsnende hostemiddel "Mucomyst".

Det vides at Glutathion og C-vitamin er med til at fjerne tungmetaller og andre skadelige stoffer ved at virke som anti-oxidant og generelt rydde op i oxidativt stress.

Ting der støtter de energi krise ramte mitokondrier som Ubiquinol (Q10 som det aktive -ol), B-vitaminer, som omtalt øverst i denne artikel: B1, B2, hele B-complex serien og Magnesium, R-alpha-lipoin syre og Acetyl-L-carnitine som støtter og giver energi til de energi krise ramte mitokondrier. Alpha-lipoin syre er desuden en god anti-oxidant til modvirking af hjerne inflammation.

Naturligvis stejler det offentlige sundheds system over at give intravenøs C-vitamin som behandling, selvom C-vitamin behandling til sygdom, er beskrevet for 80 år siden og beskrevet af en række pionerer bl.a. Linus Pauling, den eneste enkelt person, som har fået 2 gange Nobel prisen (i kemi 1954).

Huden er kroppens største organ og et af dens funktioner er at eliminere stoffer og glimrende til at få uønskede stoffer væk fra kroppen ved at svede ved motion eller sauna.

• Læge Stig Gerdes Behandlingsmanual for HPV Skadede: som PDF
• Artikel: Mitochondria—Fundamental to Life and Health


Forebyggelse af vaccine skader
Forebyggelse af vaccine skader: tag store doser C-vitamin dagen FØR vaccination og dagene efter. Det samme hvis man skal have chemo. Man kan tage som tabletter, så meget man kan tåle i forhold til løs mave. C-vitamin er det mest uskadelige stof. Ved IV gives normalt 70 gram over 2 timer.

Man kan tage C-vitamin som Liposomal C-vit, hvor det er indkapslet i en fedt dråbe, så det optages langt bedre, end tabletter.

C-vitamin i store doser mindsker skader efter alt hvad man bliver udsat for, også strålings skader som f.eks opryddere var udsat for efter Fukushima atomkraftværket:  Vitamin C Prevents Radiation Damage
. .. og som det fremgår af den alternative behandlings manual for HPV skader af Læge Stig Gerdes, her som pdf

Liposomal C-vitamin - et brev indeholder 7,5 ml gel/olie agtig indlejret C-vitamin (1 gram) som tages i et glas vand før et måltid. Hæld det i glasset og drik med det samme uden at røre rundt.

Denne Altrient-C vitamin er et anerkendt mærke fra LivOn Laboratories, der findes andre efterligninger, men det er næppe rigtigt liposomal formulering.

Fås fra England online her: GoodHealthNaturally

YouTube film om C-vitamin: Du kan se en fantastisk film hvor læge Suzanne Humphries holder foredrag om C-vitamin og Liposomal-C og hvorfor det er så godt at tage C-vitamin.
Vitamin C Basics" by Suzanne Humphries, MD. Internist and Nephrologist


​Liposomal Glutathion - Oralt kosttilskud
Man kan få et kosttilskud med ren Glutathion som er beregnet til at tage oralt. Glutathionet er præpareret på en særlig måde, idet det er skjult inde i en lille bitte fedt dråbe med en ydre afgrænsning af fosforlipid, samme sammensætning som vores cellers membran.

Denne særlige form har høj bio-tilgængelighed, op til 98% optages fra tarmen uden at blive nedbrudt først, optages til blodet som leverer Glutathion direkte til cellerne i kroppen og det passerer blod-hjerne barrieren. Dette er en meget effektiv form for Glutathion til at forøge kroppens glutathion og formentlig lige så god eller mere end Intravenøst Glutathion. Sandsynligvis bedre, fordi det let afleveres til cellerne.

Altrient GSH liposomal Glutathion findes som breve med 450 mg Glutation og ligger i en æske med 30 stk. Man åbner brevet og kommer indholdet i et glas vand og drikker direkte uden omrøring. Det er et tykt halvflydende gulligt indhold lidt ligesom en æggeblomme. Anbefalet dosis 1-2 brev daglig. Til Parkinson's vil jeg foreslå at starte med 2 breve og hvis der ses god effekt, altså symptomerne er væk, kan man prøve at gå ned til 1 brev daglig.

Altrient GSH Liposomalt Glutathion på: GoodHealthNaturally fra England og koster ca £71, for 30 breve. Desværre er det dyrt.


Artikler:
• Artikel: Studies Prove Vaccinated Children are at Greater Risk of Chronic Health Problems
• Artikel: America's New Normal: Chronically ill Kids
• Artikel: The Post-vaccination syndrome
 Kost vejledning og forslag til kosttilskud til Gardasil Vaccine skadede - kronisk trætheds Syndrom og Pots


Anti-inflammatorisk kost, hvilket indebærer

• lav kulhydrat, ikke de mange kulhydrat rige mellemmåltider. For at holde et stabilt blodsukker. Undgå de kæmpe store mængder kulhydrater som sukker, lyst brød, ris, kartofler, chips, popcorn, slik, kage, sodavand, juice, frugtyoghurt.

Særligt bør man undgå de mange unødige mellemmåltider med disse ting. Sukker, slik, sodavand, juice er sukkervand liges som sodavand og bør helt undgås. Vedr sodavand: nul kunstig sukker, det er hjerneskadeligt. Stevia kan gå an.
Overdreven indtagelse af kulhydrater hele dagen, er inflammatorisk og grundlaget for alle de kroniske moderne sygdomme: diabetes, hjerte-kar, cancer, fedme

• Generelt mindre kulhydrat og mere protein, mere grøntsager af forskellig farve, mange gode anti-oxidanter i grøntsager.

• Drop alle omega-6 rige olier. Har du diesel bil, put dem i tanken, den vil køre fint på dem, men du kan ikke. De er inflammatoriske og ikke mad til noget levende væsen.

Undgå disse Olier: solsikke, majs, soja, Madolie, rapsolie, becel, Neutral olie, vindruekerne olie, margarine fast og flydende. Det er endnu værre hvis du steger i dem, som TV kokkene gør hver dag.

Omega-6 rige olier, inklusiv Becel, må ikke steges i, den flerumættede omega-6 er meget sart og kan ikke tåle kraftig opvarming. Det laver giftige forbindelser herunder transfedt. Becel har gjort det endnu værre ved desuden at tilsætte Omega-3, som er endnu mere sart.

• De gode olier er: SMØR, kokosolie, oliven og avocado, svine og oksefedt. Omega-3 fiskeolie super vigtig, kapsler eller fede vilde fisk.

• UNDGÅ Kunstig sukker, den eneste acceptable er ren stevia

• UNDGÅ Pesticider. Der er 1000'vis af sprøjtemidler, der blive brugt i frugt og grønt. Køb økologisk frugt og grønt og hvis ikke muligt køb dansk. Økologisk kød og andre animalske ting er ikke så vigtigt

• UNDGÅ så vidt muligt Farvestoffer og konserverings midler og smagsforstærker MSG, 3.krydderi. Det er neurotoksisk.

• UNDGÅ Syrehæmmer - Stop dette vandvid. Har du syreopstød har du for lidt syre og syrehæmmer ødelægger hele fordøjelsen.

• ikke for meget kalk, det er inflammatorisk. Magnesium er anti-inflammatorisk og vigtig OGSÅ sammen med B1, fordi energi produktion kræver Magnesium. Magnesium også vigtig for knoglesundheden.

Lægers uvidenhed og anbefaling af kun kalk og D-vit giver osteoporose, derfor er osteoporose så udbredt, især i Danmark. Folk lytter for meget til læger. STOP!
Man kan ikke bygge beton huse kun med cement (som er brændt kalk), der skal være noget der holder det sammen, ellers bliver det skørt. Det samme med knogler, kalk er ikke nok.

For sunde knogler skal man Have:
• D-vit (100 mikrogram)
• kalk max 800 mg daglig, NB fast ost har 600 mg/ 100 g
• Magnesium ca. 5-600 mg
• K2 vitamin 90 - 180 mikrogram

Testosteron og østrogen/progesteron skal der også til for normal knoglesundhed. Progesteron er det der falder mest hos kvinder efter overgangsalder, men læger fylder kvinder med østrogen, de burde også have naturidentisk progesteron ellers får de osteoporose, hvilket de gør i stor stil.

For mænd er testosteron produktionen som regel nok også op i årene til at holde god knogle sundhed, men mænd i hormon terapi, med andet end testosteron, eller kastrerede, får også osteoporose.

K2 modvirker osteoporose, cancer og åreforkalkning. Vitaminet viser kalken hvor det skal være i knoglerne, mangler K2 lejrer kalken sig hvorsom helst: blodkarvægge og hjerteklapper mm

Tilskud: magnesium i kombination med kalk som denne: Cal-Mag Citrat 1:1 fra Solaray. Calcium og Magnesium i forholdet 1:1. 500 mg af hver ved indtagelse af 3 kapsel. Se Matas mm.

Supplerende læsning: kost, anti-inflammatorisk kost, tarmen

• om anti-inflammatorisk kost:
min artikel om tarm, immunitet og anti-inflammatorisk kost
• Min artikel Om Kalk og Magnesium
• Min artikel Om Omega-6 og Omega-3
 


Indkøbs liste Vitaminer, Mineraler og kosttilskud til Vaccineskader

Er du lige startet og overvejer at købe disse kosttilskud, er det nok helt uoverskuelig, for der er så mange og hvor skal man starte. Jeg har lavet en prioriteret rækkefølge, med de vigtigste ting først, så du kan starte med liste 1 og få det på plads, derefter liste 2 og liste 3. Det er også inddelt efter at du kan købe det samme sted, hvis det er fra udlandet.

download de 3 indkøbslister som et .docx dukument, så du kan udskrive det: Hent her

Indkøbs liste 1

• Multi-vitamin. Omnimin fra Biosym el. OmniX uden jern. Normal dosering er 1 x 2 tabl dgl. Matas mm
• B-Vitamin Combi. Omni-B-Active fra Biosym. Matas mm. Har 50 mg B3 som Inositol-hexa-nicotinat. NB! Vælg ikke andre B-complex, de har alle B3 som nicotin-amid som du kan have problemer med.
• B1 Vitamin. B1 Thiamin Stærk 300 mg på Apotek. Start ½ tabl x 2 dgl
• B2 Riboflavin: 200 mg x 2 daglig. 100 mg kapsel. Helsebixen eller Helsam. Ikke Matas eller helsemin.
• B3 som Nicotin-amid. 200 mg x 2 daglig. 200 mg tablet Helsebixen eller Matas mm. (til Parkinsons's nicotin-amid Ribosid)
• B3 som Nicotinamide Riboside. Til Parkinson's, men kan bruges af alle, en mere direkte NAD energi boost. Fra England se liste 3
• C-Vit. 500mg x 4 daglig. Føtex "budget"
• D-Vit. 100 mikrogram daglig. Matas har en billig 70 mcg + du får noget fra de andre ting
Magnesium/kalk. Cal-Mag citrat 1:1 (Solaray) m. D-Vit & K2-Vit. 1 kapsel x 3 dgl ~ 500 mg. Mg+Ca. Matas mm.
• Omega-3 fiskeolie kapsler. 1.000 mg DHA, vigtigste omega-3 variant til hjernen. 10% af hjernens fedt er denne Omega-3 variant. Der står altid hvor meget DHA der er i. Den anden Omega-3 variant der er i EPA, er også vigtig, men ikke til hjernen.
• Æg, 2 stk daglig eller mere. Vigtig kilde til alt, f.eks alle aminosyrer, kolesterol og cholin som er udgangspunk for hjernens mest udbredte neurotransmitter acetylcholin som også er vigtig i Parkinson's og for normal hjerne. Der er alt i eet æg til at producere en kylling med hjerne og det hele.


Indkøbs liste 2

• B12 Vitamin tabl 500 mikrogram. 1 tabl 1-2 x daglig. Du kan tage en måned med 2 daglig og gå ned på 1 derefter. Metyl-cobalamin, er den aktive form for B12 (fra dansk farmaceutisk industri - grøn etiket). Matas mm
• Selen + Zink. Bio-Selen 100 mikrogram. Helsebixen, Matas mm
E-vitamin stærk 335 mg. 1 kapsel dgl. Helsebixen, Matas mm
• N-Acetyl Cystein f.eks som Mucolysin 600 mg brusetabl "hostemiddel". Kun Apotek (eller billigere fra Bulkpowders se nedenfor)
B6-Vitamin tabl. 50 mg. ½ tabl dgl sammen med Omnimin + Omni-B-Active, så du får totalt ca. 50 mg daglig. Helsebixen, Matas mm
Nikotin tyggegummi (eller plaster). Nikotin er en acetylcholin agonist = fremmer (i modsætning til antagonist=hæmmer) og acetylcholin er kroppens mest alm. neurotransmitter også i nervus vagus, hjernen og muskler. Det vil være en fordel med nicotin tyggegummi, både fordi det booster acetylcholin (som du har for lidt af) og fordi selve tygningen vil stimulere svælget og nervus vagus.
Nicorette tyggegummi 4 mg, skær dem i halve så er det billigere pr. mg. Se Føtex de har 4mg. Classic, freshmint eller fruit. Classic er kedelig, fruit er god, men den ligger vist kun i 210 stk. til 289 kr. Så start med en 2 mg 30 stk for at se om det er noget for dig.

Folk der ryger har mindre risiko for parkinson, det er ikke røgen men nikotinen. Parkinson's foreningens blad som pdf:  PARKINSON NYT - sept 2016. "kaffedrikning og rygning ser ud at mindske risikoen"

• Kaffe er stimulerende og fremmer acetylcholin. Kaffedrikkere har mindre parkinson's
• Eddike f.eks æble cider eddike. Til godt tarmmiljø. Der er acetat (eddike) receptorer i tarmens immunsystem. Eddike indgår i produktion af acetylcholin, kroppens vigtigste neurotransmitter. 1 spiseske eddike i glas vand, på salaten og i madlavning.


Indkøbs liste 3 - fra England

Desværre fås disse ting ikke i Danmark, men det er meget nemt at købe fra England og forsendelse er ikke dyrt, typisk 35 kr. Jeg køber mange ting fra England og det er generelt billigere. Du skal blot undgå, at købe noget uden for EU, så er det besværligt og dyrt med fortoldning og moms fra postvæsenet. Jeg udvælger altid omhyggeligt inden for EU. Kursen det engelske pund er ca. 8,4 kr/ £

Amazon England
• B3 Vitamin som Nicotinamide Riboside. Tru Niagen 150 mg kapsler, 60 stk.1 x 2 dgl. altså til 1 md. På amazon.co.uk £37.94

Nutricentral.co.uk England

Glutathion kapsel 500 mg 120 Caps, Jarrow £44.06. 1 x 2 dgl. ==> Se her
Allithiamine (Vitamin B1) 250 caps a 50 mg. 1 x 2 dgl. Særlig form som er god til hjernen, sammen med alm. B1. £62 for 250 caps altså til 4 mdr. ==> Se her
• L-Tyrosin 500 mg 100 Caps £12.68 = kr. 106. Til Parkinson's personer, Tyrosin er udgangspunkt for Dopamin produktion og hjælper din egen produktion. 1½-2 gram daglig altså 3-4 kapsler daglig fordelt over 2 gange. Alternativ køb 500 gram pulver fra Bulkpowders, meget billigere, se nedenfor. Se her
Huperzine A. 100 mcg 120 Tabs. ekstrakt af planten (en mos) Huperzia serrata. Bruges i traditionel kinesisk medicin. Er en Acetylcholin-esterase hæmmer. Især alzheimer patienter får udskrevet lignende medicin og så må du ikke tage det samtidig. Det har halverings tid på 24 timer, så tag hver anden eller hver tredje dag. Læs omtale i tekst ovenfor. 1-2 tabl hver 3.dag. Start 1 tabl hver tredje dag. Prøv dernæst 1½ tabl hver 3. dag. 100 mcg. 120 tabs £21. ==> Se her  
 
GoodHealthNaturally England
Glutathion Liposomalt Breve med 450 mg Glutathion. 1 x 2 dgl ==> Se her
Gurkemeje ekstrakt koncentrat. CurcuminX4000. 1 x 2 dgl ==> Se her
• C-vitamin Liposomalt C-vitamin. breve med 1 g. C-vit. forslag 1 x 2 dgl. C-vitamin som liposomalt er ca 50% mere effektivt end at tage tabletter (jfr denne artikel) og du må gerne få så meget C-vitamin som muligt, men du kan også bare tage nogle flere tabletter. Et brev liposomalt C-vit med 1 gram, svarer ca til 1,5 g gram som tablet, så det er en dyr måde at få C-vitamin ==> Se her

Fra Bulkpowders England
N-Acetyl Cystein (svarer til Mucolysin 600 mg brusetabl fra Apotek), men billigere som pulver. 600 mg dgl. Bør puttes i kapsler, da det er surt. ==> Se her
Gelatine kapsler til at putte N-Acetyl Cystein i. Størrelse 00 er de største. Kan gøres i hånden, med lidt snilde ==> Se her
• Kapsel maskine til påfyldning af kapsler, men det kan gøres næsten lige så hurtigt i hånden. kr. 219. ==> Se her 
L-Tyrosin 500 gram pulver kr. 159. Til Parkinson's personer, Tyrosin er udgangspunkt for Dopamin produktion og hjælper din egen produktion. 1½-2 gram daglig fordelt på 2 gange. Der er altid en lille ske i hvert pulver fra bulkpowders, i denne svarer det til 1 gram. Alternativ tyrosin som kapsler fra nutricentral (se ovenfor), men meget dyrere. Se her
• Alfa Lipon Syre kapsel 500mg. 1 x 2 kapsel dgl. ==> Se her
• Acetyl-Carnitin 400 mg 1 x 2 dgl. Bør også puttes i kapsler ==> Se her
• Fosfatidyl-Serin tabl 100 mg. 1 x 2 dgl. ==> Se her

Nutrivital.co.uk England
• Jod. kalium-jodid / I2. 12,5 mg Tablet. 1 tabl daglig. ==> Se her
 


VITAMINER OG MINERALER

• C-vitamin. Super vigtig. Alle bør have mindst 2 gram dagligt, hvilket svarer til vores familie medlemmer, de store aber får i naturlig kost. 500 mg x 4 dagligt. Find den billige Budget C-vit i Føtex. Det er for alle raske, har du vaccine skade, kan du roligt tage så meget som muligt. Der er ingen øvre grænse, tag så meget tarmen vil acceptere. For meget giver løs mave. Der er dog en begrænsning hvis det er som natrium-ascorbat, så får man også natrium og der skal man ikke have for meget.
 
Evt også Liposomalt C-vitamin. breve med 1 g. C-vit. forslag 1 x 2 dgl

• D-vitamin. Super vigtig. Alle bør have 100 mikrogram. Stærkt undervurderet. Regulerer 3.000 forskellige gener. Se Matas de har en på 70 mikrogram. plus du får fra multi-vitamin nedenfor.

• Multi-vitamin. Omnimin fra biosym.dk. Se matas mm. Normal dosering er 2 tabl dagligt. Denne indeholder også Selen/Zink E-vit, Jod, Jern og en god mængde af de forskellige B-vit, A-vit, K1+K2 vitamin.
Dette er den ENESTE multi-vitamin tabl jeg vil anbefale. Hvorfor: Den indeholder IKKE den kunstige B9, som nogle har problemer med p.g.a. mutation i MTHFR genet. B9 er som Calcium-L-Metylfolat (den rigtige aktive B9) som der står i parentes på etiketten, selvom der står folsyre først.

Fås også uden Jern den hedder OmniX hvis man har tilstrækkelig højt serum ferritin (jern) dvs 100 eller mere og normal blodprocent, har man ikke brug for mere jern og bør tage Omni-X af samme mærke. Den er uden jern og uden K1 og K2, så man må tage 100 mikrogram K1 og 180 K2 mikrogram særskilt. Dette sidste gør jeg. NB K1 og K2 er to helt forskellige vitaminer.

• B-complex vitamin. Omni-B-Active. Samme mærke som ovenfor. Dette er den eneste B-vit complex jeg anbefaler. Indeholder gode doseringer og de aktive B9 og B12 som metyl-formen. Alle B-vitaminerne spiller sammen som en symfoni, så du skal have hele B-combi serien sammen med højdosis B1, B2 (se nedenfor). Se Matas mm.

B-Vitaminerne
B-vitaminer og C-vitamin er vandopløselige, der er ingen større opmagasinering i depoter og det udskilles hurtigt via urinen det der ikke optages til cellerne og det bør derfor tilføres konstant... og som kosttilskud fordeles over dagen. B2 vitamin er gult og urinen bliver gul hvis du tager ekstra meget B2.
For B vitaminerne fordel på 2 doser dagligt. C-vitamin her anbefaler jeg 500 mg x 4 til alle og tager det selv, altså 2 gram fordelt over 4 gange.

Der bør suppleres med multi-vitamin tablet og B-combi tablet samt de kendte anti-oxidanter. Længere nede på siden vejledning hvad man kan tage.

En kort oversigt for B1, B2 som jeg anbefaler i høj dosis

B1 Thiamin (*se nedenfor): start langsomt 150 mg x 2 daglig 1. uge. Øg dosis 2.uge til 300-450 tabl x 2 dgl. 150 mg er ½ tablet af B1 Stærk 300 mg (kun apotek i håndkøb). Du kan også få denne 100 mg tablet i nogle helsekost men ikke Matas.

• B1 som Allithiamine 50 mg, 250 Caps £62.46 fra:
Nutricentral.co.uk i England. 1 Kapsel 50 mg x 2 daglig.
Særlig god til hjernen, idet den optages 25x bedre en alm. B1 og den passerer til hjernen, og den er ikke afhængig af thiamin transporter, for at nå ind til hjernecellerne.

• B2 Riboflavin
: 200 mg x 2 daglig. Jeg finder kun en 100 mg tablet f.eks her på helsebixen, du kan også få den i helsam. NB B2 vitamin er gult og urinen bliver gul hvis du tager ekstra meget B2.


* Vedr. B1 vitamin og dosering af B1
Den almindelige B1 er thiamin-hydrochlorid, optages ikke så godt fra tarmkanalen. Desuden kræver den thiamin transporter molekyle for at trænge ind i cellerne, måske har du problemer med disse thiamin transporter f.eks en genmutaion i de 2 gener der er ansvarlig for de 2 thiamin transporter molekyler.

Jeg foreslår du starter med den almindelige, men hvis der ikke er forbedring af energien, vil jeg foreslå at supplere med en anden B1 vitamin, som optages bedre og bedre til hjernen og som ikke kræver thiamin transporter molekyle, nemlig Allithiamin, som du kan få fra England.

Den alm B1 når til hjernen, men den kræver to transporter molekyler for at nå ind til cellernes indre hvor den skal virke, så hvis man har problemer i disse transport mekanismer, bør man tage denne allithiamin i stedet eller hvad jeg foreslår tage begge. Allithiamin optages bedre, så man behøver mindre dosis af den.

Er du helt elendig, vil jeg foreslå du starter med det samme med denne sammen med den almindelige B1, men start småt, det kan være enzymsystemerne er så belastede, at du får det værre i starten, så start småt og øg dosis langsomt, så dine enzymer, kan følge med, de skal op i gear. Langsomt kunne være 1/4 tabl af 300 mg daglig altså 75 mg af den alm. B1 og en tablet af af allithiamin 50 mg. Og øg langsomt efter 1 uge og igen efter 2 uger.

Allithiamine (Vitamin B1) 50 mg, 250 Caps £62.46 fra: Nutricentral.co.uk i England

B12-Vitamin 500 mikrogram fra Dansk Farmaceutisk Industri. Se Matas mm. Indeholder den aktive Metyl-cobalamin B12.
Særskilt ud over det der er i Omnimin og Omni-B-Active. B12 vitamin underskud er den mest alm. vitamin mangel tilstand. Især vigtig til hypo-thyroid og fibromyalgi for at mindske træthed, smerter og forbedre søvn. Støtter binyrer, giver bedre mental klarhed. 500 µg er stor dosis, men anbefalet dosis er latterlig lav. Ingen øvre grænse er fastsat, nogle læger giver et par tusind mikrogram B12. Se artikel B12 Mangel af Dr. Axe: Draxe.com

Metyl-cobalamin formen er den aktive form, hvis du har en mutation i MTHFR genet skal du måske have denne og ikke cobalamin som er det almindeligste. Du kan måske droppe den når du er i bedring og nøjes med de 50 mcg B12 Metyl-cobalamin der er Omnimin og Omni-B active.  

• B6-Vit tabl. 50 mg fra Natur Drogeriet (50 tabletter). Fås på Helsebixen 49,95 kr. eller Matas kr. 74,95. Dette er ekstra tilskud af B6 udover det der er i Omnimin og B-combi. Tag ½ tabl svarende til 25 mg daglig udover det der er i de andre tabl, prøv dig frem. Så får du 50 mg daglig, hvilket er passende og man skal holde sig på dette niveau, idet for meget er skadeligt, som den eneste B-vitamin.

• E-vitamin 335 mg, stærkt naturligt. Ud over det er er i de andre vitamin præparater. Vigtig anti-oxidant. Se Matas mm. og se denne artikel: Vitamin E therapy in Parkinson's disease 
 
• JOD. Er stærkt undervurveret. Alle bør have langt mere end anbefalet dosis. Iodoral 12.5mg tabl. Price: £39.95 = kr328 = 1,82 kr./tabl. Tag 2-4 daglig, start med ½ første uge, 1 næste uge og 2 næste uge. Anti-oxidant modvirker oxidativt stress.
Fra England: nutrivital.co.uk 
Se min artikel om Jod: Jod det mest Misforståede Mineral, Hvorfor alle Skal Have Meget Mere
 
• Selen + Zink. Bio-Selen 100 mikrogram. se Matas mm. Der er også selen i Omnimin (2 tabl), så får du ca. 200 mikrogram daglig. Det er fint.

  Magnesium 3 tabl a 125 mg Magnesium citrat, som er det der optages bedst. Magnesium citrat fra Solaray (fås matas mm) eller i kombination med kalk som denne: Cal-Mag Citrat 1:1 fra Solaray. med D-vit og K2-vit.Calcium og Magnesium i forholdet 1:1. 500 mg af hver ved indtagelse af 3 kapsler, denne sidste synes jeg du skal tage, der er også kalk i.
Pas på kke for meget kalk. 800 mg kalk daglig skal du have. Får du for meget kalk og ikke Magnesium er det inflammatorisk også i hjernen. Der er 500 mg kalk eller mere i 100 g fast ost.

Muskler, Nerver og hjernes aktivitet kræver Magnesium for at fungere, men ingen interesserer sig for Magnesium, samtidig har de fleste for lavt niveau. Magnesium indgår i 700 forskellige processer. Magnesium alene kan forbedre depression og andre mentale tilstande, migræne og meget andet.

Magnesium findes i alt der kan spire fordi planten skal bruge magnesium: frø, kerner, ærter, bønner, nødder, mandler, kokonød. Når planten er spiret, er det grønne i planterne, Magnesium atomet i klorofylet.
Artikel: The Role of Magnesium in Neurological Disorders

OMEGA-3

•  Omega-3 super vigtigt. Fiskeolie kapsler fx. 9 stk af de billige fra Netto, møllers tran eller krill-omega-3. Minimum 500 mg DHA helst 1000 mg, som er en særlig hjerne vigtig omega-3 variant, som kun er i fiskeolie og som 10% af hjernens fedt består af NB! Der står på dåsen hvor meget DHA. Der er også denne fra England som jeg selv tager: 500 DHA / 250 EPA - 90 softgels fra powerbody.co.uk £18.34. tag 2 af disse = 1000 mg

Omega-3 fiskeolie er afgørende for normal hjerneaktivitet, men de fleste får for lidt og fedter tilværelsen ind i Omega-6 olier, som konkurrerer med Omega-3 om pladsen i cellemembranerne, fordi alle offentlige institutioner og hele sundheds systemet og TV kokke, mener man skal ødelægge sin krop med omega-6 olier.
Artikel: 17 Science-Based Benefits of Omega-3 Fatty Acids
Artikel: Long-chain omega-3 fatty acids and the brain: a review of the independent and shared effects of EPA, DPA and DHA
  

TARMSUNDHED

•  Mælkesyrebakterier, yoghurt / Cultura blandet sammen giver 5 gode bakterier. Derudover anbefaler jeg mælkesyre kapsler, denne Pure Biotic Tarm - 30 KAPSLER. Fås i Helsam butikker og helsemin på vesterbrogade overfor hovedbanen (Kbhv).
Tarmen er så vigtig for alle hjernetilstande, både psykiskiske lidelser som depression og lign. men også de degenerative hjernesygdomme.

•  Loppefrø skaller "HUSK" eller tilsvarende. Føtex har en lidt billigere. 1-2x daglig. I et halvt glas vand, drej rundt og drik straks. Start småt med 1/4 teske, for meget giver tynd mave. Man skal lige vænne sig til den, den buler lidt ud i tarmen i starten.
Beskytter tarm slimhinde, giver fylde, fibre og modvirker forstoppelse og giver ernæring til de gode bakterier. Drik rigeligt vand.

• Hørfrø. Virker lige som Loppefrø. Hørfrø skal opblødes i vand 1 5 min og kan drikkes. Du kan også bruge i madlavning. 1-3 teske fuld 1x2 daglig, men bland ikke oveni loppefrø, de klumper.

Anti-Oxidanter og stoffer der hjælper og booster Glutathion

• C-Vitamin. Nævnt ovenfor, men kan ikke nævnes for tit. Super vigtig for vores sundhed, meget mere end et vitamin og som sådan co-factor for en række processer. Det er del af vores biokemi, det er en anti-oxidant, anti-bakterielt, anti-viralt, anti-cancer, vigtig for immunsystemet, vigtigt for alt.

Vigtig i mange funktioner også som anti-oxidant. Tag C-vitamin 500 mg x 4 daglig minimum, tag gerne flere f.eks en hver 2. eller 3. time. Føtex har en billig "budget", det er fin.

• Glutathion kapsler
. Glutathione Reduced. 500 mg. 60 kapsler. £27.86 fra England: powerbody.co.uk

Glutathion Liposomalt Breve med 450 mg Glutathion, de ligger i en æske med 30 stk. Det koster £71 fra England, for 30 breve. Mit forslag til dosering: 1-2 breve daglig. Det er dyrt, desværre. Fås på GoodHealthNaturally og sendes fra England.

• N-Acetyl Cystein f.eks som 1 Mucolysin brusetabl 600 mg daglig (håndkøb apotek). Slimløsnende hostemiddel. Indeholder acetyl cystein som gør slimen tyndere, men det vigtige er: Det er samtidig et meget god anti-oxidant, et forstadie til en af vores vigtigste naturlige anti-oxidanter: Glutation.

Cystein er en svovlholdig aminosyre og det er vigtig vi får tilstrækkeligt med svovl. Desuden binder det tungmetaller: Kviksølv, bly, cadmium. I stedet for de dyre Mucolysin, kan du få acetyl cystein som kosttilskud både kapsler eller ren pulver, så bliver det billigere. Betegnes også N-Acetyl-cystein eller blot NAC.

Du kan få NAC "N-Acetyl Cysteine" som pulver hos BulkPowders.dk til 69 kr for 100g. Sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.
Det er surt, så put det i Gelatine Kapsler, kan nemt gøres i hånden. Gelatinekapsler - vælg den største size 00. Fås også hos Bulkpowders.dk

Med lidt opfindsomhed kan du regne ud hvor meget du har i hver kapsel, hvis du laver f.eks 20 og vejer, afhængig af hvor fin de vægt er, husk at trække kapslernes vægt fra. 

• Alfa Lipon Syre 1 kapsel 500mg. Et vitaminlignende næringsstof, der er afgørende for cellulær energiproduktion, hjælper mitokondrier til at generere energi. Det er også en potent antioxidant, særligt godt til hjernen. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.
NB! går godt sammen med Acetyl-L-Carnitin + Q10 idet de virker synergistisk (se nedenfor)

• Q10 kapsler 100 mg X 2 daglig.
Sammen med lidt olie for at fremme optagelsen. Dannes naturligt i kroppen, men produktionen falder væsentligt efter de 50 år og Mange parkinson's patienter har nedsat Q10. Vigtig anti-oxidant der indgår i cellens normale energi omsætning (ATP i mitokondrier).
Q10 100 mg kapsler på Helsebixen

• Acetyl-Carnitin. 2 x 400 mg. Denne aminosyre produceres naturligt i kroppen og har grundlæggende betydning i energiproduktionen såvel som for gen-, enzym- og neurotransmitterfunktioner. Det er ren energi til kroppens celler, idet det øger transporten af fedt ind i mitokondrierne for at blive forbrændt og øger dermed fedt-forbrændingen.

L-carnitin beskytter mitokondrierne og deres energi produktion og dermed beskytter mod neurodegeneration. Kan passere blod-hjerne barrieren, det kan L-Carnitin ikke.
Fås hos BulkPowders.dk 79, kr for 100 g. Sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

NB! går godt sammen med Alfa-Lipon syre + Q10, idet de virker synergistisk (se ovenfor)


• Fosfatidyl-Serin tabl  3 x 100 mg. Denne universelle byggesten for cellemembraner er mest koncentreret i hjernen, især i synapserne, som forbinder nervecellerne med informationsoverførselsnet. PS er også vigtigt for de membraner, der skaber mitokondrier, cellens energigeneratorer. Fås hos BulkPowders.dk sendes fra EU land, jeg har købt derfra flere gange. Billig porto, kommer hurtigt.

•  Ingefær Gave til menneskeheden. Anti-inflammatorisk. 2-3 gram frisk rod eller mere. Syltet, krydderi, ingefær te (kog ingefær og drik som te), i smoothie eller som Ingefær kapsler

• Gurkemeje.
Gave til menneskeheden, i familie med ingefær. De aktive indholdstoffer "Curcuminoider" neutraliserer frie radikaler og modvirker de betændelses reaktioner som sker i og omkring nervecellerne og som nedbryder nervecellerne. Stofferne er anti-oxidanter, anti-inflammatoriske, neuroprotektive, fremmer etablering af nye nerveceller (neurogenesis), beskytter mod toksin induceret neurodegeneration, beskytter mod toxin induceret frie radikaler, forebygger neurodegeneration, chelerer tungmetaller, bevarer motoriske egenskaber.

CurcuminX4000 180 kapsler på engelsk webshop. £34.95. De er præpareret på en særlig måde så det optages godt. Tag 1x3 daglig. Indeholder 200 mg curcumin pr. kapsel.

Lavt stofskifte

​Lavt stofskifte i forskellig grad, forekommer formentlig ofte hos vaccine skadede

Det tager nøjagtigt 30 sekunder at tjekke om man har lavt stofskifte

​Dysfunktion af det autonome nervesystem kan også give lavt stofskifte, hvilket jeg gætter på en del vaccine skadede har. Når de i ovenstående video taler om kolde hænder og fødder og vanskelighed ved at holde sig varm. Det er symptomer på lavt stofskifte.

Det tager nøjagtig 30 sekunder at tjekke om man har lavt stofskifte:

Mål rektal temperaturen om morgenen før du står op, hvor temperaturen er lavest. Er den under 36,5 har du lavt stofskifte.

Hvorvidt det skyldes at mitokondrierne kører langsommere eller om det er en auto-immun betinget lavt stofskifte, "Hashimoto's", er ikke til at sige. Det er hvor kroppen danner antistoffer som angriber skjoldbrusk kirtlen, thyreoidea, og dens funktion påvirkes. Stofskifte er kroppens termostat, som skruer op eller ned for fyret.

Prøv først med ovenstående kost og især B-vitaminerne og se om ikke temperaturen retter sig ind.


Normal konstateres lavt stofskifte ved at måle hypofyse hormonet TSH, men grænsen der bruges i Danmark og nogle steder i USA på 4,5 er alt for høj og man kan ikke rigtig sige noget ud fra TSH.

Den bedste målestok er morgen temperaturen, dernæst anti-stoffer mod thyroidea: anti-TPO og anti-TG.

Årsagen til Hashimotos
Årsagen er lige som de 100 andre auto-immune sygdomme, en utæt tarm og dårlig fordøjelse, dårlig spaltning af proteiner, Tarmen bliver porøs og optager for store fragmenter af ufuldstændig nedbrudte proteiner, hvor tarmepitelet kun skal optage små molekyler svarende til de enkelte aminosyrer.

Disse ting genererer et immun respons i kroppen. Nogle af tingene ligner kroppens egne proteiner og man laver antistoffer der både angriber det unormale der er trængt ind, men også ens egne proteiner.

Problemet er ofte gluten, som er rigtig grimt fordi det, for det første ikke kan nedbrydes fuldstændigt af noget menneske, for det andet hvis fordøjelse i forvejen er dårlig, er fordøjelse af gluten endnu dårligere.

Gluten fragmenter, små kæder af aminosyrer (peptider) fungerer som en gift og er i stand til at åbne tarmepitelets "tight junctions", sammenføjningen mellem 2 tarmeiptel celler, så tarmen bliver utæt og alle fragmenter der er store nok til at gå igennem, optages.

Gluten er dernæst i stand til at lave kraftige immun reaktioner i kroppen og auto-immuniteten er i gang.


Hashimoto's Helbredelse
Hashimotos, helbredes ved at helbrede tarmen, få fordøjelsen i orden og udelukke gluten. Stop med syre-hæmmer. Tag noget enzym tilskud for at få en ordentlig fordøjelse (Betain-pepsin).

Er anti-TPO høj, kan det være fornuftigt at give thyroidea medicin en periode for at thyroidea kan falde til ro. Har tilstande varet mange år, kan thyroidea være permanent skadet og det er ikke muligt at få den helt op i omdrejninger igen. 

• Min artikel om lavt stofskifte er i 2 dele. Her er 1.del om lavt stofskifte
• Om Thyroidea auto-antistoffer i patient håndbogen 

Tarmen - skal fixes

​Du har formentlig forstyrrelse i tarmen, tarmflora og fordøjelsen. Det kan startes ved en anti-biotika kun, vaccinationen eller gluten, meget sukker og andet kulhydrat.

Tarmen, tarmflora og fordøjelsen er helt afgørende i vores sundhed, simpelthen det vigtigste.

Du har formentlig utæt tarm, forrykning af tarmflora, og nedsat fordøjelse. Det skal fixes som det første.

Årsagen til 100 auto-immune sygdomme, er utæt tarm og dårlig fordøjelse, dårlig spaltning af proteiner, Tarmen bliver porøs og optager for store fragmenter af ufuldstændig nedbrudte proteiner, hvor tarmepitelet kun skal optage små molekyler svarende til de enkelte aminosyrer.

Disse ting genererer et immun respons i kroppen. Nogle af tingene ligner kroppens egne proteiner og man laver antistoffer der både angriber det unormale der er trængt ind, men også ens egne proteiner.

Problemet er ofte gluten, som er rigtig grimt fordi det, for det første kan det ikke nedbrydes fuldstændigt af noget menneske, for det andet hvis fordøjelse i forvejen er dårlig, er fordøjelse af gluten endnu dårligere.

Gluten fragmenter, små kæder af aminosyrer (peptider) fungerer som en gift og er i stand til at åbne tarmepitelets "tight junctions", sammenføjningen mellem 2 tarm epitel celler, så tarmen bliver utæt og alle fragmenter, der er store nok til at gå igennem, optages.

Gluten er dernæst i stand til at lave kraftige immun reaktioner i kroppen og auto-immuniteten er i gang.

Intolerance
Der kan være intolerance over for bestemte ting, så de laver immunreaktioner i kroppen: de hyppigste er gluten, mælkeprotein, æg, gær, soja. Dette er er en følge af utæt tarm og dårlig fordøjelse og optagelse af for store molekyle fragmenter, som laver IgG immunsvar i kroppen og man føler sig utilpas.

Få tarm og fordøjelsen i orden, så forsvinder det meste, måske undtagen gluten reaktion. Intolerance er forskellig fra allergi.
Om intolerance i Patient Håndbogen.


Mavesyre - opstød - fordøjelse
Alle med lavt stofskifte har nedsat fordøjelse og tarmfunktion, inklusiv for LIDT mavesyre, hvilket giver syreopstød, fordi syre sensoren ved indgangen til mavesækken ikke mærker syre, som normalt får den til at lukke. Er der for lidt syre, så lukker den ikke ordentlig.

Fejlagtigt får ALLE med lavt stofskifte udskrevet syremedicin og kører på det i årevis, som gør alting værre: fordøjelsen ødelægges, proteiner nedbrydes ikke, bakterieflora ændres med overvækst i tyndtarmen som normalt er ret bakterie fattig.

Optagelse af B12 er afhængig af "intrinsic factor" fra mavesækken, som er afhængig af syre. Lav mavesyre giver manglende optagelse af B12.

Lav mavesyre betyder at mavens enzym pepsin ikke virker og proteinerne ikke bliver spaltet ordentligt, hvilket giver problemer længere nede med optagelse af for store peptid stykker, mangel på aminosyrer og problemer generelt med fordøjelse og ernæringen inklusiv hjerne neurotransmitter som skal bruge aminosyrer til produktionen.


Tarmen fixes
Tarmen fixes ved at spise anti-inflammatorisk kost, rigeligt fibre i form af grøntsager, reducere alle de mange rene kulhydrater i form af ren stivelse som hvidt brød, kage og sukker, slik, juice og sodavand.
 
Tag gerne 1 spiseske æblecider eddike i et glas vand og brug eddike på salaten. Vi skal bruge syre. 

Udeluk problemet gluten i hvert fald i en periode.
Tilføj nogle mælkesyre bakterer i form af kapsler og yoghurt/cultura blanding. Skal være NATUREL ikke frugt, hvor der er 12% sukker.

Der kan være overvækst af candida gærsvamp i tarmen, normalt er der lidt, men en forrykket tarmflora og meget kulhydrater, lav syre, kan give overvækst. Sats på at tingene normaliseres, i alvorlig tilfælde en svampekur, kan evt forsøges alternativt uden medicin.  


Reguler tarmen - modvirk diarre og forstoppelse
Loppefrø og hørfrø, start med små doser og øg dosis til en god tarmfunktion.
Loppefrø strøget teske morgen og aften i et glas vand. Drik straks uden opblødning ellers bliver det en gel. Man kan også blande det i musli eller andet.
Hørfrø. 1-2 teske opblødt 5 minutter i et glas vand 1-2 gange daglig.

Min artikel om tarmen - Tarmen, tarmflora og tarmproblemer.


box

x


Hans Rønne

Hej og Velkommen til Siden LangtFedtLiv.dk.
Du er velkommen til at komme med kommentarer og spørgsmål.

Du bliver bedt om email, men den er ikke synlig for andre. Det er kun så jeg kan svare dig og bliver ikke misbrugt.

Hilsen Hans Rønne (Biolog & Dyrlæge)
Støt LangtFedtLiv.dk